You are hereHỒN XÁC

HỒN XÁC


By admin - Posted on 07 November 2012

CÂU HỎI: Mối liên hệ giữa phần hồn và phần xác như thế nào? Việc Chúa Jêsus cứu người đã chết sống lại được giải thích ra sao?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 121)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Ban Phát thanh Con Đường Vĩnh Phúc của Hội thánh Báp-tít Phục Hưng tại Virginia chúng tôi nhận được một câu hỏi rất đặc biệt, vì nhờ câu hỏi nầy Quý vị thính giả có thể nhận ra Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời thực tế và cần cho đời sống con người biết là dường nào. Điều phải nói nữa là ngoài Kinh thánh, chúng ta không thể tìm ở đâu câu trả lời hợp tình hợp lý hơn cho những ưu tư trong đời sống chúng ta.

Qua câu hỏi của Bạn thính giả, điều đầu tiên mà chúng ta cần nói đến là:

I/. PHẦN HỒN VÀ PHẦN XÁC CỦA LOÀI NGƯỜI TỪ ĐÂU MÀ CÓ?

Nói chung, ngoài Kinh thánh, có 3 giả thiết về Nguồn Gốc Con Người:

Giả thiết thứ 1: Các triết lý từ xưa đưa ra những lý đoán về Nguồn Gốc Con Người đầy vẻ thần thoại, hoặc phát xuất từ thần nầy thần kia, hoặc một dạng ngẫu nhiên nào đó giống như truyện thần thoại Tôn Ngộ Không từ đá sanh ra. Chúng ta cũng nghe những truyện cổ tích như “Người già người lột da, rắn già rắn chết, bị đổi thành Rắn già rắn lột da, người già người chết”. Hoặc truyện kể: Một ngày kia các loài họp lại trước Đấng Tạo hóa và than phiền. Loài khỉ than phiền Đấng Tạo Hóa cho loài khỉ tánh lí lắc, suốt ngày đùa giỡn vô ích mà phải sống tới 20 năm, loài khỉ xin giảm phân nửa; Đấng Tạo hóa đồng ý. Loài trâu than phiền nó phải sống cực khổ cày suốt bừa suốt 70 năm dài quá, Đấng Tạo hóa đồng ý bớt cho trâu 40 năm cực khổ. Loài chó than phiền Đấng Tạo hóa bắt nó ở trong nhà để giữ nhà đến 30 năm mệt quá, Đấng Tạo Hóa đồng ý giảm cho nó 20 năm. Rồi con người thì  than phiền là Đấng Tạo hóa cho con người sống chỉ  10 năm ngắn ngủi quá, Đấng Tạo hóa đồng ý dồn tất cả số năm của những con vật xin giảm bớt qua cho con người, kể từ đó, con người được thêm 10 sống vô tư lí lắc, thêm 40 cực khổ của loài trâu và thêm 10 ngồi nhà trông giữ nhà cho con cháu.

Giả thiết thứ 2: mang tính chất khoa học một chút là Thuyết Tiến Hóa chủ trương con người từ một loài vượn cao cấp tiến hóa thành. Thật sự ngày nay Thuyết Tiến Hóa chỉ còn là một Thuyết khoa học mang tính chất lịch sử để người nghiên cứu thêm tài liệu.

Giả thiết thứ 3: Trong quyển sách tựa đề: Sứ Giả Từ Vũ Trụ - Sự Thật hay Huyền Thoại? của một phóng viên Ba-lan ghi lại một giả thiết lý thú hơn. Giả thiết nầy cho rằng khoa học chỉ tìm được một nền văn minh của nhân loại cách đây từ 10 đến 12 ngàn năm, không hề tìm thấy một nền văn mình tiến hóa, chỉ thấy một nền văn minh đột biến, nghĩa là nhân loại tự nhiên văn minh. Do đó, giả thiết nầy cho rằng cách đây khoảng 10 đến 12 ngàn năm, có một phi thuyền từ không gian do các sinh vật được gọi là Người - Trời đáp xuống trái đất họ tìm thấy trong các loài sinh vật trên trái đất là giống vượn người có trình độ khôn ngoan cao hơn, nên những Người Trời đã đem những Vượn người nầy cách ly chúng và dùng phương pháp cấy ghép gen của Người Trời  vào vượn người, làm tăng tốc tiến hóa cho vượn người thành người.

Thật là một giả thiết lý thú biết dựa vào môn Di Truyền học. Dù vậy, giả thiết vẫn phải mượn của Đức Chúa Trời Tạo Hóa để tạo ra một dạng Người Trời và những sản phẩm có sẵn của Đấng Tạo Hóa là các sinh vật, trong đó có giống vượn người.

Tuy nhiên, cả ba giả thiết đều chỉ là giả thiết, không giải thích được nguồn gốc phần hồn và phần xác của con người, không giải thích được tại sao ‘con người quý hơn muôn vật’. Riêng cá nhân tôi, tôi rất hãnh diện làm người VN, vì người VN chúng ta từ xa xưa đã nhận viết nguồn gốc con người là từ một Đấng Tạo Hóa được xưng gọi là Ông Trời, qua những câu nói bình dân như: “Trời sanh Trời dưỡng”, hoặc: “Con chim nó hót trên cành, Trời mà không có, có mình làm sao?; Con chim nó hót trên cao, Trời mà không có làm sao có mình?”. Sự nhận biết nầy hoàn toàn thích hợp với Lời Chúa dạy trong Kinh thánh.

Chúa dạy gì qua Kinh thánh về Nguồn Gốc Phần Hồn và Phần Xác của con người?

Kinh thánh dạy rằng khi Đức Chúa Trời Tạo Hóa dựng nên muôn vật từ vũ trụ đến các loài vật trên trái đất, Chúa chỉ cần phán thì có, phán thì có. Nhưng khi Đức Chúa Trời Tạo Hóa dựng nên con người thì Chúa không phải phán thì có, Kinh thánh ghi rõ ràng từng chi tiết công cuộc sáng tạo con người của Đức Chúa Trời như sau: Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người – chưa phải là người mà chỉ là cái hình người, cái tượng người; Kinh thánh còn ghi tiếp: Đức Chúa Trời còn hà sanh khí – thởi hơi sống của vào lỗ mũi tượng người thì tượng người đó trở nên một loài sanh linh (Sáng. 2:7).

Như vậy, Kinh thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời dựng nên con người gồm hai phần: Phần Hữu Hình là thân xác và Phần Vô Hình là hơi sống và sự sống từ Chúa ban cho. Trong phần Vô Hình gồm hai yếu tố: một là phần LINH là phần tiếp xúc với Đức Chúa Trời; và hai là phần HỒN liên quan đến sự sống của thân xác (Truyền. 12:7; I Tês. 5:23). Khi tổ phụ loài người chúng ta phạm tội từ chối đi theo đường lối của Đức Chúa Trời thì loài người bị chết phần Linh - tức là tội lỗi đã làm phân cách điểm tiếp xúc của loài người với Đức Chúa Trời, giống như bụi dơ hay rỉ sét làm cho contact điện không tiếp xúc được với dòng điện, từ đó loài người không còn là con của Đức Chúa Trời, loài người trở nên xa lạ với Đức Chúa Trời, nói theo Kinh thánh thì con người trở nên thù nghịch với Đức Chúa Trời Tạo Hóa.

Rồi khi con người bước vào cái chết thể xác - tức là sự phân rẽ giữa thể xác với phần hồn, nếu con người không ăn năn tội với Chúa, không chịu tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình để được tha tội, thì người đó sẽ chết đời đời - tức là đời đời phân rẽ khỏi sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời, người đó phải bị quăng vào Địa ngục chịu hình phạt đời đời.

Ngược lại, nếu một người bằng lòng ăn năn tội của mình, tin nơi công lao chịu chết trên thập tự giá và sự sống lại của Chúa Jêsus Christ cho chính mình và nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa để được tha tội giống như những bụi dơ, rỉ sét được chùi sạch, contact được tiếp xúc với dòng điện, thì phần Linh sẽ được nối lại, người đó được liên lạc với Đức Chúa Trời như con quay về với Cha, Kinh thánh gọi là được hòa thuận cùng Đức Chúa Trời. Khi qua đời, người tin Chúa Jêsus Christ lại được hưởng sự sống đời đời trong vinh hiển của Chúa.

Nói tóm lại, Kinh thánh cho chúng ta biết Phần Xác và Phần Hồn của loài người đều là bởi Đức Chúa Trời dựng nên, nhưng bởi tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va không vâng lời Chúa nên sự chết đã vào trong khắp thế gian: chết tâm linh, chết thể xác và chết đời đời. Cảm ơn Chúa là dù chết tâm linh, nhưng đang khi chưa chết thể xác, con người có thể được nối lại phần Linh và thoát khỏi cái chết đời đời nơi Địa ngục mà được sự sống đời đời vinh hiển của Đức Chúa Trời, bằng cách ăn năn tội của mình với Đức Chúa Trời và tin nhận công lao cứu chuộc của Chúa Jêsus trên cây thập tự cho mình.

II/. VIỆC CHÚA JÊSUS CỨU NGƯỜI ĐÃ CHẾT SỐNG LẠI ĐƯỢC GIẢI THÍCH RA SAO?

Như chúng ta đã nghe Kinh thánh định nghĩa ‘chết thể xác’ là sự phân rẽ phần hồn với phần xác, Kinh thánh thường gọi người chết là người ngủ, mà ngủ là một động thái nghỉ ngơi của thân thể. Đã ngủ thì sẽ thức dậy.

Trong thời gian thi hành chức vụ trên đất, nhiều lần Chúa Jêsus đã làm phép lạ kêu người chết sống lại, như:

·  Chúa Jêsus đã kêu con gái của một người tên Giai-ru sống lại (Math. 9:23-26)

·  Chúa Jêsus đã kêu người trai trẻ thành Na-in sống lại (Luca 7:14-15)

·  Đặc biệt là Chúa Jêsus đã kêu một người bạn của Chúa tên La-xa-rơ chết đã bốn ngày, có mùi hôi rồi, sống lại.

Qua việc Chúa Jêsus cứu người đã chết sống lại, có mầy điểm quan trọng mà Kinh thánh muốn chúng ta biết:

MỘT: Chúa Jêsus không bao giờ làm phép lạ với mục đích biểu diễn mà Chúa Jêsus chỉ làm phép lạ để cứu giúp những hoàn cảnh có cần, và chỉ vì lòng Chúa yêu thương. Thí dụ: Kinh thánh cho biết khi Chúa Jêsus thấy hoàn cảnh mẹ già khóc con là người thanh niên thành Na-in đã chết thì động lòng thương xót người (Luca 7:13).

HAI: Đối với Chúa, sự chết là một giấc ngủ, một sự phân rẽ giữa hồn và thể xác, cho nên khi Chúa Jêsus cứu người đã chết sống lại, Kinh thánh dùng từ ngữ: thần linh bèn hoàn lại, động từ ‘hoàn lại’ hay ‘trở lại’ nghĩa là đã có một sự ra đi, tách rời, bây giờ trở lại.

BA: Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời Tạo Hóa, Ngài cứu người đã chết sống lại cách đơn giản, Chúa chỉ phán một lời như kêu một người đang ngủ thức dậy, không có gì huyền bí hoặc ồn ào, bí mật, không một chút khó khăn nào.

III/. TUY NHIÊN, VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LÀ SỐNG LẠI ĐỂ LÀM GÌ?

Rất vui vì Bạn thính giả khi viết câu hỏi đã gián tiếp nhìn nhận quyền năng tối thượng của Chúa Jêsus. quyền năng trên cả sự sống hay chết của nhân loại. Cũng cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả biết được Chúa Jêsus đã cứu người chết sống lại trong quá khứ, nhưng Kinh thánh còn nói đến một lẽ thật còn quan trọng hơn, ấy là về sự sống lại của tất cả những người đã chết trong tương lai, dù họ tin hay không tin Chúa Jêsus.

Kinh thánh cho chúng ta biết khi Chúa Jêsus trở lại thế giới nầy lần thứ hai nơi không trung, Ngài sẽ khiến những người tin Chúa đã chết sống lại và họ được cất lên nơi không trung gặp Chúa để ở cùng Chúa luôn luôn. Những người tin Chúa được sống lại nầy được Chúa ban thưởng về những việc họ đã làm cho Chúa trong những ngày họ sống trên đất trước khi Chúa đến lần thứ hai, đặc biệt họ sẽ vào hưởng sự sống đời đời vinh hiển.

Kinh thánh cũng cho biết khi Chúa Jêsus trở lại thế giới lần thứ hai hiện ra tỏ tường tại núi Ô-li-ve, nước Y-sơ-ra-ên, cùng với muôn vàn các thiên sứ và thánh đồ để giải cứu dân thánh và thành thánh, lập Nước Ngàn Năm Bình An, phạt quỉ Satan và những kẻ theo nó trong Hồ lửa đời đời, thì Chúa sẽ khiến tất cả mọi người đã chết từ lúc sáng thế và những người tin Chúa chết trong Nước Ngàn Năm đến nay, đều sống lại. Chúng ta hãy nghe Kinh thánh nói về sự kiện quan trọng nầy: “Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự Chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm… Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa (Khải. 20:12-15). 

Như vậy, người tin Chúa Jêsus là những người có tên trong Sách Sự sống, họ được sống lại để được Chúa ban thưởng với sự sống đời đời vinh hiển; còn những người không tin Chúa Jêsus là những người không có tên trong Sách Sự sống cũng sẽ sống lại để bị Chúa xét đoán và bị hình phạt đời đời nơi hồ lửa có diêm cháy bừng bừng.

Điều quan trọng là chúng ta không biết lúc nào xảy ra việc phân rẽ phần hồn với phần xác của mỗi chúng ta, như người xưa nói: Sinh hữu hạn, tử vô kỳ, và chúng ta cũng không biết ngày giờ nào Chúa Jêsus trở lại thế giới, nên cần phải có sự chuẩn bị trước. Kinh thánh phán: “Ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi… Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Amốt 4:12; Hêb. 9:27). Hiện tại của số phận con người xác định quá khứ của loài người đã chết phần linh, điểm tiếp xúc với Đức Chúa Trời Tạo Hóa không còn nữa; con người chúng ta cũng đã xác định tương lai của loài người sau khi chết thể xác là bị đoán xét để bị quăng vào sự chết đời đời nơi hồ lửa.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời Tạo Hóa yêu thương đã ban cho chúng ta cơ hội đang lúc chờ đợi sự chết thể xác xảy đến và đang lúc chờ đợi Chúa Jêsus Christ trở lại lần thứ hai, con người chúng ta có thể quyết định nối lại phần Linh với Đức Chúa Trời, để từ đó được chuyển hướng tương lai thay vì bị quăng vào Địa ngục, thì được hưởng sự sống đời đời với Đức Chúa Trời bằng cách ăn năn tội của mình, quyết định nhận lấy công lao chuộc tội của Chúa Jêsus trên cây thập tự cho chính mình, xin Chúa Jêsus Christ làm Chủ đời sống mình, hầu cho mọi tội lỗi với Chúa được tha thứ, được làm con của Đức Chúa Trời tức thì, không bị phán xét mà được sự sống đời đời.  Bạn thính giả hãy mau lẹ nhận lấy điều kiện là ăn năn tội của mình và tin nhận công lao chịu chết chuộc tội của Chúa Jêsus Christ, hầu cho khi Chúa Jêsus trở lại thế giới nầy, Bạn cũng như chúng tôi sẽ được sống lại hưởng phước vinh hiển của Chúa đời đời.

Muốn Thật Hết Lòng.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by