Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

CÂU HỎI: Tại sao Đức Chúa Trời không “dọn sạch” vườn địa đàng trước khi tạo ra con người theo hình mẫu của Đức Chúa Trời mà vẫn để lại ‘con rắn và quả cấm’?

(Nghe với BÀI GIẢNG số 125)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa, qua câu hỏi của bạn thính giả đã chứng tỏ loài người chúng ta quả thật là dòng dõi của A-đam và Ê-va, vì chính A-đam và Ê-va cũng đã nói như vậy với Chúa trong vườn địa đàng, A-đam thì cho rằng tại Chúa đặt người nữ bên cạnh tôi, nghĩa là nếu Chúa không đặt người nữ đó bên cạnh thì tôi đâu có phạm tội; còn bà Ê-va thì nói tại con rắn, nghĩa là nếu Chúa không để con rắn trong vườn thì tôi đâu có ăn mà phạm tội. Suốt 6.000 năm sau, đã có rất nhiều người giống như Bạn thính giả tiếp tục đổ thừa như vậy.

Để trả lời câu hỏi nầy, có 3 điều cần nói đến:

NHỮNG VIÊN ĐÁ - GIÔ-SÉP

GIÔ-SÉP

… nhơn đời sống của người, Đức Chúa Trời đã viết ra một câu chuyện.

[Sáng. 37-45]

Nhiều kiểu cách và hình bóng trong Cựu Ước nằm trong phần học hỏi làm rung động nhất trong tất cả phần học hỏi về Kinh thánh. Những người thánh xưa đã nói khi họ được Đức Thánh Linh cảm động, điều nầy thật đáng tin. Những lời tiên tri bày tỏ bằng những hành động khi người ta được hướng dẫn phải làm theo một số việc trong đời sống hằng ngày của họ, theo cách nầy cũng đáng tin lắm. Tình trạng Giô-sép giống Chúa Jêsus Christ gây ấn tượng rất sâu sắc là một sự thật dù đọc giả có quyết định nhận hay không sự thật nầy.

GIÔ-SÉP LÀ CON YÊU DẤU CỦA CHA (Sáng. 37:3)

TẠ ƠN CHÚA

CÂU HỎI:

Kính thưa quí Diễn Đàn Tin Lành

Trong mùa Lễ Tạ Ơn, khắp các nhà thờ Tin Lành của Người Việt Hải Ngoại đều vang vọng lời ca ngợi công đức của Thiên Chúa và tạ ơn những hồng ân mà Ngài đã ban cho.

NHỮNG VIÊN ĐÁ - Ê-SAU

Ê-SAU

… “Bao tử người nầy chạy chung với bộ não của người”.

[Sáng. 25:29-34]

THÔNG BÁO (TẶNG CD)

THÔNG BÁO

Dưới đây là Danh sách các CD chương trình CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC, mục Giải Dáp thắc mắc Giáo lý do tôi phụ trách. Các nhân hoặc Hội Thánh nào cần xin cho tôi biết qua Email: msthaison@yahoo.com (tại Việt Nam hoặc tại Mỹ), hoặc gọi phone số (336) 770-6870 (tại Mỹ), tôi sẽ nhờ anh em giúp gởi đến. Xin cho biết đề tài CD và số lượng cần. Hoàn toàn miễn phí, chỉ xin Chúa khích lệ anh chị em nghe để thêm tài liệu chứng đạo và vui lòng tặng thân hữu, đó là niềm vui của tôi được anh chị em cho góp phần với anh chị em trong công tác làm chứng về Chúa.

PHO TƯỢNG ĐANIÊN

Đề tài: PHO TƯỢNG ĐANIÊN

Kinh thánh: Đaniên 2:1-49

Câu gốc: Đaniên 2:28

I/. BỐI CẢNH PHO TƯỢNG ĐANIÊN. 2:1-30

1.      Về niên hiệu: c.1 [606 TC. – 2]

2.      Vua Nê-bu-cát-nết-sa là ai? 1:1-2

3.      Nước Ba-by-lôn ở đâu?

4.      Nền văn minh của Ba-by-lôn: 2.2-4

NHỮNG VIÊN ĐÁ - Y-SÁC

NHỮNG VIÊN ĐÁ – Y-SÁC

… không để sự bẩn thỉu vào mắt mình.

(Sáng. 26:18)

“Y-sác bèn đào lại mấy cái giếng người ta đã đào trong đời Áp-ra-ham, cha mình, mà bị dân Phi-li-tin lấp đất lại khi Áp-ra-ham qua đời”… Y-sác là một người khôn ngoan. Chúng ta đáng phải khen ngợi ông. Bùn nhão có thể là một mối ngăn trở lớn, nhất là khi nó chận bít tầm nhìn của chúng ta.

MỘT CƠN HẠN HÁN NGHIÊM TRỌNG

LỄ TẠ ƠN (THANKSGIVING)

THÔNG BÁO

Dưới đây là Danh sách các CD chương trình CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC, mục Giải Dáp thắc mắc Giáo lý do tôi phụ trách. Các nhân hoặc Hội Thánh nào cần xin cho tôi biết qua Email: msthaison@yahoo.com (tại Việt Nam hoặc tại Mỹ), hoặc gọi phone số (336) 770-6870 (tại Mỹ), tôi sẽ nhờ anh em giúp gởi đến. Xin cho biết đề tài CD và số lượng cần. Hoàn toàn miễn phí, chỉ xin Chúa khích lệ anh chị em nghe để thêm tài liệu chứng đạo và vui lòng tặng thân hữu, đó là niềm vui của tôi được anh chị em cho góp phần với anh chị em trong công tác làm chứng về Chúa.

Mục sư Trần Thái Sơn

DANH SÁCH CD CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC:

-------------------------------------

Phim DVD Cuộc Đời của Chúa Jêsus.

1.       TẠI SAO ĐAU KHỔ                   2.       KHÔNG CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI           

3.       THỜ CÚNG ÔNG BÀ                4.        NGHỈ NGÀY CHÚA NHẬT

5.       KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI          6.       CHÚA GIÁNG SINH

NHỮNG VIÊN ĐÁ - LÓT

NHỮNG VIÊN ĐÁ – LÓT

Người phải chạy đi mới thoát được.

(Sáng. 19:16-22)

Lót thân mến!

ÁP-RAM

NHỮNG VIÊN ĐÁ – ÁP-RAM

Hai lần gặp Đức Chúa Trời

Sáng. 13:1-4

HỒN XÁC

CÂU HỎI: Mối liên hệ giữa phần hồn và phần xác như thế nào? Việc Chúa Jêsus cứu người đã chết sống lại được giải thích ra sao?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 121)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Ban Phát thanh Con Đường Vĩnh Phúc của Hội thánh Báp-tít Phục Hưng tại Virginia chúng tôi nhận được một câu hỏi rất đặc biệt, vì nhờ câu hỏi nầy Quý vị thính giả có thể nhận ra Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời thực tế và cần cho đời sống con người biết là dường nào. Điều phải nói nữa là ngoài Kinh thánh, chúng ta không thể tìm ở đâu câu trả lời hợp tình hợp lý hơn cho những ưu tư trong đời sống chúng ta.

Qua câu hỏi của Bạn thính giả, điều đầu tiên mà chúng ta cần nói đến là:

NHỮNG VIÊN ĐÁ - NÔ-Ê

NHỮNG VIÊN ĐÁ - NÔ-Ê,

…chiếc tàu của ông chở đầy những vị khách kỳ dị

(Sáng. 6:20).

NHỮNG VIÊN ĐÁ - A-ĐAM

Tôi xin upload quyển NHỮNG VIÊN ĐÁ của Mục sư Ivor Powell, bản dịch của Đoàn Phan Danh, hi vọng góp thêm ý tưởng cho những người học Kinh thánh. Nội dung quyển sách là những gợi ý cho bài giảng theo Đề tài Tên các Nhân vật trong Kinh thánh, có những đề tài rất lạ, ý tưởng dạy dỗ tốt.

Nhớ đến người bạn yêu mến Chúa đã dùng thì giờ dịch những sàch tốt, đã tặng bản dịch nầy cho tôi là Anh Đoàn Phan Danh.

Mục sư Trần Thái Sơn.

North Carolina, tháng 11 năm 2012

 

Lý do,

HÒA BÌNH THỊNH VƯỢNG

CÂU HỎI: Tại sao Tòa Thánh Công giáo hay Tin Lành vẫn chưa đủ sức mạnh để dẫn đường thế giới nầy đi theo con đường của Chúa tạo ra một thế giới hòa bình và thịnh vượng? Phải chăng 2.000 năm chưa phải là thời gian đủ dài để làm việc đó hay là nhân loại vẫn có những con đường khác để đi đến hòa bình và thịnh vượng?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 120)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả đã nêu ra một vấn đề đang là mối lo nhất của cả thế giới hơn lúc nào hết, đó là đi tìm một nền hòa bình và thịnh vượng cho nhân loại, nhất là thời gian gần đây, dù không nói ra, nhưng hầu như ai cũng có cảm giác sự sống trên trái đất đang dến ngày kết thúc. Vì vậy, câu hỏi của Bạn thính giả là cần thiết để biết thời gian đủ dài chưa. Để biết thời gian của Chúa đủ dài chưa, chúng ta cần biết kế hoạch của Đức Chúa Trời đem con người đến một thế giới hòa bình và thịnh vượng.

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 16)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 16: TỔNG LUẬN VỀ SỰ CẦU NGUYỆN CỦA HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN (Bài cuối)

Kinh Thánh: Công vụ 12:11-25

Câu gốc: Công vụ 12:12

I/. NGƯỜI CẦU NGUYỆN TRONG HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN:

  1. Cá nhân:

- NGƯỜI suy nghĩ lại điều đó, …

- NGƯỜI ở đây là Phierơ (câu 11)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 15)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 15: CẦU THAY (CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI KHÁC)

Kinh Thánh: Công vụ 12:1-10

Câu gốc: Công vụ 12:5

I/. NHU CẦN CẦU THAY: Vậy, PHIERƠ BỊ CẦM TRONG KHÁM, còn Hội Thánh cứ cầu nguyện cho người luôn.

-  Từ câu 1 đến câu 5 nầy, Kinh Thánh đã ghi lại tình hình Hội Thánh lúc bấy giờ đang trải qua cơn bắt bớ cực kỳ căng thẳng:

THI THIÊN 128

Đề mục: GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Kinh thánh: Thi thiên 128:1-6

Câu gốc: Thi thiên 128:4

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 119)

I/. NỀN TẢNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC. c.1

-  Tác giả Thi. đã có một nhập đề trực tiếp khi nói đến Gia Đình Hạnh Phúc, tác giả đã giới thiệu Nền Tảng để có một Gia Đình Hạnh Phúc. Nền Tảng đó là: ‘Kính sợ Đức Giê-hô-va’.

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 14)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 14: CÁM DỖ TRONG SỰ CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 10:9-16

Câu gốc: Công vụ 10:9-10

I/. ĐIỀU CÁM DỖ TRONG SỰ CẦU NGUYỆN: 10:9-10, … nhằm giờ thứ sáu … người đói và thèm ăn…

-  Thông thường nghe nói đến cám dỗ, chúng ta sẽ nghĩ đến những mưu chước gì to lớn của ma quỉ, ít khi nào chúng ta nghĩ đến những chuyện gọi là vụn vặt.

- Qua Kinh Thánh, Lời Chúa bày tỏ cho chúng ta biết nhiều phương diện về sự cám dỗ:

DỤC TÍNH

CÂU HỎI: Tại sao Đức Chúa Trời ban cho con người ‘dục tính”? Trong nhiều trường hợp, chính ‘dục tính’ này đã đưa con người đến với tội lỗi!

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 118)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa ban cho Bạn thính giả nhìn nhận Đức Chúa Trời là Đấng ban cho con người ‘dục tính’, một sự ban cho vô giá mà ngoài Đức Chúa Trời Tạo Hóa không thần nào, không người nào có quyền năng như vậy.

Để trả lời câu hỏi của Bạn thính giả, tôi xin nói đến 3 điều Kinh thánh dạy về Dục Tính hay Tính Dục.

I/. THỨ NHẤT: KINH THÁNH DẠY VỀ NGUỒN GỐC CỦA TÍNH DỤC.

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 13)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 13: NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 10:1-8

Câu gốc: Công vụ 10:2 (4)

I/. NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA CÓ CẦU NGUYỆN KHÔNG? 10:2, ‘NGƯỜI vẫn’  cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi.

-  Qua câu Kinh Thánh Công vụ 10:2, Lời Chúa xác nhận ‘người chưa tin Chúa có cầu nguyện’ với Đức Chúa Trời. Bằng cớ là Cọt-nây’.

-  Cọt-nây là ai?10:1-2, giới thiệu Cọt-nây:

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by