Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


KIẾP TRƯỚC

CÂU HỎI: Theo Kinh Phật, kiếp người không chỉ có một, kiếp người luân hồi. Nếu tu nhân tích đức thì sẽ được vào nước A-di-đà. Vậy, dựa theo kiến thức Tin Lành sẽ giải thích ra sao? Trường hợp những người tật nguyền, những người sinh ra kém may mắn, Kinh Phật giải thích rằng kiếp trước họ ăn ở gian ác nên kiếp nầy mới phải chịu hậu quả. Tin Lành của Đức Chúa Trời sẽ giải thích thế nào? Xin giải thích trường hợp kiếp nầy có ký ức của người kiếp trước.

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 22)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Bạn thính giả đã gởi một câu hỏi mà rất nhiều người VN quan tâm, vì người VN chúng ta chịu ảnh hưởng rất sâu đậm đối với giáo thuyết Phật giáo do quá trình tiếp xúc lâu dài, ảnh hưởng sâu đậm đến nỗi nhiều người VN lầm tưởng Đạo Phật là của riêng người VN. Thật ra, Phật giáo từ Ấn Độ theo hai đường vào VN: một từ Trung quốc xuống và một từ Tích lan phía Tây sang.

NGOẠI TÌNH

CÂU HỎI: Thưa Mục sư, con đã có gia đình được 10 năm. Khoảng gần đây vài năm, con đã phạm vào Điều răn thứ 7, nhưng trong một năm nay, con đã hứa với Chúa và đã thay đổi con. Con không biết là Chúa có tha thứ không. Mong Mục sư giải thích cho con.

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 21)

TRẢ LỜI:

CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO

CÂU HỎI: Những ngày qua, có những phản hồi về bài giải đáp liên quan đến câu nói: CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO. Một vài phản hồi đa số có ý tốt, nhưng cũng có những phản hồi như sau:

·         Anhdre Huynh: Khi Chúa Jêsus đói, ma quỉ đến gợi ý Ngài hóa đá thành bánh để ăn. Chúa không nghe lời ma quỉ, vì Ngài muốn tập trung vào kiêng ăn và cầu nguyện. Khi chúng ta không chú tâm vào điều chi quan trọng hơn hết thì tìm cơm để ăn khi chúng ta đói. Từ “Thực” trong câu ‘Có Thực Mới Vực Được Đạo’ không có nghĩa là ăn uống.

·         Minh Mỹ Ngô: Về câu nói ‘Có Thực Mới Vực Được Đạo’, bạn có thể hiểu là: Trên bước đường chúng ta theo Chúa, là một Cơ-Đốc Nhân, chúng ta cần phải trang bị (học biết hay là ăn) lời Chúa. Như thế chúng ta sẽ chiến thắng mọi sự cám dỗ của Satan ma quỉ, và lời Chúa mang đến sự sống đời đời cho những ai làm theo lời Ngài! Amen!

A-ĐAM 1c

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 1c)

Kinh thánh: Sáng thế ký 5:1-5

Câu gốc: Sáng thế ký 5:2

Đề tài: TỔNG LUẬN VỀ A-ĐAM

I/. A-ĐAM BỊ ĐUỔI KHỎI VƯỜN Ê-ĐEN. 3:20-24

1.      Lý do nào A-đam bị đuổi khỏi vườn Ê-đen? (3:11-13)

     o  phạm tội       o  không ăn năn      o  ăn trái cấm

Trước khi Chúa đuổi A-đam và Ê-va khỏi vườn Ê-đen, Chúa làm gì cho họ?

MATHIƠ 16:28

CÂU HỎI: Trong sách Mathiơ chương 16 câu 28, Chúa Jêsus phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài”. Nhưng kể từ khi Chúa Jêsus phán lời nầy cách nay đã hơn hai ngàn năm, những người nghe Ngài phán lúc đó chết hết rồi, họ đâu có thấy Chúa Jêsus trở lại. Vậy các ông giải thích làm sao?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 19)

TRẢ LỜI:

NGHỈ CHÚA NHẬT HAY THỨ BẨY

CÂU HỎI: Trong Điều răn thứ 4 dạy: Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh… Vậy, ngày nghỉ là Chúa nhật hay Thứ bẩy? (Câu hỏi của Cô Bùi Thị Xế - Hải Phòng hỏi)

(Mời nghe CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 18)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa, trong thời buổi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhiều người chỉ quan tâm đến làm việc nhiều để sống, thì Chúa cho cô Xế là một trong những người còn lại quan tâm đến Ngày Nghỉ của Chúa dạy. Xin Chúa ban phước trên cô như lời Chúa hứa cho người làm theo Lời Chúa.

HIẾU KÍNH

CÂU HỎI:Tôi nghe nhiều người nói rằng “Đạo Tin Lành là Đạo bỏ ông bỏ bà, bỏ cha bỏ mẹ”, lời đồn đó có đúng không? Nhân ngày Father’s Day, xin Quý Vị giải thích.

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 17)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Bạn thính giả đã cho tôi có cơ hội giải thích một câu nói của ai đó đã làm cho dân tộc VN chúng ta mất nhiều cơ hội tiếp nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời suốt hơn 100 năm qua, từ ngày Đạo Tin Lành của Chúa Jêsus Christ được rao truyền trên đất nước thân yêu của chúng ta.

A-ĐAM 1b

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 1b)

Kinh thánh: Sáng thế ký 3:1-24

Câu gốc: Sáng thế ký 3:12

Đề tài: A-ĐAM PHẠM TỘI

I/. NGUYÊN NHÂN A-ĐAM PHẠM TỘI. 3:1-6

1.      Từ c.1-5, nguyên nhân xa khiến A-đam phạm tội là gì?

............................................................................................

Theo Bạn, tại sao nó dến với Ê-va trước?

A-ĐAM 1

Tôi đưa vào website tim-ai.net loạt bài học Kinh Thành với Chủ đề: NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH nầy, xin Chúa cho anh chị em cùng tôi tìm được những bài học cho chính mình trong đời sống hiện tại qua hình ảnh của các nhân vật đó. XIn đừng ngại nếu có những lời góp ý để Lời Chúa ích lợi hơn. Cảm ơn Chúa và cảm ơn anh chị em.

Mục sư Trần Thái Sơn.  Winston-Salem, ngày 5 tháng 8 năm 2013.

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 1)

Kinh thánh: Sáng thế ký 2:1-25

Câu gốc: Sáng. 2:7                         

Đề tài: A-ĐAM

I/. NGUỒN GỐC CỦA A-ĐAM: 2:7

PHA-RI-SI

CÂU HỎI: Mục sư có đề cập đến Mathiơ 12:43-45, ở đây, Chúa Jêsus đang nói đến hai hạng người là Thầy Thông giáo và người Pharisi. Vì hai hạng người nầy không tin Chúa Jêsus là Đấng Mêsia đến cứu chuộc tội lỗi cho chính họ. Lúc đó chưa có Cơ-Đốc nhân. Sau khi Chúa Jêsus thăng thiên thì Tin Lành mới được giảng cho Dân Ngoại là ‘chúng ta’ bởi Phao-lô đã được kêu gọi đặc biệt cho người Ngoại bang. Khi chúng ta tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, thì Chúa Thánh Linh đến ngự trong chúng ta. Vậy, chúng ta không phải ‘nhà bỏ trống’ mà là ‘Nhà Có Chủ’. Vì thế chúng ta trở thành Cơ-Đốc nhân và cũng là Đền thờ của Đức Thánh Linh. Vậy, xin Mục sư cho biết câu Kinh thánh Mathiơ 12:43-45 có nên áp dụng cho những Cơ-Đốc nhân là người Chúa Jêsus đã hi sinh chịu chết cho không? Mong hết lòng!

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 16)

TRẢ LỜI:

TIÊN TRI GIẢ

 

CÂU HỎI: Trong thư II Phi-e-rơ 1:1-3, thấy Phi-e-rơ nói đến hai thành phần: 1) Tiên tri giả; 2) Giáo sư giả. Chúng ta biết Chúa kêu gọi Phi-e-rơ giảng đạo cho người Do thái (Gal. 2:7-8). Vậy, theo Mục sư thì ở đây Phi-e-rơ đang nói về ai? Có phải là những Người Tin Chúa không?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 15)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Bạn yêu mến Lời Chúa và đã có câu hỏi rất quan trọng, nhất là trong thời kỳ cuối cùng nầy.

Để trả lời câu hỏi nầy, trước hết chúng ta cần biết:

I/. TIÊN TRI GIẢ VÀ GIÁO SƯ GIẢ LÀ AI?

CHÚA CHO PHẦN NGHE ĐÃ CÓ

THÔNG BÁO

Cảm ơn Chúa cho sáng nay tôi đã đưa được phần NGHE vào được rồi. Cảm ơn Chúa!

Mời các anh chị em vào nghe để thông công nhau trong Chúa. Hãy chung vui với tôi!

Mục sư Trần Thái Sơn - Ngày 15 tháng 7 năm 2013

YÊU

CÂU HỎI: Con thấy có những người thích đùa giỡn, hoặc không nghiêm túc trong phương diện Tình Yêu. Nam thì vì sắc đẹp, vì thích chinh phục, đùa giỡn… Nữ thì vì vật chất, hoặc thích được nhiều người yêu… Họ không biết rằng khi làm như vậy là gây cho đối tượng đau khổ biết bao nhiêu. Ngược lại, một số người thì mù quáng, nghe những lời ngon ngọt dù biết đối phương không thật lòng yêu mình nhưng cứ lao vào, để đến khi chia tay thì đau khổ, dằn vặt… thậm chí có người tự tử chết. Trong Tin Lành có tình yêu giả dối đó không?

(Mời NGHE với Con Đường Vĩnh Phúc số 13)

 

 

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Bạn thính giả gởi cho tôi câu hỏi liên quan đến Tình yêu của những người Trẻ. Lâu rồi tôi ít có dịp nói chuyện đề tài Tình Yêu với các Bạn Trẻ, vì tuổi già thường bị bỏ quên trong đề tài nầy. Dĩ nhiên, Tình Yêu không giới hạn già hay trẻ, nhất là người VN chúng ta có câu Gừng càng già càng cay.

KHEN MẸ

CÂU HỎI: Ai cũng muốn được khen, dù thường e ngại khi được khen. Nhưng rất tiếc thông thường người ta thường khen mình mà chê người, và người bị chê nhiều nhất là người vợ và người mẹ. Nhân ngày Lễ Mẹ, tôi muốn được biết trong Tin Lành ngoài những giáo lý cao siêu, có dạy gì về phương diện thiệt thòi nầy của phụ nữ chúng tôi?

TRẢ LỜI:

KỶ NIỆM BỜ KÈ TẠI ĐÔNG PHÚ

LỄ CẢM TẠ LÀM XONG BỜ KÈ

(Hội thánh Tin Lành Đông Phú - Cần thơ)

 Hồ Thành Sự

Bên bờ sông nước Hậu Giang

Nhà thờ Đông Phú huy hoàng đẹp thay

Dẫu cho mưa nắng đêm ngày

Phong sương bão táp vẫn hoài còn nguyên

Tín hữu nhóm lại khẩn nguyền

Chúa cho con cháu bình yên mỗi ngày

GHEN

CÂU HỎI: Kính thưa Mục sư, tôi luôn lấy thư I Côrintô đoạn 13 để làm chuẩn trong tình yêu và tôi cũng thường khuyên người khác như thế. Nhưng tôi bị bối rối câu 4: “Tình yêu thương không ghen tị”. Tôi thấy ai yêu cũng có tính ghen, ngay cả Đức Thánh Linh cũng ghen vì quá yêu chúng ta. Người ta thường nói: có yêu mới có ghen. Vậy, người tin Chúa có nên ghen khi yêu không? Có nhiều người còn cố ý tạo hoàn cảnh để thử xem người yêu mình có ghen không nữa chứ.

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Bạn thính giả đã cho tôi có cơ hội tạm chuyển đề tài sang phương diện giáo lý của Chúa liên quan đến Tình Yêu, ít ra cũng thay đổi không khí, thêm màu tươi vui cho Chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của chúng tôi.

Người VN chúng ta có câu ca dao liên quan đến việc Ghen như sau:

KHI TÔI CHẾT

Sau đây là bài thơ: “Sau Khi Tôi Chết” của nhà văn Tràm Cà Mau, tôi cũng mong được như thế - Ms TTS

Khi tôi chết, viếng tang, đừng buồn bã

Cười cho to, kể chuyện tếu vui đùa

Trong sáu tấm, ắt rằng tôi hả dạ

Lên tinh thần, ấm áp buổi tiễn đưa....

Nếu làm biếng, cứ nằm nhà thoải mái,

Viếng thăm chi vài phút có thêm gì?

Mắt đã nhắm nghiền, thịt da lạnh ngắt

NGÀY NAY ĐỨC CHÚA TRỜI CÒN MẶC KHẢI KHÔNG?

CÂU HỎI: Ngày nay Chúa còn tiếp tục mạc khải cho loài người nữa không?

(Mời NGHE với Con Đường Vĩnh Phúc số 12)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả đã nêu một vấn đề hết sức quan trọng trong thời đại nầy, đó là sự mạc khải của Đức Chúa Trời còn không? Tuy nhiên, trước hết chúng ta cần định nghĩa cho từ ngữ mạc khải, cũng có người dùng từ ngữ mặc khải.

I/. ĐỊNH NGHĨA ‘MẠC KHẢI’:

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ TÀN NHẪN KHÔNG?

CÂU HỎI: Các ông rao giảng rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương. Vậy sao tôi đọc trong các sách Cựu Ước thấy nhiều lần Đức Chúa Trời phán bảo dân Do thái phải giết sạch kẻ thù của họ, kể cả phụ nữ, trẻ em, thật là quá tàn nhẫn. Như vậy có mâu thuẫn không?

TRẢ LỜI:

Đúng như Bạn thính giả đã được nghe, Đức Chúa Trời thật là một Đức Chúa Trời yêu thương – yêu thương đến nỗi đã ban Con Một của Ngài là Chúa Jêsus Christ cho nhân loại. Kinh thánh phán: Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống, và Kinh thánh khẳng định: vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương (I Giăng 4:8, 9).

BA NGÔI

CÂU HỎI: Tôi nghe những người Tin Lành nói rằng chỉ có Một Đức Chúa Trời nhưng có Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, tôi thật sự  không hiểu. Xin vui lòng giải thích giùm tôi. Xin cảm ơn.

(Mời NGHE với CĐVP số 11)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả đã có câu hỏi thuộc vào loại khó nhất trong các lẽ đạo của người Tin Lành. Quả đúng như vậy, theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh, Đức Chúa Trời mà người Tin Lành tin và thờ phượng là Đức Chúa Trời có Ba Ngôi nhưng Hiệp Một, đồng đẳng, đồng quyền, đồng thể yếu, bất phân ly. Nói tóm một lời là Ba Mà Là Một, Một Mà Là Ba!

I/. Tôi xin nói về TẦM QUAN TRỌNG CỦA LẼ ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI:

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by