You are herePHO TƯỢNG ĐANIÊN

PHO TƯỢNG ĐANIÊN


By admin - Posted on 18 November 2012

Đề tài: PHO TƯỢNG ĐANIÊN

Kinh thánh: Đaniên 2:1-49

Câu gốc: Đaniên 2:28

I/. BỐI CẢNH PHO TƯỢNG ĐANIÊN. 2:1-30

1.      Về niên hiệu: c.1 [606 TC. – 2]

2.      Vua Nê-bu-cát-nết-sa là ai? 1:1-2

3.      Nước Ba-by-lôn ở đâu?

4.      Nền văn minh của Ba-by-lôn: 2.2-4

5.      Sự bất năng của các thuật sĩ: 2:10-11

6.      Phản ứng của Đaniên và các bạn: 2:12-19, 26-30

II/. Ý NGHĨA PHO TƯỢNG ĐANIÊN. 2:29-45

1.      Nghĩa đen: 2:31-35

-   Cấu tạo: 31-33

·   Đầu bằng Vàng với tỉ trọng 19.3

·   Ngực và hai cánh tay bằng Bạc ……. 10.51

·   Bụng và hai vế bằng Đồng ……...…..  8.5

·   Hai ống chân bằng Sắt …..………...….. 7.6

·   Bàn chân và các ngón chân bằng Sắt và

    Đất Sét (Đất sét tỉ trọng …………..….. 1.9

-   Điều xảy ra cho pho tượng: 2:34-35

·  Pho tượng bị Hòn đá không bởi tay người đục ra đập vào ngón chân khiến bị tan nát.

·   Hòn đá không bởi tay người ta đục ra trở thành hòn núi khắp đất.

2.      Nghĩa bóng: 2:36-45

-  2:36-43, các Đế quốc có liên quan đến tuyển dân hoặc trong chương trình của Đức Chúa Trời, thay nhau cai trị thế giới.

·  Đầu bằng vàng: Ba-by-lôn – 606 TC. – 538 TC.

·  Ngực và hai tay bằng bạc – Mê-đi Ba-tư – 538 – 330 TC.

·  Bụng và hai vế bằng đồng – 330 – 63 TC.

·  Hai ống chân bằng sắt – La Mã 63TC. – Đông đế quốc mất 476 SC; Tây đế quốc mất năm 1453 SC

·  Bàn chân và các ngón chân bằng sắt và đất sét: Thế giới bước vào giai đoạn kết thúc thời kỳ phong kiến [La Mã Đế quốc đã manh nha ý tưởng Cộng hòa qua thể thức Nghị Viện], bắt đầu thời đại Cộng hòa Dân chủ.

-  2:44-45, sự hiện ra của Hòn Đá và ý nghĩa nầy là chắc chắn.

-  Cảm ơn Chúa cho chúng ta ở trong một thời đại cuối cùng của các ngón chân, nên có cơ hội kiểm tra từng chi tiết Pho Tượng Tiên Tri nầy ứng nghiệm từng chi tiết:

· Tính về xác suất toán học: đã đúng 5 thì điều thứ 6 chắc chắn đúng.

·  Những dấu hiệu về sự hiện ra của Hòn Đá là rõ ràng: Chiến tranh, dịch bịnh, thiên tai nhiều hơn và lớn hơn, Tội ác thêm nhiều, lòng yêu mến Chúa nguội lần, Tin Lành truyền khắp đất qua các phương tiện truyền thông.

III/. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI LỜI CHÚA QUA PHO TƯỢNG. 2:46-49

-  Cảm ơn Chúa, sau khi nghe Lời Chúa phán qua ý nghĩa Pho Tượng, vua Nê-bu-cát-nết-sa đã sấp mặt xuống đất thờ lạy Đức Chúa Trời – không phải thờ lạy pho tượng hay thờ lạy Đa-ni-ên.

-  Còn chúng ta ngày nay, ngay bây giờ, nghe Lời Chúa qua Ý nghĩa Pho Tượng Đa-ni-ên thì làm gì? Ra về bình thường? Có chút suy nghĩ? Đó là chuyện của người lớn? … Hay được tỉnh thức vì biết Ngày Chúa gần lắm không dám hẹn rày mai, tôi phải nôn nả lo cứu người tội…

NGÀY CHÚA GẦN LẮM:

 

Ngày Chúa gần lắm, dám hẹn rày mai,

Tôi phải rao giảng lao khổ nào nại,

Nguyền trải khắp chốn hăng hái;

Quyết chí bá cáo ân điển láng lai,

Mau mau đưa dắt người thế tin Ngài,

Cùng hưởng phước trên lạc đài.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by