You are hereCẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 7)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 7)


By admin - Posted on 04 October 2012

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 7: Ê-TIÊN CẦU NGUYỆN

          (TẤM LÒNG NGƯỜI CẦU NGUYỆN)

Kinh Thánh: Công vụ 7:54-60

Câu gốc: Công vụ 7:59-60

I/. Ê-TIÊN CẦU NGUYỆN KHI NÀO? “Chúng đang ném đá, thì Ê-tiên cầu nguyện”

-   ‘Chúng’ là ai?

 • 6:9-12, ‘chúng’ là những người………………………
 • 7:51-53, ‘chúng’ là những người……….…………

-  Kinh Thánh ghi lại từng chi tiết hành động của ‘chúng’ khi ném đá Ê-tiên:

 • 7:54, lòng ………….; miệng……………..……
 • 7:57-58, tiếng nói………...; lỗ tai ………..  ;chân………., tay: …………………………………………

- Theo lẽ thường khi ở trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta sẽ làm gì? Và Ê-tiên đã làm gì?

II/. Ê-TIÊN CẦU NGUYỆN ĐIỀU GÌ? “Ê-tiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi….Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ!...”

- Theo lẽ thường, trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa điều gì? (xem I Vua 19:1-5) Và Êtiên cầu nguyện xin Chúa 2 điều: í

(1)   c. 59, xin Chúa Jêsus tiếp lấy linh hồn ông, nghĩa là Ê-tiên xin ……………. Tại sao Ê-tiên lại xin điều nầy?

(2)   c. 60, lời cầu nguyện thứ hai, Ê-tiên đã xin Chúa … ……………. Tại sao Ê-tiên lại cầu nguyện như vậy?

-  So với Luca 23:34 và 46, có sự liên hệ nào giữa lời cầu nguyện của Chúa Jêsus Christ và của Ê-tiên?

-  So với I Timôthê 1:1-2, việc Phaolô đưa ra lời kêu gọi ‘cầu nguyện cho mọi người’ lúc Hội Thánh đang bị bắt bớ, liên hệ thế nào với lời cầu nguyện của Chúa Jêsus Christ và của Ê-tiên? Tấm lòng của Phaolô cầu nguyện đang khi bị bắt bớ, có phải do ảnh hưởng bởi cái chết của Ê-tiên không? (Công vụ 7:58b; 8:1)

-  Anh chị em có kinh nghiệm nào về tấm lòng như vậy đang khi cầu nguyện chưa?

III/. CÁCH Ê-TIÊN CẦU NGUYỆN: “thì Ê-tiên cầu nguyện … Đoạn, người quì xuống, kêu lớn tiến”

-  Nghi thức cầu nguyện của Ê-tiên như thế nào? Tại sao Ê-tiên làm như vậy? Có phải tại làm như vậy Chúa mới nghe và nhậm lời cầu nguyện phải không?

-  Hãy thử nêu ra vài nghi thức cầu nguyện trong Kinh Thánh:

 • Sáng 18:22-23 ……………………
 • Giô-suê 5:14 ……………………..
 • I Vua 19:4, ……………………….
 • Ê-sai 38:2-3, ……………………..
 • Luca 22:41-42

-  Nghi thức nào tốt hơn?

IV/. KẾT QUẢ VIỆC Ê-TIÊN CẦU NGUYỆN: “Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ”

-  Kinh Thánh dùng chữ ‘ngủ’ để nói đến tình trạng gì?

 • Mathiơ 9:23-24 .......................................
 • I Tês. 4:13 .............................................

1.  Tại sao Kinh Thánh lại dùng chữ “ngủ” để chỉ về người đã chết?

 • I Côrintô 15:51-52
 • I Tês. 4:16
 • Khải. 14:1

-  Công vụ 7:60 nói rằng “Ê-tiên ngủ” nghĩa là Ê-tiên đã ………………….. 

   Nghĩa là đối với hoạn nạn………….. ông đã ………………….… Ê-tiên sẽ

   ngủ bao lâu?................................

-  Điều rất quan trọng là Chúa cho Ê-tiên ‘ngủ’ khi nào, có phải lúc Ê-tiên xin Chúa cất linh hồn của ông không?

-  Qua giấc ngủ của Ê-tiên, và tham khảo với:

 • 5:23-24
 • Mathiơ 6:12.

-  Làm thế nào để có một giấc ngủ ngon hằng ngày?

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by