You are hereTÌNH YÊU & GIA ĐÌNH CƠ-ĐỐC (Chương XIV)

TÌNH YÊU & GIA ĐÌNH CƠ-ĐỐC (Chương XIV)


By admin - Posted on 27 October 2011

CHƯƠNG XIV

DẠY CON EM học Kinh thánh

**************************************

I/. TẠI SAO CẦN DẠY CON EM HỌC KINH THÁNH?

 1. Vì nhu cần của con em:

Sách Các Quan xét 2:10-15 ghi lại một bài học cho các phụ huynh trong nhu cần phải dạy con em của mình học Kinh thánh. Lời Chúa phán rằng, “Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình, rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã đã làm nhơn vì Y-sơ-ra-ên”.

“Người đời ấy là những người đã nếm trải ơn cứu rỗi của Chúa ban cho họ ra khỏi kiếp nô lệ tại Ai Cập, dẫn dắt họ bốn mươi năm trong đồng vắng, đưa họ vào Đất Hứa, bây giờ họ qua đời để lại một thế hẹ mới không biết Chúa và cũng không biết những công việc kỳ diệu mà Chúa đã làm để cứu tổ phụ họ, khiến cho họ hưởng được cuộc sống tươi đẹp trù phú hiện nay. Tại sao? Câu trả lời là vì họ không được dạy dỗ về Lời Chúa!

Chúng ta hãy xem hậu quả của thế hệ không có Lời Chúa và không được dạy về Đức Chúa Trời.

 • 2:11, làm ác, bỏ Đức Chúa Trời là chân thần, thờ lạy hình tượng, tà thần.
 • 2:14-15, thế hệ vô tín đó bị Đức Chúa Trời hình phạt

Kết quả là Kinh thánh đã có sách Các Quan xét với ít nhất bảy lần tường thuật cảnh dân Chúa làm nô lệ cho các dân chung quanh, rối loạn suýt chút nữa bị tiêu diệt (2:2-16)

Chúng ta là phụ huynh, nếu chúng ta nghĩ rằng Hội thánh đến đời của chúng ta là chấm dứt, muốn con cái của chúng ta sống hoang nghịch, tự do phóng túng…, thì chúng ta không cần dạy Lời Đức Chúa Trời là Kinh thánh cho con em của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta thật muốn hậu tự của chúng ta là những đứa con, những đứa em, những đứa cháu sống đạo đức, an ủi chúng ta, chúng là cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho, thì chúng ta phải dạy Kinh thánh cho chúng nó. Tôi tin rằng tất cả đều muốn con em của chúng ta được Chúa ban phước, và đó cũng là mong ước của những người có trách nhiệm trên con em. Vậy thì hãy dạy Lời Chúa là Kinh thánh cho con em chúng ta.

      2. Vì Dạy Con là mạng lịnh của Chúa:

Trong sách Tin Lành Mác 10:14a, Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận… Tại sao Chúa Jêsus giận? Vì Chúa Jêsus thấy có những phụ huynh không muốn con em của họ được đến với Ngài để nghe giảng Tin Lành, không muốn con em của họ đến với Chúa Jêsus để được Chúa ban phước cho. Chúa Jêsus không giận làm sao được, bởi bao nhiêu lần Chúa đã dạy cho phụ huynh điều nầy:

 • Phục truyền 6:7, Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi…
 • Châm ngôn 22:6, Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó.

Khi nói đến việc Chúa Jêsus giận khi người ta không cho con em của họ đến với Chúa Jêsus, tôi nghĩ đến một số phụ huynh cólòng sốt sắng suốt ngày đi ra chứng đạo, chăm sóc… rồi giao hết việc nhà cho con em. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời kêu gọi họ giảng Tin lành cho thế giới, trừ ra con em của họ. Kết quả là gì? Bài học trong I Samuên 30:1-4, 6 là câu trả lời, Đa-vít đã dẫn quân ra trận và được thắng ngoài trận địa, quên hậu phương của họ. Khi trở về thì thành đã bị cháy, vợ con đã bị bắt làm phu tù. Kinh thánh ghi lại: Đa-vít và những kẻ theo người đều khóc, khóc đến nỗi không còn sức khỏc nữa. Đa-vít và người theo ông không khóc làm sao được, vì họ mải mê bên ngoài mà quên gia đình của họ. Tôi tin rằng Chúa đã giận lắm.

Một bà tín đồ sau khi nghe Mục sư Moody giảng xong đã nói với Mục sư Moody:

-  Mục sư ơi, tôi nghe Mục sư giảng, tôi rất cảm động và được Đức Chúa Trời kêu gọi đi giảng Tin Lành.

Mục sư Moody trả lời:

-  Đó là ước muốn tốt, nhưng trước hết bà hãy về giảng Tin Lành cho năm đứa con của bà!

Đừng tưởng mạng lịnh của Chúa là chuyện làm đảo lộn thế giới, là mang chức Mục sư, nhưng chính là việc giảng Tin Lành, và chính ngay việc dạy con em của mình học Kinh thánh là phần quan trọng trong chức vụ đó. I Timôthê 3:2-5, Vậy, người làm giám mục cần phải… khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn; vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội thánh của Đức Chúa Trời? Cũng trong I Timôthê 3:12, Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình.

     3.  Gương dạy con của các thánh đồ:

Chúng ta nhớ đến lời sứ đồ Phao-lô khen hai người đàn bà là Lô-ít và Ơ-nít, là Bà và Mẹ của Ti-mô-thê. Hai người phụ nữ nầy đã biết dạy con cháu của họ về đức tin bằng chính đời sống của họ. Nói cách khác, Ti-mô-thê nên người hữu dụng cho Hội thánh của Đức Chúa Trời, trở thành người hầu việc Chúa là nhờ sự dạy dỗ của họ.

Nói như vậy không có nghĩa là chỉ phụ nữ mới có bổn phận dạy con em Lời Chúa là Kinh thánh. Cảm ơn Chúa, Kinh thánh cũng nói đến một đời sống mỗi lần nhắc đến tên của người nầy là Chúa phải nhắc đến tên người cha của ông, đó là Phi-e-rơ con Giô-na.

Chúng ta biết Phi-e-rơ là người đánh cá nghèo quê Ga-li-lê, Tòa Công Luận của người Do thái thời đó khinh dể Phi-e-rơ cho đó là người dốt nát không học (Công vụ 4:13). Nhưng hãy đọc lại các bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ được ghi trong sách Công vụ các sứ đồ, cũng như hai thư của ông trong Kinh Tân Ước là thư I Phi-e-rơ và II Phi-e-rơ, đặc điểm của Phi-e-rơ là trưng dẫn rất nhiều Kinh thánh, nghĩa là Phi-e-rơ rất giỏi Lời Chúa. Tại sao Phi-e-rơ thuộc Lời Chúa? Chắc chắn Phi-e-rơ đã có một người cha tên Giô-na, một người mẹ biết dạy con mình Kinh thánh. Do đó, mỗi lần Chúa Jêsus Christ gọi tên Phi-e-rơ, Ngài luôn nêu tên người cha của ông như một lời khen (Mathiơ 16:17; Giăng 21:15-17)

II/. PHƯƠNG PHÁP DẠY CON HỌC KINH THÁNH:

A. PHƯƠNG  PHÁP CÁ BIỆT

Phương pháp cá biệt tức là dạy con tùy theo lứa tuổi. Con là thiếu nhi hoặc thiếu niên phải tùy theo lứa tuổi để dạy.

 1. Khi con còn thơ ấu: - từ sơ sinh đến 6 tuổi

a.       Dạy con hát:

 • Dạy con hát những bài Thánh ca liên hệ Kinh thánh,
 • Âm điệu đơn giản, lời dễ hiểu.
 • Nên có động tác kèm theo
 • Cần khen thưởng bằng vỗ tay, hoặc kẹo hoặc bánh, hoặc bằng cái hôn trìu mến của cha mẹ, người thân.

b.      Kể chuyện:

 • Người mẹ dễ thực hiện phương pháp nầy người cha.
 • Kể vào những lúc con đi ngủ hoặc lúc gia đình vui vẻ.
 • Chọn những câu chuyện liên hệ với đời sống của Chúa Jêsus qua các sách Tin Lành, nhấn mạnh những từ: Chúa làm, Chúa yêu thương, Chúa cho…trán những từ khó hiểu, trừu tượng đối với trình độ của lứa tuổi như: đầy dẫy Đức Thánh Linh, sự cứu rỗi…

c.       Dạy con học câu gốc:

Hãy dạy cho con em học thuộc những câu gốc ngắn, quen thuộc với mọi người như: Sáng thế ký 1:1; Thi thiên 23:1; Giăng 3:16 (dạy từng phần)…

d.      Cho con xem những sách truyện bằng tranh đẹp:

Hiện nay Hội thánh đã có những truyện bằng tranh in màu rất đẹp, có thể mua cho con em trong gia đình xem hoặc đọc.

Đừng tưởng đây là những việc làm cho vui. Người chưa tin Chúa còn dạy raăng: Dạy con dạy thuở còn thơ, huống chi chúng ta là người đã tin Chúa có lời Chúa nhắc nhở bổn phận của phụ huynh chúng ta. Hãy ghi khắc vào bộ nhớ của con em chúng ta những dấu ấn về Chúa Jêsus để mai nầy nó không lìa khỏi đó.

     2. Khi con em là Thiếu: - từ 7 tuổi đến 12 tuổi

Đây là tuổi bắt đầu lười học, kể cả học văn hóa, nhưng tánh thích ganh đua, hiếu dộng, nên phương pháp phải thay đổi với sự năng động hơn như:

 • Nhờ con đọc Kinh thánh cho nghe. Các vị là những người ông người bà lớn tuổi nên áp dụng phương pháp nầy, vì có lợi cho mình cũng như cho các cháu. Nhờ các cháu đọc cho nghe, hoặc đọc cho mình học thuộc, mỗi ngày một ít, đừng bắt các cháu đọc nhiều, thỉnh thoảng có thưởng để khuyến khích.
 • Phụ huynh hoặc người hướng dẫn tạo những trò chơi về Kinh thánh như cho con em đố Kinh thánh, cho thi đua viết tên những nhân vật trong Kinh thánh…

     3.  Khi con em là Thiếu niên:

Hãy tìm cách tạo những cơ hội nhỏ để thảo luận đề tài về Kinh thánh, có thể phụ huynh nêu câu hỏi, hoặc hỏi thăm con em về bài giảng sáng Chúa nhật, hoặc gợi ý hỏi một từ trong Kinh thánh.

B. PHƯƠNG PHÁP CHUNG

(xem thêm chương XIII – Gia đình Lễ bái)

 1. Tổ chức Gia đình Lễ:

Gia đình Lễ bái sẽ giúp con em chúng ta học Kinh thánh hằng ngày tốt nhất. Chương trình Gia đình Lễ bái phải đơn giản và không chiếm quá nhiều thì giờ của con em chúng ta, đừng làm cho con em chúng ta ngán sợ.

Các tiết mục Gia đình Lễ bái gồm:

 • Đọc Kinh thánh theo nhiều cách, có thể đọc mỗi ngày một đoạn ngắn.
 • Không cần giảng giải dài dòng.

     2. Cộng tác với Hội thánh:

Hội thánh nên có chương trình đọc Kinh thánh thi đua với những phần thưởng khích lệ. Tâm lý của con em chúng ta bao giờ cũng dễ vâng lời Thầy Cô, Anh Chị trong Trường hay trong nhà thờ hơn. Vì vậy, phụ huynh cần lưu tâm ủng hộ bằng cách nhắc nhở con em mình, con em trong Hội thánh, dâng hiến tiền bạc để giúp Ban Hướng dẫn sinh hoạt…

     3. Làm gương cho con em:

Nhớ đến bài học làm gương đời sống đức tin của Lô-ít và Ơ-nít là bà và mẹ của Ti-mô-thê, phụ huynh phải là gương trung tín học Kinh thánh trước thì mời có thể dạy con em mình học Kinh thánh.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by