You are hereNGƯỜI NAM & NGƯỜI NỮ

NGƯỜI NAM & NGƯỜI NỮ


By admin - Posted on 11 October 2012

CÂU HỎI: Đức Chúa Trời tạo ra con người, Đức Chúa Trời biết điểm yếu và điểm mạnh của tạo vật mà Ngài đã dựng nên, tại sao Ngài lại tạo ra đàn bà xúi giục đàn ông phạm tội? Đàn bà và đàn ông trong cái nhìn của Đức Chúa Trời như thế nào?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 116)

TRÀ LỜI:

Kính thưa Quý vị thính giả, nghe qua câu hỏi, ai trong chúng ta cũng biết người hỏi câu nầy là “đàn ông” và đã đưa ra một câu hỏi rất lý thú, một câu hỏi về một cuộc chiến tranh không ngưng nghỉ giữa hai phái ‘đàn bà’ và ‘đàn ông’ từ sau khi loài người phạm tội đến nay và còn tiếp diễn nữa đến khi Chúa Jêsus trở lại thế giới nầy.

Trước khi trả lời câu hỏi lý thú, tôi xin thuật hầu Quý Vị thính giả một câu chuyện lý thú vui trong thần thoại của Ấn Độ về việc sáng tạo người nam và người nữ. Dĩ nhiên truyện thần thoại là truyện không có thật.

Truyện kể như sau: “Sau khi tạo xong người nam, Đấng Tạo Hóa mới biết mình đã sử dụng hết mọi nguyên thể đặc, không còn lại một chất đặc, chất rắn nào cả để tạo nên người nữ. Suy nghĩ một hồi lâu, Đấng Tạo Hóa mới lấy:

 • Dáng tròn của mặt trăng, dáng yểu điệu của cành liễu cùng nhịp rung động của ngọn cỏ,
 • Nét thanh tao của cành lau cùng vẻ rực rỡ của nụ hoa;
 • Dáng nhẹ nhàng của cành lá cùng vẻ trong sáng của ánh mặt trời;
 • Giọt lệ của mây cùng sự bất định của gió;
 •  Tính e lệ của loài thỏ cùng sự kiêu căng của loài công;
 • Vẻ mềm mại của ức chim với tính cứng rắn của kim cương;
 • Chất ngọt của tàng ong với vẻ tàn bạo của loài cọp;
 • Sức nóng mãnh liệt của lửa với sự lạnh giá của băng tuyết,
 • Tính lắm lời của chim ác là với tính thích líu lo của họa mi,
 • Tính giả dối của loài hạc với tính thủy chung của sư tử mẹ.

Hòa lẫn những yếu tố rắn chắc ấy lại với nhau, Tạo Hóa đã tạo nên người nữ và đem tặng cho người nam.

Sau một tuần, người nam trở lại thưa: Thưa Chúa, sinh vật mà Ngài đã tặng cho tôi, làm cho tôi khổ sở. Nàng nói không ngớt, và dày vò tôi không chút xót thương, nên tôi không nghỉ ngơi được. Tôi xin trả sinh vật đó lại cho Chúa”. Đấng Tạo Hóa đã nhận lại.

Một tuần sau, người nam gặp Đấng Tạo Hóa và than thở: “Thưa Chúa, từ hôm tôi trả sinh vật đó lại cho Chúa, cuộc đời tôi trở nên trống vắng, tôi không còn muốn làm việc gì khác, ngoài việc tơ tưởng về sinh vật đó. Chúa vui lòng cho tôi xin lại sinh vật đó”. Đấng Tạo Hóa đồng ý và cho lại.

Ba ngày sau, người nam lại gặp Đấng Tạo Hóa và xin trả lại với những lý do đã nói lần trước. Sau khi nghe người nam than thở, Đấng Tạo Hóa nói với người nam: Ngươi không thể sống với nàng; mà ngươi cũng không thể sống thiếu nàng. Nói xong, Đấng Tạo Hóa bỏ đi và không nhận lại người nữ.

Dù là một truyện thần thoại nhưng chúng ta cũng rút ra một kết luận: Sự dựng nên người nữ là một nhầm lẫn đầy khôn ngoan của Đấng Tạo Hóa. Tuy nhiên, đó chỉ là truyện thần thoại, còn Kinh thánh nói gì về việc Đức Chúa Trời dựng nên người nữ? Tôi xin trình bày ba điều Kinh thánh nói về con người theo câu hỏi của Bạn thính giả.

I/. THỨ 1: MỤC ĐÍCH ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN NGƯỜI NỮ.

Kinh thánh ghi lại lý do Đức Chúa Trời dựng nên người nữ như sau: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó (Sáng. 2:18). Qua câu Kinh thánh nầy ít nhất cho chúng ta biết hai điều:

1.  THỨ NHẤT: Chúa biết loài người ở một mình thì không tốt nên Chúa đã dựng nên người nữ. Rõ ràng trong sự khôn ngoan tuyệt vời của Chúa và sự toàn tri của Ngài, Chúa biết dựng nên người nữ ban cho người nam là tốt.

2.  THỨ HAI: Chúa dựng nên người nữ là để “giúp đỡ” người nam. “Giúp đỡ” không phải ‘giúp việc’. Rất tiếc tại người VN chúng ta bị ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo với chủ trương bổn phận của người nữ là tam tòng - tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, nên người phụ nữ bị xem là người giúp việc với nhiều câu đáng buồn như: Nữ sanh ngoại tộc; nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô.

Như vậy, Kinh thánh xác định rằng Đức Chúa Trời dựng nên người nữ không phải để xúi giục người nam phạm tội mà để giúp đỡ người nam hoàn thành những công việc Đức Chúa Trời đã giao cho loài người, công việc đó là quản trị muôn loài cũng như trồng và giữ vườn (Sáng. 1:26; 2:15).

Kinh thánh làm chứng rằng Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật rất tốt lành (Sáng. 1:31). Kinh thánh cũng làm chứng Đức Chúa Trời dựng nên người ngay thẳng (Truyền. 7:29). Kinh thánh cũng khẳng định: “Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết (Giacơ 1:13-15). Chỉ có quỉ Satan và những kẻ thuôc về ma quỉ là kẻ cám dỗ con người theo nó chống lại Đức Chúa Trời yêu thương (II Côr. 11:3; Khải. 12:9).

Quỉ Satan đến cám dỗ người nữ trước là vì ma quỉ biết người nữ thường quan tâm đến điều gì; trong khi đó ma quỉ cũng biết người nam thường quan tâm đến điều gì.Nói tóm lại: Không phải người nữ cám dỗ người nam, mà ma quỉ cám dỗ người nữ theo cách nầy, cám dỗ người nam theo cách khác, Kinh thánh cho chúng ta biết ma quỉ là kẻ xảo quyệt, mưu mô và chuyên đi lừa dối thiên hạ.

Tôi xin đưa ra một thí dụ thực tế: Nếu bạn thính giả là một người nam, ngay bây giờ, Đức Chúa Trời yêu thương đã bày tỏ cho Bạn biết Chúa là Đấng dựng nên loài người, trong đó có Bạn. Chúa đã cho Bạn biết Bạn đã phạm tội với Chúa vì không thờ phượng Ngài, Chúa đã kêu gọi quay về với Ngài bằng cách ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của Bạn. Tuy nhiên cho đến giờ nầy lý do gì Bạn chưa quyết định ăn năn tội và chưa bằng lòng tin Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của Bạn? Tôi tin rằng không phải vì một người nữ nào, mà chính bạn đã để cho ma quỉ cám dỗ Bạn cứng lòng từ chối sự yêu thương của Chúa. Nếu Bạn là một người nữ, Bạn cần ăn năn tội của mình và tin nhận Chúa Jêsus Christ ngay, để không bị người nam cho rằng vì bạn xúi giục họ phạm tội, mà họ phải công nhận Chúa dùng Bạn để cứu họ, giúp đỡ họ.

II/. THỨ HAI: ĐIỂM YẾU VÀ ĐIỂM MẠNH CỦA CON NGƯỜI.

Về điểm yếu và điểm mạnh. Thực tế cho thấy bất cứ sinh vật, thực vật, sản phẩm nào cũng có điểm yếu điểm mạnh, kể cả con người của chúng ta. Con người của chúng ta được Kinh thánh mô tả như sau: “các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn; chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta trau giồi hơn (I Côr. 12:22-23)

Lời Chúa dạy rõ ràng ‘Điểm yếu’ chính là ‘yếu điểm’ Bạn à. Người nam người nữ nào cũng có điểm yếu, đó là lý do Chúa đã dựng nên người nữ để ‘giúp đỡ’ người nam. Kinh thánh dạy: “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người nầy sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên! Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được? Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thể chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt (Truyền. 4:9-12).

Có những việc người nam làm thì rất tốt, nhưng cũng có những việc người nữ làm thì tốt hơn. Điều quan trọng nhất là đang khi loài người là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, dòng dõi loài người cứ di truyền tội lỗi cho thế hệ tiếp nối.

Do đó đang lúc người nam hoàn toàn vô kế khả thi, thì Đức Chúa Trời đã dùng người nữ để Đấng Cứu Thế là Chúa Jêsus Christ vào đời. Kinh thánh phán: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không… Chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rôma 3:10, 23). Kỳ diệu thay, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra (Gal. 4:4), không phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Và bởi Chúa Jêsus Christ là dòng dõi người nữ như lời tiên tri đã được Đức Chúa Trời hứa ban từ khi tổ phụ loài người phạm tội (Sáng. 3:15), sự cứu rỗi đã được Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, trong đó có Bạn và tôi.

Một lần nữa, qua Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải nói Đức Chúa Trời dựng nên người nữ không phải để xúi giục người nam phạm tội mà là để đem sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho toàn thể nhân loại, trong đó có bạn và tôi.

III/. THỨ BA: ĐÀN BÀ VÀ ĐÀN ÔNG TRONG CÁI NHÌN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Cảm ơn Bạn thính giả đã nêu ra một vấn đề rất quan trọng, vì từ xưa đến nay, trong cái nhìn của con người, ‘đàn bà’ và ‘đàn ông’ là hai thế lực tranh chiến không ngừng nghỉ. Có những dân tộc theo mẫu hệ thì giành chủ quyền cho nữ giới; ngược lại có những dân tộc theo phụ hệ thì giảnh chủ quyền cho nam giới. Thậm chí có người còn cho rằng người phụ nữ là sinh vật hạng nhì; còn ở nước Mỹ thì cho người nam đứng hàng thứ 5.

Nhưng khi đọc Kinh thánh thì trong cái nhìn của Đức Chúa Trời thì không giống như cái nhìn của con người. Mời Quý vị và bạn thính giả của chúng tôi lần giở những trang Kinh thánh để xem Đức Chúa Trời có cái nhìn thề nào về ‘đàn bà’ và ‘đàn ông’:

 • Sáng. 1:27, Lời Chúa phán: Đức Chúa Trời dựng nên người nam cùng người nữ, nghĩa là ‘đàn bà’ và ‘đàn ông’ đều do Đức Chúa Trời dựng nên, không có ai kém hơn ai về giá trị trước mặt Đức Chúa Trời.
 • Sáng 2:22, Kinh thánh phán: Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. Tôi rất cảm ơn Chúa khi đọc đến cách Chúa lấy xương sườn của A-đam làm nên người nữ, nếu Chúa lấy bất cứ xương chỗ nào khác cũng đều hoặc bất lợi cho người nam, hoặc bất lợi cho người nữ. Nếu Chúa lấy xương đầu thì người nữ sẽ làm đầu người nam; nếu Chúa lấy xương tay hoặc xương chân, thì người nữ sẽ thành nô ệ của người nam. Cảm ơn Chúa, Chúa đã lấy xương sườn, vị trí bên hông, để người nữ được người nam yêu thương, che chở.
 • Rôma 3:23, Lời Chúa phán: Chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất, hụt mất, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nghĩa là trước mặt Đức Chúa Trời thì người nam cũng như người nữ đều là những tội nhân đáng chết đời đời nơi địa ngục.
 • Gal. 3:28-29, Lời Chúa phán: Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một. Lại nếu anh em thuộc về Chúa Jêsus Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa, nghĩa là trong sự cứu rỗi của Chúa Jêsus Christ ban cho nhân loại thì đàn ông hay đàn bà đều được cứu miễn là người đó bằng lòng ở trong Chúa Jêsus Christ – tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình. Lẽ thật nầy được Kinh thánh nhắc đi nhắc lại nhiều lần: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời - hễ ai tin, nghĩa là ai cũng có thể được cứu, miễn là người đó bằng lòng ăn năn tội, tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình.

Nói đến đây, tôi nhớ lời của vị Giáo sư Thần học dạy tôi, năm 1966 có nói một câu thật chí lý, ông nói: Người VN nào cũng biết ăn nước mắm, thì người VN nào cũng cần được nghe Tin lành của Chúa Jêsus Christ để được cứu. Tôi không biết Bạn thính giả đang nghe những lời nầy là người nam hay người nữ, Lời Chúa hứa người nam hay người nữ cũng đều được nghe Tin Lành của Chúa Jêsus Christ và người nữ hay người nam đều cũng cần tin Chúa Jêsus để được Chúa yêu thương, được Chúa tha tội, và được Chúa ban cho cơ hội đi trên Con Đường Vĩnh Phúc.

Mong lắm thay!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by