You are hereVƯỜN ĐỊA ĐÀNG

VƯỜN ĐỊA ĐÀNG


By admin - Posted on 29 November 2012

CÂU HỎI: Tại sao Đức Chúa Trời không “dọn sạch” vườn địa đàng trước khi tạo ra con người theo hình mẫu của Đức Chúa Trời mà vẫn để lại ‘con rắn và quả cấm’?

(Nghe với BÀI GIẢNG số 125)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa, qua câu hỏi của bạn thính giả đã chứng tỏ loài người chúng ta quả thật là dòng dõi của A-đam và Ê-va, vì chính A-đam và Ê-va cũng đã nói như vậy với Chúa trong vườn địa đàng, A-đam thì cho rằng tại Chúa đặt người nữ bên cạnh tôi, nghĩa là nếu Chúa không đặt người nữ đó bên cạnh thì tôi đâu có phạm tội; còn bà Ê-va thì nói tại con rắn, nghĩa là nếu Chúa không để con rắn trong vườn thì tôi đâu có ăn mà phạm tội. Suốt 6.000 năm sau, đã có rất nhiều người giống như Bạn thính giả tiếp tục đổ thừa như vậy.

Để trả lời câu hỏi nầy, có 3 điều cần nói đến:

  • Điều thứ 1: Nếu không có con rắn và quả cấm thì điều gì xảy ra cho con người?
  • Điều thứ 2: Tại sao con người không nghe lời Chúa mà lại nghe lời con rắn?
  • Điều thứ 3: Ăn quả cấm có bị Chúa phạt không?

Bây giờ chúng ta nói đến điều thứ 1:

NẾU KHÔNG CÓ CON RẮN VÀ QUẢ CẤM THÌ ĐIỀU GÌ XẢY RA CHO CON NGƯỜI?

Theo đề nghị của Bạn thính giả thì Chúa đừng để con rắn và quả cấm trong vườn địa đàng, nếu không có hai thứ đó trong vườn, điều gì xảy ra?

MỘT: Vườn địa đàng sẽ không còn là thiên đàng trên đất nữa, vì vẫn còn thiếu hai thứ: Thiếu một loại quả biết điều thiện và điều ác; thứ hai, nói theo câu nói dân gian là: nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng, theo các nhà mỹ học tức những người nghiên cứu về vẻ đẹp thiên nhiên thì nếu không có con rắn thì vườn Địa đàng thiếu một phần tư nét đẹp.

Thêm điều nầy nữa, trong câu hỏi của Bạn đã nói đến một lẽ thật quan trọng là Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo hình mẫu của Chúa. Điều Bạn nói thật đúng như Kinh thánh đã dạy, Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo hình tượng của Chúa, một trong những hình mẫu mà Chúa ban cho con người được ghi rõ trong Kinh thánh là con người được tự do [Sáng. 2:16], rồi Chúa còn giao cho con người công việc quản trị muôn loài vạn vật, con người ở trong vườn địa đàng với bổn phận là trồng và giữ vườn [Sáng. 1:26; 2:15], Chúa dựng nên con người để làm việc, không phải Chúa dựng nên con người để làm loại đồ chơi tiêu khiển cho Chúa, hoặc một một loại động vật chỉ biết được sanh ra, vỗ cho béo rồi làm thịt [II Phi. 2:12].

Tình trạng con người lúc bấy giờ ở một dạng có người gọi là vô tâm thức, như một người sống trong môi trường vô trùng, và Chúa đã ban đặc ân tự do cho con người quyết định chọn con đường vĩnh phúc hoặc con đường vô phúc. Đó là lý do Chúa cho phép con rắn và quả cấm hiện diện trong vườn địa đàng làm phương tiện thử nghiệm xem con người dùng sự tự do của mình theo Chúa hoặc theo ý riêng của mình. Kinh thánh phán: Phước cho người chịu thử thách, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài [Gia-cơ 1:12].

Bạn hãy cùng tôi suy tính một chút nhé:

·  Chúa phán rõ với con người là ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Được tự do ăn tất cả quả của cây trong vườn trừ quả của một cây, bạn sẽ chọn ăn một quả hay chọn được ăn tất cả? Tiếc thay tổ phụ loài người chúng ta lại nghe lời ma quỉ núp sau con rắn để chọn ăn một quả chưa cần ăn.

·  Tôi tin rằng không phải Chúa không cho con người biết điều thiện và điều ác, mà là chưa cho, vì chưa đến lúc. Giống như Chúa ban tính dục cho con người, ai cũng biết phải đợi đến một hạn tuổi tác nào đó cho cơ thể trưởng thành tạm đủ, hiểu biết tạm đủ, biết đối xử với nhau, thì khi ấy con người mới nên sử dụng khả năng tính dục của mình. Nếu đem tính dục ra sử dụng quá sớm sẽ làm cho con người lão hóa sớm, tạo ra một dòng dõi thoái hóa. Ngày nay trong đa số nhà có Tivi, có tủ lạnh, có máy vi tính, Bạn nói bởi đó nên con tôi phạm tội, tại trong nhà có điện có nước nên con tôi bị chết vì điện chết vì nước, tôi sẽ dẹp hết, không để những thứ đó trong nhà của tôi. Bạn nghĩ thế nào lời đề nghị đó? Chắc chắn không ai làm như vậy phải không? Và chúng ta cũng không thể nói tại Chúa đặt con rắn và quả cấm mà loài người phạm tội.

Nói chung lại, Bạn phải đồng ý với tôi là Chúa cho con rắn và quả cấm trong vườn địa đàng không phải để con người phạm tội mà để muốn ban cho con người phước hạnh lớn nhất là lãnh được mão triều thiên sự sống.

Điều thứ 2 cần nói đến là: TẠI SAO CON NGƯỜI KHÔNG NGHE LỜI CHÚA MÀ LẠI NGHE LỜI MA QUỈ QUA CON RẮN?

Tôi nghĩ đến cha mẹ sanh dựng con, yêu thương con, cực khổ nuôi con, lo cho con ăn học, dạy dỗ con, công ơn đó được ví như núi Thái sơn, như biển Thái Bình rạt rào. Vậy mà đứa con không nghe lời cha mẹ dạy mà nghe lời những tên cướp trộm xấu xa chống lại cha mẹ. Cũng vậy, Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo hình mẫu của Chúa quý hơn muôn vật, ban cho con người sự sống và hơi sống [Công vụ 17:25], cho con người ở trong vườn địa đàng phước hạnh đủ mọi nhu cần nhất là sự tự do, dạy con người những điều cần để con người được hưởng sự sống đời đời; thế mà con người như đứa con hoang nghịch không nghe lời của Chúa là Cha yêu thương, lại đi nghe lời ma quỉ núp bóng con rắn nghi ngờ Chúa, không vâng lời Chúa. Tôi thắc mắc tại sao con người không nghe lời Chúa dạy mà đi nghe lời con rắn, của ma quỉ, như đứa con không nghe lời cha mẹ lại đi nghe lời tên cướp, tên lừa gạt?

Nếu không có con rắn thì Bạn làm sao biết lòng con người đối với Chúa? Rồi bây giờ, dù con người chối bỏ không yêu Ngài, tình yêu thương Chúa vẫn theo đuổi con người, đến nỗi Chúa phán: Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết… Lòng ta rung động trong ta; lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy… [Êx. 33:11; Ôsê 11:8]. Kinh thánh làm chứng rằng: Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài [Hêb. 1:1-3] là Chúa Jêsus Christ.

Kinh thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã dùng lương tâm con người, dùng Lời Chúa qua Luật pháp, qua các tiên tri, thánh đồ để bày tỏ cho con người biết kính sợ Chúa. Cuối cùng các thời đại, chính Đức Chúa Trời đến thế gian giáng sanh làm người là Chúa Jêsus. Chúa Jêsus đã mang kiếp người hơn 33 năm trên đất cảm thông mọi nhọc nhằn đau khổ của kiếp người, làm biết bao nhiêu phép lạ cứu giúp con người, rao giảng Lời của Đức Chúa Trời, cuối cùng Chúa Jêsus đã tình nguyện chịu chết đền tội cho loài người trên đất trên thập tự giá, rồi sau 3 ngày chịu chôn trong mồ mả, Chúa Jêsus đã sống lại bảo đảm sự cứu rỗi của Ngài là đời đời. Bây giờ con người chỉ tin Chúa Jêsus thì được cứu khỏi tội lỗi và được hưởng vĩnh phúc của Chúa ngay tức thì.

Bạn và tôi hãy ôn lại những điều mà Chúa đã làm cho con người:

  • Chúa đã dựng nên muôn vật và trực tiếp dựng nên con người.
  • Chúa ban cho con người quyền quản trị mọi vật tay Chúa làm
  • Dù con người chối bỏ Chúa, nhưng Ngài vẫn yêu thương đến nỗi đã đến thế gian làm người để tìm và cứu con người, kêu gọi con người quay lại Con Đường Vĩnh Phúc, hầu không phải đi vào con đường hư mất hình phạt nơi địa ngục đời đời.

Thế mà cho đến bây giờ loài người vẫn không chịu ăn năn tội quay về với Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời Tạo Hóa, vẫn cứ nghe lời ma quỉ cám dỗ nghi ngờ tình yêu thương của Chúa. Thật lòng, tôi muốn hỏi Bạn thính giả là tại sao Bạn vẫn giống tổ phụ A-đam và Ê-va chỉ nghe lời con rắn, nghe lời ma quỉ mà không nghe lời Chúa?

Điều thứ 3: ĂN QUẢ CẤM CÓ BỊ CHÚA PHẠT KHÔNG?

Kinh thánh gọi quả đó là quả của cây biết điều thiện và điều ác. Phải nói rõ là Chúa dùng quả của cây đó để trắc nghiệm con người có vâng lời Chúa không mà thôi, quả đó không phải là quả độc, mà ăn nó sẽ biết điều thiện và điều ác. Kinh thánh ghi lại điều đã xảy ra cho A-đam và Ê-va sau khi ăn quả của cây đó như sau: “Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lỏa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lỏa lồ, nên đi ẩn mình” [Sáng. 3:7-10].

Rõ ràng sau khi ăn quả biết điều thiện và điều ác, A-đam và Ê-va chưa bị Chúa phạt, họ đã có một khoảng thời gian chuẩn bị gặp Chúa, thời gian đủ cho hai người nhận ra tội không vâng lời Chúa của họ và ăn năn. Chúa đã hỏi một câu để mở đường cho A-đam nhận tội và xin Chúa tha thứ hầu cho Chúa tha thứ; Chúa đã hỏi Ê-va để Ê-va nhận tội và xin Chúa tha thứ, nhưng buồn thay, cả hai người đã tìm cách đổ thừa cho người khác, A-đam đã đổ thừa người nữ, Ê-va đã đổ thừa con rắn. Đó là lý do Chúa phải tuyên án phạt loài người. Bạn hãy đọc Kinh thánh ghi lại: “Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lỏa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi” [Sáng. 3:11-13]. Chúa không phạt A-đam và Ê-va vì ăn quả cấm, nhưng Chúa phạt vì họ không nhận mình đã không vâng lời Chúa.

Tôi có đứa cháu nội, một hôm khi cháu làm lỗi, ba của cháu cầm roi dọa cháu; ‘Con nói thật, ba sẽ không phạt’. Sau một lúc khóc rấm rức, cháu nói ra điều cháu làm sai và xin lỗi ba của cháu. Ngay lúc đó, ba của cháu bảo cháu: ‘Bây giờ cúi xuống!’ Cháu lật đật nói: ‘Ba nói: con nói thật ba không phạt mà’. Chúng tôi phải phì cười. Chúa thật muốn chúng ta đổi lại và nên đứa trẻ là vậy.

Như lúc đầu tôi đã nói là qua câu hỏi của Bạn thính giả, chúng ta nhìn nhận chúng ta thật là con cháu dòng dõi của A-đam và Ê-va, bằng cớ là:

·  Bạn thính giả cũng đã đổ thừa cho Chúa đã không chịu dọn sạch vườn địa đàng, để lại con rắn và quả cấm khiến con người phạm tội. Đáng sợ là A-đam và Ê-va cũng như Bạn thính giả ngày nay chính ra là đổ thừa Đức Chúa Trời khiến họ phạm tội.

·  A-đam và Ê-va đã nghe lời một con rắn, nghe lời của ma quỉ là kẻ lừa dối, mà không nghe lời Đức Chúa Trời Tạo Hóa. Bạn thính giả hãy bình tâm suy xét: chúng ta nên nghe lời ai: Đức Chúa Trời Tạo Hóa hay con rắn, hay nghe lời ma quỉ? A-đam và Êva đã nghe lời ma quỉ, nghe lời con rắn khiến cá nhân họ bị Chúa phạt mà còn khiến dòng dõi loài người chúng ta chìm trong tội lỗi làm nô lệ cho ma quỉ. Xin Chúa cho bạn thính giả nhận tiếng Chúa và vâng lời Chúa để được bước đi trên Con Đường Vĩnh Phúc.

· Tôi không biết Bạn thính giả đã biết được câu chuyện Chúa dựng nên vườn địa đàng từ đâu, biết được chuyện con rắn cám dỗ tổ phụ loài người ăn quả cấm từ đâu, dù nghe từ đâu, rõ ràng Chúa thật yêu thương Bạn thính giả Ngài đã tạo cơ hội để Bạn thính giả biết Chúa, biết ăn năn tội và tin Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của mình, hầu cho tội được tha, được đi trên Con Đường Vĩnh Phúc của Chúa ban, xin Chúa cho bạn thính giả đừng bắt chước A-đam và Ê-va đổ thừa cho người nầy kẻ kia nữa, mà bằng lòng nói với Chúa: Lạy Đức Chúa Trời, con biết con là người có tội với Chúa, bao nhiêu năm con không thờ phượng Chúa. Bây giờ con bằng lòng ăn năn tội của con và quyết định nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của con. Xin Chúa tha tội cho con, ngự vào đời sống con làm Chủ đời sống con, cho con làm con của Chúa, được hưởng phước lành của Chúa ở đất cũng như ở trời. Nhơn danh Chúa Jêsus – Amen”.

Bạn hãy nói với Chúa đi và tôi quả quyết Bạn sẽ kinh nghiệm niềm vui trong Chúa tức thì. Muốn thật hết lòng!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by