Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


Bài Học Thánh Kinh 63 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Mác 15:42-47
Câu gốc:15:43
Đề tài: SỰ CHÔN CHÚA JÊSUS

I/. THỜI GIAN CHÔN CHÚA: Mác 15:42

1.      Ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, vậy thì Chúa Jêsus chịu

chết là ngày thứ mấy? ............................................................. 

2.      Hãy tìm những câu Kinh Thánh trong đoạn 14 và 15, ghi lại thì giờ Chúa Jêsus chịu chết?

*   Đoạn 14 câu ……....... Vào lúc ………………………....... các thầy tế lễ cả và các thầy thông

Bài Học Thánh Kinh 62 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 15:1-41
Câu gốc: Mác 15:20
Đề tài: CHÚA JÊSUS BỊ ĐÓNG ĐINH

I/. TRƯỚC KHI CHÚA JÊSUS BỊ ĐÓNG ĐINH:

Mác 15:1-20

1.      Từ 15:1-5, Chúa Jêsus bị vu cáo (câu 3)

 Ai vu cáo Chúa Jêsus? ............................................................

Họ vu cáo Chúa Jêsus nhiều hay ít? (câu 3-4)........................

Họ vu cáo Chúa Jêsus điều gì? (14:55-59)..............................

...................................................................................................

Bài Học Thánh Kinh 61 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 14:26-31
Câu gốc: Mác 14:27-28
Đề tài: VẤP PHẠM
Mục đích: Cảnh báo người tin Chúa Jêsus cũng có những lúc vấp ngã.

I/. LÝ DO BỊ VẤP PHẠM: Mác 14:26-28

1.      Hãy so sánh tinh thần khác nhau giữa 2 câu 26 và 27

Câu 26, với những chữ: hát thơ thánh, Chúa và môn đồ … lên

núi Ô-li-ve, tinh thần là ............................................................

Câu 27, những chữ: vấp phạm, kẻ chăn chiên bị đánh, bầy

chiên tan lạc, tinh thần là .........................................................

Bài Học Thánh Kinh 60 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 14:10-11
Đề tài: NGƯỜI PHẢN CHÚA

I/. NGƯỜI PHẢN CHÚA LÀ GIU-ĐA:

Trong Kinh Thánh có nhiều tên Giu-đa, vì vậy, để dễ phân biệt, Kinh Thánh gọi người tên Giu-đa nầy là 'Giu-đa Ích-ca-ri-ốt' có nghĩa là Giu-đa quê ở thành Ca-ri-ốt (Kerioth).

'Giu-đa' có nghĩa là 'Ngợi khen.' Bạn nghĩ thế nào trong trường hợp như sau:

1.      Lý do nào cha mẹ đặt tên là Giu-đa? ...........................

...............................................................................................

Thế thì tại sao ông phản Chúa? ..........................................

Bài Học Thánh Kinh 59 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 14:3-9
Câu gốc: Mác 14:3b
Đề tài: BÌNH DẦU CAM TÒNG

I/. GIÁ TRỊ BÌNH DẦU CAM TÒNG: Mác 14:3-5

Qua 3 Kinh Thánh nầy, xin nêu ra 4 bằng cớ chứng minh giá trị Bình Dầu Cam Tòng:

1.      Dầu nầy được chứa trong ..............................................

2.      Dầu nầy rất ....................................................................

3.      Dầu nầy có mùi .............................................................

Bài Học Thánh Kinh 58 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 14;1-2
Câu gốc: Mác 14:1
Đề tài: ÂM MƯU GIẾT CHÚA

I/. THỜI GIAN ÂM MƯU GIẾT CHÚA: Mác 14:1a

1.      Thời gian âm mưu giết Chúa Jêsus diễn ra trước

những ngày đặc biệt nào? ...................................................

...............................................................................................

2.      Đọc sách Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12:1-13, và ghi lại đặc điểm của LỄ VƯỢT QUA.

    * Ngày tháng của Lễ Vượt Qua .................................

Bài Học Thánh Kinh 57 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH:

Bài Học Thánh Kinh 56 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 13:1-10
Câu gốc: Mác 13:2
Đề tài: KẾT THÚC THẾ GIỚI

I/. QUANG CẢNH TỔNG QUÁT KẾT THÚC THẾ GIỚI: Mác 13:1-2

Qua 2 câu Kinh Thánh này, có sự khác nhau giữa đời này (các môn đồ đại diện cho quan niệm đời này) và lời dạy của Chúa Jêsus về tương lai của thế giới.

1.      Hãy chọn A hoặc B điền vào câu trả lời.

A = lời dạy của Chúa Jêsus

B = các môn đồ (hay quan niệm của người đời)

a.      Tương lai thế giới tốt đẹp ...............................................

Xa Lamã - Gần Đức Chúa Trời 00 sticky icon

LỜI NÓI ĐẦU

Năm 1995, tôi có nhận được quyển FAR FROM ROME - NEAR TO GOD của một Cơ-Đốc nhân từ Đan-mạch gởi về nhờ tôi dịch ra tiếng Việt. Nội dung ghi lại lời chứng của 50 vị nguyên là các chức sắc trong Giáo hội Công Giáo Lamã, thuộc nhiều quốc gia trên thế giới. Sau khi dịch xong, người nhờ tôi dịch cũng đồng ý cho tôi phổ biến với lời nói: "Mục đích của chúng ta là giảng Tin Lành, mà việc giảng Tin Lành không thể độc quyền."

Xa Lamã - Gần Đức Chúa Trời 03 sticky icon

(Trích: FAR FROM ROME NEAR TO GOD Personel Testimoies of Fifty Converted Roman Catholic Priests
RICHARD BENNETT & MARTIN BUCKINGHAM, Editors)

 

Một Thời Là Tu Sĩ Dòng Tên (Dòng Jesuit), Bây Giờ Là Con Thiên Chúa
*
Lời chứng cá nhân của Bob Bush
một Linh mục trở lại với Tin Lành

 

CĐTT 011 sticky icon

ĐẤNG CHĂN GIỮ TÔI!

Lý do …

Trong những ngày của chức vụ, Chúa đã dùng nhiều lần nhiều cách để tiếp trợ nhu cần vật chất cho tôi và gia đình.

Tôi mong ước sẽ viết lại những phép lạ đó để ngợi khen Chúa, đồng thời để cảm tạ những người mà Chúa đã dùng để lo cho tôi. Vì vậy, đây là những lời cảm ơn dâng lên Chúa, cũng gởi đến các Cơ-Đốc nhân mà tôi biết hay không biết danh tánh.

Tôi muốn đếm lại các ơn phước nầy để dạn dĩ bước thêm và xin Chúa an ủi anh em nào đó trong những ngày thiếu thốn.

Mục sư Trần Thái Sơn

CĐTT 010 sticky icon


THƯ CỦA CON CÁI Chúa TẠI ĐÔNG PHÚ
(Một năm sau ngày chia tay)

 

CĐTT 009 sticky icon

 MIỀN TÂY

XA LAMÃ - GẦN ĐỨC CHÚA TRỜI 02 sticky icon

(Trích: FAR FROM ROME NEAR TO GOD Personel Testimoies of Fifty Converted Roman Catholic Priests
RICHARD BENNETT & MARTIN BUCKINGHAM, Editors)


Tôi Đã Mù,
Bây Giờ Được Sáng

*
Lời chứng cá nhân của Jose A. Fernander
một Linh mục trở lại với Tin Lành

XA LAMÃ - GẦN ĐỨC CHÚA TRỜI 01 sticky icon

(Trích: FAR FROM ROME NEAR TO GOD Personel Testimoies of Fifty Converted Roman Catholic Priests
RICHARD BENNETT & MARTIN BUCKINGHAM, Editors)


Một Con Chó Chết Như Tôi
*
Lời chứng cá nhân của Robert A. Champagne,
một Linh mục đã điều chỉnh niềm tin

 
"Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy"
(Ê-sai 53:6a)

CĐTT 008 sticky icon

NHỮNG NGÀY THIẾU THỐN

CĐTT 007 sticky icon

NHỮNG NGÀY ĐẦU TRONG CHẾ ĐỘ MỚI.

Treo Cờ!

CĐTT 006 sticky icon

 TÚC TRƯNG

Túc Trưng ở đâu ?
Tôi cũng không biết Túc Trưng ở đâu, và dường như cũng chưa nghe nói đến. Ngày tôi lên đường rời Sàigòn để đi Túc Trưng, Mục sư Phan văn Tranh - Chủ nhiệm Địa Hạt Đông Nam Bộ, đã cho tôi tiền thuê xe chở hành lý. Lòng tôi cảm kích sự yêu thương của người lãnh đạo già như người cha.

CĐTT 005 sticky icon

Ở LẠI HAY ĐI ?

Sáng nay mới 8 giờ hơn, Thầy Truyền Đạo Lê Phước Thuận, Thư ký Văn Phòng Địa Hạt Đông Nam Bộ, đến nhà chúng tôi tại Gia định, báo tin Ban Trị Sự Địa Hạt muốn gặp tôi gấp.

Trên đường đi, tôi hỏi Thầy có việc gì vậy ? Thầy cho biết là Truyền Đạo Đặng văn Đàng tại Túc Trưng bịnh nặng xin tạm nghỉ để chữa bịnh, Địa Hạt muốn cử tôi đến đó thay.

CĐTT 004 sticky icon

BẾN CÁT

Trong tiếng Việt có từ ngữ “Đứng Bến” để chỉ về một giới anh chị giang hồ làm trùm ở Bến Xe, Bến Tàu, hoặc một bến bãi nào đó.

Khi tôi ra tập sự thì được cử về một nơi có địa danh là Bến Gỗ, bây giờ sau khi Tốt nghiệp Thần Học Viện, lại được cử về Bến Cát (xuýt chút nữa tôi đã được cử về Bến Bình Đông).

Bến Cát là một quận lỵ nằm trong khu vực chiến tranh. Nhìn quang cảnh Nhà thờ tại Bến Cát thấy ngay tình hình chiến tranh tại đó.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by