Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 12)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 12: NGHI THỨC CẦU NGUYỆN

(CẦU NGUYỆN LÀ SỰ CHIẾN ĐẤU)

Kinh Thánh: Công vụ 9:40

Mục đích: Cầu nguyện là một sự chiến đấu, không phải là một nghi thức tôn giáo.

Công vụ 9:40 đã diễn tả từng hành động của Phierơ khi cầu nguyện cứu sống bà Ta-bi-tha, cho thấy có sự căng thẳng đức tin trong ông. Phierơ đã có BA (3) hành động:

I/. BIỂU NGƯỜI TA RA NGOÀI: 9:40, PHIERƠ BIỂU NGƯỜI TA RA NGOÀI HẾT…

BAP-TEM

CÂU HỎI: Thưa Mục sư, hồi nhỏ tôi ở Cô-Nhi Viện tại VN nên tôi theo đạo Công giáo. Qua Mỹ, tôi theo bạn bè đi nhà thờ Tin Lành nên mới biết đạo Tin Lành và hiểu được nhiều điều Chúa dạy. Giờ đây tôi đang phân vân có nên chịu phép báp-têm không và không biết nếu chịu báp-têm thì việc làm đó đúng hay là sai? Kính xin Mục sư giải thích cho tôi được hiểu rõ (người hỏi: Nguyễn Quang Phong)

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 117)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Vị thính giả Nguyễn Quang Phong đã quan tâm đến Chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của Hội thánh Báp-tít Phục hưng tại Virginia chúng tôi, và cũng đã gởi câu hỏi đến cho chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn Vị thính giả Nguyễn Quang Phong.

Câu hỏi của Bạn đã nêu ra 3 điều quan trọng mà chúng ta cần nói rõ:

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 11)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 11: LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC NHẬM

Kinh Thánh: Công vụ 9:10-19a

Câu gốc: Công vụ 9:11-12

I/. LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC NHẬM KHI NÀO? “vì NGƯỜI ĐƯƠNG CẦU NGUYỆN và đã thấy…”

-  Qua Kinh Thánh, chúng ta thấy Đức Chúa Trời thường đáp lời cầu nguyện của kẻ kêu cầu Chúa bằng 3 cách:

(1)   Chúa trả lời ĐƯỢC, và được ngay khi cầu nguyện - có thể còn đang cầu nguyện.

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 10)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 10: XIN CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 8:18-24

Câu gốc: Công vụ 8:24

I/. AI XIN CẦU NGUYỆN: “SI-MÔN trả lời rằng: Xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải đều ông nói đó”.

-  Câu gốc cho chúng ta biết NGƯỜI xin cầu nguyện cho là SI-MÔN. Si-môn là ai?

NGƯỜI NAM & NGƯỜI NỮ

CÂU HỎI: Đức Chúa Trời tạo ra con người, Đức Chúa Trời biết điểm yếu và điểm mạnh của tạo vật mà Ngài đã dựng nên, tại sao Ngài lại tạo ra đàn bà xúi giục đàn ông phạm tội? Đàn bà và đàn ông trong cái nhìn của Đức Chúa Trời như thế nào?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 116)

TRÀ LỜI:

Kính thưa Quý vị thính giả, nghe qua câu hỏi, ai trong chúng ta cũng biết người hỏi câu nầy là “đàn ông” và đã đưa ra một câu hỏi rất lý thú, một câu hỏi về một cuộc chiến tranh không ngưng nghỉ giữa hai phái ‘đàn bà’ và ‘đàn ông’ từ sau khi loài người phạm tội đến nay và còn tiếp diễn nữa đến khi Chúa Jêsus trở lại thế giới nầy.

Trước khi trả lời câu hỏi lý thú, tôi xin thuật hầu Quý Vị thính giả một câu chuyện lý thú vui trong thần thoại của Ấn Độ về việc sáng tạo người nam và người nữ. Dĩ nhiên truyện thần thoại là truyện không có thật.

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 9)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 9: ĂN NĂN CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 8:18-24

Câu gốc: Công vụ 8:22

I/. NHU CẦN LIÊN HỆ GIỮA ĂN NĂN CẦU NGUYỆN: “Vậy, hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa

-  Đây là lời Sứ đồ Phierơ kêu gọi Si-môn (vốn là một thuật sĩ trước đây). Phierơ kêu gọi Si-môn: Ăn Năn Cầu nguyện.

-  Theo vị trí kêu gọi, thì Phierơ kêu gọi Si-môn ĂN NĂN trước rồi mới cầu nguyện.

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 8)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 8: NHU CẦN CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 8:14-17

Câu gốc: Công vụ 8:15

I/. AI CÓ NHU CẦN CẦU NGUYỆN? cầu nguyện cho các môn đồ mới…

-  Tại sao cần cầu nguyện cho ‘các môn đồ mới’.

-  Chữ MỚI, nghĩa là họ mới tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế của đời sống họ.

-  Qua sách Mathiơ 13:18-23, Chúa Jêsus cho chúng ta biết rằng một người MỚI tin Chúa sẽ gặp nhiều nguy hiểm đến sự sống của họ:

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 7)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 7: Ê-TIÊN CẦU NGUYỆN

          (TẤM LÒNG NGƯỜI CẦU NGUYỆN)

Kinh Thánh: Công vụ 7:54-60

Câu gốc: Công vụ 7:59-60

I/. Ê-TIÊN CẦU NGUYỆN KHI NÀO? “Chúng đang ném đá, thì Ê-tiên cầu nguyện”

-   ‘Chúng’ là ai?

NHÂN QUẢ

CÂU HỎI: Nếu Chúa đặt để số phận cho từng người thì như vậy có phải là Chúa sẽ căn cứ vào “luật nhân quả’ cho người nầy nhận được sự may mắn và giàu sang, hay người kia bị khổ sở, khuyết tật, nghèo hèn? Nếu không, thì Chúa sẽ căn cứ trên những điều gì để đặt để cho những số phận khác nhau (vì Chúa là Đấng công bình, nhân từ và tràn đầy tình yêu thương).

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 115)

TRẢ LỜI:

Chào anh Trần Quang. Chào Quý Vị thính giả Đài Tiếng Nói VN Hải Ngoại. Cảm ơn Vị Thính giả đã gởi câu hỏi đến chúng tôi, câu hỏi của Vị Thính giả hôm nay làm tôi nhớ đến một người đã hỏi tôi rằng: “Thưa Mục sư, con người có số mệnh không?” Tôi trả lời: “Có người nói giày dép còn có số, huống chi con người. Tôi đồng ý, con người có số, nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài đã không cho chúng ta biết mình số mấy”.

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 6)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 6: CHUYÊN LO CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 6:1-4

Câu gốc: Công vụ 6:4

I/. CHUYÊN LO CẦU NGUYỆN LÀ GÌ? Còn chúng ta sẽ CỨ CHUYÊN LO VỀ SỰ CẦU NGUYỆN...

  1. Ý sai:

-   ‘Chuyên lo cầu nguyện’ không phải là tối ngày cứ nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện, quên ăn quên ngủ.

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 5)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 5: SỨC MẠNH SỰ CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 4:13-31

Câu gốc: Công vụ 4:31

I/. MÔ TẢ SỨC MẠNH CỦA SỰ CẦU NGUYỆN: “Nơi Nhóm lại Rúng Động”.

-   Nơi nhóm lại là nơi nào?

-  Có thể đó là ‘phòng cao’ trong 1:13 hoặc một nơi nào đó trong thành Giê-ru-sa-lem.

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 4)

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 4: CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 4:23-31

Câu gốc: Công vụ 4:24

Mục đích: Hướng dẫn cách xếp đặt một buổi nhóm cầu nguyện, qua đó Hội Thánh có thể nếm trải quyền năng của sự cầu nguyện.

Khuyết điểm của những buổi nhóm cầu nguyện là kéo dài một cách vô ích, nhàm chán, nặng nề với những ‘bài giảng’ không cần thiết, và những vấn đề cầu nguyện được nêu ra không từ một nhu cần.

I/. LẮNG NGHE NHU CẦN: 4:24 “Mọi người nghe”…

GIU-ĐA

CÂU HỎI: Nếu nhìn vào khía cạnh chương trình của Đức Chúa Trời đối với việc Chúa Jêsus chịu thương khó, chết trên cây thập tự, thì Giu-đa là một người đáng thương vì là tội đồ nằm trong chương trình của Chúa. Nếu không có Giu-đa thì sẽ có người khác đóng vai trò nầy.

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 114)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa, đây là một câu hỏi nữa của các doanh nhân trẻ, đặc biệt liên quan đến một nhân vật dính líu đến tiền bạc là Giu-đa. Qua câu hỏi, tôi thấy có 3 điều cần được nói đến, dĩ nhiên trọng tâm của câu hỏi là về Giu-đa, nên chúng ta có thể nói:

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 3)

 

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 3: THÌ GIỜ CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 3:1

Mục đích: Khuyến khích con cái cầu nguyện bất cứ thì giờ nào có được.

I/. THÌ GIỜ CẦU NGUYỆN: “Buổi cầu nguyện giờ thứ chin”

-  Thì giờ thường được khuyến khích là sáng sớm, buổi tối, trước khi ăn, ít khi nào khuyến khích cầu nguyện lúc 3 giờ chiều. Tại sao?

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 2)

 

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 2:  SỰ CẦU NGUYỆN: CỘT TRỤ THỨ TƯ

Kinh Thánh: Công vụ 2:42-47

Câu gốc: Công vụ 2:42

I/. VỊ TRÍ SỰ CẦU NGUYỆN:

Trong câu gốc cho chúng ta thấy bốn sinh hoạt chính trong Hội Thánh:

1.  Lời dạy của các Sứ đồ, tức là sự giảng dạy Lời Đức Chúa Trời.

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 1)

Tôi upload loạt bài học Kinh thánh theo Chủ đề: Cầu nguyện, với lòng ước mong Hội Thánh sẽ trở lại tinh thần cầu nguyện của Họi Thánh Đầu Tiên, để điều gì Chúa đã làm trong Hội Thánh Đầu Tiên cũng sẽ làm cho Hội Thánh của Chúa ngày nay. Muốn Thật Hết Lòng!  -  Mục sư Trần Thái Sơn.

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

BÀI HỌC VỀ SỰ CẦU NGUYỆN

TRONG SÁCH CÔNG VỤ

(Công vụ 1: - 12:)

************************

Cầu nguyện thì ai cũng biết cầu nguyện, nhưng cầu nguyện như Hội Thánh Đầu Tiên cầu nguyện mới là điều đáng học:

CHÚA KHÔNG LẦM

CÂU HỎI: Có người cho rằng Chúa cứu chuộc con người để sửa chữa những sai lầm của Ngài trong việc tạo dựng con người và vì không răn dạy con người.

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 113)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa, đây là câu hỏi thứ 5 mà tôi đã nhận được từ các doanh nhân trẻ tại VN. Đặc biệt trong câu hỏi nầy, Bạn doanh nhân trẻ của chúng ta đã nhìn nhận một lẽ thật quan trọng là Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng loài người - một lẽ thật không thể chối cãi được, dù thời gian qua có vài ý kiến cố tìm cách lý giải để chối bỏ.

Phần thứ 1 của câu hỏi: CHÚA CỨU CHUỘC CON NGƯỜI ĐỂ SỬA CHỮA NHỮNG SAI LẦM CỦA MÌNH TRONG VIỆC TẠO DỰNG CON NGƯỜI.

Câu hỏi của Bạn thính giả nầy cũng khiến tôi nhớ một bài hát của Linh mục Kim Long có lời như sau:

VIỆT NAM

Đề mục: VIỆT NAM

Kinh thánh: Rôma 10:1-4

Câu gốc: Rôma 10:1

Mục đích: Khích lệ công việc Chúa giữa người VN và giúp giới trẻ VN biết VN.

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 112)

I/. VIỆT NAM LÀ GÌ?

-  Rôma 10:1, …Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi VÌ DÂN Y-SƠ-RA-ÊN…

MISSION VN 2012

 

LÀM CHỨNG MISSION TẠI VN 2012

Kinh thánh: Côlôse 4:2-4

I/. NHỮNG NƠI ĐÃ ĐẾN.

Chúa đã cho chúng tôi đi đến được nhiều nơi:

TỌA THIỀN

CÂU HỎI: Ý nghĩa của sự cầu nguyện là gì? Năng lực của sự cầu nguyện như thế nào? Có sự tương quan, mối liên hệ nào của sự cầu nguyện và thiền định không? Có thể sử dụng sự cầu nguyện như là phương thức để đạt được sự minh triết, kiểm soát được cảm xúc và đạt được hạnh phúc nội tâm và tập trung như thiền định không?

(Nghe với BẢI GIẢNG II số 111)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa, trong những ngày thăm quê hương, tôi có nhận được những câu hỏi của một số doanh nhân trẻ tại Việt Nam quan tâm đến Tin Lành của Chúa Jêsus Christ, những câu hỏi rất thiết thực đối với sinh hoạt tâm linh hiện nay.

Tôi sẽ theo từng phần của câu hỏi để trả lời:

1.      VỀ Ý NGHĨA CỦA SỰ CẦU NGUYỆN.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by