Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


CON NGỰA ĐẸP

Đề tài: CON NGỰA ĐẸP

Kinh thánh: Nhã Ca 1:1-11

Câu gốc: Nhã Ca 1:9-11

(Mời nghe với BÀI GIẢNG II  số 153)

I/. CON NGỰA ĐẸP NHƯ THẾ NÀO?

-  Trong văn hóa VN thì không so sánh ‘người đẹp’ với con ngựa, mặc dù có so sánh với loài vật khác, như:

·   Mắt: đẹp như mắt chim bồ câu.

·   Mày ngài, mắt phượng.

ĂN TẾT (CĐVP)

CÂU HỎI: Người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành ‘ăn Tết’ có khác với cách ‘ăn Tết’ của người không tin Chúa Jêsus không?.

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 47)

TRẢ LỜI:

Nói đến Tết là nói đến những ngày vui, bởi đó có thành ngữ ‘vui như Tết’. Vì vậy, trừ ra vài trường hợp vì hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, còn lại phần đông đều vui trong dịp Tết. Tuy nhiên, trong Kinh thánh, Lời của Đức Chúa Trời có phân biệt: có loại vui mà vua Salômôn khôn ngoan gọi: ‘Cười là điên, vui sướng mà làm chi’ (Truyền. 2:2); cũng có loại vui mừng như Thánh Phaolô đã khuyến khích: ‘Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi’ (Philíp 4:6).

NHỮNG VIÊN ĐÁ - MÔI-SE

NHỮNG VIÊN ĐÁ

MÔI-SE

Chúa đã chôn cất ông [Phục truyền 34:5-6]

“Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời tại đó, trong đồng bằng Mô-áp, theo như lịnh của Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời bèn chôn người trong trũng tại xứ Mô-áp, đối ngang Bết-phê-ô; cho đến ngày nay không ai biết được mộ của người”.

Thế là đã chấm dứt cuộc lữ hành của một trong những tiên tri cao quý nhất, Môi-se, người bạn của Đức Chúa Trời, đã được Bạn của mình chôn cất cho. Thật là một tang lễ vĩ đại!

MÔI-SE – MỘT KHẢI THỊ VỀ SỰ DỊU DÀNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

CẢM ƠN CHÚA

CẢM ƠN CHÚA!

ĂN TẾT

Đề tài: ĂN TẾT

Kinh thánh: Công vụ 15:28-29

(Mời nghe BÀI GIẢNG II số 152)

I/. ĂN LÀ QUAN TRỌNG:

ENERGEIA, ENERGEIN, ENERGÈMA, ENERGÈS HÀNH ĐỘNG TRONG QUYỀN NĂNG THIÊN THƯỢNG

ENERGEIA, ENERGEIN, ENERGÈMA, ENERGÈS

HÀNH ĐỘNG TRONG QUYỀN NĂNG THIÊN THƯỢNG.

Ai cũng biết từ ngữ energy (năng lượng, năng lực tiềm tàng) trong tiếng Anh có gốc từ những từ từ ngữ Hi Lạp nầy. Trong Tân Ước, những từ ngữ nầy không bao giờ được dùng diễn tả quyền năng của con người. Nó luôn luôn được dùng mô tả hành động một vài quyền năng vượt xa hơn quyền năng của con người và của thế gian. Trong những trường hợp hiếm hoi, những từ nầy mô tả hành động của một quyền năng độc ác, thuộc ma quỉ, thù địch với Đức Chúa Trời; nhưng thông thường từ ngữ được dùng mô tả hành động của Đức Chúa Trời nhiều hơn.

 Vì vậy, đây là những từ ngữ rất quan trọng, bởi vì qua đó, chúng ta sẽ học vài điều về quyền năng của Đức Chúa Trời qua hành động của Chúa Jêsus Christ, trong thế gian và trong đời sống của con người.

CHẾT NGỘT

CÂU HỎI: Xin cho hỏi một câu: Cơ-Đốc nhân có được ăn ‘trứng vịt lộn’, trứng cút lộn’ không? Có người bảo ăn là phạm tội, vì nó con vật chết ngột, không được ăn.

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 46)

TRẢ LỜI:

Nói cho vui, tôi nghĩ phải thêm vào món ‘trứng gà lộn’ nữa cho đủ, ngoài trứng vịt lộn và trứng cút lộn. Tôi cũng vui vì gần Tết mà có cơ hội nói về việc ‘ĂN’, đúng là ‘Ăn Tết’.

THIỆN ÁC

CÂU HỎI: Nhận biết tốt xấu (thiện ác) là điều vô cùng cần thiết. Tại sao Đức Chúa Trời không muốn con người ăn trái cây biết tốt xấu?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 45)

TRẢ LỜI:

Trả lời câu hỏi nầy đúng là ăn cơm Năm Mới, nói chuyện Năm Cũ, vì đây là câu hỏi của Vị Thính giả có nickname là Hải Đăng, đã gởi nhiều câu hỏi từ năm 2013, tôi đã góp ý vài câu, sau đó phải gác lại vì phải dành thì giờ để trả lời những câu hỏi liên quan đến Mùa Kỷ Niệm Chúa Jêsus Giáng Sinh. Hôm nay xin tiếp tục, mong Vị thính giả Hải Đăng và Quý thính giả đã gởi câu hỏi bị chậm trễ trả lời tha lỗi cho.

Tôi có lời Chúa giải thích ba điều về câu hỏi nầy:

ĐI ĐƯỜNG KHÁC

Đề tài: ĐƯỜNG KHÁC

Kinh thánh: Mathiơ 2:1-12

Câu gốc: Mathiơ 2:12

(Mời nghe với BÀI GIẢNG II số 150)

I/. ĐƯỜNG KHÁC KHÔNG PHẢI ĐƯỜNG THẾ GIAN. 2:1-2

-  Đọc qua c.1-2, câu hỏi được đặt ra là tại sao các nhà thông thái từ Đông phương lại vào cung điện để tìm Chúa Jêsus là Vua dân Giu-đa mới sanh?

-  Câu trả lời là vì họ quá thông thái, theo kinh nghiệm của thế gian với câu: Con vua thì được làm vua! Vua dân Giu-đa thì phải được sanh ra trong cung điện nước Giu-đa.

ELPIS - ELPIZEN - VI VỌNG CƠ-ĐỐC

ELPIS và ELPIZEN

HI VỌNG CƠ-ĐỐC

Danh từ elpis có nghĩa là Sự Hi Vọng, động từ elpizen có nghĩa là Hi Vọng. Những từ ngữ nầy không phải là một đặc ngữ đáng quan tâm. Sự quan trọng của những từ ngữ nầy nằm trong sự kiện nếu chúng ta khảo sát và phân tích cách dùng của nó trong Tân Ước, chúng ta có thể khám phá sự liên hệ và nền tảng Hi Vọng Cơ-Đốc.

Elpis - Sự Hi Vọng là một trong ba cột trụ quan trọng trong niềm tin Cơ-Đốc. Toàn bộ niềm tin Cơ-Đốc được lập trên Hi Vọng cùng với đức tin và sự yêu thương (I Côr. 13:13). Hi vọng là đặc điểm của đức tính Cơ-Đốc và là điều mà người phi-Cơ-Đốc không có (Êph. 2:12). Chỉ Cơ-Đốc nhân mới có thể trở nên lạc quan đối với thế gian. Chỉ Cơ-Đốc nhân mới có hi vọng để đương đầu với cuộc sống. Và chỉ Cơ-Đốc nhân mới có thể nhìn sự chết với lòng thanh thản và trầm tỉnh.

CHÚA TRỞ LẠI LẦN 2

CÂU HỎI: Tôi nghe nói Chúa Jêsus sẽ trở lại thế giới nầy lần nữa. Vậy thì sự trở lại nầy có khác gì với sự giáng sinh của Ngài trước đây không?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 44)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho vị thính giả của chúng tôi có dịp nghe về sự trở lại thế giới nầy lần thứ hai của Chúa Jêsus Christ, mà người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành cũng gọi là lẽ đạo Chúa Jêsus tái lâm. Đây là lẽ đạo quan trọng mà Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời luôn luôn nhắc đến

Từ câu hỏi của vị thính giả, với Lời Chúa là Kinh thánh,

Trước hết, tôi xin khẳng định một điều: ‘Sự kiện Chúa Jêsus Christ trở lại thế giới nầy lần thứ hai là điều chắc chắn!’

EKKLÈSIA - HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

EKKLÈSIA

HỘI THÁNH của ĐỨC CHÚA TRỜI

 

Ekklèsia là từ ngữ trong Tân Ước chỉ về “Hội thánh”, và vì vậy là một trong tất cả những từ ngữ Tân Ước quan trọng nhất. Giống như nhiều từ ngữ Tân Ước khác, nó có hai bối cảnh.

(i)  Ekklèsia có một bối cảnh Hi Lạp.

BÀI CA THÁNH

Đề tài: BÀI CA GIÁNG SANH

Kinh thánh: Luca 2:1-20

Câu gốc: Luca 2:13-14

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 149)

I/. LÝ DO CÓ BÀI CA GS. 2:1-12

BÀI CA GIÁNG SINH

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 43)

Thưa Quý Vị thính giả, trong Mùa Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus giáng sinh, nếu chúng ta không nói về Giáng sinh thì thật là sự thiếu sót lớn, do đó tôi muốn chúng ta dành thì giờ hôm nay trên chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của Hội thánh Tin Lành Báp-tít Phục hưng tại Virginia, để trò chuyện về những vấn đề quanh sự giáng sinh của Chúa Jêsus.

Nói về sự giáng sinh của Chúa Jêsus, ngoài Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời đã ghi lại tường tận, cũng đã có biết bao nhiêu là nhà thần học, thi sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ, tốn rất nhiều giấy mực, tâm trí, để nói đến. Vì vậy, qua chương trình hôm nay, tôi chỉ nói đến những Bài Ca Giáng Sinh.

Nói đến Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus giáng sinh mà không nói đến Nhạc Giáng Sinh thì giống như ăn thức Mỹ mà thiếu Bơ và cheese; như ăn cơm Tàu mà thiếu mỡ, ăn cơm Ấn Độ mà thiếu cà-ri, nhất là ăn cơm Việt Nam mà thiếu nước mắm.

EILIKRINÈS - EILIKRINEIA (SỰ TINH SẠCH HOÀN TOÀN)

EILIKRINÈS  và  EILIKRINEIA

SỰ TINH SẠCH HOÀN TOÀN

Eilikrinès eilikrineia - thứ nhất là tính từ và thứ hai là danh từ - là hai từ ngữ đáng chú ý nhất. Eilikrinès xuất hiện trong Philíp 1:10, bản AV dịch là ‘thành thật’; bản RSV Mỹ dịch ‘thánh sạch’; và Moffatt dịch ‘trong sạch’; nó cũng xuất thiện trong I Phierơ 3:1 mà cả hai bản dịch AV và Moffatt đều dịch là ‘tinh sạch’, và trong bản RSV Mỹ dịch ‘thành thật’. Eilikrineia là danh từ, xuất thiện trong I Côr. 5:8; II Côr. 1:12; 2:17. Cách dịch thông thường các câu là ‘tính thành thật’, với một ngoại lệ mà Moffatt dịch trong thí dụ đầu tiên là ‘trong trắng’.

CON TRAI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Tôi có nhận bài viết của một con cái Chúa tại Việt Nam tên Manh Hau Vu với lòng yêu mến Chúa muốn đăng lên để chia sẻ điều Chúa dạy cho cá nhân mình. Xin được giới thiệu.

Mục sư Sơn.

CÁC CON TRAI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Các Con trai của Đức chúa Trời là ai? Họ ở đâu? Làm sao để biết họ?

Đáp : Là tôi, là Bạn, là hết thảy những người tin đến Đức Chúa Jêsus christ . Như Galati 3:26 chép : "Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời."

HOANG TƯỞNG

CÂU HỎI: Tôi không tin Jesus là Con Đức Chúa Trời, Jesus chỉ là một người tốt như các Giáo chủ Tôn giáo thôi. Và người bị hoang tưởng cho mình là con của Đức Chúa Trời. Sự việc Chúa Jêsus chết để chịu thay tội lỗi con người không logic chút nào, nghe thạt là nhảm nhí.

(mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 42)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho tôi nhận được câu hỏi nầy đúng vào Mùa Kỷ Niệm Chúa Jêsus giáng sinh, nhân vậy, tôi xin gởi đến Quý vị thính giả Đài Tiếng Nói VN Hải Ngoại qua chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của Hội thánh Báp-tít Phục hưng, lời Chúc Quý Vị có Một Mùa Giáng Sinh Vui Vẻ, An Bình trong ơn lành của Chúa Jêsus. Bây giờ, qua câu hỏi, tôi xin trưng 3 bằng cớ chứng minh Chúa Jêsus chính là Đấng Cứu Thế, Ngài là Chân lý, không hoang tưởng, nhảm nhí.

DIATHÈKÈS - NGƯỜI VÀ TRỜI

DIATHÈKÈS

NGƯỜI và TRỜI

Từ ngữ diathèkès được dịch là ‘giao ước’. Nó là một từ phổ thông nhất trong các từ ngữ bản dịch Hi văn Cựu Ước, và cũng là từ ngữ Tân Ước quan trọng. Nó là một từ ngữ có một vấn đề chắc chắn gắn liền với nó, và cách giải quyết đối với vấn đề đó bày tỏ cho chúng ta rằng trong từ ngữ đó có một quan điểm thần học đầy đủ và trọn vẹn về sự tương quan giữa Đức Chúa Trời với con người.

Trong cách dùng thông thường – phi-thần-học, một ‘giao ước’ có nghĩa là ‘một hợp đồng ký kết giữa hai người’. Thỉnh thoảng cũng được dùng trong Cựu Ước, thí dụ như: ‘sự kết ước’ của người Ga-ba-ôn lập với Giô-suê (Giô-suê 9:6), về việc ngăn cấm ‘sự kết ước’ với cư dân Ca-na-an (Quan. 2:2), về ‘giao ước’ giữa Đa-vít với Giô-na-than (I Sam. 23:18).

HƯ CẤU

CÂU HỎI: Tôi không tin Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời (nếu có Đức Chúa Trời). Kinh thánh chỉ là sự bịa đặt, hư cấu. Những sự kiện mới hiện đại nay còn ghi chép hư cấu huống gì một cuốn sách cách nay mấy ngàn năm. Và thời đó làm gì có chữ viết, sách vở?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 41)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Vị thính giả của chúng tôi đã được nghe ai đó nói về Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời. Vị thính giả nói: Tôi không tin Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời (nếu có Đức Chúa Trời), thì có hai trường hợp:

1. Có lẽ do người giới thiệu Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời cho Vị thính giả chưa giới thiệu đủ để người nghe tin, hoặc do không đủ thì giờ đối với một đề tài quá lớn; hoặc do thiếu tài liệu,…

THƠ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Cảm ơn Chúa cho tôi được nhận những lời CHÚC MỪNG nhân Mùa KỶ NIỆM CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH, trong đó có bài thơ của Ông Nguyễn văn Bông từ Úc. Cảm ơn Ông.

Chúc Giáng Sinh & Năm Mi

-o-

Chúc cho Mục sư giáng sinh vui vẻ

Chúc Ông Bà sức khỏe thật dồi dào

Để hầu việc Chúa đã được chọn giao

Điều hành trang Web càng giàu phong phú

 

Chúc cho Ông Bà chu toàn chức vụ

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by