Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


CDTT 003 sticky icon

 

Bài 05 sticky icon

 

Bài 04 sticky icon

 

Bài 03 sticky icon

 

Bài 02 sticky icon

 

 

Bài 01 sticky icon

 

Sách Mác sticky icon

 

 

 

 

 

Đây là những bài học Kinh Thánh theo sách Mác, dùng phương pháp Thảo Luận, đã được áp dụng vài nơi có kết quả tốt

CĐTT002 Được Kêu Gọi sticky icon


ĐƯỢC KÊU GỌI

Mỗi người có một ước mơ.

Tôi cũng có ước mơ. Ước mơ của tôi là sẽ làm một Bác sĩ, hoặc một Giáo sư, nghĩa là một người chữa bịnh hoặc một người dạy học.

CĐTT001 Lời Tự Bạch sticky icon

Lời tự bạch

Tôi muốn viết những lời nầy để làm chứng điều Chúa đã làm cho tôi và điều Chúa đã làm qua tôi với Nhà tôi, gia đình tôi, chỉ với mục đích làm chứng về Đấng đã cứu tôi, đã kêu gọi tôi vào chức vụ, như Sứ đồ Phaolô nói trong thư II Timôthê 1:11-12.

KH002 Mục Đích Sách Khải Huyền sticky icon

Đề mục: MỤC ĐÍCH CỦA SÁCH KHẢI HUYỀN
Kinh thánh: Khải huyền 1:4-5
Mục đích: Học tiếp sách Khải huyền, để biết rõ lý do sách Khải huyền được viết ra.


I/. MỤC ĐÍCH THỨ I: GỞI CHO BẢY HỘI THÁNH Ở A-SI:


-           1:4a, Giăng gởi cho bảy Hội thánh ở xứ A-si.

KH001 Sách Khải Huyền sticky icon

Đề mục: SÁCH KHẢI HUYỀN
Kinh thánh: Khải huyền 1:1-3
Câu gốc: Khải huyền 1:3
Mục đích: Bắt đầu học sách Khải huyền, phải biết giá trị của sách.

I/. NỘI DUNG SÁCH KHẢI HUYỀN:


1:1a
"Sự mặc thị của Đức Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy đến."

KH000 Tự Bạch sticky icon

Kinh Thánh được ví như một viên kim cương quí giá, phản chiếu nhờ nhiều mặt cắt. Mỗi ý kiến giải thích được ví như một mặt cắt.

Ý kiến giải thích của một người chỉ được xem là CÓ LÝ, không phải là CHÂN LÝ. Đó là lý do có nhiều cách giải thích khác nhau.
Sách Khải huyền là một trong những sách khó của Kinh Thánh. Vì vậy, tôi chỉ muốn góp một mặt cắt nào đó hi vọng có thêm người yêu mến Chúa và yêu mến Lời Chúa.

Tôi trình bày theo từng bài để dễ sử dụng trong việc DẠY hoặc GIẢNG.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by