Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


THIÊN TAI

CÂU HỎI:

“Tại sao Đức Chúa Trời cho phép các thiên tai xảy ra?”

(Nghe với BÀI GIẢNG II, số 89)

Cảm ơn Chúa cho tôi được khích lệ trong việc giải thích Giáo lý của Chúa từ Kinh thánh qua Chương trình CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC của Hội thánh Báp-tít Phục Hưng Virginia trên Đài Tiếng Nói VN Hải Ngoại, vì những câu hỏi của các vị thính giả càng ngày càng cho thấy quý vị thính giả nhìn biết Đức Chúa Trời. Câu hỏi hôm nay cho thấy vị thính giả nhìn nhận Đức Chúa Trời là Đấng chủ tể trời đất và các hoạt động của thiên nhiên, trong đó quyền điều khiển thiên tai của Đức Chúa Trời qua câu hỏi: tại sao Đức Chúa Trời cho phép các thiên tai xảy ra?

SỰ TÁI SANH

Chủ đề: CƠ-ĐỐC NHÂN (Bài 3)

Đề tài: SỰ TÁI SANH

Kinh thánh: Giăng 3:1-8

Câu gốc: Giăng 3:3

(nghe với BÀI GIẢNG II số 88)

A/. CƠ-ĐỐC NHÂN LÀ AI?

B/. PHƯỚC HẠNH (Hay QUYỀN LỢI)

CỦA CƠ-ĐỐC NHÂN (tiếp theo)

PHÉP LẠ

CÂU HỎI:

Ngày nay Đức Chúa Trời còn làm phép lạ không?

(Mời nghe trong BÀI GIẢNG II số 87)

Cảm ơn Chúa cho một lần nữa có một vị thính giả đến rất gần với Đức Chúa Trời. Tôi nói như vậy vì vị thính giả của chúng ta đã nhìn nhận có Đức Chúa Trời và cũng nhìn nhận Đức Chúa Trời là Đấng có quyền năng làm phép lạ, chỉ có điều là không biết ngày nay Chúa còn làm phép lạ nữa không.

SỰ TÁI SANH

Chủ đề: CƠ-ĐỐC NHÂN (Bài 2)

Đề tài: SỰ TÁI SANH

Kinh thánh: Giăng 3:1-8

Câu gốc: Giăng 3:3

(Nghe chung với BÀI GIẢNG II số 86)

A/. CƠ-ĐỐC NHÂN LÀ AI?

B/. PHƯỚC HẠNH (Hay QUYỀN LỢI) CỦA CƠ-ĐỐC NHÂN:

NHÀ THỜ SẬP

MỜI NGHE CHUNG "BÀI GIẢNG II số 85

******************

CÂU HỎI:

Khi có thiên tai, chùa hay nhà thờ đều bị sập, vậy thì Chúa và Phật có khác gì nhau đâu? Trong cùng một chiếc xe đò gặp tai nạn, người tin Chúa và người không tin Chúa đều bị nạn giống nhau không?

Cảm ơn vị thính giả đã có một câu hỏi rất thực tế trong cuộc sống hằng ngày, Tôi xin chia hai câu hỏi để trả lời.

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 100)

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 100)

Kinh thánh: Mác 15:29-33

Câu gốc: Mác 15:29

Đề tài: PHẢN ỨNG VIỆC CHÚA JÊSUS BỊ ĐÓNG ĐINH

I/. PHẢN ỨNG CỦA KẺ CHỦ MƯU ĐÓNG ĐINH CHÚA JÊSUS. 15:29-32a

1.   Những kẻ chủ mưu đóng đinh Chúa Jêsus trên thập tự

là ai?...................................................................................

Chứng minh bằng những câu trong đoạn 14 và 15 trước đó:

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 99)

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 99)

Kinh thánh: Êsai 53:1-6

Câu gốc: Êsai 53:4

Đề tài: CHÚA JÊSUS CHỊU KHỔ NẠN

740 năm trước khi Chúa Jêsus giáng sanh, tiên tri Ê-sai đã báo trước khổ nạn Chúa Jêsus phải chịu trước khi bị đóng đinh trên thập tự giá, đặc biệt trong đoạn 53 nầy.

I/. MỨC ĐỘ CHÚA JÊSUS CHỊU KHỔ NẠN. 53:1

1.  C.1 được viết với thái độ nào:

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 98)

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 98)

Kinh thánh: Mathiơ 27:27-37

Câu gốc: Mathiơ 27:35

Đề tài: CHÚA JÊSUS CHỊU ĐÓNG ĐINH

I/. TRƯỚC KHI CHÚA JÊSUS CHỊU ĐÓNG ĐINH. 27:27-31

1.  Có 3 vật mà một vị vua La Mã thời đó phải có là: áo điều (áo đỏ đậm), đội mão vua và cầm vương trượng. Bọn lính đã làm gì cho Chúa Jêsus trước khi đóng đinh Ngài?

·   Mặc .......................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 97)

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 97)

Kinh thánh: Giăng 18:28-40

Câu gốc: Giăng 18:32

Đề tài: CHÚA JÊSUS BỊ XỬ ÁN LẦN 4

I/. LÝ DO CHÚA JÊSUS BỊ XỬ ÁN LẦN 4. 18:28-32

1.      Lần xử án nầy, Chúa Jêsus bị xử tại nơi đâu?

.......................................................................................

Ai phụ trách xử án Chúa Jêsus lần nầy: ................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 96) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 96)

Kinh thánh: Luca 23:8-12

Câu gốc: Luca 23:8

Đề tài: HÊ-RỐT XỬ ÁN CHÚA JÊSUS

I/. MỤC ĐÍCH HÊ-RỐT XỬ ÁN CHÚA JÊSUS. 23:8

1.  Ngoài việc vua Hê-rốt nầy là con của vua Hê-rốt lúc Chúa Jêsus giáng sanh (Mathiơ đoạn), Kinh thánh còn nói gì nói gì về ông?

Luca 9:9, .............................................................................

LỄ TÌNH YÊU sticky icon

NGHE VỚI BÀI GIẢNG II số 84

(Chương trình GIẢI ĐÁP THẮC MẮC trên Đài Phát Thanh)

Thưa Mục sư chúng ta đang tiến gần đến ngày Lễ Valentine (ngày lễ tình yêu). Tôi thấy một vài HTTLVN tổ chức vui chơi trong ngày lễ này. Kinh thánh có nói gì về ngày lễ này hay không? Nhân đây cũng xin Mục sư cho biết Kinh Thánh có dạy gì về hôn nhân gia đình không?

Cảm ơn vị thính giả đã có một câu hỏi ‘thật trúng mùa’ – trúng ngày Tình yêu. Trước khi trả lời câu hỏi, nhân ngày Tình Yêu, tôi xin gởi đến Quý Vị thính giả Đài Tiếng Nói VN Hải ngoại qua chương trình phát thanh Con Đường Vĩnh Phúc của Hội thánh Báp-tít Phục Hưng Virginia, lời chúc các Vị đã có gia đình sẽ được Chúa ban thêm hương vị Tình Yêu trong cuộc sống vợ chồng, con cái; xin gởi đến các Bạn Trẻ lời chúc xin Chúa ban cho các Bạn tìm được Tình Yêu chân thật trong Chúa.

Câu hỏi của vị thinh giả có ba điều cần trả lời:

NGHỈ CHÚA NHẬT sticky icon

(NGHE TRONG BÀI GIẢNG II, số 83 - GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH)

CÂU HỎI:

Tại sao Cơ-Đốc giáo thờ phượng Chúa ‘ngày’ Chúa nhật? Không đi thờ phượng Chúa ‘ngày’ Chúa nhật thì có tội hay không?

 Cảm ơn Chúa về câu hỏi của vị thính giả nầy, vì vị thính giả của chúng ta là người đến rất gần Chúa và sát cửa Thiên đàng rồi.

CƠ-ĐỐC NHÂN sticky icon

Đề tài: CƠ-ĐỐC NHÂN

Kinh thánh: Công vụ 11:19-30

Câu gốc: Công vụ 11:26

(Nghe trong BÀI GIẢNG II, BÀI SỐ 82)

**********************

Có người gọi người tin Chúa Jêsus là Người Krit, có người gọi là Ki-tô hữu, có người gọi là Tín nhân (dịch chữ believer của tiếng Anh). Những cách gọi hay dịch như vậy có chủ ý là muốn Việt hóa chữ Christian của Anh ngữ (chrétien - Pháp ngữ), cũng như tránh dùng chữ Nho (Hán ngữ).

TẬN THẾ THEO SÁCH KHẢI HUYỀN sticky icon

TẬN THẾ THEO SÁCH KHẢI HUYỀN

Trong các sách Tin Lành, Chúa Jêsus ban cho một bảng tóm tắt về những sự kiện và tinh cảnh dẫn đến sự tái lâm của Ngài. Tuy nhiên sau đó, Chúa đã bày tỏ nhiều chi tiết. Sáu mươi năm sau Chúa Jêsus đã mặc khải nhiều chi tiết đặc biệt về tận thế cho sứ đồ Giăng. Lời tiên tri chi tiết và dài nầy ở trong sách cuối cùng của Kinh thánh, là sách Khải huyền.

Trong sách nầy một lần nữa chúng ta tìm thấy bố cục lời tiên tri mà Chúa Jêsus đã ban cho trên núi Ô-li-ve, nhưng được giới thiệu bằng các biểu tượng bao quát. Chúng ta cũng tìm thấy những chi tiết được thêm vào.

CON RỒNG sticky icon

Tôi muốn upload lại bài CON RỒNG nghe kèm theo chương trình phát thanh Con Đường Vĩnh Phúc (BÀI GIẢNG II số 81) , có bổ sung vài ý theo sự góp ý của vài người.

Đề tài: CON RỒNG

Kinh thánh: Khải huyền 12:1-18

Câu gốc: Khải huyền 11:9

I/. CÓ CON RỒNG KHÔNG?

SỨC MỚI sticky icon

Đề tài: SỨC MỚI

Kinh thánh: Êsai 40:18-31

Câu gốc: Êsai 40:31

(Nghe trong BÀI GIẢNG II bài 81)

I/. NHU CẦN SỨC MỚI.

-          Có 3 động từ trong câu gốc cho chúng ta thấy nhu cần có Sức Mới: bay, chạy, đi.

-          Động từ thứ 1: bay cao như chim ưng – không phải như chim se sẻ hoặc một loài chim tầm thường nào, nhắc chúng ta nhu cần có Sức Mới qua Thi. 91:13.

TẬN THẾ sticky icon

Đứng trước thềm Năm Mới âm lịch, tôi xin dịch một tài liệu một tài liệu tựa đề:  CÓ PHẢI CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG THỜI TẬN THẾ? như dịp khai bút đầu Xuân, vì thấy tài liệu cũng thật có ý nghĩa và cần thiết cho người yêu mến đến sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ.

Mục sư Trần Thái Sơn

*********************************

Thời cuối cùng là gì?

CẢM NGHĨ VỀ VIỆC ĐÀO TẠO sticky icon

Trong những ngày băn khoăn trước công việc Chúa giữa Người Việt Nam, tôi đọc quyển TRỜI ĐẤT của Nam Dao, mượn lời của Nguyễn Trãi trình vua Lê Lợi và người kế vị vua những lời tâm huyết kêu gọi giữ gìn bản sắc dân tộc Việt, biết học cái hay nhưng không khuôn rập. Tôi muốn viết ra đây những gì muón nói với các vị lãnh đạo Giáo hội Việt Nam liên quan đến chương trình đào tạo người hầu việc Chúa. Dù có thể là tiếng kêu trong đồng vắng nhưng nếu mai sau Giáo hội có thế nào, mình cũng đã cố nói một lời.

Mục sư Trần Thái Sơn

North Carolina, ngày 27 tháng 1 năm 2012

LẠM BÀN VỀ VIỆC MỞ TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA TẠI VIỆT NAM.

***********************

Cơ-Đốc nhân Ăn Tết sticky icon

Đề tài: CĐN ĂN TẾT

Kinh thánh: Rôma 12:1-2

Câu gốc: Rôma 12:2

(Nghe BÀI GIẢNG II - Số 78)

I/. NỀN TẢNG CĐN ĂN TẾT. 12:1

-          Có nhiều người tin Chúa thắc mắc: Người Tin Chúa có nên Ăn Tết không? Họ hỏi vì họ nghĩ Tết là cái gì thuộc đời này, lại có nhiều tội lỗi xảy ra trong những ngày tết, nên hỏi là muốn không Ăn Tết.

NGƯỜI MỚI sticky icon

Đề tài: NGƯỜI MỚI

Kinh thánh: Êphêsô 4:17 – 6:20

Câu gốc: Êph. 4:23-24

(Nghe trong BÀI GIẢNG II - Số 77)

I/. ĐỊNH NGHĨA NGƯỜI MỚI. 4:17-24

1.  Người Mới là Người Đã Học Biết Đấng Christ. 4:17-22

-   Qua những câu này, Phao-lô đã định nghĩa Người Mới bằng cách so sánh Người Mới với Người Cũ.

·    Người cũ: c.17-19

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by