You are hereCẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 6)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 6)


By admin - Posted on 03 October 2012

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 6: CHUYÊN LO CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 6:1-4

Câu gốc: Công vụ 6:4

I/. CHUYÊN LO CẦU NGUYỆN LÀ GÌ? Còn chúng ta sẽ CỨ CHUYÊN LO VỀ SỰ CẦU NGUYỆN...

 1. Ý sai:

-   ‘Chuyên lo cầu nguyện’ không phải là tối ngày cứ nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện, quên ăn quên ngủ.

-  ‘Chuyên lo cầu nguyện’ không phải là cầu nguyện theo một bài cầu nguyện thuộc lòng, giống như đọc kinh, tụng niệm.

-  ‘Chuyên lo cầu nguyện’ không phải là chỉ lo cầu nguyện, mà không làm gì khác.

 1. Ý đúng:

-  Nói đến ‘chuyên lo cầu nguyện’ là nói đến sự cầu nguyện không ngừng nghỉ.

 • Công vụ 1:13-14, cầu nguyện trên phòng cao.
 • Công vụ 3:1, họ cầu nguyện tại Đền thờ
 • Công vụ 4:23-24, cầu nguyện lúc bị ngăm dọa
 • Mọi người đều cầu nguyện bất kể sáng, trưa, chiều, tối.
 • Chúa Jêsus Christ cũng khuyên các môn đồ cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt (Luca 18:1)
 • I Tês. 5:17, Phaolô kêu gọi ‘cầu nguyện không thôi’

-  Nói đến ‘chuyên lo cầu nguyện’ là hàm ý có một sự tập luyện, như một người làm chuyên môn ngành gì ở đời phải tập luyện trở nên quen thuộc.

-  Nhà Bác Học Albert Einstein nói: Thiên tài gồm 99% là mồ hôi và nước mắt, chỉ 1% là trí óc.

- Thiên tài mà không tập luyện thì sẽ mai một, không bằng chuyên viên.

II/. NGƯỜI CHUYÊN LO CẦU NGUYỆN: Còn CHÚNG TA cứ chuyên lo cầu nguyện…

-   ‘Chúng ta’ ở đây là ai? 6:2, đó là 12 Sứ đồ.

-  Thường thường khi nghe nói đến ‘Sứ đồ’, chúng ta nghĩ đến những người làm những việc phi thường cho Chúa, như Phierơ, Giăng, Phaolô…

-  Nhưng trong 6:4, chúng ta thấy được các Sứ đồ là những người ‘chuyên lo cầu nguyện’ và họ quyết định ‘cứ chuyên lo cầu nguyện’. Rõ ràng các Sứ đồ đã đặt sự cầu nguyện lên hàng quan trọng không thể thiếu. Họ không vì chức vụ cao trọng mà thiếu cầu nguyện, trái lại họ càng cầu nguyện.

-  Điều chúng ta phải cảm tạ Chúa là khi nghe các Sứ đồ nói họ ‘cứ’ chuyên lo cầu nguyện, thì tất cả Hội Thánh đều đồng ý, dường như họ biết rõ đời sống cầu nguyện của các Sứ đồ, và Hội Thánh cũng biết sư cầu nguyện cần những người chuyên lo.

-  Kinh Thánh luôn nhắc đi nhắc lại đời sống cầu nguyện của các Sứ đồ:

 • Công vụ 1:13 và 14.
 • 3:1, Phierơ với Giăng cùng lên Đền thờ.

- Những người lãnh đạo Hội Thánh đầu tiên luôn đi đầu trong sự cầu nguyện.

- Nói các Sứ đồ ‘chuyên lo cầu nguyện’, thì các Cơ-Đốc nhân bình thường cũng phải cầu nguyện.

III/. MỤC ĐÍCH CHUYÊN LO CẦU NGUYỆN: và chức vụ giảng đạo.

-  Có hai sai lầm cần tránh:

1. Một số người cứ chuyên lo cầu nguyện mà không chịu giảng đạo, họ cho rằng mình cầu nguyện Chúa sẽ đem người ta đến với Chúa. Nghe qua thì thấy đó là một ý tưởng thiêng liêng, nhưng đó không phải là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Chính Chúa Jêsus Christ khi Ngài còn ở thế gian, Chúa đã để nhiều thì giờ cầu nguyện và cũng giảng đạo nữa.

2. Sai lầm thứ hai là có nhiều người cứ lo giảng đạo mà không hề quan tâm đến sự cầu nguyện. Chắc chắn những người nầy không giảng đạo Tin Lành cứu rỗi của Chúa, mà đang giảng một cái đạo không có trong Kinh Thánh, nếu không muốn nói giảng một cái đạo không có quyền năng.

- Chính Chúa Jêsus Christ đã  khuyên phán: Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ (Mathiơ 26:41). Như vậy một người làm chức vụ giảng đạo mà không chuyên lo cầu nguyện thì làm sao đứng vững trước những cám dỗ của thế gian, của xác thịt, và của ma quỉ?

-  Cảm ơn Chúa, các Sứ đồ đã kết hợp giữa sự cầu nguyện với chức vụ giảng đạo.

-  Cảm ơn Chúa, câu 5, cả hội (Hội Thánh) đều lấy lời đó làm đẹp lòng, nghĩa là sau khi các Sứ đồ quyết định cứ chuyên lo cầu nguyện,

 • Cả Hội Thánh đồng ý nhiệm vụ cầu nguyện là nhiệm vụ các Sứ đồ phải chuyên lo.
 • Cả Hội Thánh không phán nàn rằng các Sứ đồ lánh nặng tìm nhẹ, Hội Thánh không xem nhẹ việc cầu nguyện.
 • Cả Hội Thánh chứng tỏ rất quen thuộc với sự cầu nguyện đến độ đồng ý ngay giúp các Sứ đồ chuyên lo cầu nguyện.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by