You are hereCẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 14)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 14)


By admin - Posted on 26 October 2012

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 14: CÁM DỖ TRONG SỰ CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 10:9-16

Câu gốc: Công vụ 10:9-10

I/. ĐIỀU CÁM DỖ TRONG SỰ CẦU NGUYỆN: 10:9-10, … nhằm giờ thứ sáu … người đói và thèm ăn…

-  Thông thường nghe nói đến cám dỗ, chúng ta sẽ nghĩ đến những mưu chước gì to lớn của ma quỉ, ít khi nào chúng ta nghĩ đến những chuyện gọi là vụn vặt.

- Qua Kinh Thánh, Lời Chúa bày tỏ cho chúng ta biết nhiều phương diện về sự cám dỗ:

1. Kẻ cám dỗ:

-  Kinh Thánh cho chúng ta biết Cơ-Đốc nhân có ba kẻ thù luôn theo đuổi cám dỗ: (1) ma quỉ, (2) Thế gian, (3) xác thịt.

-  Nói đúng hơn, ma quỉ sẽ trực tiếp cám dỗ chúng ta, đồng thời nó sẽ sử dụng những phương tiện của thế gian (như sự vinh hoa, phú quý của thế gian); hoặc nó sẽ sử dụng xác thịt của chúng ta (sự kiêu ngạo, tham muốn…)

-  Sáng. 3:1-6, sự cám dỗ đã bắt đầu từ con rắn truyền sự nghi ngờ Chúa vào Ê-va, xác thịt Ê-va bị khuấy động bởi trái cấm.

-  Mathiơ 4:1-11, sự cám dỗ bắt đầu từ ma quỉ, nó dùng những phương tiện cám dỗ: nhu cần ăn; sự kiêu ngạo là con của Chúa, Chúa sẽ giữ gìn không bao giờ gặp tai họa; sự tham muốn được đời này bằng con đường tắt của ma quỉ;

2. Cách cám dỗ:

-  I Giăng 2:16, đây là 3 cách ma quỉ dùng để cám dỗ Cơ-Đốc nhân.

-  Công vụ 10:9-10, sự cám dỗ đã đến với Phierơ bằng cái đói và thèm ăn.

-  Khi nghe đến cách cám dỗ nầy, chúng ta là những Cơ-Đốc nhân sống tại Mỹ sẽ khó mà quan tâm, vì ai cũng cho rằng: Nước Mỹ không bao giờ sợ đói ! Hoặc ở Mỹ, việc ăn uống không quan trọng, người ta còn tìm cách bớt ăn, hay không ăn.

-  Nhưng thực tế hiện nay tại các bang Louisiana, Alabama, nơi cơn bão Katrina đi qua, chắc chắn không ai dám nói như thế nữa: Nhiều người đã chết đói ngay trên đất Mỹ giàu có thực phẩm; nhiều người đã chết khát ngay bên dòng sông Mississippi.

-  Cũng có thể sự cám dỗ nầy sẽ đến với chúng ta dưới hình thức khác: làm việc để chống đói (Khải. 13:16-17). Chúng ta bị cám dỗ làm việc để chống đói mà quên cầu nguyện.

II/. NGƯỜI BỊ CÁM DỖ TRONG SỰ CẦU NGUYỆN: Công vụ 10:9-10, …Phierơ leo lên mái nhà để cầu nguyện.

-  Chúng ta thật phải cảm thông và thán phục con người của Sứ đồ Phierơ, vì ma quỉ thật lúc nào cũng muốn sàng sãy ông (Luca 22:31), và Chúa lúc nào cũng phải cầu nguyện cho ông để ông có thể đứng vững.

-  Trong các Sứ đồ, Phierơ là người bị ma quỉ cám dỗ tấn công liên tục:

  • Mathiơ 16:22-23.
  • Giăng 18:10-11, Phierơ bị cám dỗ dùng gươm giải cứu Chúa Jêsus.
  • Mathiơ 26:69-75
  • Galati 2:11-14, Phierơ bị cám dỗ sống giả hình.

-  Lần nầy trong khi cầu nguyện, Phierơ cũng bị cám dỗ. Chúng ta thật cảm thông với Phierơ trước sự cám dỗ theo đuổi ông. Điều cảm ơn Chúa là Phierơ không vì những thất bại trước cám dỗ mà nản lòng, nhưng cứ ăn năn, rồi đứng lên tiếp tục con đường Chúa giao.

- Trong quyển truyện Quo Vadis? - Lạy Chúa, Chúa đi đâu?, người ta kể rằng trong khi sự bắt bớ dấy lên mạnh mẽ tại thành La mã, một số Cơ-Đốc nhân thấy Phierơ đã già yếu, nên khuyên ông lánh đi nơi khác. Trên con đường đi ra khỏi thành La Mã, Phierơ gặp một người đi ngược lại, đến gần ông nhận ra Chúa Jêsus Christ, Phierơ liền hỏi: Lạy Chúa, Chúa đi đâu?. Chúa trả lời: Vì Hội Thánh bị bắt bớ, ai cũng bỏ đi hết, nên ta phải vào thành để chịu khổ với con cái Chúa. Lời đó làm Phierơ tỉnh thức, nhận ra sự cám dỗ ông đang gặp, nên Phierơ liền trở vào thành LaMã và chịu đóng đinh ngược.

-  Điều học được nơi Phierơ là ông thường thất bại trước cám dỗ, nhưng không bao giờ đầu hàng cám dỗ.

III/. CÁCH THẮNG CÁM DỖ TRONG SỰ CẦU NGUYỆN: Công vụ 10:9-10, …Phierơ leo lên mái nhà cầu nguyện.

-  Tại sao Phierơ phải leo lên mái nhà để cầu nguyện ?

-  Có người cho là vì nhà người Do thái thường có một căn phòng trên sân thượng dành cho khách (II Vua 4:10), và người Y-sơ-ra-ên thường lên phòng cao để cầu nguyện.

-  Nhưng chúng ta cũng phải nhìn thấy một ý nữa là Phierơ không dám ở dưới nhà để cầu nguyện, vì ông không thể chịu nổi mùi vị của thức ăn đang được chiên xào trong lúc quá đói.

-  Phierơ phải tìm cách tránh xa sự cám dỗ đang len vào bao tử của ông.

-  Nhiều lần Kinh Thánh dạy chúng ta tránh sự cám dỗ, không nên khinh dể nó:

  • II Tês 5:22,
  • Gia-cơ 4:7
  • Mathiơ 6:13, chính Chúa Jêsus Christ dạy chúng ta cầu nguyện tránh trước khi sự cám dỗ xảy đến. Mỗi ngày chúng ta đọc bài cầu nguyện chung, xin Chúa cho chúng ta nhận ra những nguy hiểm của sự cám dỗ để tránh xa nó.

-   Sáng. 39:11-12, Giô-sép đã bỏ chạy khi sự cám dỗ đến với ông.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by