Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


Video sticky icon

Ban thiếu nhi trình diễn 1 thứ tiếng mà tôi không biết , trong ngày lễ Tạ Ơn!!!!

 

Lễ Tạ Ơn!!!! sticky icon

Chúa Nhật ngày 30-11, Hội Thánh Tin Lành VN tại Winston Salem, NC, tổ chức ngày lể Tạ Ơn, để cảm tạ những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta sau 1 năm, và nhờ ơn Chúa, ngày lễ diễn ra rất tốt đẹp. Cũng có 1 số hình (tuy hình hơi xấu) .

(Ảnh: Lĩnh Nam)

Lể Tạ Ơn, ngày 30 tháng 11, 2008.

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 043 sticky icon

Đề mục: XÁC CHỨNG SÁCH KHẢI HUYỀN (Phần 2)
Kinh Thánh: Khải huyền 22:17-21
Câu gốc: Khải huyền 22:20

I/. ĐỨC THÁNH LINH LÀM CHỨNG: Khải huyền 22:17

-     Trong câu Kinh Thánh này, chúng ta được giối thiệu thêm một chứng nhân cho sách Khải huyền, ấy là Đức Thánh Linh.

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 042 sticky icon

Đề mục: XÁC CHỨNG SÁCH KHẢI HUYỀN (Phần I)
Kinh Thánh: Khải huyền 22:6-16
Câu gốc: Khải huyền 22:6

I/. THIÊN SỨ LÀM CHỨNG: Khải huyền 22:6-7

-   Điều mà chúng ta chú ý đang khi học sách Khải huyền là sự xuất hiện của các thiên sứ với các chức năng khác nhau.:

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 041 sticky icon

Đề mục: THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM MỚI
Kinh Thánh: Khải huyền 21:9 - 22:5
Câu gốc: Khải huyền 21:5

I/. KIẾN TRÚC CỦA THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM MỚI:  Khải huyền 21:9-21

1. Về Danh Xưng 'Giê-ru-sa-lem Mới':  Khải huyền 21:9-11

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 040 sticky icon

Đề mục: MỚI!
Kinh Thánh: Khải huyền 21: 1 - 22:5
Câu gốc: Khải huyền 21:1

I/. PHẠM VI MỚI: Khải huyền 21:1

-   Rõ ràng câu 1 tỏ cho chúng ta ba điều liên quan đến chữ MỚI:

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 039 sticky icon

Đề mục: MỘT NGÀN NĂM BÌNH AN
Kinh Thánh: Khải huyền 20:1-15
Câu gốc: Khải huyền 20:6

I/. TẠI SAO GỌI LÀ 'MỘT NGÀN NĂM BÌNH AN'?  Khải huyền 20:1-6

1.   Về phương diện của ma quỉ: Khải huyền 20:1-3

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 038 sticky icon

Đề mục: BẰNG CỚ CÓ VƯƠNG QUỐC NGÀN NĂM
Kinh thánh: Khải huyền 20:1-6
Câu gốc: 20:3a
Mục đích: Chứng minh Vương quốc Ngàn Năm là chân lý của Kinh thánh.

I/. BẰNG CỚ THỨ I: LÝ LẼ LÀM CHỨNG:  Sáng thế ký 3:9-13.

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 037 sticky icon

Đề mục: VƯƠNG QUỐC NGÀN NĂM
Kinh thánh: Khải huyền 19:11-20:6
Câu gốc: Khải.20:4b "Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm."

I/. ĐẤNG CAI TRỊ VƯƠNG QUỐC NGÀN NĂM: Khải. 19:11-16.

-     Phân đoạn Kinh thánh nầy giới thiệu cho chúng ta một nhân vật đặc biệt xuất hiện từ trên trời đến để thiết lập và cai trị Vương quốc Ngàn năm với những đặc điểm như sau:

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 036 sticky icon

Đề mục: A-LÊ-LU-GIA!
Kinh Thánh: Khải huyền 19:1-21
Câu gốc: Khải huyền 19:1

I/. A-LÊ-LU-GIA! CHÚA LÀ CÔNG BÌNH: Khải huyền 19:1-5

-   Trong ngôn gnữ Kinh Thánh, có những từ ngữ đặc biệt thường được giữ nguyên theo nguyên ngữ Hi-bá-lai, không dịch theo bất cứ tiếng nào như:

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 035 sticky icon

Đề mục: BA-BY-LÔN LỚN SỤP ĐỔ!
Kinh Thánh: Khải huyền 18:1-24
Câu gốc: Khải huyền 18:4

I/. LÝ DO BA-BY-LÔN LỚN SỤP ĐỔ: Khải huyền 18:1-8

-    Đến phân đoạn Kinh Thánh này thì lời loan báo của thiên sứ trong Khải huyền 14:8 đã được ứng nghiệm.

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 034 sticky icon

Đề mục: ĐẠI DÂM PHỤ
Kinh Thánh: Khải huyền 17:1-18
Câu gốc: Khải huyền 17:1

I/. MÔ TẢ ĐẠI DÂM PHỤ: Khải huyền 17:1-6

1. Lý do gọi là Đại Dâm Phụ: Khải huyền 17:1-2

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 033 sticky icon

Đề mục: BẢY BÁT THẠNH NỘ (III)
Kinh Thánh: Khải huyền 16:10-21
Câu gốc: Khải huyền 16:1

II/. NỘI DUNG BẢY BÁT THẠNH NỘ (Tiếp)

1.      Bốn Bát Thạnh Nộ ảnh hưởng môi trường sống:

2.      Bát Thạnh Nộ Thứ Năm ảnh hưởng ngôi Con Thú từ Biển: Khải huyền 16:10-16

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 032 sticky icon

Đề mục: BẢY BÁT THẠNH NỘ (II)
Kinh Thánh: Khải huyền 16:1-9
Câu gốc: Khải huyền 16:1

I/. NGUỒN GỐC CỦA BẢY BÁT THẠNH NỘ: Khải huyền 16:1

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 031 sticky icon

Đề mục: BẢY BÁT THẠNH NỘ
Kinh Thánh: Khải huyền 15:1-8
Câu gốc: Khải huyền 15:1

I/. TẦM QUAN TRỌNG CỦA BẢY BÁT THẠNH NỘ: Khải huyền 15:1

-          Để nói lên tầm quan trọng của Bảy Bát Thạnh Nộ mà Đức Chúa Trời sắp đổ xuống thế giới, Sứ đồ Giăng đã mô tả từng chi tiết của Bảy Bát như sau:

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 030 sticky icon

Đề mục: TIN LÀNH ĐỜI ĐỜI
Kinh Thánh: Khải huyền 14:1-20
Câu gốc: Khải huyền 14:6

I/. NGƯỜI GIẢNG TIN LÀNH ĐỜI ĐỜI: Khải huyền 14:1-5

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 029 sticky icon

Đề mục: BA NGÔI SA-TAN
Kinh Thánh: Khải huyền 12: và 13:
Câu gốc: Khải huyền 13:4
Mục đích: Tổng kết hai đoạn 12 và 13 rút ra bài học để nhận biết sự giả mạo của Sa-tan.

I/. THÀNH PHẦN CỦA BA NGÔI SA-TAN:

-          Các nhà thần học thường gọi quỉ Satan là Con Khỉ của Đức Chúa Trời vì đặc tánh của quỉ Satan là hay bắt chước Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã chứng minh điều đó:

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 028 sticky icon

Đề mục: CON THÚ TỪ DƯỚI ĐẤT
Kinh Thánh: Khải huyền 13:11-18
Câu gốc: Khải huyền 13:11

I/. HÌNH DẠNG CON THÚ TỪ DƯỚI ĐẤT LÊN: Khải huyền 13:11

-          Sau khi mô tả con thú từ dưới biển lên, Giăng lại thấy con thú từ dưới đất lên. Về con thú nầy, chúng ta có thể giải thích theo hai phương diện:

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 027 sticky icon

Đề mục: CON THÚ TỪ BIỂN
Kinh Thánh: Khải huyền 13:1-10
Câu gốc: Khải huyền 13:1

I/. HÌNH DANG CON THÚ TỪ BIỂN: Khải huyền 13:1-3

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 026 sticky icon

Đề mục: CON RỒNG
Kinh Thánh: Khải huyền 12:1-18
Câu gốc: Khải huyền 12:9

I/. MỤC TIÊU CỦA CON RỒNG: Khải huyền 12:1-6

-          Đọc qua đoạn 12 nầy, chúng ta thấy dường như có sự gián đoạn để giới thiệu một sự kiện đặc biệt trước khi các diễn biến của Loa Thứ Bảy chính thức xảy ra. Sự kiện đặc biệt nầy là cuộc tranh chiến của Satan với Đức Chúa Trời.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 11 guests online.

Hosting by