You are hereDỤC TÍNH

DỤC TÍNH


By admin - Posted on 25 October 2012

CÂU HỎI: Tại sao Đức Chúa Trời ban cho con người ‘dục tính”? Trong nhiều trường hợp, chính ‘dục tính’ này đã đưa con người đến với tội lỗi!

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 118)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa ban cho Bạn thính giả nhìn nhận Đức Chúa Trời là Đấng ban cho con người ‘dục tính’, một sự ban cho vô giá mà ngoài Đức Chúa Trời Tạo Hóa không thần nào, không người nào có quyền năng như vậy.

Để trả lời câu hỏi của Bạn thính giả, tôi xin nói đến 3 điều Kinh thánh dạy về Dục Tính hay Tính Dục.

I/. THỨ NHẤT: KINH THÁNH DẠY VỀ NGUỒN GỐC CỦA TÍNH DỤC.

Nói đến sự sáng tạo thì ngoài Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời Tạo Hóa mặc khải ra, loài người chúng ta không còn có thể tìm thấy một giải thích nào rõ ràng và hợp lý, đáng để chúng ta tin. Qua Kinh thánh, chúng ta được Chúa cho biết chính Đức Chúa Trời khi sáng tạo muôn loài vạn vật trên trái đất, từ các loại thực vật đến các sinh vật dưới nước, trên trời, các loài thú trên đất, và loài người nữa, Chúa đều ban cho ‘dục tính’. Về loài người, Kinh thánh ghi lại rõ ràng: Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất… (Sáng. 1:28).

Nếu công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời dừng ở đây thì ‘tính dục’ của loài người cũng giống như tính dục của các loài thực vật và động vật, nghĩa là chỉ có mục đích truyền giống. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời không sáng tạo con người đồng đẳng như các loài vật, Kinh thánh làm chứng rằng: Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chơn người… - (Thi. 8:5-6). Đức Chúa Trời không dựng nên con người để phục vụ mà là để Chúa yêu thương.

Nói đến dây, chúng ta phải lấy làm tiếc là có một số người đã không thấy Đức Chúa Trời Tạo Hóa yêu thương quí trọng con người. Kinh thánh phán: Họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng sanh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng (Rôma 1:21-23).  Thậm chí còn cho rằng tổ phụ của họ phát xuất từ loài thú.

Kinh thánh ghi tiếp công việc Đức Chúa Trời sáng tạo loài người như sau: Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh (Sáng. 2:7). Để hiểu được điều kỳ diệu của việc Đức Chúa Trời hà hơi hay thổi sự sống của Chúa vào tượng người mà Chúa đã nắn nên, khiến tượng đó thành Con Người - một loài sanh linh, chúng ta cần đọc Lời Chúa: Đức Chúa Trời là sự yêu thương, Đức Chúa Trời là tình yêu! Lời Chúa muốn loài người chúng ta biết rằng Chúa ban cho con người tính dục để con người đạt đến Tình Yêu! Muôn loài có tính dục chỉ để truyền giống, riêng con người được Đức Chúa Trời ban cho tính dục để hưởng được Tình Yêu, ngoài mục đích truyền giống. Bạn thấy rõ có những cặp vợ chồng dù họ không có con vì một lý do nào đó, họ vẫn yêu nhau. Ngược lại có những người không thấy giá trị cao quí khi Đức Chúa Trời Tạo Hóa ban cho con người tính dục để họ hưởng được Tình Yêu, họ có vợ có chồng chỉ để truyền giống nối dõi như các loài sinh vật khác, bởi đó mới có câu ‘nữ sanh ngoại tộc’, hoặc ‘không có con nối dòng là tội bất hiếu lớn nhất’, hoặc câu: sanh một con trai thì kể là có, sanh mười con gái thì kể là không, thậm chí có những người còn hạ thấp tính dục hơn, họ không cần tình yêu, không cần truyền giống, họ biến tính dục thành tình dục, dâm dục. Dĩ nhiên, trong Tình Yêu có tình dục, nhưng tình dục chưa chắc có Tình Yêu.

Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả nhìn nhận Đức Chúa Trời là Đấng ban ‘Tính Dục’ cho con người, Kinh thánh khẳng định Đức Chúa Trời là Đấng Chí Thánh, không kể kẻ có tội là vô tội, mắt của Chúa thánh sạch chẳng nhìn xem sự dữ, thì chắc chắn Đức Chúa Trời không ban cho con người Tính Dục để con người phạm tội, chỉ tại ai đó đã không biết trân quí Tính Dục để rồi hạ cấp chính mình xuống ngang hàng các loài khi biến Tính Dục thành Tình Dục. Trái lại, Kinh thánh cho chúng ta biết khi Đức Chúa Trời ban tính dục cho mọi loài kể cả con người, thì Đức Chúa Trời ban phước, không phải ban tội lỗi. Và riêng con người, Chúa ban tính dục cho con người để con người hưởng được cái đẹp, cái cao quý của Tình Yêu là chính Chúa – vì Đức Chúa Trời là Tình Yêu (I Giăng 4:8, 16).

Tôi quả quyết khi Bạn thính giả thực hiện đúng mục đích của Tính Dục thành Tình Yêu, chắc chắn Bạn thính giả sẽ nhận ra ngay có một Đức Chúa Trời yêu thương chính Bạn và Ngài đã đến thế gian hi sinh chịu chết đền tội cho Bạn.

II/. THỨ HAI: KINH THÁNH DẠY CÁCH SỬ DỤNG TÍNH DỤC. Nhã Ca 8:6-14

Tôi không biết bạn thính giả đã từng đọc Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời chưa, nếu chưa, tôi mong Bạn hãy tìm đọc một lần, Bạn sẽ thấy trong Kinh thánh, Chúa dạy những việc rất thực tế cho đời sống hằng ngày của loài người chúng ta, trong đó có chuyện Tính Dục chân chính thể hiện qua Tình Yêu. Tôi xin giới thiệu cho Bạn một trong những phân đoạn Kinh thánh dạy về điều đó trong một sách của Kinh thánh có tên là Nhã Ca đoạn 8:6-14.

  • Kinh thánh mô tả Tính Dục như sau: Hãy để tôi như một cái ấn nơi lòng (hay trái tim) chàng, như một cái ấn trên cánh tay chàng; Tính Dục vừa có thể như một Cái Ấn, tức là một sở hữu thuộc về một vị vua, nghĩa là một sở hữu cao quý, đẹp đẽ; nhưng không biết sử dụng Tính Dục thì nó sẽ trở nên cái sẹo trong lòng, trên tay, ai cũng thấy.
  • Kinh thánh xác định; Vì ái tình mạnh như sự chết, lòng ghen hung dữ như Âm phủ; sự nóng nó là sự nóng của lửa, thật một ngọn lửa của Đức Giê-hô-va. Nước nhiều không tưới tắt được ái tình, các sông chẳng nhận chìm nó được; Nếu người nào đem hết tài sản nhà mình, đặng mua lấy ái tình, ắt người ta sẽ khinh dể nó đến điều. Bạn thính giả có nghe Lời Chúa dạy về sự nguy hiểm của Tính Dục khi bị lạm dụng cách bất chính không?

Cảm ơn Chúa, sau khi giải thích cho chúng ta thấy hai mặt của Tính Dục, nếu biết sử dụng Tính Dục có thể trở nên phương tiện tôn quý con người, nhưng nếu không biết sử dụng, nó cũng có thể hủy diệt con người; Lời Chúa là Kinh thánh dạy chúng ta cách sử dụng Tính Dục chân chính như sau:

  • Giai đoạn Tính Dục chưa phát triển, thì Lời Chúa dạy: Nếu nó là một vách thành, chúng tôi sẽ xây tháp bạc trên nó; nếu nó là một cái cửa, chúng tôi sẽ đóng bít lại bằng ván hương nam. ‘Tháp’ là để bảo vệ, canh giữ, nhưng đây là tháp bạc nghĩa là canh giữ sự trong sạch; đóng bít cửa chỉ bằng ván hương nam là ván thơm, gỗ quý, giữ tiếng thơm khi Tính Dục chưa phát triển.
  • Đến giai đoạn Tính Dục phát triển đủ, Lời Chúa dạy: Tôi là một tường thành, hai nương long tôi như những ngọn tháp; bấy giờ tôi ở trước mắt nhiều người như kẻ đã được bình an… Vườn nho của tôi ở trước mặt tôi,… Hỡi Sa-lô-môn, một ngàn miếng bạc sẽ về phần ông, còn hai trăm về những kẻ giữ hoa lợi nó. Đến giai đoạn Tính Dục phát triển đủ nầy, con người có quyền thể hiện Tình yêu không có gì hổ thẹn trước mắt mọi người, nhưng ‘vườn nho của tôi vẫn ở trước mặt tôi’, nghĩa là vẫn thuộc của tôi, yêu thì trao một ngàn đúng định mức – Tình Yêu là ban cho, nhưng vẫn giữ lại ‘hai trăm’ chờ ngày cưới.

·         Điểm đến của Tính Dục chân chính là Tình Yêu chân chính; điểm đến của Tình Yêu chân chính là một sự kết hợp thành gia đình khi hai người cùng sống trong vườn nho. Lời Chúa dạy: Hỡi kẻ ở trong vườn, các bạn đều lắng tai nghe tiếng nàng! Xin hãy cho ta nghe tiếng nàng! Hỡi lương nhơn tôi, hãy vội đến, khá giống như con hoàng dương hay là như con nai con ở trên các núi thuốc thơm. Bạn thính giả có thể thấy được hình ảnh một gia đình hạnh phúc với người vợ dịu dàng ngay trong giọng nói; người chồng thì vui tươi bên người vợ như con hoàng dương hay con nai con bên núi thuốc thơm. Làm sao có được một gia đình hạnh phúc như thế? Vì họ đã có một Tình Yêu chân chính sanh ra từ một Tính Dục chân chính.

Với cách thực hiện Tính Dục chân chính như vậy, thì làm sao chúng ta có thể cho rằng phạm tội là do Tính Dục? Trong câu hỏi, Bạn thính giả đã nói: Trong nhiều trường hợp, chính dục tính này đã đưa con người đến với tội lỗi, Kinh thánh cũng dạy những chi thể khác cũng có thể khiến loài người phạm tội như Chúa Jêsus phán: Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi… Lại nếu tay hữu ngươi xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi… (Math. 5:28-30). Rõ ràng mắt, chân, tay hoặc dục tính không phải là nguyên nhân gây phạm tội đó chỉ là những phương tiện phạm tội, thế thì nguyên nhân khiến phạm tội là gì? Chúng ta hãy nghe lời của một vị thánh đồ trả lời: Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi… Ví bằng tôi làm điều tôi không muốn, ấy chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy (Rôma 7:17, 20). Bạn có nhận ra nguyên nhân đó không? Phải, đó là vì tội lỗi ở trong chúng ta, tội chối bỏ Đức Chúa Trời từ tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va di truyền lại và tội lỗi của chính chúng ta nữa, Kinh thánh khẳng định: Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rôma 3:23). Chính tội lỗi đã bắt loài người chúng ta ở dưới sự cai trị của ma quỉ, bởi đó thân thể chúng ta đã trở nên công cụ phạm tội, từ con mắt, chân, tay, tư tưởng cả đến tính dục nữa. Vấn đề chính của chúng ta không phải là đổ thừa cái gì khiến chúng ta phạm tội, mà là nhận diện điều gì khiến dục tính hay các chi thể của chúng ta đưa đến phạm tội? Đó chính là Tội Lỗi trong mỗi chúng ta. Thế thì làm sao để tội lỗi không điều khiển con người chúng ta phạm tội, làm sao để chúng ta có một Tính Dục chân chính? Đó là điều thứ ba mà Lời Chúa dạy về Tính Dục:

III/. THỨ BA: ĐỂ CÓ MỘT TÍNH DỤC CHÂN CHÍNH.

Để có một đời sống Tính Dục chân chính hầu hưởng được một Tình Yêu chân chính, một gia đình hạnh phúc, chúng ta phải được tẩy sạch tội lỗi đối với Đức Chúa Trời, được giải cứu khỏi quyền lực của ma quỉ, không để ma quỉ điều khiển chúng ta nữa.

Để được tẩy sạch tội lỗi và thoát khỏi quyền lực ma quỉ, Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta: Huyết của Chúa Jêsus – Con Đức Chúa Trời làm sạch mọi tội chúng ta… Muốn được Huyết của Chúa Jêsus tẩy sạch mọi tội, Kinh thánh dạy: Còn nếu chúng ta xưng nhận tội mình thì Đức Chúa Trời là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

Một phương pháp rất đơn giản, bạn cũng như tôi chỉ cần ăn năn tội của mình đối với Chúa, bao nhiêu năm không thờ phượng Chúa, đã để cho ma quỉ và tội lỗi cai trị đời sống mình, quyết định quay về tiếp nhận công lao chịu chết chuộc tội của Chúa Jêsus trên cây thập tự cho chính mình để Chúa tha tội và mời Chúa ngự vào làm chủ đời sống của mình, dẫn dắt mọi sự trong đời sống mình, trong đó có cả tính dục của mình. Bạn chỉ cần thành tâm thưa với Chúa vài lời với đức tin đặt trọn nơi Chúa, Chúa hứa: Kẻ đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu… Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người đó, ăn bữa tối với người và người với ta. Với Lời Chúa và qua kinh nghiệm bản thân, tôi quả quyết ngay tức thì bạn sẽ nhận được một đời sống mới, rồi Bạn sẽ không còn muốn phạm tội mà chỉ muốn làm những việc đẹp lòng Đức Chúa Trời mà thôi.

Kinh thánh ghi lại một người tên là Giô-sép khi còn trẻ tuổi, lại có hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi, có tài quản lý coi sóc gia tài cho một quan chức cao cấp của triều đình Ai Cập.  Vợ của vị quan cao cấp nầy dụ dỗ Giô-sép phạm tội với bà. Đứng trước sự cám dỗ tình dục, Giô-sép đã khẳng định: Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời tôi sao? Với đời sống có Chúa, Giô-sép đã thắng sự cám dỗ tình dục!

Khi Bạn đã tin Chúa, bạn sẽ học Lời Chúa, khi đứng trước sự cám dỗ tình dục, Bạn sẽ nhớ đến Lời Chúa dạy: Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời (I Côr. 6:18-20). Khi Bạn nhớ Lời Chúa dạy như vậy, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong Bạn sẽ ban cho Ban sức mạnh, khi đó Bạn sẽ vui mừng đắc thắng khi bảo vệ được đời sống Tính dục chân chính; nếu bạn đang yêu, Bạn thưởng thức được hương vị Tình yêu; Nếu bạn có gia đình, Bạn sẽ vui lắm thấy gia đình mình hạnh phúc.

Hãy làm một người đắc thắng Bạn nhé! Đắc thắng vì Bạn cũng như tôi đã tin Chúa, được Chúa ngự vào lòng dẫn dắt đời sống mình.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by