You are hereCẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 1)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 1)


By admin - Posted on 24 September 2012

Tôi upload loạt bài học Kinh thánh theo Chủ đề: Cầu nguyện, với lòng ước mong Hội Thánh sẽ trở lại tinh thần cầu nguyện của Họi Thánh Đầu Tiên, để điều gì Chúa đã làm trong Hội Thánh Đầu Tiên cũng sẽ làm cho Hội Thánh của Chúa ngày nay. Muốn Thật Hết Lòng!  -  Mục sư Trần Thái Sơn.

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

BÀI HỌC VỀ SỰ CẦU NGUYỆN

TRONG SÁCH CÔNG VỤ

(Công vụ 1: - 12:)

************************

Cầu nguyện thì ai cũng biết cầu nguyện, nhưng cầu nguyện như Hội Thánh Đầu Tiên cầu nguyện mới là điều đáng học:

 • Đoạn 1, Hội Thánh cầu nguyện thì được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
 • Đoạn 2, Hội Thánh cầu nguyện thì có 3.000 người tin Chúa trong một ngày.
 • Đoạn 3, khi Hội thánh cầu nguyện thì người què được chữa lành.
 • Đoạn 4, Hội Thánh cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều dạn dĩ giảng Tin Lành.
 • Đọan 7, khi Hội Thánh cầu nguyện thì trời mở ra.
 • Đoạn 12, Hội Thánh cầu nguyện thì cửa ngục mở ra, vua Hê-rốt bị đánh chết.

Bài 1:

NGUYÊN TẮC CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 1:14

Mục đích: Lấy kinh nghiệm cầu nguyện của Hội Thánh Đầu tiên áp dụng cho sự cầu nguyện của Hội Thánh ngày nay.

*****

Để tổ chức một buổi nhóm cầu nguyện có hiệu quả như đã có trong Hội Thánh Đầu tiên, cần có BA nguyên tắc qua BA từ ngữ trong Công vụ 1:14.

I/. HẾT THẢY:

-   Hết thảy là bao nhiêu người?

-    Hết thảy là những người nào?

 • 1:15, có 120 người nhóm thì 120 người cầu nguyện.

-    So với 1:13 và 1:14b, thì những người đó là ai?

-    2:42 so với câu 41, những người đó là ai? (là 120 người + 3.000 người)

-   3:1, Phierơ và Giăng là ai trong Hội Thánh Đầu tiên?

-   4:24 so với 4:4, “mọi người” là bao nhiêu người?

Ứng dụng:

Các buổi nhóm phục hưng Hội Thánh từ trước đến nay đều bắt đầu từ cách cầu nguyện như vậy: Hết thảy đều cầu nguyện, không ai chờ đợi ai.

II/. BỀN LÒNG:

-   Từ ngữ “Bền Lòng” có hai ý: Liên tục và thiết tha.

-   Bền Lòng là Liên tục: Hai chữ “Bền Lòng” khiến chúng ta nghĩ đến thời gian từ giờ nầy qua giờ khác, ngày nầy sang ngày khác, năm nầy đến năm nọ (I Tês. 5:17)

-   Nhiều người chỉ 'Bền Lòng’ được 10 ngày.  Hội Thánh Đầu tiên không hề ngừng cầu nguyện sau 10 ngày, nhưng ít nhất họ đã cầu nguyện 10 ngày:

 • 2:1 (so 2:15) Hội Thánh cầu nguyện từ lúc nào đó đến ít nhất là 9 giờ sáng.
 • 3:1, Hội Thánh có buổi cầu nguyện lúc 3 giờ chiều.
 • 10:9, Giữa trưa họ vẫn cầu nguyện, dù đang đói.
 • 12:6, 12, Hội Thánh đang đã và đang cầu nguyện lúc đêm rạng ngày.

-   Bền lòng là thiết tha: ‘Bền lòng’ cũng có nghĩa là thiết tha.

-  Chỉ có người thiết tha cầu nguyện mới bền lòng được; ngược lại người bền lòng cầu nguyện là người có sự thiết tha cầu nguyện.

 • Luca 22:44 Chúa Jêsus Christ thiết tha cầu nguyện.
 • Giăng 14:16, Chúa Jêsus Christ lại sẽ ‘nài xin’
 • Gia-cơ 5:17, từ ngữ “Cố Xin” nói lên một tấm lòng thiết tha cầu xin của tiên tri Ê-li.

Ứng dụng:

-  Hãy để ý cách Hội Thánh ngày nay cầu nguyện sẽ biết tình trạng của Hội Thánh. Đa số cầu nguyện như kể lể công trạng, như đọc một bảng tường trình công việc cho Chúa nghe. Đó là lý do lời cầu nguyện không có quyền năng.

-  Thi thiên 56:9, Người cầu nguyện bền lòng được là khi nào họ thấy cầu nguyện là một nhu cần:

 • Nếu họ không cầu nguyện thì đồng bào sẽ bị hư mất.
 • Nếu họ không cầu nguyện thì Hội Thánh sẽ nguội lạnh, cá nhân người tin Chúa sẽ sống đời sống thất bại.
 • Nếu họ không cầu nguyện thì kẻ thù nghịch sẽ lấn lướt hơn Hội Thánh.

-  Hiểu được như vậy, họ sẽ không dám thôi cầu nguyện bằng tất cả sự sống của họ.

III/. ĐỒNG MỘT Ý:

-  Từ ngữ đáng chú ý là “Đồng Một Ý”.

-  “Đồng Một Ý” là gì?

-  Cách thức cầu nguyện có thể giống nhau: ngồi, đứng, quỳ nhưng ý tưởng có thể không giống nhau.

 • Philíp 4:2, hai Nữ Chấp sự nầy làm công việc giống nhau, trong cùng một Hội Thánh, chức vụ giống nhau, nhưng lại không đồng một ý.

-   Vấn đề là làm sao để hai người hay nhiều người có thể “ Đồng Một Ý”, trong khi tục ngữ Việt-nam có câu ‘Chín người Mười ý’. Để có thể Đồng Một Ý, chỉ có hai cách:

 • Hãy cầu nguyện cho người bên cạnh được phước
 • Hãy cầu nguyện cho chính mình được tha thứ.

-  Nói cách khác, chỉ có tình yêu thương thật, sự hòa thuận mới đem đến sự cầu nguyện đồng một ý.

-   Kinh Thánh nhiều lần nhấn mạnh tinh thần Đồng Một Ý:

 • Thi thiên 133
 • Êsai 58:1-9
 • Mathiơ 5:23-24; 18:19

-  Đây là điều không hề bị bỏ sót trong Hội Thánh Đầu tiên, nhưng thường bị bỏ sót trong những buổi cầu nguyện trong Hội Thánh ngày nay.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Hosting by