You are hereTẠ ƠN CHÚA

TẠ ƠN CHÚA


By admin - Posted on 24 November 2012

CÂU HỎI:

Kính thưa quí Diễn Đàn Tin Lành

Trong mùa Lễ Tạ Ơn, khắp các nhà thờ Tin Lành của Người Việt Hải Ngoại đều vang vọng lời ca ngợi công đức của Thiên Chúa và tạ ơn những hồng ân mà Ngài đã ban cho.

Trong bối cảnh này, tôi, một người ngoại đạo đứng trên lập trường nhân bản, xin phép được gởi đến quí vị đôi cảm nghĩ và thắc mắc liên quan đến lời Tạ Ơn Chúa trong ngày Lễ Tạ Ơn.
Nếu như đức tin của quý vị và những mặc khải trong Thánh Kinh là hoàn toàn trung thực và không thể tranh cãi, thì không những chỉ có các tín đồ Tin Lành mà toàn thể nhân loại phải tri ơn Thiên Chúa. Vì Ngài là Đấng quyền uy tối thượng, toàn năng, toàn trí, thêm vào đó là trái tim yêu thương, nhân ái bao la; và trên hết, Ngài là đã tạo ra vũ trụ, nhân loại, muôn loài; trong quyền uy tối thượng kể cả quyền sinh sát của mình, Thiên Chúa hành sử như một quan tòa sáng suốt và thưởng phạt công minh khi giết ai tha ai, ai được lên thiên đàng ai phải xuống địa ngục.

Nếu hình ảnh của Thiên Chúa chỉ hiện hữu qua chừng ấy đức tính cao quý, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác hơn là phủ phục dưới chân Ngài mà biểu lộ lòng sùng kính tri ân.

Nhưng bất hạnh thay, sự thật về Thiên Chúa không hoàn toàn như vậy. Khi đọc xuyên suốt Thánh Kinh, người ta bàng hoàng, kinh hãi khi khám phá ra bên cạnh một Thiên Chúa nhân ái còn có một Thiên Chúa tàn độc, hung ác mà không một bạo chúa nào trong lịch sử nhân loại có thể ngang bằng. Hiếu chiến tột cùng, trong những cơn cuồng nộ, Thiên Chúa thẳng tay phóng ra liên tiếp, không ngừng nghỉ những cuộc chiến tranh đằng đằng sắt máu, giết sạch, đốt sạch, phá sạch những quốc gia không chấp nhận quyền thống trị của Ngài. Ngài đã gây ra những cơn dịch bệnh giết người hàng loạt vì cho rằng họ đã cả gan thờ một vị thần khác. Cá tính nổi bật hơn cả ở Thiên Chúa là hiếu sát; chỉ vì cho rằng loài người đã hư hỏng, tội lỗi, Thiên Chúa tạo ra cơn đại hồng thủy kinh hoàng nhận chìm trong biển nước tất cả nhân loại và muôn loài do chính tay Ngài tạo ra, kể cả con sâu, cái kiến nhỏ bé và vô tội mà không hề mảy may thương tiếc.

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 124)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa, trong Mùa Lễ Tạ Ơn, Ban Phát Thanh Tin Lành CĐVP chúng tôi nhận được câu hỏi đặc biệt của Vị thính giả đã nhận ra hai mặt bản tánh của Thiên Chúa: vừa yêu thương và cũng vừa nghiêm khắc. Tôi cũng cảm ơn Chúa cho vị thính giả đã có cơ hội đọc xuyên suốt Kinh thánh để tìm biết về Thiên Chúa. Vì Vị thính giả đã đọc suốt Kinh thánh nên tôi muốn mời Bạn quay lại những câu chuyện Kinh thánh đã ghi về những người hay những dân tộc mà Chúa đã phạt họ để xem họ có đáng bị phạt không, hầu cho Bạn không còn trách Chúa mà sẽ Tạ Ơn Chúa.

Đây là những TRƯỜNG HỢP CHÚA PHẠT:

1.  Trường hợp thứ 1 là chuyện Tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va:

Kinh thánh ghi lại rằng Thiên Chúa đã dựng nên A-đam và Ê-va, cho họ ở trong Vườn Ê-đen phước hạnh có đủ mọi nhu cần, chỉ có một điều không được làm là không được ăn trái cây biết điều thiện và điều ác với lời cảnh báo rằng: một mai ngươi ăn, chắc chắn sẽ chết! (Sáng. 2:16-17). Tiếc thay tổ phụ loài người chúng ta đã không vâng lời Chúa là Đấng sanh dựng mình, ban mọi ơn phước cho mình; lại đi nghe lời ma quỉ là kẻ chẳng có ân huệ gì với mình, nghi ngờ Chúa và làm theo lời ma quỉ. Thế thì có đáng phạt không? Chắc chắn là đáng phạt lắm.

2. Trường hợp thứ 2: Nước Lụt đời Nô-ê:

Kinh thánh ghi lại tình trạng loài người và thế giới thời đó như sau: Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn… Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Nầy Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng… (Sáng 6:5, 11-13). Bạn có nghe Kinh thánh mô tả tình trạng thế giới thời đó không? Cả một thế giới như vậy mà chỉ một gia đình 8 người kính sợ Chúa, còn lạiđều hung ác, đều bại hoại, chẳng những hung ác, bại hoại, mà Kinh thánh còn nói rõ: hung ác rất nhiều, ý tưởng của lòng xấu luôn, đầy dẫy hung ác…Chúa đã chờ đợi loài người đến cuối cùng Chúa không còn nhẫn nại được nữa, khi ấy Chúa mới đoán phạt. Tình trạng như vậy có đáng phạt không? Chắc chắn đáng phạt! Bạn cứ tưởng tượng căn nhà của Bạn tạo nên bị đầy dẫy rác bẩn, hôi thúi, chắc chắn Bạn phải tẩy dọn nó chứ.

3. Trường hợp thứ 3: Hai thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ:

Bạn hãy nghe lời Chúa phán về tình trạng hai thành phố đó: Đức Giê-hô-va phán rằng: Tiếng kêu oan về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. Ta muốn ngự xuống, để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng; nếu chẳng thật thì ta sẽ biết (Sáng. 18:20-21). Khi hai thiên sứ của Chúa đến điều tra, dân hai thành phố đó lại còn muốn phạm tội với thiên sứ nữa. Đáng phạt không? Tôi quả quyết Bạn phải đồng ý là đáng phạt, phạt nặng.

4. Trường hợp thứ 4: dân Y-sơ-ra-ên đóng đinh Chúa Jêsus:

Bạn hãy nghe thánh Phi-e-rơ nói về tội ác của người Y-sơ-ra-ên: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như các ngươi đều biết… các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi… (Công vụ 2:22-23). Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đã đến thế gian làm biết bao nhiêu phép lạ, cứu giúp họ, bày tỏ cho họ tình yêu thương của Chúa đối với họ, vậy mà họ chẳng những không ăn năn lại còn đóng đinh Chúa Jêsus trên thập tự giá và giết Ngài đi. Một hành động vô ơn và tội ác như vậy có đáng phạt không? Chắc chắn Bạn trả lời ĐÁNG.

5. Trường hợp thứ 5: của loài người đối với Đức Chúa Trời:

Bạn hãy nghe thánh Phao-lô nói về tội lỗi của loài người chúng ta: Họ (tức là loài người – nói chung) dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của điểu, thú, côn trùng… (Rôma 1:21-23).

Bạn thính giả thấy những người nầy đáng phạt không? Họ nhận biết bao nhiêu ơn của Trời ban: từ Trời nắng, Trời mưa, Trời gió, mọi sự do Trời, thế mà họ không tạ ơn Trời, nhất là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian lại ban cho loài người một Con Đường Vĩnh Phúc qua Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đến thế gian chịu chết trên cây thập tự chuộc tội cho loài người, cũng đã sống lại từ kẻ chết để chứng minh cho loài người sự chuộc tội của Chúa là duy nhất và bảo đảm đời đời, người nào bằng lòng ăn năn tội  và tin Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của mình tức thì được tha tội, được bình an, vui mừng, trong hiện tại, còn được sự sống đời đời trong đời sau. Thế mà nhiều người không biết Tạ Ơn Chúa, lại dám hạ Đức Chúa Trời Tạo Hóa xuống như một người, một loài chim, loài thú nào đó, thậm chí xem Đức Chúa Trời như một côn trùng. Bạn hãy thử xúc phạm một lãnh tụ nào xem hậu quả mà Bạn phải chịu ra sao. Thế mà loài người chúng ta lại không biết cảm ơn Trời, lại còn phạm thượng xem Trời như một người, một loài thú, loài chim, loài côn trùng. Loài người như vậy đáng phạt không? Tôi tin Bạn sẽ trả lời không còn thuốc chữa phải không?

Chúng ta là loài người đầy dẫy tội lỗi còn không chấp nhận những trường hợp phạm tội như vậy, thì Đức Chúa Trời là Đấng Chí Thánh làm sao Chúa chấp nhận được. Tôi không biết Bạn đang ở trong trường hợp nào trong 5 trường hợp trên, nhưng Chúa chưa phạt Bạn, đó là lý do Bạn nên Tạ Ơn Chúa ngay bây giờ đi.

Bây giờ Bạn hãy xem CÁCH CHÚA PHẠT:

Kinh thánh ghi lại rõ ràng Đức Chúa Trời không bao giờ phạt tội nhân liền, nhưng bao giờ Chúa cũng dành cơ hội cho tội nhân ăn năn quay về với Chúa. Kinh thánh làm chứng:

·  Chúa không phạt Tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va cho đến khi hai người đó quyết định không ăn năn mà chỉ cứ đổ thừa nhau.

·   Trước khi Chúa đem nước lụt hủy diệt thế giới đầy gian ác đời Nô-ê, Chúa đã dành 7 ngày để Nô-ê rao giảng Tin Lành kêu gọi họ ăn năn, các loài thú mà còn biết vâng lời Chúa vào tàu ngay trước mắt họ, thế mà con người không ăn năn.

·  Chúa không phạt hai thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ và Ngài còn hứa nếu Chúa tìm được trong thành có 10 người kính sợ Chúa, Chúa sẽ tha. Tiếc thay, ngay cả khi Chúa ngự đến điều tra, dân hai thành đó không hề ăn năn mà còn phạm tội nghiêm trọng hơn.

·  Chúa không phạt dân Y-sơ-ra-ên ngay, mà Chúa đã cho họ 30 năm, Ngài sai các sứ đồ, thánh đồ kêu gọi họ ăn năn. Tiếc thay, Kinh thánh phán: Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy, kết quả là Chúa cho phép quân đội La Mã đã tràn vào thành Giê-ru-sa-lem và tàn sát người Y-sơ-ra-ên, xóa tên quốc gia Y-sơ-ra-ên trên bản đồ thế giới trong gần 20 thế kỷ.

·  Kinh thánh làm chứng rằng, dù loài người không biết ơn Trời lại còn phạm thượng với Trời không phải chỉ từ chối thờ phượng Chúa mà còn xem Ngài như một người, một loài thọ tạo thấp hèn là điểu, thú, côn trùng, nhưng Chúa vẫn nhiều lần nhiều cách để bày tỏ tình yêu thương của Chúa, cuối cùng Chúa phải dùng chính thân Ngài hạ mình xuống làm người để rao giảng Tin Lành cho con người (Hêb. 1:1-3). Tiếc thay, loài người chẳng những không nghe lời Chúa mà còn đóng đinh Đấng Cứu Thế trên thập tự giá.

Chúa đã cho bạn được đọc Kinh thánh, được nghe chương trình CĐVP, biết được tình yêu thương của Chúa, cũng biết được Chúa là Đấng Công Bình Thánh Khiết không dung chịu tội lỗi. Bây giờ Bạn biết tại sao Chúa chưa phạt Bạn, ấy là Chúa đang chờ đợi Bạn ăn năn quay về với Chúa trước khi không còn cơ hội. Trước sự nhẫn nại của Chúa, Bạn còn chờ gì nữa mà không mau quay lại với Chúa để nói lời Tạ Ơn Chúa.

Bạn thính giả đọc suốt Kinh thánh chắc chắn đã thấy rõ khi một người nào ăn năn tội quay về với Thiên Chúa, tức thì họ nhận được sự tha thứ và vô số ân huệ mà Chúa dành cho kẻ biết ăn năn.

Chắc chắn Bạn thính giả đã biết ĐIỀU KIỆN ĐỂ KHÔNG BỊ CHÚA PHẠT:

·  Vua Đa-vít phạm tội cướp vợ người và giết chồng của người nữ đó, Chúa tuyên án ngay. Nhưng khi vua Đa-vít biết nhìn nhận tội của ông và xin Chúa tha thứ, Chúa đã tha thứ cho Đa-vít.

·  Chúa đã quyết định phạt dân thành Ni-ni-ve (tức là thủ đô nước Iraq ngày nay), Ngài sai Tiên tri Giô-na đến rao báo án phạt đó. Cảm ơn Chúa, dân thành Ni-ni-ve từ vua cho đến thú vật cũng biết ăn năn tội lỗi, và Chúa đã tha không đoán phạt họ.

·  Một người chối Chúa 3 lần như Phi-e-rơ, nhưng khi Phi-e-rơ biết tội, ăn năn tội của ông, quay lại với Chúa, Chúa đã tha thứ và dùng ông trong việc lớn của Chúa.

· Một người đáng chết như Phao-lô, chống Chúa, bắt bớ và giết những người tin Chúa Jêsus, nhưng khi Phao-lô biết Chúa Jêsus và ăn năn tội, tức thì Phao-lô được Chúa tha thứ và dùng ông rao giảng Tin Lành.

Như vậy, Chúa không phải là Đấng làm việc theo cảm hứng, muốn giết ai thì giết, tha ai thì tha, cho ai vào thiên đàng thì cho, bỏ ai vào địa ngục thì bỏ. Trái lại, bao giờ Chúa cũng muốn cứu người, chẳng những muốn mà Chúa còn gác lại địa vị Đức Chúa Trời vinh hiển giáng sanh làm người lấy hình tôi tớ phục vụ con người, thậm chí tình nguyện chịu chết trên thập tự giá đổ huyết ban cho loài người phương pháp cứu rỗi đơn giản nhất: Chúa không đòi hỏi con người làm bất cứ việc gì, dâng cho Ngài vật gì dù chỉ là nải chuối, con gà, con heo, Chúa chỉ muốn con người nhìn nhận tội với Chúa và nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế thì được cứu. Kinh thánh khẳng định: Chúa phán: Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác… Đức Chúa Trời không muốn một người nào chết mất, nhưng muốn mọi người đều ăn năn (Êsai 45:22; II Phi. 3:9).

Chúa Jêsus có thuật một câu chuyện một người con trong lúc cha nó còn sống, nó đòi chia gia tài rồi tóm thâu hết đi phương xa ăn chơi hoang đàng, cho đến ngày hết tiền, bị nghèo đói phải đi chăn heo thuê, bị đói đến nỗi muốn ăn thức ăn của heo mà người ta cũng không cho. Đó là hậu quả của đời sống lìa bỏ nhà cha như con người lìa bỏ Đức Chúa Trời, không phải người cha phạt mà do người con muốn. Cảm ơn Chúa, trong cùng khổ thay vì ngồi oán trách cha mình để mình bị đói khổ, người con đã ăn năn quay về với cha và nó đã được tha thứ, phục hoàn địa vị làm con. Chúa Jêsus muốn con người làm như vậy với Đức Chúa Trời.

Rõ ràng vấn đề quan trọng là chính Bạn thính giả đã biết rõ Chúa là Đấng ban mọi ơn phước cho Bạn, Bạn đã có một lý do để Tạ Ơn Chúa trong Mùa Lễ Tạ Ơn năm nay. Bạn biết Bạn là tội nhân đáng bị phạt, Chúa muốn Bạn ăn năn đừng đi con đường vô phúc dẫn đến hư mất. Bạn đã biết rõ Chúa muốn cứu bạn, Chúa không hề muốn phạt Bạn. Thế thì Bạn hãy ăn năn tội và quay lại Con Đường Vĩnh Phúc của Chúa đi, rồi Bạn sẽ thấy đời sống của Bạn không phải chỉ một Ngày Lễ Tạ Ơn Chúa, cũng không phải một Mùa Lễ Tạ Ơn Chúa, mà là một Đời Tạ Ơn Chúa ngay trong đời nầy đến cả đời sau.

Xin Chúa ban cho Bạn cùng chúng tôi là những người đã tin Chúa Jêsus, nói lời Tạ Ơn Chúa vì sự ban cho của Chúa thật là không xiết kể. Mong lắm thay!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by