You are hereCẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 12)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 12)


By admin - Posted on 19 October 2012

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 12: NGHI THỨC CẦU NGUYỆN

(CẦU NGUYỆN LÀ SỰ CHIẾN ĐẤU)

Kinh Thánh: Công vụ 9:40

Mục đích: Cầu nguyện là một sự chiến đấu, không phải là một nghi thức tôn giáo.

Công vụ 9:40 đã diễn tả từng hành động của Phierơ khi cầu nguyện cứu sống bà Ta-bi-tha, cho thấy có sự căng thẳng đức tin trong ông. Phierơ đã có BA (3) hành động:

I/. BIỂU NGƯỜI TA RA NGOÀI: 9:40, PHIERƠ BIỂU NGƯỜI TA RA NGOÀI HẾT…

-  Trong câu 39, tất cả những người đàn bà góa từng được Ta-bi-tha giúp đỡ đã đến gặp Phierơ, dù Kinh Thánh không ghi lại họ có yêu cầu Phierơ cứu sống bà Ta-bi-tha, nhưng qua việc họ khóc và cho Phierơ xem những quần áo mà bà Ta-bi-tha đã may cho họ lúc bà còn sống, rõ ràng họ đã nói lên ý muốn Phierơ cứu sống bà Ta-bi-tha.

-  Tại sao họ dám xin Phierơ cứu sống bà Ta-bi-tha ?

-  Chắc chắn những tin tức từ thành Ly-đa, một thành phố ở gần thành Giốp-bê, nơi đó Phierơ cầu nguyện cho Ê-nê - một người đau bại đã 8 năm được chữa lành (9:32-35), đã đồn đến tai những người đàn bà góa tại Giốp-bê.

-  Một điều chắc chắn nữa là có nhiều người hiện tại nơi có xác chết của bà Ta-bi-tha, kèm theo tiếng khóc của số đông người đó. Thật là một cảnh ồn ào.

-  Mathiơ 9:23, tình cảnh nầy khiến chúng ta nhớ đến tình cảnh mà Chúa Jêsus Christ đã gặp tại nhà của Giai-ru: thấy bọn thổi sáo, và chúng làm om sòm, kẻ khóc, người kêu lớn tiếng (Mác 5:38).

-  Và điều đầu tiên là Phierơ bắt chước Chúa Jêsus Christ của ông khi Chúa cứu sống con gái của Giai-ru (Mathiơ 9:24; Mác 5:40): Phierơ biểu người ta ra ngoài hết…

-  Sự yên tĩnh là điều cần thiết trong sự cầu nguyện.

 • Mathiơ 6:6
 • Mathiơ 26:36, 44
 • Mác 1:35, nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó.

II/. QUÌ GỐI: 9:40, Phierơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi QUÌ GỐI MÀ CẦU NGUYỆN.

-  Quỳ gối (hay sấp mặt xuống đất) là nghi thức cầu nguyện thường được các Thánh đồ áp dụng.

 • Sáng. 17:3, ……………………………………..….
 • Phục truyền. 9:18, 25, ……………………………..
 • I Vua 18:42, …………………………………… ….
 • Luca 22:41, …………………………………………

-  Theo truyền thuyết Thánh Gia-cơ (em của Chúa Jêsus), người viết sách Giacơ có đầu gối lạc đà, vì ông thường quì gối cầu nguyện đến nỗi chai đầu gối.

-   Phierơ cũng quì gối xuống cầu nguyện với Chúa.

-   Bao giờ cũng vậy, tư thế quì gối cầu nguyện là nghi thức tốt nhất để chúng ta tập trung tinh thần cầu nguyện.

III/. PHÁN VỚI XÁC CHẾT: 9:40, Phierơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quì gối mà cầu nguyện; đoạn XÂY LẠI VỚI XÁC, MÀ RẰNG: Hỡi ta-bi-tha, hãy chờ dậy ! Người mở mắt thấy Phierơ, bèn ngồi dậy liền.

-  Thông thường trong khi cầu nguyện xin Chúa một điều gì, chúng ta chỉ xin Chúa làm. Nhưng qua Kinh Thánh, đôi khi chúng ta thấy Chúa ban cho người cầu nguyện được quyền nhơn danh Chúa để ra lịnh, thay vì chờ Chúa ra lịnh.

 • Dân số ký 20:8, ……………………………………
 • Giô-suê 10:12-13, …………………………………

-  Cầu nguyện và truyền phán với nan đề được chính Chúa Jêsus Christ thường được Chúa Jêsus Christ sử dụng.

 • Mathiơ 8:26b, ………………………………………
 • Mác 7:34-35, ……………………………………….
 • Giăng 11:43-44, nhất là khi Chúa Jêsus Christ đuổi quỉ.

-  Chúng ta cũng phải học cách của Chúa Jêsus cũng như Phierơ đã học: cầu nguyện rồi nhơn danh Chúa Jêsus Christ để truyền lịnh đối với nan đề.

-  Trong Hội Đồng Mục sư Truyền Đạo tại Đàlạt tháng 1 năm 1973, Mục sư Octavinus người Indonesia thuật lại rằng: khi ông vào học Trường Kinh Thánh, vì Trường nằm gần một vùng đầm lầy, buổi tối đến có rất nhiều loài ếch nhái, ễnh ương kêu ầm ĩ. Ông cùng các bạn trong Trường cầu nguyện xin Chúa dẹp những con vật đó để anh em có thì giờ yên tĩnh học bài. Họ cứ cầu nguyện, còn các con vật ấy vẫn cứ kêu. Thình lình ông nhớ lại gương ra lịnh của Chúa Jêsus Christ, ông Octavinus đứng lên đến bên cửa sổ, ông nhơn danh Chúa Jêsus Christ ra lịnh cho những con vật đó im lặng. Kỳ diệu thay, tất cả lập tức im lặng.

-  Cầu nguyện rồi vận dụng đức tin nhơn danh Chúa Jêsus Christ ra lịnh cho nan đề, anh chị em sẽ thấy cầu nguyện là một cuộc chiến đấu căng thẳng, không phải là một nghi thức tôn giáo bình thường.

-  Ba nghi thức nầy chính Phierơ học được của Thầy mình là Chúa Jêsus Christ (Mác 5:40-41). Kinh Thánh không ghi lại Phierơ đã nói gì trong lời cầu nguyện, có lẽ ông quì gối và đã nói với Chúa: Lạy Chúa Jêsus, con nhớ đến cách Ngài đã cứu sống con gái của Giai-ru. Bây giờ con làm theo gương của Ngài.

- Anh chị em hãy một lần vào phòng riêng, đóng cửa lại, quì gối xuống cầu nguyện, rồi vận dụng đức tin nhơn danh Chúa Jêsus Christ xây lại với nan đề phán một tiếng, để nhận ra mình vừa trải qua một trận chiến trong sự cầu nguyện.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by