You are hereGIÀU NGHÈO

GIÀU NGHÈO


By admin - Posted on 06 December 2012

CÂU HỎI: Tại sao tôi thấy có một số người theo đạo Cao Đài, đạo Phật, vẫn giàu to, công việc của họ là chánh đáng, không hề vi phạm luật pháp, và cũng thấy một số tín đồ Tin Lành nghèo khổ và bị tật nguyền vậy? Xin giải thích.

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 127)

TRẢ LỜI:

Đọc qua câu hỏi, Bạn thính giả thật có một tầm nhìn rất rộng về Tôn giáo, về giai cấp giàu nghèo, luật pháp đời nầy, về xã hội, về người khuyết tật.

Tuy nhiên, Bạn thính giả có 3 điều hiểu lầm:

(1)   Hiểu lầm thứ nhất là những người theo tôn giáo đa số không phải vì họ muốn làm giàu, mà vì họ cần một tín ngưỡng, một bình an cho tâm hồn. Nếu theo một tôn giáo để làm giàu thì có lẽ trái với giáo lý của tôn giáo thường có.

Thí dụ như người theo đạo Cao Đài thường tin vào Trời Cao Có Mắt để mong sống cuộc đời trong sạch và mong đến Hội Long Hoa họ sẽ không còn khổ cực. Nếu người theo đạo Phật vì mục đích được giàu, thì người đó đã làm trái với giáo lý nhà Phật, người đó còn tham – sân – si; giống như muốn mau thành Phật, thích vô Niết Bàn là phạm tội tham lam.

(2)   Điều hiểu lầm thứ hai là việc làm giàu liên quan nhiều yếu tố, ít nhất theo binh pháp Tôn Tử là Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Người ta thường nói là gặp thời, phương tiện như vốn, và người đó phải có trình độ gồm trí thông minh, kinh nghiệm…

(3)   Điều hiểu lầm thứ ba là đành rằng người theo Tin Lành có người nghèo, có người khuyết tật, nhưng cũng người giàu có; ngược lại, cũng có những người theo các tôn giáo khác bị nghèo khổ và tật nguyền. Có thể trong một hoàn cảnh nào đó, có người nhờ tôn giáo mà trở nên giàu có, như trường hợp Kinh thánh ghi lại một số người tại thành phố Ê-phê-sô vào khoảng năm 60 SC, đã trở nên giàu có nhờ tôn giáo thờ nữ thần Artemis [Công vụ 19:24]; cũng có những người vì tôn giáo mà trở nên nghèo khổ như các dân tộc thiểu số lạc hậu vì thờ cúng. Dù vậy, Bạn thính giả chú ý là những dân tộc nào chịu ảnh hưởng đạo của Chúa đều là những dân tộc văn minh, đa số là giàu có, dù trong đó có những người khuyết tật họ cũng được đối xử rất tốt.

Về phương diện luật pháp, Bạn thính giả nói là những người giàu to, công việc của họ là chánh đáng, không hề vi phạm pháp luật, lời nầy tôi không dám công nhận vì còn tùy thuộc vào quan điểm luật pháp nào. Có thể theo luật quốc gia nầy thì không vi phạm nhưng đối với quốc gia khác lại vi phạm, ấy là chưa kể còn có luật pháp quốc tế nữa. Rồi chúng ta cũng phải xét việc vi phạm luật pháp theo quan điểm thời gian, có thể lúc nầy làm việc đó thì hợp pháp, nhưng thời gian sau lại là phạm pháp.

VẤN ĐỀ CẦN NÓI ĐẾN LÀ: GIÀU CÓ PHẢI LÀ MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC SỐNG KHÔNG? NGHÈO CÓ PHẢI LÀ KHỔ KHÔNG? KHUYẾT TẬT CÓ PHẢI VÔ PHÚC KHÔNG?

Người VN chúng ta thật đầy kinh nghiệm qua những câu nói: Nghèo trẻ chớ vội lo, giàu trẻ chớ vội mừng; hoặc: Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho. Trong tháng qua có một Đại gia VN đã thốt lời mong được cuộc sống nghèo mà an nhàn của ngày trước. Dĩ nhiên cái giàu có những lợi thế nhưng không phải là mục đích của đời người. Nhiều người đã hi sinh sự giàu có vì mục đích nào khác.

Riêng Kinh thánh cũng ghi lại những cái lợi cái hại của sự giàu có như sau:

·  Chúa Jêsus nói đến những người giàu mà vô phước: Có một người giàu thu được hoa lợi nhiều lắm, đến nỗi phải phá kho cũ xây một kho mới để chứa sản vật của mình. Người giàu đó nói với linh hồn mình rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ ngơi, ăn uống, và vui vẻ. Trong lúc người giàu nầy có đủ mọi điều kiện sống lâu như: giàu có, nghỉ ngơi không phải cực nhọc, ăn ngủ được, lại có tinh thần vui vẻ sảng khoái, thì thình lình Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải người đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Chúa Jêsus gọi người giàu nầy là ngu dại (Luca 12:16-21)

·  Còn đây là câu chuyện một người giàu khác mà Chúa Jêsus đã nói đến: Có một người giàu hằng ngày sống xa hoa trên nhung lụa… Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi Âm phủ đang bị đau đớn, … bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, … vì tôi bị khổ ở trong lửa nầy quá đổi… (Luca 16:19, 22-24). Người nầy đã có cuộc sống giàu to trên đất đến cuối đời, nhưng bước vào cõi đời đời thì chẳng còn giàu to cũng chẳng có nghỉ ngơi, chỉ có bị khổ trong lửa nầy quá đổi.

Rõ ràng mục đích của cuộc sống không phải là để có nhiều tiền, Kinh thánh là Lời Chúa phán: Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn (I Tim. 6:10). Do đó chúng ta không thể nhận định một người qua bề ngoài giàu có của họ, vì người giàu cũng khóc và người giàu cũng chết.

Đã nói đến người giàu, thì chúng ta cũng phải nói đến người nghèo. Nghèo có phải là khổ không? Người đời đã có câu trả lời rất đáng học: Nghèo chưa chắc là khổ, không chịu nổi cảnh nghèo mới là khổ! Có rất nhiều bằng cớ nghèo chưa chắc khổ:

· Chúng ta có câu: Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon. Râu tôm và ruột bầu là hai món đồ bỏ, nói cách khác, đồ bỏ nấu với đồ bỏ, nghèo đến thế ấy, nhưng vợ chồng vẫn hạnh phúc.

· Khi tôi phục vụ Chúa tại Hội thánh ở Túc Trưng thuộc Long Khánh, đa số tín đồ là người dân tộc Chrau-Jro nghèo, trong số tín đồ nghèo có một ông tên Điểu Bết bị mù từ nhỏ và một cặp vợ chồng cả hai chỉ có bà còn được một con mắt. Cảm ơn Chúa, dù nghèo lắm, lại không biết chữ, không thấy đường, nhưng chưa bao giờ họ than thở mà trái lại họ là người đến thăm mọi người để cầu nguyện cho, để dùng những câu Kinh thánh mà họ thuộc lòng an ủi, khích lệ, kể cả làm chứng về Chúa cho mọi người. Dù họ nghèo, lại là dân tộc thiểu số, nhưng là nguồn phước cho nhiều cần biết về Chúa.

·  Kinh thánh cũng ghi lại những người nghèo tin cậy Chúa, họ đã được Chúa dùng để đem lại phước lành cho những người cần. Kinh Cựu Ước nói đến một người đàn bà góa nghèo, nghèo đến nổi chỉ còn một chút bột, một chút dầu, bà và đứa con trai nhỏ đi lượm củi về nướng một cái bánh nhỏ, ăn rồi chết. Kỳ diệu thay, Đức Chúa Trời lại dùng người đàn bà nghèo sắp chết đói nầy rước tiên tri Ê-li của Chúa về nuôi dưỡng suốt thời gian nước Y-sơ-ra-ên bị hạn hán. Biết bao nhiêu người giàu to thời đó không được Chúa dùng, còn người đàn bà góa nghèo nầy lại được Chúa dùng.

·  Đương thời Chúa Jêsus thi hành chức vụ trên đất, Kinh thánh ghi lại câu chuyện: Đức Chúa Jêsus vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương, lại thấy một mụ góa nghèo bỏ vào hai đồng tiền. Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Vì mọi người kia đều lấy của dư mình làm của dâng; nhưng mụ nầy thiếu thốn, mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình (Luca 21:1-4). Chúa Jêsus đã không hề khen những người giàu to dâng tiền lễ, mà Chúa Jêsus đã khen người đàn bà góa nghèo, vì những kẻ giàu dù có bỏ tiền lễ nhiều nhưng chỉ là của dư, còn mụ góa nghèo dâng của mình có để nuôi mình.

Dĩ nhiên không ai thích nghèo, nhưng nghèo chưa chắc khổ Bạn à.

Khuyết tật chắc chắn là một điều khiến thân thể bị hạn chế sinh hoạt. Tuy nhiên, Bạn hãy nhìn qua nước Anh, một nhà bác học Vật lý nổi tiếng trên thế giới lại là một người có thân thể khuyết tật nặng, ông đã góp phần vào khoa học vật lý bằng những phát minh vĩ đại.

Tôi đã nói với Bạn về một ông tín đồ mù tên Điểu Bết (thường gọi là Tám Bết), một cặp vợ chồng hai người chỉ có một con mắt tên Năm Nhao, họ mù nhưng lòng yêu mến Chúa của họ đem đến cho nhiều người sáng mắt, giàu có ân sủng của Đức Chúa Trời.

Nơi tôi ở, có cả một Hội thánh của những người vừa câm vừa điếc, bạn gặp họ sẽ được nghe họ hát ngợi khen Chúa, thấy họ học Kinh thánh để làm theo Lời Chúa dạy, không hề nghe họ than thở.

Lời Chúa là Kinh thánh phán về khuyết tật: …thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt… thà rằng què chơn mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chơn mà bị quăng vào địa ngục… thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục (Mác 9:43-47).

Kinh thánh là Lời Chúa dạy mà tôi vừa nói, tôi tin rằng Bạn thính giả nhận ra vấn đề quan trọng nhất của đời người trên đất không phải là giàu hay nghèo, lành mạnh hay đau yếu khuyết tật, mà chính là TRONG HOÀN CẢNH NÀO CŨNG ĐƯỢC MIỄN LÀ NGƯỜI ĐÓ CÓ CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH.

Chúa là ai mà người có Chúa không còn ao ước gì hơn? Kinh thánh cho chúng ta biết:

· Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, không việc chi mà Chúa không làm được, Chúa lại là Đấng yêu thương, Đấng ở khắp mọi nơi, Đấng biết hết mọi sự. Bằng cớ chứng minh một Đức Chúa Trời như vậy là qua sự kiện Chúa đã đến thế gian, giáng sanh làm một người như mọi người trừ ra không phạm tội, Chúa Jêsus chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời qua biết bao nhiêu phép lạ Chúa đã làm trước mắt mọi người từ việc đuổi quỉ chữa bịnh, quở yên sóng gió, kêu người chết sống lại, hóa bánh nuôi 5 ngàn người, 7 ngàn người ăn không kể đàn bà và trẻ con, giảng dạy về một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Cuối cùng Chúa Jêsus đã tình nguyện chịu chết trên cây thập tự, lấy Huyết của Ngài làm sạch mọi tội của người tin Ngài. Sự chết của Chúa Jêsus khiến cho ngay cả vị sĩ quan chỉ huy cuộc hành hình Chúa Jêsus phải nhìn nhận: Người nầy (hay Chúa Jêsus) thật là Đức Chúa Trời! Hơn thế nữa, sau 3 ngày chịu chôn trong mộ, Chúa Jêsus đã sống lại và sống đời đời trước mặt mọi người để chứng minh ngài là Đức Chúa Trời, không phải là một con người, một giáo chủ, một danh nhân nhưng là một Đấng Cứu Thế duy nhất cho nhân loại. Người tin Chúa Jêsus chỉ cần ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình thì không còn bị Đức Chúa Trời hình phạt trên đất cũng bị không còn bị hình phạt đời sau nơi địa ngục, mà được sự sống vĩnh phúc ở đất cũng như ở trời, người đó lại còn được làm con của Đức Chúa Trời.

·  Một trong những người đã tin Chúa đã viết lại kinh nghiệm của chính mình về đời sống có Chúa như sau: Khi người đó là Đa-vít được no đủ bình an, Đa-vít nói: Chúa khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Đa-vít biết Chúa là Đấng Chăn Hiền Lành, còn ông là chiên của Chúa. Rồi trên đường đời có lúc gian truân, Đa-vít nói: Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi… Người tin Chúa biết rằng trong những nghịch cảnh, Chúa vẫn ở cùng mình nên không còn phải sợ gì.

·  Một người khác tên là Gióp đã nói: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va! (Gióp 1:20-22)

·  Một người tin Chúa khác nói về cách sống khi đã tin Chúa và có Chúa ở cùng, là thánh Phao-lô: vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi (Philíp 4:11b-13).

· Có một nhạc sĩ đã viết: Có Chúa dắt đưa, đời tôi thấy thỏa lòng, dù cho giông tố dường như cuốn lôi đi xa Ngài, Cha luôn soi đường, dìu đưa qua bao chốn hiểm nguy, nâng bước chân tôi về bên Chúa tình yêu…. Có Chúa chở che đời tôi thấy thỏa lòng, dù trong cuộc sống đầy thử thách gian nan đang chờ, tâm linh an bình và yên vui ca hát thảnh thơi, qua những khó khăn tạ ơn Chúa nhiều hơn.

Tôi không biết Bạn thính giả hỏi câu nầy là người giàu hay nghèo, lành mạnh hay khuyết tật, tôi xin Chúa cho Bạn thính giả đừng quan tâm đến giàu hay nghèo, lành mạnh hay khuyết tật, mà hãy quan tâm đến cuộc đời của mình có Chúa chưa. Khi Bạn có Chúa cho chính mình rồi chắc chắn Bạn sẽ được ghi tên vào danh sách những người có phước nhất trên trần gian.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by