Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


THUỐC ĐỘC

CÂU HỎI: “Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuộc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe”. Tôi có sẵn một ít thuốc chuột, tôi muốn thử đức tin của ông/bà, anh/em… trước khi tôi quyết định theo đạo, ông/bà, anh/em … có sẵn sàng để cho tôi thử không? Tôi có người bạn thân bị ung thư phổi kỳ cuối, vì anh ta hút thuốc nhiều quá. Ông/bà, anh/em làm ơn giúp tôi đến nhà anh ta và đặt tay trên anh ta để anh ta được khỏi bệnh.

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 110)

TRẢ LỜI:

CẢM ƠN CHÚA

CẢM ƠN CHÚA !!!

Tôi vừa nhận được tin vui Chúa cho thêm người tin Chúa qua Chương trình CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC của Hội Thánh Báp-tít Phục Hưng tại Virginia. Tôi có nhờ anh em phổ biến Chương trình nầy bằng những đĩa CD tặng Thân hữu. Đến nay, qua 5 tháng đã có trên 3.000 đĩa được gởi tặng, và Chúa đã cho thêm kết quả, ngoài những đời sống con cái Chúa được gây dựng khi nghe những đĩa nầy.

Dưới đây là thư của anh em gởi đến, xin chung vui với chúng tôi (Luca 15:3-7)

Cảm ơn Chúa.

Ms Trần Thái Sơn

GIĂNG 7.38

CÂU HỎI: Đức Giê-su đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: “Ai khát, hãy đến với ta, ai tin vào ta, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống”. Vào khoảng năm 31, năm Chúa Giê-su giảng đạo, Kinh Thánh mà Chúa Giê-su nói đến là Cựu Ước, Tân Ước chưa được viết ra. Nhưng trong Cựu Ước không có chỗ nào viết về nước hằng sống như lời Chúa Giê-su nói. Tôi thực tình không hiểu Chúa Giê-su muốn nói cái gì?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 109)

TRẢ LỜI:

CHÚA JÊSUS LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI

CÂU HỎI: Từ bao đời nay, gia đình tôi không theo đạo nào hết (Phật giáo hay Công giáo…), nhưng chúng tôi tin rằng có Ông Trời, vì nhìn vào vũ trụ bao la cũng như vạn vật đang sinh sống tôi biết rằng có một Đấng ở trên cao mà người Việt Nam chúng ta thường gọi là Ông Trời. Tuy nhiên, các ông cho rằng Chúa Jêsus chính là Ông Trời giáng thế, vậy các ông có bằng chứng nào không?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 108)

LỜI CHÀO:

Kính chào Quý Vị Thính Giả Đài TNVNHN. Tôi là Ms Sơn, cảm ơn Quý Vị thính giả đã lưu tâm đến chương trình giải đáp thắc mắc giáo lý Tin Lành trong chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của Hội Thánh BT/PH tại Virginia. Sự lưu tâm của Quý Vị thính giả được bày tỏ qua những câu hỏi càng ngày càng gần ước muốn tiếp nhận Chúa Jêsus của Quý Vị và đặc biệt là câu hỏi thường được trích ra từ Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa và cảm ơn Quý Vị.

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 116

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 116)

Kinh Thánh: Khải huyền 20:1-15

Câu gốc: Khải huyền 20:11

Đề tài: SAU KHI CHÚA JÊSUS TÁI LÂM (Chặng 2)

I/. PHẠT SA-TAN. 20:1-10

1. Khi Chúa Jêsus tái lâm thì Chúa đã phạt Satan lần thứ nhất bằng cách nào? (c.1-3)

...............................................................................................

Mục đích để làm gì? ..............................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 115

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 115)

Kinh Thánh:  Khải huyền 19:11-21

Câu gốc: Khải huyền 19:11

Đề tài: CHÚA JÊSUS TÁI LÂM (Chặng 2)

I/. TƯ CÁCH CHÚA JÊSUS TÁI LÂM. 19:11-14

1.      C.11 cho biết Chúa Jêsus tái lâm hiện ra ở đâu?

...............................................................................................

Khải huyền 1:7 xác nhận Chúa Jêsus tái lâm đến từ đâu?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 114

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 114)

Kinh Thánh: I Têsalônica

Câu gốc: I Têsalônica 4:17

Đề tài: SAU KHI CHÚA JÊSUS TÁI LÂM (Chặng I)

Sau khi Chúa Jêsus tái lâm chặng thứ I, có 3 phước hạnh dành cho người tin Chúa.

I/. NGƯỜI TIN CHÚA JÊSUS Ở VỚI CHÚA. I Tês. 4:16-17.

1.  Theo I Têsalônica 4:16 Chúa Jêsus tái lâm chặng I tại đâu?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 113

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 113)

Kinh Thánh: I Têsalônica 4:15-18

Câu gốc: I Têsalônica 4:16

Đề tài: CHÚA JÊSUS TÁI LÂM (Chặng I)

I/. BẰNG CỚ CHÚA JÊSUS TÁI LÂM. 4:15

1.      Phao-lô xác nhận lẽ đạo Chúa Jêsus tái lâm trên bằng

cớ nào? ..............................................................................

Cá nhân Phao-lô có tin không? .............................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 112

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 112)

Kinh thánh: Công vụ các sứ đồ 2:32-33

Câu gốc: Công vụ 2:33

Đề tài: MÓN QUÀ CHÚA JÊSUS BAN TỪ TRỜI

I/. TỪ TRỜI CHÚA JÊSUS BAN MÓN QUÀ GÌ?

1.      Trước khi Chúa Jêsus ban Món Quà Ngài đã làm gì?

................................................................................ (2:32-33)

Món Quà nầy còn có những Danh Xưng nào?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 111

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 111)

Kinh thánh: Mác 16:19-20 (Các phần Kinh thánh khác được ghi trong Bố cục bài học sẽ đọc trong lúc học).

Đề tài: CHÚA JÊSUS VỀ TRỜI.

I/. VỊ TRÍ CHÚA JÊSUS TRÊN TRỜI. Mác 16:19

1.      Khi Chúa Jêsus thăng thiên về trời thì Ngài có vị trí nào

đối với Đức Chúa Trời?.........................................................

Công vụ 7:55, .......................................................................

GIA PHẢ

CÂU HỎI: Mathiơ 1:1-16 kể gia phả của Chúa Jêsus gồm 27 thế hệ, còn Luca 3:23-38 thì kể gia phả của Chúa Jêsus gồm 41 thế hệ. Vậy, tôi phải tin vào thánh Mathiơ hay thánh Luca? Tôi biết truyền thống Do thái khi kể gia phả của một người con bao giờ cũng qua dòng họ người cha chứ không qua dòng họ của mẹ, trừ khi đứa con đó là con hoang.

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 107)

TRẢ LỜI:

Kính thưa Quý Vị thính giả, tôi cảm ơn Chúa cho vị thính giả có câu hỏi hôm nay là người thích nghiên cứu Kinh Thánh, rất nhiều người học Kinh Thánh ít khi để ý đến bảng gia phả được ghi trong Kinh Thánh.

Trước hết, tôi xin nói việc: Tôi nên tin thánh Mathiơ hay thánh Luca?

CHÚA CHỈ THƯƠNG DÂN DO THÁI

CÂU HỎI: Kinh Thánh cho thấy Chúa chỉ thương người Do thái, tôi là người Việt Nam, nếu tôi theo đạo thì tôi có bao nhiêu hi vọng, xác suất là bao nhiêu, để được Chúa cứu?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 106)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho tôi nhận được câu hỏi hôm nay với đặc điểm là Vị Thính giả đã trưng dẫn nhiều câu Kinh Thánh trong câu hỏi để chứng minh điều muốn hỏi, ngoài ra tôi cũng cảm ơn Chúa là vị thính giả đã nêu câu hỏi vì sự ưu tư của mình đối với sự cứu rỗi của Chúa cho.

Qua câu hỏi, có ba điều được nêu ra:

THỨ NHẤT: Có những câu Kinh Thánh được trích dẫn liên quan đến địa vị của người Y-sơ-ra-ên – hay người Do thái đối với Đức Chúa Trời.

LỄ PHỤ THÂN

TRẢ LỜI: Kính thưa Quý Vị Thính Giả, nhân ngày Lễ Phụ thân, hay Lễ cha, là ngày dành cho con cái nhớ công ơn của Người Cha, tôi xin thưa chuyện cùng Quý Vị vị Người Cha.

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 105)

I/. ĐẶC TÁNH CỦA NGƯỜI CHA: 

Tháng trước đây chúng ta đã có một Lễ Mẫu Thân (Mother's Day) với những lời yêu thương dành cho Người Mẹ. Nói cách khác, nói yêu thương là phải nói đến người Mẹ.

Thế thì câu hỏi đặt ra là Người Cha có yêu thương con không? Phải đặt câu hỏi nầy, vì ngày nay đa số người trẻ thường nghĩ rằng: cha không thương con hoặc không thương con bằng mẹ. Thật sự, nếu có một cuộc phỏng vấn trong giờ nầy với những Người Cha, chắc chắn tất cả Người Cha đều nhìn nhận Cha Nào Cũng Thương Con.

BẢO ĐẢM SỰ CỨU RỖI

CÂU HỎI: Làm thế nào tôi được đảm bảo được sự cứu rỗi?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 104)

TRẢ LỜI:

Tôi thật cảm ơn Chúa khi đọc câu hỏi của Vị Thính Giả, vì qua câu hỏi đã nói lên ước muốn tin Chúa để được sự cứu rỗi kỳ diệu mà Chúa muốn ban cho loài người chúng ta. Chúa hứa: Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Chúa Jêsus phán: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy (Êsai 55:1; Giăng 7:37-38).

Dù vậy, tôi xin giới thiệu thêm sự cứu rỗi mà Chúa muốn ban cho chúng ta và Vị Thính Giả đang ao ước nhận, để Quý Vị Thính Giả đang nghe những lời nầy hiểu được tại sao Vị Thính Giả của chúng tôi lại muốn được sự cứu rỗi.

TIN CHÚA CÒN PHẠM TỘI

CÂU HỎI: Tôi từng thấy có người xưng mình là theo Chúa mà làm nhiều điều tội lỗi, gian ác như kẻ chưa tin. Nếu những kẻ ấy mà được gọi là thánh đồ, thì người thế gian ai chẳng phải là thánh?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 103)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Vị Thính giả đã gởi cho chúng tôi câu hỏi làm chúng tôi rất vui cảm ơn Chúa, vì qua câu hỏi chứng tỏ Vị Thính giả chúng tôi biết rõ người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành sẽ là người sống đạo đức, hiền lành, không muốn phạm tội gian ác. Vì vậy, điều Vị Thính Giả đã nêu ra: Tôi từng thấy có người xưng mình là theo Chúa mà làm nhiều điều tội lỗi, gian ác như kẻ chưa tin… Chúng ta có hai trường hợp cần nói đến:

ĐẠO NÀO ĐÚNG

CÂU HỎI: Trên thế giới có nhiều tôn giáo khác nhau. Niềm tin của mỗi tôn giáo cũng khác nhau. Ai cũng tin rằng con đường mình đang đi là đúng nhất. Vậy làm thế nào để biết đạo Tin Lành của các ông là đúng nhất?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 102)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa, qua câu hỏi cho thấy vị thính giả là người có nhiều hiểu biết về các tôn giáo. Vì vậy, căn cứ vào hai điều quan trọng được nêu ra trong câu hỏi của Vị Thính Giả: đó là Niềm tin và Đi Đúng Đường, tôi xin được trình bày hai điều đó do có liên quan đến Tin Lành của Chúa Jêsus Christ khác với các tôn giáo, rồi bởi khôn ngoan Chúa cho, tôi tin chắc vị thính giả của chúng tôi sẽ biết niềm tin nào là đúng và đường nào là đường phải đi.

NGƯỜI ÁC

CÂU HỎI: Người ác ở đời thường làm hại người thiện; Đức Chúa Trời là Đấng Công bình, sao không giết hết người ác để báo thù cho người thiện.

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 101)

TRẢ LỜI:

Trước hết tôi xin đính chính điều mà Vị Thính giả đã nêu ra trong câu hỏi: Đức Chúa Trời là công bình sao không giết hết người ác… Đức Chúa Trời không GIẾT NGƯỜI, dù đó là người ác, Đức Chúa Trời chỉ phạt kẻ ác,

Có hai lý do để khẳng định Đức Chúa Trời không GIẾT NGƯỜI:

LÝ DO THỨ NHẤT khẳng định Chúa không giết người: vì Chúa đã ban Giới Răn của Ngài là Ngươi chớ giết người (Xuất. 20:13), nghĩa là Chúa cấm giết người. Chúa không làm trái với Luật mà Ngài đã ban cho loài người.

NGƯỜI LÀNH

CÂU HỎI: Trong số những người không tin theo Chúa Jêsus, cũng có nhiều người lành, dù chẳng thờ lạy Đức Chúa Trời, chẳng nhờ cậy Chúa Jêsus, song tánh nết hiền hậu, làm nhiều việc từ thiện, những người ấy sẽ hưởng phước Thiên đàng được chăng?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 100)

TRẢ LỜI

Cảm ơn Chúa, trong một thời đại mà Chúa Jêsus phán: Tội ác thêm nhiều… (Math. 24:12), một thời kỳ mà Kinh Thánh nói rõ từng chi tiết tội ác như sau: Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhơn đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhơn đức đó… (II Tim. 3:1-5).

TÌNH MẸ

Nghe với BÀI GIẢNG II số 99

**********************

Nhân ngày Lễ Mẹ (Mother's Day), tôi muốn dành thì giờ để nói đến Tình Mẹ trong Kinh Thánh. Nhắc đến Tình Mẹ, tôi nhớ một câu danh ngôn: “Vì Thượng Đế không thể ở khắp mọi nơi, nên đã dựng nên người mẹ”. Dĩ nhiên câu nói nầy không đúng Giáo lý về Đức Chúa Trời như Kinh Thánh dạy, nên tôi xin được chỉnh lại như sau: ‘Vì Thượng Đế muốn chứng minh Ngài ở khắp mọi nơi nên đã dựng nên người mẹ.

Kinh Thánh nói gì Tình Mẹ?

I/. HÌNH ẢNH CHIM PHỤNG HOÀNG:

Phục Truyền 32:11-12, “Như phụng hoàng phấp phới giởn ổ mình, bay chung quanh con nhỏ mình, sè cánh ra xớt nó, và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào, thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thể ấy, không có thần nào khác ở cùng người”.

NIỀM AN ỦI

Men chao Muc Su, toi la mot tin do o Viet Nam, gan mot nam nay toi da tim duoc trang Tim ai , ngay nao toi vao xem, nhung bai viet toi doc de hieu, thay gan gui loi Chua moi ngay cang hon, toi co y mail den Muc Su de noi loi cam on chan tinh, hom nay Chua cam dong long toi viet mail goi den Muc Su, cam on Muc Su rat nhieu da giang loi Chua tren trang Tim ai cho tat ca moi nguoi tren the gioi nghe trong do co toi, nho doc va nghe ( toi cung ghi am trong may, moi toi di ngu nghe them nua) nho do toi hieu ro rat nhieu va moi ngay thay minh truong thanh thuoc linh nhieu hon, duc tin vung vang hon. cam ta on Chua da ban cho toi loi Chua qua trang Tim ai, Cam on Muc Su rat nhieu. Kinh chuc Muc Su moi ngay on cang them on, dem loi Chua den cho moi nguoi.  Tin do Saigon.

Cảm ơn Chúa cho tôi sau 2 ngày đi giảng về đến nhà, thân thể mệt đừ, nhưng Chúa đã dùng bức thư của một người tên VAN NGA ký tên TÍN ĐỒ SAIGON an ủi và khích lệ tôi, như một liều thuốc bổ, vì biết rằng chức vụ của mình ít ra cũng đem lại sự gây dựng cho một người. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn người đã cho tôi server để thực hiện trang Web Tim-ai.net. Cảm ơn lời khích lệ dưới đây. Hãy cầu nguyện cho tôi với, để cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của Tin Lành, sống có ích lợi cho nhiều người.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by