You are hereCẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 9)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 9)


By admin - Posted on 09 October 2012

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 9: ĂN NĂN CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 8:18-24

Câu gốc: Công vụ 8:22

I/. NHU CẦN LIÊN HỆ GIỮA ĂN NĂN CẦU NGUYỆN: “Vậy, hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa

-  Đây là lời Sứ đồ Phierơ kêu gọi Si-môn (vốn là một thuật sĩ trước đây). Phierơ kêu gọi Si-môn: Ăn Năn Cầu nguyện.

-  Theo vị trí kêu gọi, thì Phierơ kêu gọi Si-môn ĂN NĂN trước rồi mới cầu nguyện.

-  Theo Kinh Thánh, chữ ‘Ăn Năn’ ở đây có nghĩa là sự thay đổi ý chí, thay đổi sự quan tâm, thay đổi sự chú ý, thay đổi hướng đi.

-  Như vậy Sứ đồ Phierơ đã kêu gọi Si-môn thay đổi ý chí, thay đổi sự quan tâm, thay đổi sự chú ý, thay đổi hướng đi.

-   Si-môn đang hướng hoặc quan tâm, chú ý về điều gì ?

(1)   Dù Si-môn đã tin Chúa, đã chịu báp-têm (8:13), nhưng tấm lòng của ông chưa để Đức Thánh Linh làm chủ, Si-môn vẫn để ảnh hưởng nghề phù thủy trước đây dẫn dắt, nên ông nghĩ có tiền mua tiên cũng được, và ông muốn dùng tiền bạc để mua quyền năng của Đức Thánh Linh như ông từng mua phù phép của ông.

(2)   Dù Si-môn tin Chúa và đã chịu báp têm, nhưng tâm chí ông vẫn quan tâm, vẫn thích có quyền phép để người ta ca tụng mình như lúc ông làm phù thủy.

-  Nói chung, Si-môn quan tâm, chú ý tới bề ngoài, tới chính mình được nổi bật, mà không hề nghĩ đến để Chúa được vinh hiển, để người khác được cứu rỗi.

-  Dĩ nhiên, lời nói ăn năn’ đã là lời cầu nguyện xưng tội với Chúa, rồi sau đó sẽ là những lời cầu xin mọi điều khác nữa.

II/. ĂN NĂN CẦU NGUYỆNVỚI AI? “Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và cầu nguyện VỚI CHÚA”

-   Điều đáng chú ý trong lời kêu gọi của Phierơ là Phierơ không kêu gọi Si-môn cầu nguyện ăn năn với Phierơ, Phierơ đang kêu gọi Si-môn ăn năn với Chúa.

-  Có hai điều liên quan đến sự ăn năn mà Lời Chúa đã dạy:

 • Trước hết là ăn năn với Chúa.
 • Sau đó ăn năn với người.

-  Trong sách Lê-vi ký đoạn 4 và 5, Chúa đã phân biệt hai thứ tội cần phải dâng của lễ chuộc tội:

 • Tội đối với Chúa (đoạn 4)
 • Tội đối với người (mắc lỗi - đoạn 5)

-  Chúng ta thường quan tâm tội đối Chúa, mà quên tội đối với người. Ngược lại, cũng có nhiều người quan tâm tội đối với người mà không quan tâm đến tội đối Chúa. Chúa đòi hỏi cả hai phải được đền chuộc.

 • Gia cơ 5:16, Thánh Gia-cơ dạy: Xưng tội cùng nhau trước, rồi sau đó cầu nguyện cho nhau.
 • Luca 19:8, Xa-chê đã rước được Chúa Jêsus vào nhà (19:6), nhưng chúng ta không thấy Chúa Jêsus tuyên bố Xa-chê được cứu rỗi cho đến chừng Xa-chê đền bù tội của ông phạm với người (19:9-10).

-  Thuật sĩ Si-môn đã phạm tội với Chúa, vì đã tưởng rằng Đức Thánh Linh cũng giống như các thần mà trước đây ông đã thờ lạy - phải có tiền thì mua được quyền năng của các thần.

-   Chúng ta cũng có thấy được tội của Si-môn đối với người - tức là đối với Phierơ và Giăng, Si-môn đã dùng tiền bạc để mua chuộc hai Sứ đồ, cám dỗ hai Sứ đồ, xem nhẹ chức vụ của Phierơ và Giăng. Ít nhất hai lần trong sách Công vụ, ma quỉ đã dùng tiền bạc để muốn phá Hội Thánh của Chúa

 • Công vụ 5:1-11, vợ chồng A-na-nia và Saphira đã dùng tiền bạc để mua danh trong Hội Thánh. Với số tiền vợ chồng nầy dâng, nếu Phierơ không nhờ ơn Đức Thánh Linh nhận ra và nghiêm khắc quở phạt, thì Hội Thánh đầu tiên đã sụp đổ rồi.
 • Công vụ 8:18-19, một lần nữa, ma quỉ đã dùng Si-môn đem tiền bạc ra mưu đồ cám dỗ Phierơ và Giăng

-   Do đó, trong lời kêu gọi ăn năn điều ác, chắc chắn trong đó có lời kêu gọi xưng tội với Chúa và với người.

III/. KẾT QUẢ ĂN NĂN CẦU NGUYỆN: “hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho”.

-   Câu nói của Phierơ đã cho Simôn biết rằng: Đây không phải là tội nhẹ, và nếu Si-môn không ăn năn thì sẽ bị hư mất (8:20; Luca 13:3).

-  Như vậy lý do đầu tiên mà Phierơ kêu gọi Si-môn ăn năn là để thoát khỏi sự hư mất. Chúng ta phải nhớ rằng Si-môn đã tin Chúa và đã chịu báp-têm (8:13), có ba (3) trường hợp xảy ra:

(1)   Trường hợp thứ 1: Việc tin Si-môn tin Chúa (8:13) chỉ là hình thức, Si-môn chưa thật lòng tin Chúa, nên ông vẫn còn ở trong tình trạng hư mất.

(2)   Trường hợp thứ 2: Si-môn thật lòng đã tin Chúa, nhưng tấm lòng chưa có Chúa ngự trị (như trong bài 8), Si-môn vẫn để tiền bạc và danh tiếng làm chủ đời sống, và bây giờ ma quỉ tái nhập vào đời sống của ông (Mathiơ 12:43-45) - nhất là trước đây Si-môn sống quá gần với ma quỉ qua nghề phù thủy của ông.

(3)   Trường hợp 3: Si-môn thật lòng đã tin Chúa, nhưng trong lúc nhất thời đã bị cám dỗ sống theo tiêu chuẩn đời cũ, nghĩa là người đã tin Chúa Jêsus rồi vẫn có thể phạm tội mất sự cứu rỗi, nếu không ăn năn (I Giăng 1:7-9).

-   Dù Simôn ở trường hợp nào, Phierơ cũng kêu gọi Si-môn phải ăn năn hầu cho không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

-  Nhu cần ăn năn trong sự cầu nguyện là đề lời cầu nguyện được nhậm.

-  Kinh Thánh nhiều lần nói đến tội lỗi là sự ngăn trở lời cầu nguyện đến với Đức Chúa Trời:

 • Êsai 1:14
 • Êsai 58:2-4
 • Êsai 59:1-2
 • Ca-thương 3:40-44
 • Gia cơ 4:3

-   Chúa Jêsus dạy: Mathiơ 6:12; 18:35.

-  Cầu nguyện là phải tha thứ - bài học mà Ê-tiên đã học (Công vụ 7:59-60)

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by