You are hereCHÚA KHÔNG LẦM

CHÚA KHÔNG LẦM


By admin - Posted on 20 September 2012

CÂU HỎI: Có người cho rằng Chúa cứu chuộc con người để sửa chữa những sai lầm của Ngài trong việc tạo dựng con người và vì không răn dạy con người.

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 113)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa, đây là câu hỏi thứ 5 mà tôi đã nhận được từ các doanh nhân trẻ tại VN. Đặc biệt trong câu hỏi nầy, Bạn doanh nhân trẻ của chúng ta đã nhìn nhận một lẽ thật quan trọng là Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng loài người - một lẽ thật không thể chối cãi được, dù thời gian qua có vài ý kiến cố tìm cách lý giải để chối bỏ.

Phần thứ 1 của câu hỏi: CHÚA CỨU CHUỘC CON NGƯỜI ĐỂ SỬA CHỮA NHỮNG SAI LẦM CỦA MÌNH TRONG VIỆC TẠO DỰNG CON NGƯỜI.

Câu hỏi của Bạn thính giả nầy cũng khiến tôi nhớ một bài hát của Linh mục Kim Long có lời như sau:

1. Chúa không lầm, khi Ngài dựng nên con
Dù lời Ngài con không giữ trọn
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa
Rằng thân con bởi tro bụi
Và được cưu mang trong tội lỗi.

2. Chúa không lầm, khi Ngài đành hy sinh
Để rồi nhìn con không đáp tình
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa
Còn mang thân thể nặng nề
Là còn luôn mê mãi trần thế.

ĐK: Nhưng lòng Chúa quá bao la

Dù cho bao phen con yếu đuối

Thành tâm xin ăn năn thống hối

Là Ngài lại thứ tha.

Thật đúng như vậy, Chúa không lầm khi dựng nên muôn loài trong đó có con người chúng ta, nên Ngài không cần phải sửa chữa gì cả. Tôi xin nêu hai bằng cớ Chúa không sai lầm khi dựng nên con người.

BẰNG CỚ THỨ 1:

Trong sách Sáng thế ký là sách đầu tiên của Kinh thánh chương 1 cho chúng ta biết rằng sau mỗi lần tạo dựng nên một tạo vật nào đó như sự sáng, như khoảng không, các hành tinh trên không trung, rồi đất, rồi loài chim trên trời, loài cá dưới nước, loài thú trên đất, thì Đức Chúa Trời đều thấy tốt lành – Chúng ta phải nhớ chính Chúa cũng nhìn thấy là tốt lành, nghĩa là trọn vẹn. Ngày sau cùng sau khi Chúa dựng nên con người, Kinh thánh ghi: Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành (Sáng. 1:31), nghĩa là hoàn toàn trọn vẹn.

BẰNG CỚ THỨ 2.

Xét cho cùng, thực tế có những việc hay người, qua con mắt loài người chúng ta đôi khi nhìn thấy tốt lành, nhưng trước mắt Chúa thì lại không tốt lành. Người VN chúng ta có câu: Họa hổ, họa bì, nan họa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm - vẽ cọp, vẽ bề ngoài da không thể vẽ bên trong, biết người, biết mặt, không thể biết lòng. Kinh thánh cũng phán: Loài người xem bề ngoài, Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng (I Sam. 16:7). Do đó, sau khi tạo dựng muôn loài vạn vật, chính Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi vật mà Ngài đã sáng tạo đều rất tốt lành, không cần bổ sung hay sửa chữa.

Chính chúng ta khi quan sát thực tế cũng phải nhìn nhận muôn loài vạn vật, từ vũ trụ nầy đến các loài trên đất trong đó con người chúng ta là hoàn hảo.

Thí dụ, Bạn thấy trái đất chúng ta đang sống đã được đặt trong một độ nghiêng thích hợp, quay một vòng thích hợp, theo một quỹ đạo quanh mặt trời thích hợp, bởi đó có một bầu khí quyển thích hợp. Rất tiếc loài người chúng ta đã làm cho trái đất nóng dần lên gây ra bao thảm họa cho sự sống muôn loài, trong đó loài người cũng bị ảnh hưởng. Ngay con người cũng vậy, không có một nhà thẩm mỹ học nào không nhìn nhận con người được Đức Chúa Trời tạo dựng nên hoàn hảo đến mức không còn có thể hoàn hảo hơn từ hình dáng đến từng chi tiết cấu tạo. Bạn hãy nhìn vào đôi mắt, lỗ mũi, Bạn có thể đề nghị cho những chi thể đó một vị trí nào thích hợp hơn không? Bạn nhìn bàn tay của Bạn, ngón tay cái của Bạn được Đức Chúa Trời dựng nên tại sao không thẳng như các ngón khác mà lại nghiêng một góc?

Phần thể xác đã trọn vẹn, còn phần tâm linh thì sao? Kinh thánh cũng ghi lại Đức Chúa Trời quyết định dựng nên con người theo hình và tượng của Ngài (Sáng. 1:26), tức là theo bản tánh công bình, đạo đức của Chúa. Rõ ràng con người khi được Đức Chúa Trời dựng nên đã có bản tánh tốt lành, như một trang giấy trắng, như bản tánh của em bé ngây thơ trong sạch (Mathiơ 18:2-3).

Thế thì có điều gì xảy ra khiến cho Bạn nghĩ rằng cần sửa chữa?

Kinh thánh ghi lại lời của vị vua khôn ngoan nhất thế giới là vua Salômôn như sau: Nhưng nầy là điều ta tìm được: Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng; song loài người có tìm kiếm ra lắm mưu kế (Truyền. 7:29). Và Kinh thánh đã cho chúng ta biết sau khi loài người từ chối đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, nghe theo lời cám dỗ của ma quỉ đi theo ý riêng của mình, thì tội lỗi đã vào trong khắp thế gian, muôn vật đã bị Đức Chúa Trời rủa sả, ngay cả loài người. Tội lỗi đã làm cho con người phải chịu cực khổ cho đến khi trở về bụi đất; tội lỗi đã gây cho con biết bao bịnh tật, đó là chưa kể sống không có bình an, chết phải vào hồ lửa hình phạt đời đời.

Như vậy, muôn vật và loài người cần sửa chữa điều gì?

Lịch sử nhân loại cho thấy loài người chúng ta đã nổ lực để tự tìm cách sửa chữa những sai lầm của tổ phụ di truyền lại bằng những triết lý tôn giáo, triết lý nhân sinh, cố gắng để tạo ra những phương tiện giúp cuộc sống thoải mái hơn, giảm bớt những đau đớn do bịnh tật thể xác lẫn tâm linh. Tuy nhiên những nổ lực đó giống như chúng ta cắm những cành hoa vào bình, dù những cành hoa còn tươi, còn đẹp, còn thơm, nhưng thực chất đã chết rồi và đang tiến dần đến mục rữa. Điều con người cần không phải là sửa chữa mà là nối lại sự sống đã mất khi tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va quay lưng với Đức Chúa Trời. Kinh thánh phán: Chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất, hụt mất, không còn đủ tiêu chuẩn nhận sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Phần thứ 2 của câu hỏi: VÌ CHÚA KHÔNG RĂN DẠY CON NGƯỜI.

Tôi không biết người nào đó nêu lời nói nầy căn cứ vào đâu để cho rằng khi Đức Chúa Trời dựng nên con người, Ngài đã không răn dạy con người. Trong khi đó, Kinh thánh ghi lại rằng sau khi dựng nên con người, Đức Chúa Trời đã răn dạy con người như sau: Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết (Sáng. 2:16-17).

Đức Chúa Trời dạy con người điều gì?

Đức Chúa Trời dạy con người biết rằng con người được Chúa ban ‘tự do’, và sự tự do mà Chúa cho không phải là tự do phóng túng của một người điên, mà tự do có giới hạn, tự do ăn hết trừ trái của một cây, đồng thời Chúa cũng cảnh báo hậu quả của việc vượt quá giới hạn. Giống như người lái xe học biết được tự do chạy trong lane của mình theo tốc độ qui định. Người đó được dạy rằng nếu không theo qui định sẽ gây tai nạn chết người và sẽ bị phạt.

Kinh thánh luôn ghi lại những lời dạy của Chúa kèm theo hệ quả. Chúa phán: “Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống (Phục. 30:19). Chúa Jêsus phán: Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít (Math. 7:13-14). Chẳng những Chúa răn dạy mà Chúa còn báo trước hệ quả để con người sử dụng sự tự do chọn lựa cho mình.

Cũng như Quý Vị và cá nhân Bạn thính giả có câu hỏi, Chúa đã ban cho chúng ta lời răn dạy: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, là Chúa Jêsus đã đến thế gian để chịu chết đền tội cho nhân loại trên thập tự giá, đồng thời Chúa cũng cảnh báo: hễ ai tin Chúa Jêsus thì được sự sống đời đời, còn người không tin thì chẳng thấy sự sống, mà còn bị cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Bây giờ là quyết định cuối cùng là của mỗi chúng ta.

Như vậy, SỰ CỨU CHUỘC CÓ PHẢI LÀ ĐỂ SỬA CHỮA KHÔNG?

Câu trả lời khẳng định là KHÔNG!

Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng Biết hết mọi sự, lời chưa ra khỏi miệng chúng ta thì Chúa đã biết cả rồi (Thi. 139:1-4). Do đó khi Chúa tạo dựng con người, Chúa đã ban cho con người tâm hồn trong trắng, cũng ban cho con người sự tự do, Chúa không dựng con người như một Robot với chương trình đã được cài đặt, nhưng con người là đối tượng để Chúa yêu thương, và con người được Chúa cho tự do quyết định yêu thương Chúa hay khước từ, với lời răn dạy của Chúa: Một mai ngươi ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, thì chắc (chắn) sẽ chết, hay nói ngược lại, nếu tổ phụ loài người cương quyết theo lời dạy của Chúa không vi phạm thì sẽ hưởng sự sống vĩnh phúc.

Theo sự biết trước của Chúa, Ngài đã có kế hoạch dự phòng trong tình huống xấu nhất là con người phạm tội, từ chối đi theo sự dạy dỗ của Chúa, Chúa đã lập chương trình cứu chuộc qua Chúa Jêsus Christ đến thế gian chịu chết trên thập tự giá chuộc tội cho con người. Kinh thánh làm chứng kế hoạch đó: … Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế (Khải. 13:8).

Bây giờ, tôi mời Quý Vị và Bạn thính giả duyệt lại từng sự việc xảy ra sau khi tổ phụ loài người vi phạm lời răn dạy của Đức Chúa Trời ăn trái cây Chúa dặn không nên ăn:

  • Thứ nhất: ngay sau khi ăn trái cây mà Chúa đã cấm, thì mắt hai người – A-đam và Ê-va mở ra, biết rằng mình lõa lồ. Chúa chưa định tội cho họ, nhưng họ tự ý thức lỗi lầm của mình vì kể từ giờ phút đó, loài người đã biết điều thiện và điều ác, mất đi trạng thái tạm gọi là “vô thức”, nói theo đời thường, loài người không còn được nhân vô sự tiểu thần tiên.
  • Chúa vẫn còn đến thăm con người. Kinh thánh chép: Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn… Chúa chưa định tội con người, Chúa vẫn còn đến thăm con người.
  • Đến đây thì Chúa hỏi A-đam: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó không? (Sáng. 3:11). Chúa cũng chưa định tội con người, Chúa đã mở cho con người một con đường chuộc lỗi bằng cách nhận tội với Chúa. Tiếc thay con người đã không can đảm nhận tội, A-đam đã đổ thừa cho Ê-va, và Ê-va lại đổ thừa cho con rắn. Không ai nhận tội, và thế là Chúa tuyên án phạt. Dù vậy, Chúa cũng công bố kế hoạch dự bị của Ngài để chuộc tội cho con người phục hòa với Chúa: Ta sẽ làm cho mầy (tức là dòng dõi ma quỉ) cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chơn người (Sáng. 3:15).

Tôi muốn đặt ra ba phương án và mong Quý Vị cùng Bạn thính giả giúp chọn giải pháp:

(1)   Phương án 1:

Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người theo dạng Robot với chương trình cài đặt theo ý muốn của Chúa, con người chỉ cần làm theo những gì Chúa qui định, nghĩa là con người không được tự do quyết định. 

(2)   Phương án 2:

Đức Chúa Trời dựng nên con người, để con người tự do làm gì thì làm, khôn nhờ dại chịu. Nếu làm theo lời Chúa thì được phước, trái lời Chúa thì bị phạt.

(3)   Phương án 3:

Đức Chúa Trời dựng nên con ngườivới lời răn dạy: con người được tự do trong giới hạn, nếu vượt qua giới hạn thì chịu hậu quả kinh khiếp, đồng thời Chúa mở đường cho con người ăn năn nếu phạm tội với Chúa, Chúa cũng dự bị một kế hoạch sẵn sàng cứu lấy con người mà Chúa dựng nên để yêu thương bằng cách chính mình Chúa hạ mình cứu người như Kinh thánh phán: Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài (Hêb. 10:19-20).

Theo Quý Vị và Bạn thính giả thì phương án nào nên thực hiện vừa tạo dựng con người là tạo vật kỳ diệu tuyệt vời nhất, vừa để yêu thương, vừa vẫn hoàn thành kế hoạch dù ma quỉ là kẻ thù nghịch luôn tìm cách phá hoại? Chắn chắn là Phương án 3.

Quả đúng như vậy, Đức Chúa Trời đã chọn phương án 3, nếu con người dùng sự tự do chọn làm theo lời Chúa thì họ được phước; nếu con người chọn sai, Chúa đã có sẵn cách dự phòng cứu chuộc họ, không phải sửa chữa sự sai lầm của Chúa mà là để hoàn thành công cuộc sáng tạo của Chúa. Dù ma quỉ dùng cách nào với mục đích phá hỏng công cuộc sáng tạo con người của Đức Chúa Trời để Chúa yêu thương, chương trình của Đức Chúa Trời vẫn hoàn thành. Đó là lý do Kinh thánh ghi lại: Giê-hô-va Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành! Duy có điều Quý Vị và Bạn thính giả đã và đang ở trong sự sai lầm của tổ phụ, xin đừng tiếp tục đi theo sự cám dỗ của ma quỉ bỏ qua cơ hội để quay lại cùng Đức Chúa Trời bằng cách ăn năn tội của mình đã không theo lời Chúa dạy, tiếp nhận công lao chuộc tội của Chúa Jêsus cho đời sống của mình hầu được Chúa tha tội, được trở lại địa vị làm con của Chúa.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Hosting by