Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


Bài Học Kinh Thánh 16 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Mác 3:20-30

Câu gốc: Mác 3:28-29

 

Đề tài: PHẠM TỘI VỚI ĐỨC THÁNH LINH

 

1.      Đức Thánh Linh là ai ? (Hãy đọc và so sánh 2 câu sau đây để trả lời: Công vụ 5:3 và 5:4)

.............................................................................................

2.      Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, hãy đọc Mathiơ 28:19; II Côrintô 13:13 (KT Tân Ước trang 191), và ghi Danh xưng của Ba Ngôi:

    * Ngôi Thứ Nhất .......................................................

Bài Học Thánh Kinh 15 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Mác 3:7-19

Câu gốc: Mác 3:14-15

Đề tài: CÁC SỨ ĐỒ

I/. NHU CẦN LẬP CÁC SỨ ĐỒ: Mác 3:7-10

1.      Có bao nhiêu người đi theo Chúa Jêsus ?

.............................................................................................

2.      Họ từ đâu đến ?

.............................................................................................

3.      Họ đến với Chúa Jêsus với mục đích gì?

.............................................................................................

Bài Học Thánh Kinh 14 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Mác 2:23-28

Và 3:1-6

Đề tài: NGÀY SA-BÁT

 

1.      Qua hai phân đoạn Kinh Thánh nầy có bao nhiêu chữ SA-BÁT?      

* Ý nghĩa chữ SA-BÁT là NGHỈ, nghỉ ngơi không làm việc – Sáng thế ký 2:2

2.      Các môn đồ của Chúa Jêsus đã làm gì trong ngày Sa-bát?    

3.      Tại sao các môn đồ làm điều đó ? (Xem Mathiơ 12:1)

...............................................................................................

Bài Học Thánh Kinh 13 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Mác 2:18-22

 

Mác 2:18-20

1.      Đề tài chính được nói đến ở phần Kinh Thánh nầy là gì?

...............................................................................................

2. Kiêng ăn là gì?

    * Kiêng ăn có phải là “TUYỆT THỰC” không?

.........................................................................................

    * Kiêng ăn có phải là NHỊN ĐÓI không ?

...............................................................................................

Bài Học Thánh Kinh 12 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH.

Mác 2:15-17

SAU KHI LÊ-VI TIN CHÚA

 

 
 
 

 

 

 

1.     Sau khi tin Chúa, Lê-vi làm gì ?

............................................................................

2.     Lê-vi làm việc nầy tại đâu ?

............................................................................

3.     Có ai cùng tham dự ? Những người nầy có liên quan gì với Lê-vi ? (Chú ý có hai hạng người)

............................................................................

Bài Học Thánh Kinh 11 sticky icon

Kinh Thánh: Mác 2:13-17

Học Kinh Thánh theo “Phương Pháp 3 Bước”

***********

 

PHẦN I: Mác 2:13

   1. Ý chính:

Chúa Jêsus giảng đạo tại .....................................................

   2. Giải thích:

Tại sao Chúa Jêsus ra mé biển để giảng đạo ?

...............................................................................................

   3. Áp dụng vào đời sống:

Có quyết định gì sau khi học phần Kinh Thánh nầy?

...............................................................................................

Bài Học Thánh Kinh 10 sticky icon

Kinh Thánh: Mác 2:1-12

Đề tài: CHÚA JÊSUS CHỮA BỊNH BẠI

 

Hôm nay chúng ta sẽ học câu chuyện CHÚA JÊSUS CHỮA BỊNH BẠI qua 3 bước:

 

1.     QUAN SÁT: ghi nhận điểm chính trong phần Kinh Thánh đang học.

2.     GIẢI THÍCH: làm sáng tỏ những điểm khó hiểu

3.     ÁP DỤNG: tìm những điểm có thể áp dụng vào đời sống hằng ngày

 

TOÁN A – Mác 2:1-4

 

TOÁN B: Mác 2:5

 

TOÁN C: Mác 2:6-12

 

 

 

 

Bài Học Thánh Kinh 8 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Kinh Thánh: Mác 1:32-39

Câu gốc: Mác 1:38

Đề tài: MỤC ĐÍCH CHÚA JÊSUS ĐẾN THẾ GIAN

 

I/. MỤC ĐÍCH CHÚA JÊSUS ĐẾN THẾ GIAN LÀ M GÌ?

1.      Cho biết 3 công tác nào mà Chúa Jêsus đã làm được ghi trong phân đoạn Kinh Thánh nầy?

    * Câu 32-34 .................................................................
    * Câu 35, .....................................................................
    * Câu 38, .....................................................................

Bài Học Thánh Kinh 8 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Kinh Thánh: Mác 1:32-39

Câu gốc: Mác 1:38

Đề tài: MỤC ĐÍCH CHÚA JÊSUS ĐẾN THẾ GIAN

 

I/. MỤC ĐÍCH CHÚA JÊSUS ĐẾN THẾ GIAN LÀ M GÌ?

1.      Cho biết 3 công tác nào mà Chúa Jêsus đã làm được ghi trong phân đoạn Kinh Thánh nầy?

    * Câu 32-34 .................................................................
    * Câu 35, .....................................................................
    * Câu 38, .....................................................................

Bài Học Thánh Kinh 9 sticky icon

Kinh Thánh: Mác 1:40-45

Câu gốc: Mác 1:41-42

Đề tài: CHÚA JÊSUS CHỮA BỊNH PHUNG

 

Trả lời những câu hỏi sau đây:

Câu 40:

1.      Bịnh phung là bịnh gì ?

2.      Người phung nầy đến với ai ?

3.      Người phung nầy đến với Chúa với mục đích gì?

4.      Theo bạn, tại sao người phung nầy biết Chúa Jêsus có thể chữa bịnh cho mình? (xem thêm 1:32-34)

5.      Bạn được sự dạy dỗ gì qua câu Kinh Thánh nầy?

 

 

Câu 41-42

Bài Học Thánh Kinh 6 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 1:21-28

Câu gốc: Mác 1:22

Đề tài: CHÚA JÊSUS LÀ AI?

 

I/. QUẦN CHÚNG NHẬN CHÚA JÊSUSU LÀ AI? 1:21-22

Sau khi Chúa Jêsus giảng dạy, người đương thời đưa ra ba (03) nhận xét nào?

1. “Chúng đều .....................................................  của Ngài.

Giải thích thêm: ....................................................................

...............................................................................................

2. “Ngài dạy như có .............................................................

Bài Học Kinh Thánh 7 sticky icon

CHẲNG ĐƯỢC CHI HẾT

Đức Chúa Jêsus phán rằng:Hỡi các con, không có chi ăn hết sao?"

Thưa Chúa, không. (Giăng 21:5)

VƯỢT SÓNG 6 sticky icon

ĐỒNG VẮNG

Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít; ăn mà không no;

uống mà không đủ; mặc mà không ấm...”

(A-ghê 1:6)

VƯỢT SÓNG 5 sticky icon

ĐỔI ĐỜI

Ngài dời sản nghiệp dân ta, … lấy đất ruộng của ta mà chia cho kẻ bạn nghịch”

(Michê 2:4b)

 

VƯỢT SÓNG 4 sticky icon

SANG TRANG

...Vì ta đang làm ra trong ngày các ngươi một việc,

mà dầu có ai thuật lại cho các ngươi, các ngươi cũng không tin.”

Sau Hai Mươi Năm sticky icon

NHÌN TỚI

 

Hai Mươi Năm!

Hội Thánh đã mất đi một thế hệ lãnh đạo chuyển tiếp.

Sau Hai Mươi Năm sticky icon


NHÌN LẠI

 

Hai Mươi Năm đã qua!

Một thế hệ đã qua!

VƯỢT SÓNG 3 sticky icon

Trắng Tay

Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa;

và hãy trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời”

Mathiơ 22:21

Sau Hai Mươi Năm 1994 - 1995 sticky icon

1994 – 1995

*******

Năm 1994-1995 là năm của những kiến nghị, trọng tâm nhắm vào chức vụ của Mục sư Hội Trưởng và chức vụ của Mục sư Trần Bá Thành (Địa Hạt Đông Nam Bộ).

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by