Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


Tình yêu và Hôn Nhân 01 sticky icon

 Chương 2: THIẾU NIÊN với TÌNH YÊU

***********************************************

Tình Yêu và Hôn Nhân 00 sticky icon

Chương 1: TÌNH YÊU & GIA ĐÌNH CƠ-ĐỐC
“Tình yêu mạnh như sự chết”
************************************************

Xa Lamã - Gần Đức Chúa Trời 05 sticky icon

(Trích: FAR FROM ROME NEAR TO GOD Personel Testimoies of Fifty Converted Roman Catholic Priests

RICHARD BENNETT & MARTIN BUCKINGHAM, Editors)

 
50 NĂM TRONG GIÁO HỘI LAMÃ
*****

Lời chứng cá nhân của Charles Chiniquy
một cựu Linh mục trở lại với Tin Lành

300 Thắc Mắc II (52-100) sticky icon

 

III. CHỨNG ĐẠO

52. Tôi không tin có Thượng đế, không tin có thiên đàng, địa ngục. Chết là hết.

+ Đối với người hỏi câu nầy, chúng ta để ý họ có thể thuộc một trong hai hạng:

300 Thắc Mắc II (1-51) sticky icon

 

I. NẾP SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN

1. Điều mà người Cơ đốc phải quan tâm trên hết là gì?

+ Đức Chúa Giêxu dạy điều nầy trong Mathiơ 22:37-40, và thể hiện lòng kính Chúa, yêu người nầy qua hai hành động: Truyền giảng Tin lành và gây dựng Hội thánh bằng sự thăm viếng chăm sóc.

2. Tôi muốn tránh (từ bỏ) tội lỗi, nhưng nó cứ theo tôi mãi. Tại sao?

300 Thắc Mắc (50-99) sticky icon

 

50. Người yêu lý tưởng phải hội đủ những điều kiện gì? Trên nền tảng Kinh thánh, nhưng có pha lộn một chút 'thời nay,' có nguy hại gì không?

+ Trước hết, bạn cần phải biết một điều là Kinh thánh vẫn thích hiệp cho mọi thời đại, kể cả 'thời nay' (Mathiơ 5:18; I Phierơ 1:24-25).

300 Thắc Mắc (100-149) sticky icon

 

100. Đức Chúa Trời có chăm sóc người chưa tin không?

+ Mathiơ 5:45 Đức Chúa Giêxu dạy: Đức Chúa Trời vẫn chăm sóc cho người chưa tin trong cuộc sống hằng ngày. Giăng 3:16 Đức Chúa Trời yêu thương thế gian trong đó có người chưa tin. II Phierơ 3:9 Đức Chúa Trời vẫn chờ đợi người chưa tin ăn năn.

300 Thắc Mắc (150-200) sticky icon

 

150. Trong tình yêu thương có nhịn nhục, giúp đỡ nhau. Nhưng không thể chịu nhau trong việc sai trái. Trước việc sai trái tôi không đồng ý và nói cho họ biết điều sai, thì tôi bị mang tiếng không cảm thông, thiếu tình yêu thương. Vậy tôi phải làm gì?

300 Câu Thắc Mắc (1-49) sticky icon

 

I. NẾP SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN

1. Vì sao tin Chúa đã lâu mà tôi chưa có một đời sống để SỐNG CHO CHÚA?

Tại bạn hiểu lầm ý nghĩa chữ SỐNG CHO CHÚA. Sống cho Chúa có ý nghĩa gì?

VƯỢT SÓNG 10 sticky icon

Vinh Quang Sau Rốt

Vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước...”

(A-ghê 2:9)

 

VƯỢT SÓNG 09 sticky icon

VƯỢT QUA LỬA

... khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi.”

(Êsai 43:2b)

 

Xa Lamã - Gần Đức Chúa Trời 04 sticky icon

(Trích: FAR FROM ROME NEAR TO GOD Personel Testimoies of Fifty Converted Roman Catholic Priests
RICHARD BENNETT & MARTIN BUCKINGHAM, Editors)


CUỘC HÀNH HƯƠNG TỪ LAMÃ
*
Lời chứng cá nhân của Bartholomev F. Brewer
một Linh mục trở lại với Tin Lành


***

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 012 sticky icon

Đề mục; BẢY THƯ GỞI HỘI THÁNH TẠI A-SI
Kinh Thánh: Khải. 2: - 3: (có thể đọc Khải. 1:9-11)
Câu gốc: Khải huyền 1:11
Mục đích: Tổng luận chung bảy thư, sau khi đã học từng bức thư, để ôn lại và có một cái nhìn chung áp dụng cho chính mình và cho Hội Thánh ngày nay.

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 011 sticky icon

Đề mục: THƯ GỞI HỘI THÁNH TẠI LAO-ĐI-XÊ
Kinh Thánh: Khải huyền 3:14-22
Câu gốc: Khải huyền 3:15

 
I/. TÁC GIẢ THƯ GỞI HỘI THÁNH TẠI LAO-ĐI-XÊ: Khải. 3:14.

Đây là thư cuối cùng trong bảy bức thư gởi bảy Hội Thánh tại vùng Tiểu A-si. Và Chúa đã xưng ba (3) Danh của Ngài:

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 010 sticky icon

Đề mục: THƯ GỞI HỘI THÁNH TẠI PHI-LA-ĐEN-PHI
Kinh Thánh: Khải huyền 3:7-13
Câu gốc: Khải huyền 3:8

 

I/. TÁC GIẢ THƯ GỞI HỘI THÁNH TẠI PHI-LA-ĐEN-PHI:  Khải huyền 3:7

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 009 sticky icon

Đề mục: THƯ GỞI HỘI THÁNH TẠI SẠT-ĐE
Kinh Thánh: Khải huyền 3:1-6
Câu gốc: Khải huyền 3:1

 

I/. TÁC GIẢ THƯ GỞI HỘI THÁNH TẠI SẠT-ĐE: Khải. 3:1a, Ngươi cũng hãy viết… bảy ngôi sao.

Chúng ta đã tìm hiểu hai Danh xưng nầy của Chúa Jêsus Christ trong đoạn 1.

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 008 sticky icon

Thi-a-ti-rơ

Thi-a-ti-rơ tọa lạc ở Tiểu A-si (Thổ Nhỉ Kỳ ngày nay). Thành nằm trong một thung lũng màu mỡ có nhiều con đường thương mai xuyên qua. Mặc dù thành bị cơn động đất tàn phá trong thời Hoàng đế Lamã Augustus cai trị (27 TC. - 14 SC.), nhưng Thi-a-ti-rơ đã được người Lamã giúp tái thiết.

Thương Mại của Thi-a-ti-rơ

VƯỢT SÓNG 08 sticky icon

TRONG LÒ LỬA HỰC

Tức thì các người ấy bị trói với quần trong, áo dài, áo ngắn, và các áo xống khác, rồi người ta quăng họ vào giữa lò lửa hực.” (Đaniên 3:21)

 

Bài Học Thánh Kinh 64 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 16:1-20
Câu gốc: Mác 16:6
Đề tài: CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI

I/. CẢNH TRẠNG CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI:   Mác 16:1-7

1.      Hãy tham khảo với Mathiơ 28:1 để biết thì giờ Chúa Jêsus sống lại:

Ngày: ....................................................................................

Giờ: ...................................................................................... 

2.      Những người đến thăm mộ Chúa Jêsus là ai?

...............................................................................................

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by