Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


BỆNH VIỆN

CÂU HỎI: Người Tin Lành hay làm chứng rằng Chúa chữa lành người này người kia, rằng đó là phép lạ do Chúa làm… Nhưng trong lời chứng thì người bịnh vẫn vào bịnh viện, vẫn cần sự điều trị của bác sĩ, thuốc men… Nếu Chúa chữa lành thì tại sao vẫn nhờ vào sự hỗ trợ của con người?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 32)

TRẢ LỜI:

Bạn thính giả cho tôi hỏi một câu nhé: Những người vào Bịnh viện hoặc uống thuốc hết thảy đều có hết bịnh không? Chắc chắn câu trả lời sẽ là KHÔNG! Bởi thế người VN chúng ta mới có câu: ‘Phước Chủ May Thầy’, ‘Trời Kêu Ai Nấy Dạ’, ‘Chỉ Có Trời Cứu’. Đó cũng là lý do người ta xây Bịnh viện cũng xây thêm cái nhà xác vì ai cũng biết vào Bịnh viện cũng không bảo đảm lành bịnh.

CẢ NHÀ TIN

Đề tài: CẢ NHÀ TIN

Kinh thánh: Giăng 4:43-54

Câu gốc: Giăng 4:53

(Mời nghe với BÀI GIẢNG II số 146)

I/. CẢ NHÀ CỦA AI TIN? 4:43-46

-  C.45 cho chúng ta biết Chúa Jêsus đã đến xứ Galilê và được dân xứ ấy tiếp rước tử tế. Lý do họ tiếp rước Chúa Jêsus tử tế là vì đã thấy mọi điều Chúa Jêsus đã làm tại thành Giê-ru-sa-lem mà họ cũng có mặt ở đó.

LỜI CHÚA

CÂU HỎI: Tôi thấy người Tin Lành hay nói điều hay lẽ phải và họ nói rằng Chúa dạy như thế, Kinh thánh dạy như vậy. Người Tin Lành cho rằng Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời chứ không phải của con người. Nhưng Chúa không trực tiếp viết Kinh thánh mà do các vị tiên tri, các môn đồ của Chúa  viết. Vậy làm sao người Tin Lành luôn khẳng định  rằng Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời? Tôi thật chưa hiểu rõ lắm! Xin nhờ Mục sư giải thích giùm.

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 31)

TRẢ LỜI:

UNG THƯ MÁU

Thưa Quý vị thính giả, hôm nay tôi thuật lại 2 trường hợp về bịnh ung thư máu: (1) Trường hợp thứ 1: một người vô thần đã được Chúa cứu anh khỏi bịnh ung thư máu và cứu anh khỏi bịnh vô thần đối với Chúa; (2) Trường hợp thứ 2: một người tin Chúa bị ung thư máu, với những cái đau, những nỗi thống khổ rất con người nhưng đầy đức tin, bên cạnh đó có nhiều anh em trong Chúa hiệp nhau yêu thương cầu nguyện cho, và Đức Chúa Trời đã làm phép lạ chữa lành.

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 30)

Câu chuyện thứ 1: TỪ VÔ TÍN ĐẾN TRUNG TÍN

(Câu chuyện của Jim Munroe do chính tác giả kể lại theo báo Decision số tháng 5/2013)

CHÚA JÊSUS LÀM CHỨNG ĐẠO

Đề tài: CHÚA JÊSUS CHỨNG ĐẠO

Kinh thánh: Giăng 4:1-26

Câu gốc: Giăng 4:26

(Mời nghe với BÀI GIẢNG II số 145)

Chúa Jêsus luôn ‘làm’ trước ‘dạy’ sau (Công vụ 1:1), bằng cớ là Chúa Jêsus đã thực hành chứng đạo.

I/. CHÚA JÊSUS TÌM NGƯỜI –TÌM. 4:1-6

-  c.3-4, ghi lại Chúa Jêsus từ xứ Giu-đê phía Nam lên Galilê phía Bắc, theo cách thông thường của người Y-sơ-ra-ên thì Chúa Jêsus sẽ đi qua phía Đông vòng lên phía Bắc để vào Galilê, nhưng c.4 xác nhận: Ngài PHẢI đi ngang qua xứ.

TRƯỞNG TỘC

CÂU HỎI: Tôi thấy đạo Tin Lành là thật, dạy cho người ta đi theo Con Đường Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời, tôi cũng muốn theo Chúa. Nhưng tôi là Trưởng tộc trong gia tộc của tôi gồm hơn 50 người. Xưa nay tôi phụ trách việc đại diện gia tộc trong việc thờ cúng tổ tiên, ông bà. Nếu tôi theo Chúa thì cả gia tộc 50 người sẽ phản đối, chống lại tôi, thậm chí tôi sẽ mang tội bất hiếu, xóm làng cười chê. Tôi thật không biết phải làm sao?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 29)

TRẢ LỜI:

PHÉP BÁP-TÊM

Đề tài: PHÉP BÁP-TÊM

Kinh thánh: Giăng 3:22-36

Câu gốc: Giăng 3:22

I/. PHÉP BÁP-TÊM LÀ CẦN. 3:22-24

-  Với 3 câu Kinh thánh, hai lần phép báp-têm được nhắc đến, các môn đồ của Chúa Jêsus làm phép báp-têm và Giăng cũng tiếp tục thi hành chức vụ báp-têm của ông.

MỤC SƯ ƠI!

MỤC SƯ ƠI!

Cảm ơn Chúa, trong những ngày qua, tôi có nhận được những câu hỏi của một số các Bạn Trẻ gởi đến hỏi với nội dung liên quan đến vấn đề ‘Tình Yêu’. Hôm nay tôi trả lời một lần ngắn gọn và mượn lời đầu tiên trong các câu hỏi ‘Mục sư ơi’ để làm Chủ đề giải đáp giáo lý lần nầy.

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 28)

CÂU HỎI thứ 1: Mục sư ơi, cho con hỏi, có hai bạn thanh niên trong Hội Thánh yêu nhau, mà từ ngày yêu nhau hai bạn hầu như không còn nhóm lại do công việc quá bận bịu phải đi làm luôn Chúa nhật. Làm cách nào để hai bạn có thể quay lại nhóm?

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa là hai bạn không phải vì yêu nhau mà không nhóm lại thờ phượng Chúa. Muốn cho hai bạn nhóm lại thờ phượng Chúa, Hội Thánh cần thực hiện hai điều như sau:

TÁI SANH

 

Đề tài: TÁI SANH

Kinh thánh: Giăng 3:1-21

Câu gốc: Giăng 3:3

I/. TÁI SANH - MỘT LẼ ĐẠO QUAN TRỌNG. 3:1-3

-  Ngay c.1, Kinh thánh giới thiệu một nhân vật rất đáng được tôn trọng và tin cậy: Ni-cô-đem, với một lý lịch gồm:

·  Người Pha-ri-si: người có tôn giáo truyền thống (Do-thái giáo) rất nghiêm cẩn như: chuyên học Kinh thánh (Cựu Ước – Math. 23:5; Luca 18:11-12).

BỎ NGƯỜI YÊU


VÌ MÁY VI TÍNH CỦA TÔI BỊ TRỤC TRẶC, NÊN VUI LÒNG TẠM THỜI NGHE BÀI NẦY TRONG CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 27
PHÉP LẠ

Đề tài: PHÉP LẠ

Kinh thánh: Giăng 2:1-15

Câu gốc: Giăng 2:23-24

(phân đoạn nầy có 3 lần nói đến từ PHÉP LẠ - 11, 18, 23)

(Mời nghe với BÀI GIẢNG II số 144)

I/. PHÉP LẠ LÀ GÌ? 2:1-12

BỊNH THẦN KINH

CÂU HỎI: Chúng tôi được biết mục sư có nhiều CD, nếu mục sư có những CD để cứu những người bị PTSD (posttraumatic stress disorder), mood-swing, bi-polar, manic-depression, xin mục sư vui lòng cho biết. Đức Chúa Jêsus đã chữa lành bao nhiêu người bị quỉ ám, trong Kinh thánh Tân Ước, chúng tôi tin tưởng là Chúa Jêsus vẫn tiếp tục chữa lành cho con cái của Ngài.

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 26)

TRẢ LỜI:

LÀM QUEN VỚI CHÚA

Đề tài: LÀM QUEN VỚI CHÚA JÊSUS.

Kinh thánh: Giăng 1:19-51

Câu gốc: Giăng 1:38

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 143)

I/. LÀM QUEN VỚI AI? 1:19-34

-   Khi chúng ta muốn làm quen với ai, chúng ta phải làm gì trước? Đúng, chúng ta cần biết về đối tượng đó:

A-BÊN 2

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 3b)

Kinh thánh: Sáng thế ký 4:1-16

Câu gốc: Sáng thế ký 4:4

Đề tài: SỰ CHẾT CỦA A-BÊN

I/. LÝ DO ĐƯA ĐẾN SỰ CHẾT CỦA A-BÊN. 4:1-5

1.      Gia đình của A-bên gồm những ai?

Cha: ……………… Mẹ:..................... Anh: ………………

Ca-in và A-bên được sanh ra có phải là việc tình cờ không?

A-BÊN 1

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 3a)

Kinh thánh: Sáng thế ký 4:1-4

Câu gốc: Sáng. 4:4

Đề tài: A-BÊN

I/. A-BÊN DÂNG CHO CHÚA ĐIỀU MÌNH CÓ: 4:4

1.      Căn cứ vào 4:1-2, làm sao A-bên biết phải dâng hiến cho Chúa?

...............................................................................................

2.      Trong câu gốc có nêu ra 3 điểm quan trọng nào về vật A-bên dâng cho Chúa?

Ê-VA 2

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 2a)

Kinh thánh: Sáng thế ký 2:18-25

Câu gốc: Sáng thế ký 2:23

Đề tài: TÊN CỦA Ê-VA

I/. Ê-VA LÀ NGƯỜI NỮ. 2:18-25

1.      Lý do nào người nầy được gọi là người nữ? (2:23)

...............................................................................................

Xương và thịt A-đam từ đâu mà có? 2:7

MẶT TRĂNG

CÂU HỎI: Tôi thấy trong năm, người VN có một Lễ Tết rất vui là Tết Trung Thu với trăng tròn, đặc biệt trăng đem lại nhiều cảm hứng cho các văn nhân thi sĩ. Vậy, mặt trăng có đem lại cảm hứng gì với quý vị là người có đạo Chúa  là Tin Lành không?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 25)

TRẢ LỜI:

MATHIƠ 16:28

CÂU HỎI: Trong sách Mathiơ chương 16 câu 28, Chúa Jêsus phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài”. Nhưng kể từ khi Chúa Jêsus phán lời nầy cách nay đã hơn hai ngàn năm, những người nghe Ngài phán lúc đó chết hết rồi, họ đâu có thấy Chúa Jêsus trở lại. Vậy các ông giải thích làm sao?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 24)

TRẢ LỜI:

SỰ CHỮA BỊNH

CÂU HỎI: Có ý kiến là Chúa chữa lành nhưng nhiều con cái Chúa đi tìm mục sư được ơn chữa lành để cầu nguyện cho là mê tín, mình chỉ lấy đức tin cầu nguyện và hiệp ý với Hội thánh cầu nguyện như Chúa dạy, Chúa chữa lành theo ý Chúa. Có ý kiến khác là Chúa có ban ơn chữa lành cho người đặc biệt được ân tứ chữa lành, Kinh thánh có ghi Chúa có ban ân tứ chữa lành và người có ân tứ đó cầu nguyện chữa lành cho. Vậy thì đâu là chân lý?

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 23)

TRẢ LỜI:

Ê-VA 1

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 2)

Kinh thánh: Sáng thế ký 2:18 – 3:24 (đọc 3:1-24)

Câu gốc: Sáng. 3:20

Đề tài: BÀ Ê-VA

I/. BÀ Ê-VA ĐƯỢC DỰNG NÊN: 2:18-22

1.      So sánh 2:7 với 2:22, tìm hai điểm giống nhau và hai điểm khác nhau trong việc A-đam và Ê-va được dựng nên:

GIỐNG 1, .............................................................................

GIỐNG 2, .............................................................................

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by