You are hereCẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 5)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 5)


By admin - Posted on 29 September 2012

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 5: SỨC MẠNH SỰ CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 4:13-31

Câu gốc: Công vụ 4:31

I/. MÔ TẢ SỨC MẠNH CỦA SỰ CẦU NGUYỆN: “Nơi Nhóm lại Rúng Động”.

-   Nơi nhóm lại là nơi nào?

-  Có thể đó là ‘phòng cao’ trong 1:13 hoặc một nơi nào đó trong thành Giê-ru-sa-lem.

-  Nhưng điều quan trọng là ‘Nơi Nhóm Lại’ đó là một khối vật chất, vật vô tri đã bị rúng động vì lời cầu nguyện của những tín đồ trong Hội Thánh đầu tiên.

-  Sức mạnh của sự cầu nguyện tác động trên vật chất một lần khác trong Công vụ 16:25-26, được mô tả rõ ràng:

  • Lời cầu nguyện của ai?
  • động đất cỡ nào?
  • nền ngục như thế nào?
  • cửa nhà giam thì sao?
  • xiềng xích tù phạm ra sao?

-  Khải huyền 8:3-5, một lần nữa sức mạnh của sự cầu nguyện đã được Kinh Thánh ghi lại gây ra sấm sét, các tiếng động, chớp nhoáng và động đất.

-  Sức mạnh của sự cầu nguyện như vậy có sự dạy dỗ gì cho chúng ta ngày nay?

II/. LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỨC MẠNH CỦA SỰ CẦU NGUYỆN? “Khi đã cầu nguyện”. …

-   Hội Thánh đầu tiên đã cầu nguyện như thế nào?

-  Công vụ 4:23-30, đã ghi lại cách Hội Thánh đầu tiên cầu nguyện khiến họ nhận được sức mạnh của sự cầu nguyện:

(1)   Mọi người: 4:24

(2) Một lòng.

(3) Họ cầu nguyện với ai? 4:24b

(4) Họ đọc sách nào trong Kinh Thánh? 4:25-26. Phần Kinh Thánh đó có liên quan gì đến hoàn cảnh của họ?

(5) Họ đã trình bày với Chúa điều gì? 4:27-29a

(6) Họ đã xin điều gì? 4:29b-30

-  Các cầu nguyện nầy giống hay khác với cách cầu nguyện của chúng ta ngày nay? Giống điểm nào và khác điểm nào?

-  Bài học chúng ta nhận được nơi cách cầu nguyện của Hội Thánh đầu tiên là gì?

III/. MỤC ĐÍCH SỨC MẠNH CẦU NGUYỆN: “ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ”.

-   Rõ ràng sức mạnh của sự cầu nguyện đưa đến hai mục đích:

(1)   Phương diện đối nội:“Ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh!”

-  Tại ngày nay Hội Thánh hiếm khi kinh nghiệm đầy dẫy Đức Thánh Linh, nên hầu như không chú ý đến “sự đầy dẫy Đức Thánh Linh”.”

-  Đối với Chúa, sự ban cho Hội Thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh là một sự ban cho lớn hơn hết, quan trọng nhất:

  • Chúa Jêsus phán dạy nhiều lần - Giăng 14:16-17, 26; 16:7-8, 13-14
  • Trước khi thăng thiên, Chúa Jêsus đã nhắc lại sự ban cho đầy dẫy Đức Thánh Linh - Luca 24:48-49; Giăng 20:22; Công vụ 1:4-5, 8.
  • Hãy xem ý kiến của mọi người lúc các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh - Công vụ 2:6-7, 12

(2)   Phương diện đối ngoại: “giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ”.

-  Một lần nữa chúng ta lại thấy dấu hiệu của một Hội Thánh được đầy dẫy Đức Thánh Linh là một Hội Thánh hết lòng giảng Tin Lành - Công vụ 2:4, 47b.

-  Chúng ta có thể nói ngược lại: Một Hội Thánh hết lòng lo giảng Tin Lành cứu người, đó là Hội Thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh.

-  Hai mục đích nầy có trong Hội Thánh ngày nay không?

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by