You are hereCẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 11)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 11)


By admin - Posted on 15 October 2012

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 11: LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC NHẬM

Kinh Thánh: Công vụ 9:10-19a

Câu gốc: Công vụ 9:11-12

I/. LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC NHẬM KHI NÀO? “vì NGƯỜI ĐƯƠNG CẦU NGUYỆN và đã thấy…”

-  Qua Kinh Thánh, chúng ta thấy Đức Chúa Trời thường đáp lời cầu nguyện của kẻ kêu cầu Chúa bằng 3 cách:

(1)   Chúa trả lời ĐƯỢC, và được ngay khi cầu nguyện - có thể còn đang cầu nguyện.

(2)   Chúa trả lời KHÔNG, vì Chúa thấy điều đó không phải là điều chúng ta cần, mà chỉ là điều chúng ta muốn, thường những điều đó có thể theo mắt chúng ta thì tốt, nhưng trong sự hiểu biết đời đời của Đức Chúa Trời thì điều chúng ta xin sẽ đem tai hại cho chúng ta.

(3)   Cách thứ ba, Chúa sẽ trả lời: ĐƯỢC nhưng phải CHỜ ĐỢI một thời gian không nhất thiết là bao lâu.

-  Theo câu gốc chúng ta có trong Công vụ 9:11-12, Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của Sau-lơ, ĐƯƠNG KHI người cầu nguyện, nghĩa là theo cách trả lời thứ nhất.

-  Hai chữ ‘đương khi’ nghĩa là còn đang bày tỏ những nhu cần xin Chúa, chưa nói hết, thì Chúa đã đáp lời ban cho.

-  Đaniên 9:20-23, đây cũng là trường hợp của Tiên tri Đaniên (Thi thiên 139:1-4).

II/. LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC NHẬM NHƯ THẾ NÀO? “vì người đương cầu nguyện và ĐÃ THẤY

-  Hai chữ ĐÃ THẤY cho biết là Chúa đáp lời cầu nguyện cách rõ ràng.

-  Chúa đáp lời rõ ràng như thế nào?

 • Chúa đáp lời cầu nguyện của Sau lơ bằng cách cho ông thấy một người tên Anania.
 • Saulơ được Chúa cho thấy Anannia bước vào đặt tay trên mình
 • Saulơ được Chúa cho thấy ông được sáng mắt lại.

-  Chúng ta không biết Chúa cho Saulơ thấy cách nào, nhưng khi ấy mắt của Saulơ đã mù hoàn toàn (9:8-9).

-  Qua Kinh Thánh.

 • Sáng. 13:14-17, Đức Chúa Trời đã cho Áp-ra-ham thấy những lời hứa của Chúa ban cho ông và dòng dõi của ông.
 • Sáng. 24:12-21 (#15), Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của Ê-li-ê-se ngay tức thì - Người đầy tớ chưa dứt lời  cầu nguyện - bằng cách cho ông thấy cảnh thật đang diễn ra.
 • Mathiơ 1:19-20, Chúa trả lời Giô-sép trong giấc chiêm bao (Truyền. 5:3)

-  Điều quan trọng là Đức Chúa Trời luôn trả lời sự cầu nguyện cách rõ ràng không cần phải suy đoán, kể cả ban cho hoạn nạn (Công vụ 20:22-23 - thông thường chúng ta hãy nghĩ rằng Chúa đáp lời cầu nguyện thì chúng ta sẽ được hanh thông, mà không nghĩ rằng có khi Chúa đáp lời bằng hoạn nạn).

III/. LỜI CẦU NGUYỆN CỦA AI ĐƯỢC NHẬMtìm tên SAU-LƠ, NGƯỜI TẠT SƠ, Ở NHÀ GIU-ĐA; VÌ NGƯỜI đương cầu nguyện.

-  Người cầu nguyện được Chúa nhậm lời ở đây là chính Sau-lơ. Sau-lơ là ai?

-  Có lẽ lúc bấy giờ có nhiều người tên Sau-lơ, nên Chúa nói rõ lý lịch của Sau-lơ cho Anania biết: Saulơ, người Tạt-sơ, [đang] ở nhà Giu-đa…

-  Chúng ta chỉ cần đọc phần thượng văn thì biết rõ Sau-lơ là ai:

 • 7:58, Saulơ là người giữ áo [chịu trách nhiệm] trong việc ném đá xử tử Ê-tiên.
 • 8:1-3, Saulơ là người chỉ huy những trận bắt bớ Hội Thánh đầu tiên, giết hoặc giam giữ các Cơ-Đốc nhân.
 • 9:1-2, Saulơ đang có mặt tại Đa-mách với mục đích ban đầu là tiêu diệt Cơ-Đốc Giáo.

-  Cảm ơn Chúa, Chúa không ngừng ở đây. Nếu Chúa ngừng ở đây thì chắc chắn Anania không cần Chúa giới thiệu và cũng không dám đến gặp Saulơ, vì Anania biết rõ về Saulơ (9:13-14).

-  Chúa biết điều đó, nên điều Chúa muốn giới thiệu cho Anania điều Anania chưa biết là: người đương cầu nguyện và đã thấy …

-  Như vậy, Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của ai?

 • của một người có một quá khứ độc ác, xấu xa (I Timôthê 1:13) - không có nghĩa là vì quá khứ xấu xa đó mà Chúa nhậm lời, nhưng cũng không vì quá khứ xấu xa mà Chúa không nhậm lời cầu nguyện. Chúa nhậm lời cầu nguyện của Saulơ vì ông là người đã biết ăn năn quay về với Chúa.
 • của một người mới vừa tin Chúa được 3 ngày (9:9). Thật sự, Chúa nhậm lời Saulơ ngay khi ông vừa tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế của đời sống ông (9:4-5; 22:7-10).

-  II Côrintô 6:1-2, rõ ràng Chúa nhậm lời cầu nguyện của một người không tùy thuộc vào

 • thời gian người đó tin Chúa lâu hay mới tin.
 • không tùy thuộc vào lý lịch quá khứ người đó tốt hay xấu,
 • HOÀN TOÀN TÙY THUỘC VÀO TẤM LÒNG NGƯỜI ĐÓ và ĐỜI SỐNG CÙNG NHU CẦN HIỆN TẠI.  

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by