Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


SỐ MỆNH

CÂU HỎI: Người Tin Lành theo Chúa Jêsus có tin vào Số Mệnh không?

(Mời NGHE với CĐVP số 12)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Bạn thính giả nêu ra một vấn đề đã ăn sâu trong suy nghĩ của đa số người Việt Nam chúng ta, đó là Số Mệnh.

I/. Câu hỏi cần nói đến là: CÓ SỐ MỆNH HAY KHÔNG?

Trước hết chúng ta cần xác định là Có Số Mệnh không? Có hai khuynh hướng trả lời thắc mắc nầy:

NGÔI MỘ TRỐNG

CÂU HỎI: Tôi thấy trong Lễ Phục sinh, người Tin Lành thường trang trí những vòng tròn, tôi có hỏi thì được biết đó là hình mộ của Chúa. Nếu là mộ của Chúa sao không giống những ngôi mộ tôi thường thấy? Tại sao lại trang trí hình ngôi mộ?

(Mời NGHE với CĐVP số 14)

 

 

 

TRẢ LỜI: Trước khi trả lời Bạn thính giả hôm nay, nhân dịp Mùa Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus Phục Sinh, tôi là Mục sư Sơn, xin được gởi đến Quý Vị Thính Giả Đài Tiếng Nói VN Hải Ngoại lời Chúc Mừng Phục Sinh Đắc Thắng qua Chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của Hội thánh BTPH tại Virginia.

NHÌN CÂY THẬP TỰ

Đề tài: NHÌN CÂY THẬP TỰ

Kinh thánh: Giăng 19:17-27

Câu gốc: GIăng 19:18

(nghe với BÀI GIẢNG II số 142)

I/. NHÌN LÊN CÂY THẬP TỰ. 19:17-22

-  Kinh thánh cho chúng ta biết rằng trên đồi có tên là Cái Sọ hay Gô-gô-tha có 3 cây thập tự với lời mô tả: Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jêsus ở chính giữa (c.18). Và 3 sách Tin Lành trước đều xác nhận đó là 2 tên trộm cướp.

CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ

CÂU HỎI: Tôi nghe nói người Tin Lành rất chú trọng đến sự chết của Chúa Jêsus, sự chết của Chúa Jêsus có khác gì với sự chết của các bậc danh nhân, giáo chủ không?

(Nghe vời CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 10)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa, tuần lễ nầy là tuần lễ đặc biệt liên quan đến 2 trong 3 Đại Lễ của những người tin Chúa Jêsus, đó là ngoài Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus giáng sanh rất quen thuộc, còn có hai Lễ khác là Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus chịu khổ nạn và chịu chết; Lễ thứ ba là Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết. Cảm ơn Bạn thính giả đã có câu hỏi liên quan đến sự chết của Chúa Jêsus trong thời điểm quan trọng nầy. Ít nhất có 3 điều cần nói đến trong sự chết của Chúa Jêsus

I/. ĐIỀU CẦN NÓI ĐẾN THỨ 1 LÀ SỰ HẠ MÌNH CỦA CHÚA JÊSUS.

Kinh thánh ghi lại cái đêm đau thương, sỉ nhục mà Chúa Jêsus phải chịu đã bắt đầu như sau: Trước ngày Lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng… Đức Chúa Jêsus … đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chơn cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chơn cho… (Giăng 13:1-4).

Ý CHÚA

CÂU HỎI: Làm sao biết được Ý CHÚA? Xin Chúa cho điều đó xảy ra thì biết được Ý CHÚA, có được không?

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 7)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa về câu hỏi quan trọng nầy, bởi vì chúng ta không thể tìm biết Ý Chúa ở đâu ngoài quyển Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời.

Qua Kinh thánh, Lời Chúa cho chúng ta:

I/. NĂM CÁCH BIẾT Ý CHÚA.

(1)   Cách thứ 1 để biết Ý Chúa là qua một sự hiện thấy đặc biệt:

VỢ CHỒNG (2)

Trách nhiệm trong Hôn nhân: 7:25-34

(Nghe với BÀI GIẢNG II số  141)

(A). TRÁCH NHIỆM CỦA VỢ CHỒNG VỚI NHAU: 7:25-35

1a. Xác định trách nhiệm – 7:25-28, “Về những kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền; song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo. Vậy tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải ngươi đã vị vấn vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ. Nhưng nếu ngươi lấy vợ, thì chẳng phạm tội gì; và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng, thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó.”

GIẢI TRÍ

CÂU HỎI: Người theo Tin Lành tin Chúa Jêsus có thể tham dự những môn giải trí (ca nhạc, phim ảnh, thể thao, khiêu vũ…) không? Có người nói người Tin Lành sống khổ hạnh quá!

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 6)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Bạn thính giả đã có một câu hỏi rất thích hợp bầu không khí còn mang hương vị Tết, vì chắc chắn, trong những ngày Tết, không nhiều thì ít, hầu hết người VN chúng ta đều dính líu đến vấn đề giải trí.

LIÊN HỆ TRONG HÔN NHÂN

Đề tài: LIÊN HỆ TRONG HÔN NHÂN

(Vợ Chồng)

Kinh thánh: I Côrintô 7:3-6

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 140)

I/. Liên hệ về tinh thần: 7:3-4, “Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ.”

Trong quyển “Nan Đề của Tôi” đã ghi câu chuyện thần thoại của Ấn Độ (xem chương 3), người nam sau thời gian sống với sinh vật mà Đấng Tạo Hóa đã ban tặng, đã than thở: “Làm sao bây giờ? Tôi không thể sống với nàng mà cũng không thể sống thiếu nàng!”

GÓP Ý

LẠM BÀN VỀ VIỆC MỞ TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA TẠI VIỆT NAM.

***********************

Nhơn đọc quyển ĐẤT TRỜI của Nam Dao, trong đó viết những lời trần tình của Nguyễn Trãi với Lê Lợi và với người kế vị Lê Thái Tổ, nhấn mạnh về giữ gìn bản sắc dân tộc từ ngôn ngữ đến văn hóa, lấy cái hay của người dồng thời giữ cái gốc của dân tộc Việt, tôi muốn được nói vài lời về những chương trình đào tạo người hầu việc Chúa của các Giáo hội trong nước.

Những năm qua các Giáo hội trong nước đã thi nhau mở những lớp đào tạo người hầu việc Chúa, đó là việc đáng mừng cho công việc Chúa trong nước, vì các Giáo hội đã có cái nhìn cho tương lai của Giáo hội mình, nói riêng và công việc Chúa ttrong nước, nói chung.

TẬP TỤC NGÀY TẾT

Đề tài: TẬP TỤC NGÀY TẾT

Kinh thánh: Xuất. 12:1-13

Câu gốc: Xuất. 12:13

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 139)

I/. TẬP TỤC: DÁN GIẤY ĐỎ TRÊN CỬA. Xuất. 12:5-13

-  Có nhiều người truy tìm chữ ‘Tết’ trong tiếng Việt:

GIÔ-SUÊ - Bài 6

Tôi muốn upload loạt bài học Kinh thánh theo sách Giô-suê nầy để nhớ đến các anh chị em thanh niên và tráng niên ngày xưa trong Hội Thánh tại Khánh Hội (năm 1992), những năm Hội Thánh tại đó còn yếu kém, anh chị em đã ngồi lại học Kinh thánh sáng thứ tư mỗi tuần với tôi để trang bị hầu việc Chúa, trong đó có loạt bài học nầy. Bây giờ có nhiều người đã mang chức vụ Mục sư, mỗi người một nơi. NHỚ ĐẾN CÁC ANH CHỊ EM! Xin Chúa những bài học Kinh Thánh nầy giúp ích chức vụ nhiều người như Chúa đã ban cho các anh chị em trước đây.

Mục sư Trần Thái Sơn. 

 

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG (Phần cuối)

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG

(Phần cuối)

Chuẩn bị cho thời tận thế

Gần một phần tư Kinh thánh là lời tiên về thiên nhiên. Phần lớn vấn đề được kết nối sâu sắc với những sự kiện đang thay đổi thế giới. Kinh thánh là một quyển sách thích hợp diễn biến hằng ngày.

Đối với những khuynh hướng đang định hình trái đất và những điều xảy ra, không có phần nào của Kinh thánh mà không áp dụng cho thế giới chúng ta thích hợp với Lời Tiên Tri trên Núi Ô-li-ve đã được ghi trong Math. 24, Mác 13, Luca 21. Trong lời tiên tri nầy chính Chúa Jêsus Christ cảnh giác chúng ta phải cẩn thận về tình trạng thuộc linh của chúng ta. Chúa Jêsus mô tả và tóm tắt những tình thế và sự kiện sẽ dẫn tới sự tái lâm của Ngài. Chúng ta nên làm gì - hoặc không nên làm gì – khi thời gian đến gần?

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG (Phần 5)

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG (Phần 5)

TẬN THẾ TRONG SÁCH KHẢI HUYỀN

Trong các sách Tin Lành, Chúa Jêsus ban cho một bảng tóm tắt về những sự kiện và tinh cảnh dẫn đến sự tái lâm của Ngài. Tuy nhiên sau đó, Chúa đã bày tỏ nhiều chi tiết. Sáu mươi năm sau Chúa Jêsus đã mặc khải nhiều chi tiết đặc biệt về tận thế cho sứ đồ Giăng. Lời tiên tri chi tiết và dài nầy ở trong sách cuối cùng của Kinh thánh, là sách Khải huyền.

Trong sách nầy một lần nữa chúng ta tìm thấy bố cục lời tiên tri mà Chúa Jêsus đã ban cho trên núi Ô-li-ve, nhưng được giới thiệu bằng các biểu tượng bao quát. Chúng ta cũng tìm thấy những chi tiết được thêm vào.

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG (Phần 4)

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG (Phần 4)

Chúa Jêsus Christ có nói tiên tri trước về những cơn bão tàn phá

Trong Math 24:7-8, Chúa Jêsus Christ tiên báo những dấu hiệu đánh dấu thì giờ dẫn tới sự tái lâm của Ngài: “dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất”.

Chúng ta đã thấy những cơn động đất tàn phá trong những năm gần đây. Tháng 12 năm 2004 động đất tại Indonesia với sức mạnh lớn nhất trong thập niên gây ra một cơn sóng thần khổng lồ cướp đi độ 300.000 mạng sống. Chưa đầy một năm sau, một trận động đất tại phía Nam Á châu giết 30.000 người khác.

LỜI CHÚC XUÂN

Đề mục: LỜI CHÚC TẾT

Kinh Thánh: Thi thiên 23

Câu gốc: Thi thiên 23:6

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 138)

I/. CHÚC 1: CHẲNG THIẾU THỐN: Thi thiên 23:1-3

-  Không ai trên thế giới nầy dám nói mình không thiếu thốn gì. Người Việt-nam chúng ta có câu ‘Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho’ - Truyện cổ tích về Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho.

- Trong Kinh Thánh cũng chứng minh cho chúng ta, không ai là không thiếu thốn:

CON RẮN (QUÝ TỴ)

CON RẮN (nhân dịp Tết Quý Tỵ)

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 5)

Kính chào Quý Vị thính giả Đài TNVNHN, nhân dịp Tết Năm Quý Tỵ, qua Chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của Hội thánh Tin Lành BTPH tại Virginia, tôi xin được hầu chuyện với Quý Vị đề tài CON RẮN.

Về Con Rắn thì chúng ta khá quen thuộc, cho nên tôi chỉ trình bày đề tài nầy trong phạm vi Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời – Con Rắn Trong Kinh thánh, với 3 trường hợp độc đáo chỉ có Kinh thánh ghi lại.

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG? (Phần 3)

Những từ ngữ Kinh thánh dùng chỉ về sự cuối cùng của loài người hầu đến

Một số từ được áp dụng rộng rãi hơn về thời gian 3½ năm kinh hoàng trước ngày Chúa Jêsus Christ tái lâm. Sự áp dụng nầy có thể đưa đến vài nhầm lẫn, nên chúng ta cố gắng hiểu chính xác những từ nầy được dùng cho thời tận thế.

Giờ cuối cùng: Sứ đồ Giăng trong thế kỷ thứ nhất đã dùng “giờ cuối cùng” để nhấn mạnh chỉ về thời của ông: “Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng” (I Giăng 2:18)

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG? (Phần 2)

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG? (Phần 2)

Những dấu hiệu khác đánh dấu ngày tận thế

Chúa Jêsus đã phán trước những dấu hiệu khác sẽ đánh dấu thời gian mối đe dọa gia tăng. Chúa phán một sự bách hại tàn nhẫn chống lại dân Chúa - thời gian nầy leo thang khắp thế giới - sẽ tái hiện lần nữa: “Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu” (Math. 24:9-13)

ĂN TẾT

CÂU HỎI:Người theo Đạo Tin Lành của Chúa Jêsus có Ăn Tết Nguyên Đán không?

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 4)

CHÚC TẾT:

Nhơn dịp Xuân Quý Tỵ, tôi - Mục sư Trần Thái Sơn, xin được gởi đến Quý Vị thính giả Đài TNVNHN qua Chương Trình CĐVP của HTBTPH tại Virginia lời Chúc Tết được như Lời Chúa trong Kinh thánh: Vậy, nếu ai ở trong Chúa Jêsus Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới (II Côr. 5:17).

TRẢ LỜI:

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG?

Tôi tìm lại Bài Viết nầy - lâu quá kkhông còn nhớ của Ai (?), nhưng rất thích hợp để chúng ta là người tin Chúa tham khảo trong Thời Đại Cuối Cùng. Đây là trích đoạn thứ 1.

CÓ PHẢI CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG?

Thời cuối cùng là gì?

Các môn đồ của Chúa Jêsus Christ thán phục thiết kế của ngôi đền thờ tại Giê-ru-sa-lem. Một số những hòn đà nền nền đền thờ to lớn, nặng hàng tấn. Những hòn đá khác thì được chạm khắc công phụ theo những kiểu mẫu rất đẹp. Ánh mặt trời chiếu vào những hòn đá lấp lánh và những hoa văn vàng phức tạp của dền thờ..

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by