You are hereGIỜ CHÚA TÁI LÂM

GIỜ CHÚA TÁI LÂM


By admin - Posted on 03 December 2012

GIỜ CHÚA TÁI LÂM:

(Đây chỉ là Bố cục, xin nghe chi tiết với BÀI GIẢNG II SỐ 126)

I/. QUA SÁCH ĐANIÊN:

Sách Đaniên ít nhất lặp lại 4 lần Kế hoạch nầy gồm 1 lần do vua Nê-bu-cát-nết-sa thấy trong chiêm bao, và 3 lần Chúa tỏ cho tiên tri Đaniên

1.      Đoạn 2 qua Pho tượng Nê-bu-cát-nết-sa .

2.      Đoạn 7:1-8 qua sự hiện thấy của Đaniên về 4 con thú

·  Đối với loài người thì các đế quốc như là vàng, bạc… Nhưng đối với cái nhìn của Đức Chúa Trời thì các đế quốc như những con thú.

·   Ý nghĩa và sự tương ứng các con thú với pho tượng

3.      Đoạn 8:1-12, hai con chiên đực và dê đực.

4.      Đoạn 9:24-27, qua 70 tuần lễ được chia ra làm 3 lần:

·  9:24-25, lần 1 = 7 + 62 = 69 từ khi xây lại thành Giê-ru-sa-lem (443 TC)

·  9:26a, lần 2 = không được mặc khải cho Đaniên (Êph. 3:4-6)

·  9:26b-27, lần 3 = tuần lễ cuối = 7 năm Đại nạn được chia làm 2 phần.

II/. SO SÁNH GIỮA CÁC SÁCH:

1.      Theo sách Đaniên, chúng ta đang ở thời kỳ:

·  2:34-35; 43-45, Bàn Chân và Các Ngón Chân.

·  Ở 7:7, thời kỳ Con Thú Thứ Tư.

·  8:8b, thời kỳ Bốn Cái Sừng.

·  Ở 9:26a không có chi hết - thời kỳ Chúa không mặc khải cho Đaniên.

2.      Theo sách Khải huyền, chúng ta đang ở vào thời kỳ của Hội thánh tại Lao-đi-xê (Khải. 3:14-22)

3.      Theo Math. 24:1-14, chúng ta đã và đang trải qua những dấu hiệu mà Chúa Jêsus Christ đã loan báo:

·  24:6-8, Có sự rối loạn chung trên thế giới: chiến tranh giữa các quốc gia, giữa các sắc tộc – nhưng chỉ mới là khởi đầu.

·  24:9, dấu hiệu từ người Y-sơ-ra-ên bị các dân ghen ghét [từ sau biến cố khủng khiếp vào năm 70 SC đến Thế chiến thứ 2].

·  24:10-13, Hội thánh chung có nhiều rối loạn vì những tà giáo, nhiều tội ác ngoài xã hội ảnh hưởng lòng yêu Chúa của người tin.

·  24:14, dấu hiệu Tin Lành giảng khắp đất.Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by