Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


ÔNG BẢY ĐỜN (ĐÔNG PHÚ - Cần thơ))

TÔI VỪA ĐƯỢC TIN ÔNG BẢY ĐỜN TẠI CÁI DẦU THUỘC HỘI THÁNH TẠI ĐÔNG PHÚ CẦN THƠ ĐÃ VỀ NƯỚC CHÚA. ÔNG BẢY LÀ MỘT TÍN HỮU TRƯỞNG LÃO TRONG HỘI THÁNH, TRUNG TÍN, ĐẶC BIỆT LÀ CÓ ÂN TỨ LÀM THƠ VỚI LỜI THƠ RẤT MỘC MẠC TỰ NHIÊN. ĐỂ NHỚ ĐẾN ÔNG BẢY VÀ CŨNG CÓ LỜI CHIA BUỒN VỚI GIA ĐÌNH ANH TRẢI VÀ NHỮNG CON CHÁU CỦA ÔNG, TÔI GHI LẠI BÀI THƠ MÀ ÔNG BẢY ĐÃ VIẾT TẶNG VỢ CHỒNG TÔI TRONG CƠ HỘI CHÚNG TÔI VỀ THĂM HỘI THÁNH ĐÔNG PHÚ VÀ THĂM ÔNG BÀ.

Ngày vui hơn hết đây là,

Tôi nay được gặp ông bà Mục sư.

Lòng tôi đây cũng dường như

Tuổi mà còn cỡ bảy mươi chưa già,

CHARISMA

CHARISMA

ÂN TỨ (MÓN QUÀ) CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Ý nghĩa căn bản của charismai là ‘một món quà’. Ngoài Tân Ước, từ ngữ nầy không phải là từ thông dụng. Nó hiếm thấy trong Hi văn cổ. Nó không phổ thông trong cây chỉ thảo, nhưng có một sự xảy ra gợi ý nơi một người phân loại tài sản của mình như là điều người đó đã kiếm được upo agoragis – ‘bằng cách mua được’, và đó là điều ông kiếm được upo charismatos, ‘bằng một món quà’. Trong Tân Ước, charisma là từ ngữ đặc thù của Phaolô. Nó xuất hiện tổng cộng 17 lần, có 14 lần trong các thư tín chắc chắn của Phaolô, 2 lần trong Giám mục thư, và một lần trong thư I Phierơ.

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ AI?

CÂU HỎI: Tôi tin có Đức Chúa Trời vì vũ trụ này thật huyền diệu phải có bàn tay hoặc định luật nào đó để sắp xếp. Nhưng Đức Chúa Trời là ai, có hình dạng hay chỉ là những định luật vật lý tương tác với nhau? Tôi không biết.

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 40)

TRẢ LỜI:

ASELGEIA - BUÔNG TUỒNG

ASELGEIA

BUÔNG TUỒNG

Trong nhiều phương diện aselgeia là từ ngữ xấu nhất trong danh sách những tội được ghi trong Tân Ước. Nó xuất hiện thường xuyên (Mác 7:22; Rô. 13:13; II Côr. 12:21; Gal. 5:19; Êph. 4:19; I Phi. 4:3; II Phi. 2:2, 7, 18; Giu 4). Bản AV dịch khác nhau giữa ‘sự dâm dục’ và ‘phóng túng’. Bản RSV dịch phù hợp hơn ‘sự dâm loạn’. Moffatt thường dịch là ‘tính dâm dục’. Đối với vài phạm vi, tất cả ba bản dịch nầy không đủ cho một yếu tố cần thiết đặc thù của aselgeia.

ARRABÒN - TIỀN CỌC

ARRABÒN

NẾM TRƯỚC ĐIỀU SẼ ĐẾN

Từ ngữ arrabòn là một từ ngữ có tính người nhất và những bối cảnh đáng chú ý nhất trong tất cả các từ ngữ Tân Ước. Chỉ có Phaolô dùng từ ngữ nầy, ông dùng nó ba lần luôn có cùng liên hệ. Trong II Côr. 1:22, ông nói rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta arrabòn của Đức Thánh Linh. Và trong Êph. 1:14, ông nói về Đức Thánh Linh là arrabòn cho sự kế tự của chúng ta. Trong mỗi trường hợp, bản AV dịch từ ngữ arrabòn là “tiền đặt cọc”; Moffatt dịch là ‘của tin’ và ‘tiền trả trước một phần’; bản American RSV dịch là ‘bảo chứng’.

Trong Hi văn cổ, từ ngữ arrabòn thường có nghĩa là tiền ký quỹ mà người mua đã gởi và trả tiền mặt. Khi hợp đồng bị hủy, số tiền bị mất, nếu việc mua bán không được thực hiện. Tiền trả một phần lần đầu là của tin và đảm bảo phần còn lại sẽ trả đúng thời hạn.

BÃO HAIYAN

CÂU HỎI: Tôi gửi câu hỏi nầy khi bão số 14 (siêu bão Haiyan) đã tàn phá Philippines nặng nề, đang tiến vào quét dọc miền Trung Việt Nam. Hiện tại cả nước đang gấp rút phòng chống siêu bão Haiyan. Trước đó con bão số 11 và 12 đã làm cho miền Trung bị thiệt hại nặng nề…

Tôi hay nghe người Tin Lành các ông nói rằng Chúa là Đức Chúa Trời hay còn gọi là Ông Trời kiểm soát toàn vũ trụ, ngay cả các thiên tai. Trước đây Mục sư giải thích rằng thiên tai xảy ra là vì tội lỗi của loài người, Chúa dùng thiên tai để cảnh cáo hầu loài người ăn năn… Nhưng theo khoa học thì các thiên tai xảy ra là do đặc tính vị trí địa lý  của các vùng bị ảnh hưởng, chẳng hạn miền Trung Việt Nam thì hay bị bão trong khi miền Nam thì hầu như không bị; Nhật Bản thường xuyên bị động đất.

APECHEIN - TRẢ (NỘP) ĐẦY ĐỦ

APECHEIN

TRẢ (NỘP) ĐẦY ĐỦ

Trong Tân Ước chắc chắn có ba chữ, và có lẽ là năm chữ, cách dùng rất hấp dẫn về kỹ thuật của từ ngữ apechein. Phần chính của từ ngữ là động từ echein có nghĩa là “nhận được”.

ĐỨC CHÚA TRỜI VỚI TRẺ CON

CÂU HỎI: Đây là câu hỏi thứ 4 của Bạn Hải Đăng: Bạn Hải Đăng đã trích dẫn những câu Kinh thánh như sau: “Vả khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình, cho đến con cả người bị tù, và hết thảy con đầu lòng của súc vật. Đang lúc ban đêm, Pha-ra-ôn, quần thần cùng hết thảy người Ê-díp-tô đều chờ dậy; có tiếng kêu la linh ỏi trong xứ Ê-díp-tô, vì chẳng một nhà nào là không có người chết” (Xuất. 12:29-30). Và Bạn Hải Đăng hỏi: (Như vậy) đích thân Đức Chúa Trời sát hại trẻ em vô tội vì tội của người lớn? Vì cha mẹ mà trừng phạt con cái? Bạn Hải Đăng cũng trích dẫn thêm: Êsai 14:21; Xuất. 20:5; Phục truyền 5:9; II Sam. 12:15-18; Phục truyền 13:12-15

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 38)

TRẢ LỜI:

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ LÀM ÁC KHÔNG (TIẾP)

CÂU HỎI: Tại sao Đức Chúa Trời lại trừng phạt lây sang cả những người vô can (con cháu, vợ của họ)? Rồi thậm chí Thánh Kinh có nhiều câu còn ghi rõ những hành động của Đức Chúa Trời do chính Đức Chúa Trời làm ra, gây tai họa cho cả người vô can mà bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy đó là việc ác (Êxêchiên 5:9-10; Giê. 19:9; Êsai 13:13-18; II Samuên 12:11).

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 37)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho tôi nhận được ý kiến phản hồi của Bạn Hải Đăng với những lời lẽ rất thân tình, không thành kiến, định kiến. Về câu hỏi của bạn hôm nay, tôi nêu 3 bằng cớ chứng minh Đức Chúa Trời không hề làm ra hoặc gây ra việc ác.

BẰNG CỚ THỨ NHẤT: ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG LÀM ÁC HOẶC GÂY RA VIỆC ÁC.

CHÚA JÊSUS HÓA BÁNH (Giăng 6.1-15

Đề tài: CHÚA JÊSUS HÓA BÁNH

Kinh thánh: Giăng 6:1-15

Câu gốc: Giăng 6:11

(Mời nghe với BÀI GIẢNG II số 148)

I/. NHU CẦN CHÚA JÊSUS HÓA BÁNH. 6:1-9

-   Như sứ đồ Phaolô nói trong I Côr. 1:22, thế giới chỉ có hai hạng người, hạng (1) thích phép lạ; và hạng thứ (2) thích sự khôn ngoan, do đó các tôn giáo đời nầy thường khoe về phép lạ, còn cái gọi là Triết học thì luôn nói đến những ý tưởng cho rằng cao xa.

-  Nói đến phép lạ, loài người rất thích: phép lạ chữa bịnh, nhưng hôm nay chúng ta học một loại phép lạ đặc biệt.

ALAZÒN và ALAZONEIA NHỮNG TỪ NGỮ CỦA SỰ KHOE KHOANG TRỐNG RỖNG (KHOÁC LÁC)

ALAZÒN và ALAZONEIA

NHỮNG TỪ NGỮ CỦA

SỰ KHOE KHOANG TRỐNG RỖNG (KHOÁC LÁC)

Từ ngữ alazòn xuất hiện hai lần trong Tân Ước, Rôma 1:30 và II Tim. 3:2. Cả hai chỗ, bản dịch AV dịch là những người khoe khoang và Moffatt dịch là thích khoe khoang.

Từ ngữ alazoneia cũng xuất hiện hai lần trong Tân Ước, Gia-cơ 4:16 và I Giăng 2:16. Trong phân đoạn của Gia-cơ, bản AV dịch là những khoe khoang và Moffatt dịch tính kiêu căng ngạo mạn. Trong I Giăng, bản AV dịch bằng nhóm từ nổi tiếng sự kiêu ngạo của đời sống và Moffatt dịch là sự kiêu ngạo vinh hiển của đời sống.

AKOLOUTHEIN TỪ NGỮ CỦA MÔN ĐỒ

AKOLOUTHEIN

TỪ NGỮ CỦA MÔN ĐỒ

 

Akolouthein là một động từ chung và thường được dùng trong Hi văn, có nghĩa là theo. Nó là từ ngữ có nhiều cách dùng và nhiều cách kết hợp, tất cả ý nghĩa đó thêm vào ý nghĩa cho người theo Đấng Christ. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu cách dùng và ý nghĩa của nó trong Hi văn cổ.

(i)  Akolouthein là một từ ngữ chung và thường dùng cho những người lính đi theo người lãnh đạo và người chỉ huy của họ. Xenophon (Anabasis 7.5-3) nói về những tướng lãnh và chỉ huy mà họ đã theo để chiến đấu vì những vị đó.

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ NGƯỢC ĐÃI NGƯỜI BẤT HẠNH KHÔNG?

CÂU HỎI: [Bạn Hải Đăng đã gởi đến tôi một số câu hỏi về Kinh thánh rất đáng quan tâm, tôi sẽ lần lượt giới thiệu lời giải thích qua các các chương trình tiếp theo, xin Bạn Hải Đăng và Quý Vị thính giả vui lòng vào chương trình Con Đường Vĩnh Phúc để cùng nghe. Mỗi câu hỏi của Bạn Hải Đăng có trích dẫn nhiều câu Kinh thánh, tôi sẽ trích dẫn đầy đủ một câu, còn những câu Kinh thánh khác tôi nêu địa chỉ trong Kinh thánh, nếu Quý Thính Giả cần Kinh thánh tham khảo xin liên lạc với Ban Phát thanh Báp-tít Phục Hưng chúng tôi]. Tôi xin đề cập câu hỏi thứ hai của Bạn Hải Đăng. Câu hỏi thứ hai của Bạn Hải Đăng cho rằng Đức Chúa Trời ngược đãi người bất hạnh. Bạn Hải Đăng trưng dẫn câu Kinh thánh: “Người hoạn hoặc vì ngoại thận bị dập, hay là bị cắt, sẽ không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va. Con ngoại tình không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ mười cũng chẳng vào được (Phục truyền. 23:1-2).

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 36)

TRẢ LỜI:

GIĂNG 5:19-47

Đề tài: CHÚA JÊSUS LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh thánh: Giăng 5:19-47

Câu gốc: Giăng 5:24

(Mời nghe với BÀI GIẢNG II số 147)

I/. CHÚA JÊSUS LÀM CÔNG VIỆC ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM. 5:19-23

- Có một điều là các Tôn giáo, không có vị Giáo chủ nào dám xưng mình là Trời (Đức Chúa Trời). Theo thần thoại Hi Lạp hay La Mã có ghi thần Zeus, hay Ấn Độ giáo có thần Shiva, được người thờ lạy xem là đứng đầu các vị thần, nói theo người VN, họ xem đó là Thượng Đế. Nhưng đọc qua những truyện về các thần nầy, rõ ràng họ là:

·  thần tưởng tượng.

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ LÀM ÁC KHÔNG?

Bạn Hải Đăng đã gởi đến tôi một số câu hỏi về Kinh thánh rất đáng quan tâm, tôi sẽ lần lượt giới thiệu lời giải thích qua các các chương trình tiếp theo, xin Bạn Hải Đăng và Quý Vị thính giả vui lòng vào chương trình Con Đường Vĩnh Phúc để cùng nghe. Mỗi câu hỏi của Bạn Hải Đăng có trích dẫn nhiều câu Kinh thánh, tôi sẽ trích dẫn đầy đủ một câu, còn những câu Kinh thánh khác tôi nêu địa chỉ trong Kinh thánh, nếu Quý Thính Giả cần Kinh thánh tham khảo xin liên lạc với Ban Phát thanh Báp-tít Phục Hưng chúng tôi. Tôi xin đề cập câu hỏi đầu tiên của Bạn Hải Đăng:

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 35)

Bài 3: AIÒNOS

AIÒNIOS

TỪ NGỮ ‘ĐỜI ĐỜI’

Chúng ta cẩn thận tìm ra những ý nghĩa thật của từ ngữ aiònios, mà trong Tân Ước là từ ngữ thường được dịch là đời đời hay bất diệt, và được ứng dụng cho sự sống dời đời, vinh hiển đời đời, là phần thưởng cao nhất của Cơ-Đốc nhân, và cho sự phán xét đời đời, sự hình phạt đời đời, và phải là sự kính sợ lớn nhất của Cơ-Đốc nhân.

Ngay trong cổ văn Hi Lạp, aiònios là một từ khác lạ với ý nghĩa huyền bí bên trong. Chính nó là một tính từ thành lập bởi danh từ aiòn. Trong Hi văn cổ, từ aiòn có ba nghĩa chính:

Bài 2: AGGAREUEIN

TÔI SẼ DỊCH VÀ ĐƯA LÊN WEBSITE TỪNG TỪ NGỮ TÂN ƯỚC TRONG QUYỂN NEW TESTAMENT WORDS CỦA WILLIAM BARCLAY. XIN CHÚA DÙNG ĐỂ GIÚP ANH CHỊ EM THÊM TÀI LIỆU HỌC LỜI CHÚA. NẾU ANH CHỊ EM TÌM THẤY CHÚT ÍCH LỢI NÀO, RẤT MONG CHO TÔI BIẾT ĐỂ TÔI ĐƯỢC KHÍCH LỆ TIẾP TỤC - Mục sư Trần Thái Sơn 10/2013

AGGAREUEIN

TỪ NGỮ CỦA XỨ BỊ CHIẾM.

Bài 1: AGAPE

TÔI SẼ DỊCH VÀ ĐƯA LÊN WEBSITE TỪNG TỪ NGỮ TÂN ƯỚC TRONG QUYỂN NEW TESTAMENT WORDS CỦA WILLIAM BARCLAY. XIN CHÚA DÙNG ĐỂ GIÚP ANH CHỊ EM THÊM TÀI LIỆU HỌC LỜI CHÚA. NẾU ANH CHỊ EM TÌM THẤY CHÚT ÍCH LỢI NÀO, RẤT MONG CHO TÔI BIẾT ĐỂ TÔI ĐƯỢC KHÍCH LỆ TIẾP TỤC - Mục sư Trần Thái Sơn 10/2013

AGAPÈ và AGAPAN

ĐỨC TÁNH QUAN TRỌNG NHẤT

HÔN LỄ

CÂU HỎI: Người đã li dị, khi kết hôn lần nữa thì có được làm Lễ Cưới trong nhà thờ không?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 34)

TRẢ LỜI:

Trước khi có ý kiến về việc người đã li dị khi kết hôn lẫn nữa có được làm Lễ Cưới trong nhà thờ không, tôi muốn được trình bày một Lễ Cưới trong nhà thờ thuộc Hội thánh Tin Lành của Chúa Jêsus cần có những điều kiện gì.

ĐIỀU KIỆN THỨ 1: ĐÔI BẠN LÀ NGƯỜI TỰ NGUYỆN KẾT HÔN.

TANG LỄ

CÂU HỎI: Thưa Mục sư, theo Kinh thánh nói những người ô uế không được vào Trại quân, tại sao người chết được làm lễ trong nhà thờ? Làm như vậy có nhà thờ có bị ô uế không?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 33)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Vị thính giả có câu hỏi giúp tôi cơ hội nói đến một việc ít được quan tâm phải lẽ, ấy là Tang Lễ của người tin Chúa Jêsus. Nhân cơ hội nầy tôi xin trình bày 3 điều về Tang Lễ của người Tin Lành theo Chúa Jêsus.

I/. Điều thứ 1: VỀ Ý NGHĨA SỰ CHẾT CỦA NGƯỜI TIN CHÚA JÊSUS:

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by