You are hereTHI THIÊN 128

THI THIÊN 128


By admin - Posted on 28 October 2012

Đề mục: GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Kinh thánh: Thi thiên 128:1-6

Câu gốc: Thi thiên 128:4

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 119)

I/. NỀN TẢNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC. c.1

-  Tác giả Thi. đã có một nhập đề trực tiếp khi nói đến Gia Đình Hạnh Phúc, tác giả đã giới thiệu Nền Tảng để có một Gia Đình Hạnh Phúc. Nền Tảng đó là: ‘Kính sợ Đức Giê-hô-va’.

-  Và người tin Chúa biết Lời Chúa dạy: Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng (Châm. 9:10).

- Thật vậy, Rôma 1:21-23 nói về những người không tin Chúa, không biết kính sợ Chúa thì họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Nếu Chúa bày tỏ cho chúng ta biết Chúa thì chúng ta cũng đã giống như họ.

- Nhưng làm sao biết một người kính sợ Chúa? Thi. 128:1b nói: Người kính sợ Chúa là người đi trong đường lối của Chúa!

Đường lối của Chúa ở đâu? Thi. 119:105 xác nhận: Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối của tôi. Cảm ơn Chúa, nhờ lời Chúa soi rọi, soi sáng để tôi sống trên đất hằng ngày

- Tại chúng ta hiểu lầm Lời Chúa, có lẽ vì ảnh hưởng các tôn giáo đời nầy ăn sâu quá nên chúng ta cứ nghĩ Kinh thánh là Lời Chúa để dành đọc ở nhà thờ, để làm lễ, kể cả để dễ ngủ. Hãy đọc Kinh thánh để biết công dụng của Kinh thánh ngoài việc chỉ dẫn đến với Chúa Jêsus Christ để được cứu rỗi,

- Điều quan trọng là Lời Chúa cũng dạy người tin Chúa cách để có một Gia Đình Hạnh Phúc, và Gia Đình Hạnh Phúc đối với Chúa quan trọn là dường nào.

  • Sáng. 2:18-22, mở đầu Kinh thánh là một Gia Đình.
  • Ở giữa Kinh thánh là những Gia Đình Hạnh Phúc như Thi. 128; Châm. 31:10-31; Nhã Ca.
  • Cuối Cựu Ước là Lời lên án Gia Đình li dị - Mal. 2:14-16.
  • Mở đầu Tân Ước là một Gia Đình Hạnh Phúc của Giô-sép và Ma-ri.
  • Giữa Tân Ước là những Gia Đình Hạnh Phúc trong I Côr. 7; Êph. 5.
  • Cuối Tân Ước cũng là kết thúc Kinh thánh là Gia Đình Hạnh Phúc của Phi-e-rơ (I Phi. 3:1-7), Gia Đình Hạnh Phúc của Chúa Jêsus Christ và Hội thánh - Khải 22:17.

- Đó là lý do Thi. 128 bắt đầu với từ PHƯỚC - Phước chỉ có từ nơi Chúa ban, không có thần nào, người nào có thể cho con người Phước. Muốn được Phước ngay trong gia đình thì người đó phải kính sợ Chúa; kính sợ Chúa thì phải là người tin Chúa và làm theo Lời Chúa là Kinh thánh (Lời Chúa nói rõ là Kinh thánh - Đường lối của Chúa, vì nhiều người ngày nay dám phạm thượng cho rằng lời của họ là Lời của Chúa).

II/. CẢNH GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC. 128:2-3

-  Hai câu nầy Thi. mô tả những cái Phước của một Gđ kính sợ Chúa:

-  Người chồng: hưởng được công việc tay mình, được phước, may mắn. Có nhiều người làm ra mà không hưởng được – Luca 12:16-21 là bài học của người làm ra mà được hưởng, Chúa gọi người đó là Ngu Dại. Người đời có câu: ‘Của làm ra để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ’. Một người kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa thì sẽ tự tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp kẻ thiếu thốn, sẽ không đánh bạc, không làm những việc có lợi phù vân.

-  Người vợ: vợ ngươi ở trong nhà ngươi như cây nho thạnh mậu (nhiều trái). Chúa không buộc người nữ khuê môn bất xuất, nhưng trách nhiệm của người nữ là giúp đỡ người chồng. Châm 31:10-31 cho thấy người nữ tài đức kính sợ Chúa là người nữ coi sóc nhà mình, dĩ nhiên phải trả giá như cây nho muốn có nhiều trái, cần nhịn nhục mọi sự, chịu tỉa sửa hi sinh những cái gì riêng tư của người nữ để làm một người vợ trong Gia đình Hạnh Phúc. 

-  Con cái: 'Con cái ở chung quanh bàn’. Đây là hình ảnh một Gia Đình Hạnh Phúc, các con quay quần chung quanh bàn ăn. Một gia đình mà con cái không muốn ngồi ăn chung với cha mẹ thì chắc chắn có vấn đề. Tôi thấy nhiều Bạn Trẻ tại Mỹ cứ mong mau đến 18 tuổi để ra khỏi nhà – nhưng tôi lại thấy những người con biết yêu thương chăm sóc cha mẹ già (như v/c A. N. tại Raleigh lo cho người cha), thật là cảm động.

-  Câu nầy cũng là một dạy dỗ cho cha mẹ về việc dạy con. Nuôi con không phải chỉ cho ăn mà còn phải dạy con cách ăn, [ăn, nói, gói (mặc quần áo), mở (ra đời)]. Cuộc sống khiến cha mẹ không còn muốn mất nhiều thì giờ dành cho con bú (cho sữa ngoài), cho con ăn từ tủ lạnh hoặc fast food thay vì nấu nướng cho con ăn, lần lần con cái không còn quan tâm đến bữa ăn gia đình, từ đó Hạnh Phúc Gia đình không còn ý nghĩa nữa.

- Gia đình không còn (tôi không nói là không CÓ), nên Hội thánh cũng không còn yêu thương nhau (vì gia đình mình còn không thương được thì làm sao thương được Hội thánh); xã hội chắc chắn không còn bền vững.

III/. LỢI ÍCH CỦA GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC. c.4-6

- Đọc qua 3 câu nầy, anh chị em có thầy Gđ HP đem lại biết bao là lợi ích không?

  • C.4-5, cá nhân được phước, được phước đến trọn đời.
  • C.6a, con cháu được phước.
  • C.6b, những người chung quanh được phước.

- Rất tiếc ngày nay vì cuộc sống bon chen, khó khăn cũng có, phung phí cũng có, tham lam cũng có, tất cả làm cho con người, trong đó người tin Chúa cũng bị lôi cuốn theo, bươn theo những ảo tưởng tạm thời, quên hay bỏ qua Gia đình Hạnh Phúc, một ngày nào đó chợt dừng lại nhận ra để rồi chắc chắn phải thốt lên: Hư không của sự hư không, mọi sự đều hư không! đến cái gia đình trong đó hoặc người chồng, hoặc người vợ, hoặc con cái, không còn.

-  Ngược lại nếu Chúa cho anh chị em nhận ra nhu cần gia đình Hạnh Phúc ngay bây giờ, xin hãy quay lại với Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời, đem Lời Chúa vào chính mình và gia đình mình, chắc chắn anh chị em sẽ reo lên: CHÚA ĐÃ BAN PHƯỚC CHO TÔI, CHO GĐ TÔI VÌ CHÚNG TÔI KÍNH SỢ CHÚA, ĐI TRONG ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚA! (c.1)

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by