You are hereCẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 3)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 3)


By admin - Posted on 26 September 2012

 

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 3: THÌ GIỜ CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 3:1

Mục đích: Khuyến khích con cái cầu nguyện bất cứ thì giờ nào có được.

I/. THÌ GIỜ CẦU NGUYỆN: “Buổi cầu nguyện giờ thứ chin”

-  Thì giờ thường được khuyến khích là sáng sớm, buổi tối, trước khi ăn, ít khi nào khuyến khích cầu nguyện lúc 3 giờ chiều. Tại sao?

  • Đây là thì giờ nóng nực (nhất là đối với khí hậu nuớc Y-sơ-ra-ên.
  • Đây là thì giờ mệt nhọc sau gần một ngày làm việc.

-   Nhưng Phierơ và Giăng đã đi cầu nguyện úc 3 giờ chiều. Chắc chắn hai ông phải có một cuộc tranh chiến rất lớn để được đến Đền thờ cầu nguyện trong giờ đó.

-  Trong 2:1, Ngày Lễ Ngũ Tuần của người Y-sơ-ra-ên là một ngày vui, ngày của Lễ Hội, có khoảng 100,000 người tập trung tại Giê-ru-sa-lem lúc ấy để vui chơi.

-   Cảm ơn Chúa, giờ phút đó có 120 người đã biết dành thì giờ để biệt riêng ra cầu nguyện.

-   Bạn cho là quá dễ à?

-  Hãy thử để một máy phát thanh hay một máy truyền hình bên cạnh trong lúc cầu nguyện, Bạn sẽ hiểu được hai chữ HI SINH và CHIẾN ĐẤU trong sự cầu nguyện như Hội Thánh đầu tiên trong 2:1 và cảm thông với Phierơ với Giăng trong 3:1.

II/. NGƯỜI CẦU NGUYỆN: PHIERƠ với GIĂNG cùng lên Đền thờ.

- Phierơ và Giăng được xem như hai lãnh tụ của Hội Thánh - Chánh và Phó Hội Trưởng Hội Thánh đầu tiên, nhưng họ cũng cầu nguyện như một tín đồ bình thường. Cảm ơn Chúa, Phierơ và Giăng không thấy địa vị của họ được miễn trừ cầu nguyện

-  Một lần nữa, chúng ta bắt gặp hình ảnh gương mẫu của những người lãnh đạo Hội Thánh Đầu tiên đã trung tín đi đầu trong sự cầu nguyện.

-  Hêb. 5:7-8, Kinh Thánh làm chứng rằng chính Chúa Jêsus Christ khi còn trong xác thịt đã giữ sự cầu nguyện và thiết tha cầu nguyện - dù Ngài là Con Đức Chúa Trời.

-  Thật vậy, các sách Tin Lành đã ghi lại đời sống cầu nguyện của Chúa Jêsus Christ

  • Mác 1:35, Chúa Jêsus đã cầu nguyện lúc sáng hôm sau, trời còn mờ mờ…
  • Mathiơ 14:19, Chúa Jêsus cầu nguyện trưúc khi ăn.
  • Mathiơ, 14:23, Chúa Jêsus đã cầu nguyện từ chiều đến tối.

-  Đây cũng là duyên cớ sự cầu nguyện của Hội Thánh ngày nay thiếu quyền năng vì những người có chức vụ thường thiếu cầu nguyện, ít đi nhóm cầu nguyện nhất.

III/. TINH THẦN CẦU NGUYỆN:

-  Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phierơ với Giăng CÙNG LÊN Đền thờ.

-  Hai chữ ‘Cùng Lên’ cho thấy hình ảnh của sự hiệp một giữa một Phierơ bộc trực, nóng nảy có thể ‘cùng lên' Đền thờ với một người như Giăng trẻ, rất dè dặt.

-  Hai chữ ‘cùng lên’ cho thấy một hình ảnh vui vẻ giữa hai người, vui thỏa, không có gì tị hiềm giữa hai người.

-  Cầu nguyện phải là giờ vui sướng, đừng làm cho giờ cầu nguyện trở nên một gánh nặng.

IV/. ĐỊA ĐIỂM CẦU NGUYỆN:

-  Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phierơ với Giăng cùng lên ĐỀN THỜ.

-  Những ngày trước đây, các Cơ-Đốc nhân đầu tiên quá sợ hãi đến nỗi phải trốn trong một phòng cao, nhưng tôi tin rằng lòng họ vẫn khao khát một Đền thờ (Thi thiên 42:4; 84:1-4; 137:1).

-  Đền thờ vẫn là địa điểm lý tưởng cho sự cầu nguyện. 120 người thì có thể ở trong một căn phòng, nhưng 3.120 người thì Đền Thờ là địa điểm lý tưởng.

-  Ngày nay một số người chủ trương từ bỏ Đền thờ. Đó không phải là sự dạy dỗ của Kinh Thánh, Đền thờ vẫn là nơi tiêu biểu rõ ràng nhất cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

-  Chúng ta không dựa vào Đền thờ, vì ngoài Đền thờ vật chất, Cơ-Đốc nhân chúng ta vẫn còn một Đền thờ là ‘thân thể chúng ta’ (I Côrintô 3:16; 6:19). Trong hoàn cảnh không thể có được Đền thờ, Cơ-Đốc nhân chúng ta sử dụng nhà riêng, phòng riêng, nhưng khi có được Đền thờ, xin Chúa cho chúng ta cứ tiếp tục giữ sự cầu nguyện tại nhà riêng và vui mừng đến Đền thờ cầu nguyện như Phierơ với Giăng (Thi thiên 122:1).

-  Cảm ơn Chúa, với tinh thần cầu nguyện như Phierơ với Giăng, quyền năng của Chúa được hiển lộ để chữa lành cho người què tại Cửa Đẹp.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by