You are hereTHÔNG BÁO (TẶNG CD)

THÔNG BÁO (TẶNG CD)


By admin - Posted on 18 November 2012

THÔNG BÁO

Dưới đây là Danh sách các CD chương trình CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC, mục Giải Dáp thắc mắc Giáo lý do tôi phụ trách. Các nhân hoặc Hội Thánh nào cần xin cho tôi biết qua Email: msthaison@yahoo.com (tại Việt Nam hoặc tại Mỹ), hoặc gọi phone số (336) 770-6870 (tại Mỹ), tôi sẽ nhờ anh em giúp gởi đến. Xin cho biết đề tài CD và số lượng cần. Hoàn toàn miễn phí, chỉ xin Chúa khích lệ anh chị em nghe để thêm tài liệu chứng đạo và vui lòng tặng thân hữu, đó là niềm vui của tôi được anh chị em cho góp phần với anh chị em trong công tác làm chứng về Chúa.

Mục sư Trần Thái Sơn

DANH SÁCH CD CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC:

-------------------------------------

Phim DVD Cuộc Đời của Chúa Jêsus.

1.  TẠI SAO ĐAU KHỔ         2. KHÔNG CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI           3.   THỜ CÚNG ÔNG BÀ                4.  NGHỈ NGÀY CHÚA NHẬT

5.  KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI      6. CHÚA GIÁNG SINH

7. PHONG TỤC NGÀY TẾT           8. ĐỨC CHÚA TRỜI CHĂM SÓC

9. LỄ TÌNH YÊU                        10. NHÀ THỜ SẬP

11. PHÉP LẠ                             12.  THIÊN TAI  

13. CHÚA CHỌN THẬP TỰ          14.  SANG NĂM TIN CHÚA

15. ĐỨC CHÚA TRỜI CÔNG BÌNH     16. TỒ TIÊN   

17.  CHÚA JÊSUS PHỤC SINH        18. NHO GIÁO 

19. TIN CHÚA LÀ ĐƯỢC CỨU         20.  SỐ PHẬN MA QUỈ

21. LỄ MOTHER DAY                  22. GIẾT KẺ ÁC

23. NGƯỜI LÀNH                       24. SỰ CỨU RỖI  

25. TIN CHÚA CÒN PHẠM TỘI    26. LỄ PHỤ THÂN (FATHER DAY)

27. CHÚA JÊSUS LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI      28. SỰ LO LẮNG

29. LÀM LÀNH                 30. NƯỚC HẰNG SỐNG (GIĂNG 7: 38-39)

31. SỰ CẦU NGUYỆN                32. CHÚA KHÔNG LẦM

33. GIU-ĐA                             34. THEO ĐẠO TIN LÀNH

35. DUC TÍNH                          36. THIỀN ĐỊNH

37. YÊU KẺ THÙ                       38. THUỐC ĐỘC

39. BÁP TEM                            40. HÒA BÌNH

41.    LỄ TẠ ƠN                                             42. TẠ ƠN CHÚA

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by