You are hereNHỮNG VIÊN ĐÁ - GIÔ-SÉP

NHỮNG VIÊN ĐÁ - GIÔ-SÉP


By admin - Posted on 27 November 2012

GIÔ-SÉP

… nhơn đời sống của người, Đức Chúa Trời đã viết ra một câu chuyện.

[Sáng. 37-45]

Nhiều kiểu cách và hình bóng trong Cựu Ước nằm trong phần học hỏi làm rung động nhất trong tất cả phần học hỏi về Kinh thánh. Những người thánh xưa đã nói khi họ được Đức Thánh Linh cảm động, điều nầy thật đáng tin. Những lời tiên tri bày tỏ bằng những hành động khi người ta được hướng dẫn phải làm theo một số việc trong đời sống hằng ngày của họ, theo cách nầy cũng đáng tin lắm. Tình trạng Giô-sép giống Chúa Jêsus Christ gây ấn tượng rất sâu sắc là một sự thật dù đọc giả có quyết định nhận hay không sự thật nầy.

GIÔ-SÉP LÀ CON YÊU DẤU CỦA CHA (Sáng. 37:3)

Tình trạng nầy làm dấy lên lòng ganh ghét của các anh khi Giô-sép xuất hiện với chiếc áo choàng nhiều màu sắc, những hạt giống cay đắng đã được đem gieo trong tấm lòng những người anh.

GIÔ-SÉP ĐƯỢC SAI ĐI THỰC HIỆN SỨ MỆNH YÊU THƯƠNG ĐỐI VỚI ANH EM MÌNH (Sáng. 37:13).

“Y-sơ-ra-ên nói cùng Giô-sép rằng: Các anh con có chăn bầy chiên tại Si-chem chăng? Lại đây, đặng cha sai con đi đến với chúng nó. Giô-sép đáp rằng: có con đây”. Thế là người con yêu dấu của cha đã đến tìm các anh em của mình. Song khi Giô-sép đến cùng anh em mình, thì anh em của Giô-sép không nhận ông. Họ bàn mưu hại Giô-sép và giết ông.

GIÔ-SÉP BỊ BÁN VÌ NHỮNG MIẾNG BẠC (Sáng. 37:28)

Việc Giu-đa đề nghị bán Giô-sép. Chúng ta suy nghĩ về Giu-đa là người đã hành động giống với kẻ bán Chúa Jêsus là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Vậy là Giô-sép bị trao qua cho dân ngoại – trong trường hợp nầy dân ngoài là các thương buôn người Ma-đi-an.

GIÔ-SÉP BỊ CÁM DỖ … NHƯ CHÚNG TA, MÀ KHÔNG PHẠM TỘI (Sáng. 39:7-12)

Câu chuyện kể về vợ của Phô-ti-pha và về sự vu cáo khiến cho Giô-sép phải ngồi tù không cần thiết phải lặp lại ở đây. Ở giữa sự xấu xa của triều đình dân ngoại, Giô-sép giữ sự trong sáng cho linh hồn mình, và vì thế cho thấy địa vị xứng đáng với công việc lớn lao sẽ được giao phó cho Giô-sép sau nầy.

GIÔ-SÉP CHỊU THƯƠNG KHÓ VÌ TỘI LỖI CỦA NGƯỜI KHÁC (Sáng. 39:20)

Trong giờ phhút tối tăm, người ta thấy Giô-sép ở bên cạnh hai người tù quý phái. Với người nầy, Giô-sép nói ra những lời sự sống; còn với người kia là những lời của sự chết. Chúng ta cũng dễ dàng nhớ đến Chúa Jêsus trong những hoàn cảnh tương tự đã phán những lời hi vọng cho một tên cướp biết ăn năn, trong khi tên cướp thứ hai phải chết trong tội lỗi của hắn.

CON NGƯỜI ĐƯA GIÔ-SÉP VÀO TÙ, NHƯNG NHÀ VUA ĐÃ ĐEM GIÔ-SÉP RA KHỎI NHÀ TÙ (Sáng. 41:44)

Sau hai năm Giô-sép bị tù, Pha-ra-ôn đã thấy điềm chiêm bao, thế là cơ hội cho quan tửu chánh nói về Giô-sép. Pha-ra-ôn bèn sai đi đòi Giô-sép đến, họ lập tức tha Giô-sép khỏi ngục, cạo mặt mày, thay áo xống cho, rồi đưa Giô-sép vào chầu Pha-ra-ôn. Không lâu sau đó, Giô-ép được tôn lên ngồi bên hữu của nhà vua, là nơi cao mà Giô-sép cai trị hiệu quả cho người nào đặt lòng tin nơi Giô-sép. Cũng một thể ấy, chính Đức Chúa Trời đã đem Chúa Jêsus Christ lên rất cao, hầu cho mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống mà tôn Chúa Jêsus là Chúa và Cứu Chúa. Giờ đây Chúa Jêsus Christ hằng sống để cầu thay cho người tin Ngài.

GIÔ-SÉP NÓI TRƯỚC VỀ SỰ ĐẾN CỦA SỰ BÁO ỨNG QUAN TRỌNG (Sáng. 41:29-30)

Giô-sép thúc giục những người tin cậy mình phải chuẩn bị đối phó với những ngày không được tốt sắp đến, và sứ điệp của Giô-sép minh chứng cho  phương pháp cứu rỗi hiệu quả nhất. Có lẽ chi tiết quan trọng nhất trong mọi việc là những anh em của Giô-sép theo phần xác đã đến quỳ gối trước mặt Giô-sép. Những người đó từng chối bỏ và khinh dể ông giờ đây đã hoan hô Giô-sép như một vị cứu tinh. Đồng một kiểu cách tương tự, Chúa Jêsus Christ đã nói đến sự báo ứng hầu đến, khi một dòng suối mới được mở ra để thanh tẩy tội lỗi và sự ô uế cho dân thành Giê-ru-sa-lem. Khi ấy, người Y-sơ-ra-ên sẽ công nhận Chúa Jêsus Christ là Đấng Mê-si thật của họ.

GIÔ-SÉP CƯỚI MỘT CÔ DÂU NGOẠI BANG (Sáng. 41:45)

Pha-ra-ôn đặt tên Giô-sép là Xa-phơ-nát Pha-nê-ách, đưa nàng Ách-nát, con gái Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành Ôn, cho người làm vợ. Người thường tuần hành trong xứ Ê-díp-tô”. Ồ, Thật vui mừng thay! Phần quan trọng nhất của câu chuyện theo Kinh thánh tới đây đã được ứng nghiệm. Sự chối bỏ Chúa Jêsus Christ đã đổi thành điều tốt lành. Tin Lành đã được rao giảng giữa vòng các dân ngoại, các đại biểu của dân ngoại, mọi nước, mọi thứ tiếng, đều sẽ hiện diện trong tiệc cưới của Chiên Con.

Chúng ta có thể dễ dàng thay thế tên của Giô-sép bằng danh của Chúa Jêsus Christ trong vở kịch giữa thế giới nầy. Đấng Tác Giả Thiêng Liêng đã viết ra Kinh thánh trên tấm lòng của Giô-sép.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by