Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


HỊCH CƠ-ĐỐC sticky icon

Đây là bài Hịch Cơ-Đốc rất đáng cho ai nặng lòng công việc Chúa đọc. Tôi đã xin phép tác giả - Thang Chu Chu - được upload vào website tim-ai.net. Hi vọng được nhiều người lắng nghe - Ms Trần Thái Sơn.

Cảm ơn tác giả bài Hịch cho phép.

Thứ sáu, ngày 06 tháng một năm 2012

Hịch Cơ-Đốc (thể song-thất-lục-bát)

Ta, Mi-chen, trưởng đoàn thiên sứ,

KINH THÁNH sticky icon

KINH THÁNH - HI VỌNG THẬT, NHỮNG CÂU TRẢ LỜI THỰC TẾ

Nan đề và sự thách thức lớn nhất của Bạn là gì?

Hãy đem đến cho Đức Chúa Trời bằng lời cầu nguyện khiêm nhường. Đó là bước sống còn đầu tiên!

ĐIỀU RĂN MỚI sticky icon

Đề tài: ĐIỀU RĂN MỚI

Kinh thánh: Giăng 13:1-35

Câu gốc: Giăng 13:34-35

(Bài giảng đầu năm mới 2012 - NGHE: BÀI GIẢNG II, số 75)

I/. ĐẤNG BAN ĐIỀU RĂN MỚI. Ta ban …

-  Dĩ nhiên tất cả chúng ta đều biết Đấng ban Điều Răn Mới là Chúa Jêsus.

-  Chúa Jêsus là ai mà lại có tư cách ban Điều Răn cho chúng ta? Nhiều lần Kinh thánh làm chứng về địa vị của Chúa Jêsus Christ như sau:

NGÀY CHÚA GIÁNG SINH sticky icon

Đề tài: NGÀY CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH

(nghe kèm Bài giảng 72 - II)

Kinh thánh: Luca 2:10-14

Câu gốc: Luca 2:11

I/. NGÀY CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH LÀ HÔM NAY.

Bài Học Kinh Thánh về LỄ KỶ NIỆM CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH sticky icon

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Lễ Giáng Sinh)

Đề tài: 3 NHÂN VẬT NGÀY CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH

Kinh thánh: Mathiơ 2:1-18

Câu gốc: Mathiơ 2:12

I/. CÁC BÁC SĨ – 2:1-2

1. Các bác sĩ đến từ đâu? (bác-sĩ = người học rộng, biết nhiều, không phải bác sĩ trị bịnh)

............................................................................

Họ không ở tại ......................................................

Bài Học Kinh Thánh về LỄ KỶ NIỆM CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH sticky icon

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Lễ Giáng Sinh 1)

Kinh thánh: Mathiơ 1:18-25

Câu gốc: Mathiơ 1:24

Đề tài: NHÂN VẬT CHÍNH TRONG LỄ GIÁNG SINH

I/. GIÔ-SÉP: Mathiơ 1:18-25

1.  Khi sự giáng sinh của Chúa Jêsus xảy ra thì Giô-sép là gì của Ma-ri? (đánh dấu câu sai)

 o  chồng    o  chồng hứa     o  đã đính hôn

Điều gì khiến Giô-sép bối rối?

Bài Học Kinh Thánh về LỄ KỶ NIỆM CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Lễ Giáng Sinh)

Kinh thánh: Luca 2:1-20

Câu gốc: Luca 2:11

Đề tài: CÂU CHUYỆN CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH

I/. NƠI CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH. 2:1-7

1.      Giô-sép và Ma-ri ở đâu lúc Chúa Jêsus giáng sinh?

...............................................................................................

Lý do nào họ phải đến đó? ...................................................  

MÓN QUÀ GIÁNG SINH sticky icon

Mỗi tuần tôi sẽ nhờ ơn Chúa upload bài giảng đã giảng trong Hội Thánh được đưa vào mục BÀI GIẢNG II hằng tuần. Xin Chúa cho đem đến cho anh em một cái bánh nhỏ nào trong đời sống nhiều người khi vừa nghe vừa đọc.

Mục sư TRẦN THÁI SƠN

Đề tài: QUÀ GIÁNG SINH

Kinh thánh: Mathiơ 2:1-12

Câu gốc: Mathiơ 2:11

I/. GIÁ TRỊ MÓN QUÀ GIÁNG SINH: bày của báu ra... là vàng, nhũ hương, một dược

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 95) sticky icon

ĐỜI SỐNG CHÚA JÊSUS (Bài 95)

Kinh thánh: Luca 23:1-7

Câu gốc: Luca 23:4

Đề tài: CHÚA JÊSUS BỊ XỬ ÁN LẦN II

I/. CHÚA JÊSUS BỊ AI XỬ ÁN LẦN II? 23:1

1. Trong c.1, “cả hội đồng” gồm có ai? (Luca 22:66)

......................................................................................

Họ còn được gọi là gì? ......................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 94) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 94)

Kinh thánh: Mathiơ 26:69-75

Câu gốc: Mathiơ 26:75

Đề tài: PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA JÊSUS

I/. ĐỊA ĐIỂM PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA JÊSUS. 26:69a

1.      Phi-e-rơ đang ngồi ở đâu?.........................................

Tại sao Phi-e-rơ được ngồi tại đó? (Giăng 18:15-16)

...........................................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 93) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 93)

Kinh thánh: Mathiơ 26:57-68

Câu gốc: Mathiơ 26:59

Đề tài: CHÚA JÊSUS BỊ XỬ ÁN LẦN THỨ 1

I/. NƠI CHÚA JÊSUS BỊ XỬ ÁN LẦN 1: 26:57-58

1.      Những người bắt Chúa Jêsus đem Ngài đến nơi nào?

..........................................................................................

Tại sao họ bắt đem Chúa Jêsus đến đây? (Mathiơ 26:3-4)

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 92) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 92)

Kinh thánh: Mathiơ 26:36-56

Câu gốc: Mathiơ 26:50

Đề tài: CHÚA JÊSUS BỊ BẮT

I/. TRƯỚC GIỜ CHÚA JÊSUS BỊ BẮT: 26:36-46

1. Trước khi bị bắt, Chúa Jêsus đã đến nơi nào? (Đọc thêm Luca 22:39; Giăng 18:1)

Tên  địa điểm: ........................................................................

Đó là một khu .......................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 91) sticky icon

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 91)

Kinh thánh: Mathiơ 26:30-35

Câu gốc: Mathiơ 26:31

Đề tài: BA LỜI CHÚA JÊSUS BÁO TRƯỚC

I/. CHÚA JÊSUS BÁO TRƯỚC VỀ CÁC MÔN ĐỒ:30-31

Thời Chúa Jêsus còn trên đất, người Y-sơ-ra-ên ngợi khen Chúa bằng cách hát Thơ thánh, tức là Thi thiên ngày nay.

1.      Chúa Jêsus báo trước với các môn đồ về việc gì?

GIÁNG SINH KHÔNG VỀ sticky icon

Nhân Mùa Kỷ Niệm Chúa Jêsus giánh sinh 2011 về, tôi ghi lại những dòng cảm xúc của một người bản thân là người hầu việc Chúa lại không được về viếng Chúa trong Mùa Giáng sinh. Tôi thường ngâm bài thơ này rồi hát lại bài hát Câu Chuyện Giáng Sinh của Mục sư Lê Phước Thiện.

GIÁNG SINH KHÔNG ĐƯỢC VỀ.

(Kỷ niệm những ngày trong tù – 29-4-1979)

****************************************

Mùa Giáng sinh này con không về,

Con không hề được nghe tiếng nhạc,

Vút lên cao để mừng Chúa xuống trần.

NGÔN NGỮ CỦA CHÚA sticky icon

GHI NHẬN về quyển NGÔN NGỮ CỦA CHÚA

(Của Tiến sĩ Francis S. Collins – Giám đốc Dự án Giải mã Gen người

“Những Bằng Chứng Khoa Học Về Đức Tin”

Do Nhà Xuất Bản Lao Động phát hành

Liên kết CÔNG TY SÁCH ALPHA dịch

Người dịch: Lê thị Thanh Thủy)

 

Tôi ghi lại những câu nói hoặc tài liệu hay của quyển “Ngôn Ngữ của Chúa”. Điều cảm ơn Chúa là quyển sách được dịch và bán tại các nhà sách tại Việt Nam. Xin Chúa dùng để khiến nhiều nhiều người tìm thấy niềm tin nơi Chúa.

KHI TÔI CHẾT sticky icon

Đây là bài thơ thật đáng đọc cho một người già như tôi. Xin trích đăng vì đúng vào lúc con tôi hỏi tôi: Khi qua đời muốn viết gì ở mộ bia, và tôi đã đề nghị:

NẾU TÔI QUA ĐỜI Ở TRONG NƯỚC, XIN GHI:

Mục sư Trần Thái Sơn

Người đã làm viên đá lót đường cho nhiều người, nhiều Hội Thánh. Họ đã đi qua và chỉ để lại dấu chân.

NẾU TÔI QUA ĐỜI Ở NƯỚC NGOÀI, XIN GHI:

Ai ra đi mà không từng bịn rịn

Rời yêu thương hồ dễ mấy ai quên... (thơ của Thâm Tâm)

Dù trên quê hương đó có những người muốn đuổi tôi đi

CHA MẸ GIÀ sticky icon

Đây là bài viết về cha mẹ rất cảm động được đăng trên báo tại Việt Nam. Tôi xin trích ra đây vì bây giờ tôi cũng già nên cũng muốn gởi đến những người con

Mục sư Trần Thái Sơn

Thứ tư, 28/9/2011, 12:36 GMT+7

Hãy bao dung nếu bố mẹ già đi

Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vun vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc...Xin con hãy bao dung!

ĐÔNG SANG NHỚ CHÚA sticky icon

Đông sang nhớ Chúa

---***---

Vào tháng Mười đất trời se se gió

Lạnh về đêm nhắc nhở tiết thu tàn

Chia tay thôi lá rụng những chiều vàng

Thời tiết chuyển Đông sang lòng rộn rã

Ôi! nô nức mong Noel đến lạ

Để hát ca mừng sinh nhật con Trời

Tôi nhớ đêm Đấng Cứu Thế vào đời

ẤM ÁP MÙA ĐÔNG sticky icon

ẤM ÁP MÙA ĐÔNG

---***---

Mùa đông lạnh quấn mình trong chăn ấm!

Nhìn qua song ôi ảm đạm làm sao?

Thèm những ngày-nắng Hạ ở trên cao

Hay bách bộ, Thu xôn xao vàng lá?

Xuân rực rỡ cho muôn lòng rộn rã!

Làm sao vui khi diễn tả mùa Đông?

Tôi tìm về trong nổi nhớ mênh mông

BÉ THƠ ĐỌC VÈ GIÁNG SANH sticky icon

BÉ THƠ ĐỌC VÈ

Cuộc đời mục tử

Cực quá đi thôi

 Phải tắm chiên hôi

Lo cho cừu ốm

Thức khuya dậy sớm

Vất vả quanh năm

Mộng mơ xa xăm

Đêm đêm suy tưởng

***

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by