Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 025 sticky icon

Đề mục: BẢY ỐNG LOA
Kinh Thánh: Khải huyền 8:6 đến đoạn 11: (Đọc Khải huyền 10:8-11)
Câu gốc: Khải huyền 10:11
Mục đích: Nhơn thảm họa Sóng Thần 25-12-2004, nhắc nhở con cái Chúa về những tai họa trong ngày cuối cùng để tỉnh thức và hết lòng lo truyền giảng Tin lành.

I/. NỘI DUNG CỦA SÁU LOA:  Khải. 8:6 - 9:19

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 024 sticky icon

Đề mục: LOA THỨ BẢY
Kinh Thánh: Khải huyền 11:15-19
Câu gốc: 11:15

I/. GIAI ĐOẠN I: LIÊN QUAN ĐẾN CHÚA: Khải huyền 11:15

-          Đọc qua phân đoạn Kinh Thánh Khải huyền 11:15-19, chúng ta thấy rõ ràng đây là những lời báo trước những điều Chúa sẽ làm trong thời gian sắp tới. Lời tiên báo nầy chia làm ba giai đoạn liên quan đến ba phương diện:

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 023 sticky icon

Đề mục: HAI CHỨNG NHÂN
Kinh Thánh: Khải huyền 11:1-14
Câu gốc: Khải huyền 11:4

I/. BỐI CẢNH XUẤT HIỆN HAI CHỨNG NHÂN: Khải huyền 11:1-3

-          Ngay từ câu 1, chúng ta thấy Giăng nói: BẤY GIỜ - 'Bấy Giờ' là lúc nào?

Bài học từ loài ngỗng 006 sticky icon

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Hosting by