You are hereCẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 8)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 8)


By admin - Posted on 05 October 2012

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 8: NHU CẦN CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 8:14-17

Câu gốc: Công vụ 8:15

I/. AI CÓ NHU CẦN CẦU NGUYỆN? cầu nguyện cho các môn đồ mới…

-  Tại sao cần cầu nguyện cho ‘các môn đồ mới’.

-  Chữ MỚI, nghĩa là họ mới tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế của đời sống họ.

-  Qua sách Mathiơ 13:18-23, Chúa Jêsus cho chúng ta biết rằng một người MỚI tin Chúa sẽ gặp nhiều nguy hiểm đến sự sống của họ:

 • Mathiơ 13:18-19, nếu “các môn đồ Mới tin nhận Chúa Jêsus mà không hiểu, thì ma quỉ sẽ tấn công cướp điều đã gieo trong lòng họ. Vấn đề là giải thích làm sao để người tin Chúa hiểu được điều họ tin? ……………
 • Mathiơ 13:20-21, các môn đồ Mới thường hay gặp cực khổ, bắt bớ, nên dễ vấp ngã. Vấn đề là Tại sao họ tin Chúa Jêsus lại gặp cực khổ? Sự cực khổ đó là gì? Về sự bắt bớ, sự bắt bớ thường là từ đâu tới? (Gia đình, xã hội? Lý do?)
 • Mathiơ 13:22, các môn đồ Mới chắc chắn dễ bị thế gian cám dỗ: sự lo lắng đời nầy, mê đắm của cải… Vấn đề là tại sao các môn đồ Mới dễ bị thế gian cám dỗ? Môn đồ cũ có dễ bị cám dỗ như vậy không? Tại sao?

-   Các Môn Đồ Mới nầy ở đâu?

-  Công vụ 8:5,

 • về sự hiểu biết Chúa Jêsus Christ, Thành Samari khác với Giê-ru-sa-lem điểm nào?
 • Các môn đồ Mới nầy trước đây tin điều gì?

-  Công vụ 8:6-8.

-  Bây giờ họ tin điều gì? Công vụ 8:12-13

- Cảm ơn Chúa, hai người (Phierơ và Giăng - 8:14) đã thấy các môn đồ mới nầy cần được cầu nguyện.

II/. NHU CẦN CẦU NGUYỆN LÀ GÌ?

-  Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới, ĐỂ CHO ĐƯỢC NHẬN LẤY ĐỨC THÁNH LINH.

-  Chúng ta thử kiểm tra xem các môn đồ mới nầy đã tin Chúa như thế nào (8:12)

 • Họ tin Philíp là người rao giảng Tin Lành của Nước Đức Chúa Trời.
 • Họ tin danh Chúa Jêsus Christ cho mình
 • Họ đã chịu báp-têm.

-  Như vậy nhu cần ‘nhận lấy Đức Thánh Linh’ mà Phierơ và Giăng cầu nguyện cho họ có ý nghĩa gì

 • Mathiơ 12:43-45, Chúa Jêsus giải thích một đời sống tin nhận Chúa Jêsus rồi như một căn nhà đã được quét dọn sạch sẽ, sửa soạn tử tế, nhưng điều quan trọng là TRỐNG KHÔNG, không có ai làm chủ.
 • Đây là điều Phaolô nhấn mạnh trong I Côrintô 3:16; 6:19, nghĩa là để Chúa làm chủ đời sống mình.
 • Đây là trường hợp của các môn đồ mới tại Samari. Họ tin Chúa nhưng họ chưa mời Chúa ngự vào lòng, chưa để Chúa làm chủ đời sống của họ.

-  Vấn đề là tại sao Phierơ và Giăng là thấy nhu cần của các môn đồ mới nầy là nhận lấy Đức Thánh Linh - để Chúa làm chủ đời sống?

-  Câu trả lời: Vì chính Phierơ và Giăng đã kinh nghiệm một đời sống không nhận lấy Đức Thánh Linh đã đem họ đến sự yếu đuối, ngã lòng

 • Giăng 21:3, họ trở về nghề cũ và thất bại.
 • Công vụ 2:4, 15, 41, khi Phierơ và Giăng đã nhận lấy Đức Thánh Linh, họ đã hết lòng rao giảng Tin Lành và có kết quả.

-  Công việc mà chúng ta phải làm giờ nầy có phải là cầu nguyện cho các môn đồ Mới không? (Hãy nêu tên).

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by