You are hereGIỜ TẬN THẾ

GIỜ TẬN THẾ


By admin - Posted on 13 December 2012

KHI NÀO TẬN THẾ?

CÂU HỎI:

Hiện nay rất nhiều người hoang mang trước những hù dọa về Ngày Tận Thế theo cách họ giải thích Lịch Cổ Maya với sự kết thúc chu kỳ 5 ngàn năm. Nhiều người đã tích trữ lương thực, tìm chỗ để được an toàn, cũng có những cảnh báo về những người quá khủng hoảng lo sợ sẽ đi đến tình trạng tự tử cá nhân hay tập thể. Đối với người Tin Lành tin Chúa Jêsus thì nghĩ gì?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 128)

TRẢ LỜI:

Tôi nghĩ rằng đó là cảm nghĩ của những người tin Chúa và cũng là cảm nghĩ của những người chưa tin Chúa Jêsus nhìn vào người tin Chúa. Để trả lời câu hỏi Khi Nào Tận Thế? Tôi xin trình bày 3 điều:

NHÌN VỀ QUÁ KHỨ.

Kính thưa Qúy Vị thính giả, thật ra những xao động trong lòng người về vấn đề Tận Thế không phải là mới mẻ, vì cách đây 12 năm, thế giới đã một lần xao động khi bước vào thế kỷ 21 với sự lo sợ Tận Thế năm 2.000, từ ngữ quen thuộc thời đó là Y2K (wai two kei) đã ám ảnh loài người, nhất là giới thông thạo máy vi tính.

Tôi nhớ vào giao thừa giữa năm 2000 và 2001, chỉ cần theo dõi trên Đài Phát Thanh cũng đủ thấy hồi hộp trước những tin tức của những phóng viên đi từ múi giờ chuyển sang Năm Mới ngoài một đảo xa tận Thái Bình Dương đến từng quốc gia kế cận.

Tại sao người ta lại cho rằng Tận Thế Năm 2000? Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên dù không tin Chúa, người ta vẫn ngấm ngầm tin Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời. Nếu không có Kinh thánh thì người ta không thể nào giải thích tại sao họ nghĩ đến Tận Thế năm 2000. Họ căn cứ vào Kinh thánh là lời Chúa dạy dân Chúa rằng:

·         cứ làm việc 6 ngày thì nghỉ 1 ngày,

·         cứ làm 6 năm thì nghỉ 1 năm.

·         Rồi họ tin rằng sau 6.000 năm sẽ nghỉ 1.000 năm.

Cũng từ trong lời dạy của Kinh thánh, Chúa đã báo trước khi Chúa Jêsus trở lại thế giới nầy sau khi hủy diệt các thế quyền, phạt quỉ Satan và những kẻ theo nó, Chúa Jêsus sẽ lập Vương quốc 1.000 Năm Bình An Phước Hạnh. Từ Kinh thánh, họ tính…

·         Căn cứ vào Bảng Gia Phả các Tổ phụ được ghi trong sách đầu tiên của Kinh thánh là sách Sáng thế ký chương 5, người ta tính thời gian từ khi Chúa dựng nên người đầu tiên là A-đam đến đời ông Áp-ra-ham tổ phụ của dân Y-sơ-ra-ên là 2.000 năm.

·         Rồi từ đời Áp-ra-ham đến khi Chúa Jêsus giáng sanh lại thêm là 2.000 năm nữa.

·         Vì Kinh thánh nói đến Vương quốc 1 ngàn Năm Bình An Phước Hạnh của Chúa, do đó họ quả quyết chỉ còn lại 2 ngàn năm là từ khi Chúa Jêsus giáng sanh được thế giới tính là năm 1 đến năm 2 ngàn.

Tất cả đã thở ra nhẹ nhõm khi ánh bình minh Năm 2001 hiện ra và mọi việc bình thường. Người ta đã cố tình quên lời Chúa Jêsus phán: Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi (Math. 24:36).

Chúng ta truy tiếp về quá khứ nữa sẽ thấy năm 1941, một người Việt Nam đã muốn tỏ ra mình khôn ngoan khi tổng hợp tin tức thế giới để quyết định giờ và ngày tháng năm Chúa Jêsus trở lại. Sự khôn ngoan của người nầy đã làm thiệt hại niềm tin của nhiều người, người nầy rất giỏi Kinh thánh nhưng lại học thiếu một câu Chúa Jêsus phán: Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi.

Quá khứ xa hơn nữa vào thế kỷ 19, một số người lập một Giáo phái công bố Mùa Thu năm 1884 Chúa Jêsus sẽ trở lại hay nói cách khác là Tận Thế. Sau đó thế giới vẫn còn, nhiều người đã mất niềm tin vì những người học Kinh thánh mà không học lời Chúa Jêsus phán: Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi.

Chúng ta lại truy về quá khứ đến vào thế kỷ thứ 1, thời Hội thánh mới thành lập, một số người tin Chúa tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca hiểu lầm là Chúa Jêsus sắp trở lại trong đời của họ còn sống, nên sinh ra bối rối, kinh hoảng và biếng nhác, không chịu làm việc, chỉ ngồi ăn chờ Tận Thế. Thánh Phao-lô phải quở trách sự lười biếng của họ. Họ là những người nói tin Chúa mà không học lời Chúa Jêsus phán: Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi.

Điều thứ 2, tôi mời Quý Vị hãy NHÌN VÀO KINH THÁNH là Lời Đức Chúa Trời.

Điều quyết chắc là Kinh thánh có nói đến Vấn Đề Tận Thế, chẳng những nói đến mà còn nói rõ những chi tiếp như sau:

1.      THỨ NHẤT:

Kinh thánh không gọi đó là ngày Tận Thế mà gọi là Ngày Chúa Jêsus Christ từ trời trở lại thế giới nầy. Đây là lẽ thật được Kinh thánh nhắc đi nhắc lại luôn.

·         Chúa Jêsus phán rằng: Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta… (Giăng 14:3)

·         Khi Chúa Jêsus thăng thiên, có lời thiên sứ phán: Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Như vậy, trong ngày mà người chưa tin Chúa gọi là Tận Thế, Chúa Jêsus Christ không phải giáng sanh trong chuồng chiên máng cỏ như khi Ngài giáng sanh, nhưng Chúa Jêsus Christ sẽ lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến cùng với các thiên binh thánh đồ. Kinh thánh mô tả cảnh Chúa Jêsus Christ trở lại thế giới nầy như sau: Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men! (Khải. 1:7).

Cách đây 80 năm, nhiều người vô tín đã chế nhạo cho rằng lời đó thần thoại, làm sao cả thế giới đồng một lúc có thể nhìn thấy Chúa Jêsus Christ từ trời trở lại. Nhưng khi thế giới phát minh truyền hình với những vệ tinh viễn thông tiếp vận trên không gian, những kẻ vô tín đó đã ngậm miệng lại.

2.      THỨ HAI:

Kinh thánh ghi lại lời Đức Chúa Trời phán Chúa không hủy diệt thế giới nầy bằng nước lụt như phim 2012 của Hollywood dàn dựng nữa, nhưng trời đất bây giờ là để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác (II Phi. 3:7). Như vậy, sự kiện quan trọng là không phải trái đất nổ tan tành, mà đó là Ngày Chúa Jêsus Christ sẽ hiện ra từ trời với tư cách Vua muôn vua, Chúa trên muôn chúa phán xét ai là người tin Ngài sẽ vào Thiên đàng vĩnh phúc, ai không tin Ngài sẽ vào địa ngục hình phạt chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.

Kinh thánh phán: Cũng vậy, Chúa Jêsus Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài (Hêb. 9:28).

3.      THỨ 3:

Chi tiết thứ 3, Kinh thánh ghi lại lời của chính Chúa Jêsus phán dứt khoát: Về ngày và giờ đó, tức là nói theo cách người chưa tin nói: ngày và giờ tận thế, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. Chúa Jêsus khẳng định giờ và ngày không ai biết, ngay cả chính Chúa Jêsus trong bản tánh con người như mọi người thì Ngài cũng không biết. Cho nên bất cứ ai dù khôn ngoan, quyền thế cách nào, thần thánh thế nào, dám định ngày Chúa Jêsus Christ trở lại hay gọi là Tận Thế, thì đó là tà giáo, kẻ lừa dối loài người.

Điều cảm ơn Chúa, dù Chúa không cho người tin Chúa biết ngày giờ Chúa trở lại hay Tận Thế, nhưng Chúa cho chúng ta biết hai điều qua đó người tin Chúa Jêsus theo lời Kinh thánh dạy sẽ biết khi nào Tận Thế hay khi nào Chúa yêu quý của họ trở lại ban thường cho đức tin của họ:

ĐIỀU THỨ NHẤT Chúa cho người tin Chúa biết là ngày giờ đó sẽ thình lình, sẽ như kẻ trộm, giờ mọi người không ngờ. Kinh thánh luôn cho chúng ta biết thì giờ Chúa Jêsus Christ trở lại hay giờ Tận Thế là gấp rút. Hãy nghe Kinh thánh phán về thì giờ Chúa Jêsus Christ đến trong thư Gia-cơ chương 5,

·         C.7, Kỳ Chúa dến – nghĩa là Chúa đến có hạn kỳ rõ ràng, không phải tình cờ. Hạn kỳ đó do Chúa định, không do con người suy đoán.

·         C. 8, Kỳ Chúa đến gần rồi – không còn chỉ là kỳ hạn mà gần rồi.

·         C. 9, Đấng xét đoán đứng trước cửa – đang lúc chúng ta còn chần chừ thì Chúa đã hiện ra ngay trước mắt.

ĐIỀU THỨ HAI Chúa cho người tin Chúa biết những dấu hiệu qua đó biết khi nào Chúa đến hay giờ Tận Thế. Dấu hiệu gì? (Math. 24:6-14)

·         Dấu hiệu về chiến tranh. Chúa phán: Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc… Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia.

·         Dấu hiệu đói kém. Chúa phán: Nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất… Đói kém do nguyên nhân dân số gia tăng, do biến đổi khí hậu khiến thời tiết không còn thuận lợi cho việc gieo trồng nữa, hiện tượng nước biển dâng ngập và sa mạc hóa đất trồng… hiện nay là gánh nặng cho thế giới. Về thiên tai thì các khoa học gia nhìn nhận xưa nay vẫn có nhưng từ đầu thế kỷ 21, thì thiên tai lớn hơn gây tác hại khủng khiếp hơn.

·         Dấu hiệu tội ác thêm nhiều. Chúa Jêsus phán: Tội ác thêm nhiều… Hằng ngày qua các phương tiện truyền thông tất cả nhìn nhận chưa bao giờ con người phạm tội ác nhiều và khủng khiếp như vậy.

Còn nhiều dấu hiệu nữa, nhất là những dấu hiệu mà Chúa phán trước đã và đang diễn ra càng ngày càng rõ ràng, người tin Chúa Jêsus và tin Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời sẽ không còn nghi ngờ ngày và giờ Chúa Jêsus Christ trở lại thế giới nầy hay Giờ Tận Thế, đang cận kề như Chúa phán: Hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là sớm mai… Không phải là 1884, không phải là 1941, không phải là 21 tháng 12 năm 2012, mà bất cứ lúc nào, chắc chắn đó là lúc loài người không ngờ.

Điều quan trọng thứ ba tôi muốn gởi đến Quý Vị là HÃY NGHĨ ĐẾN HIỆN TẠI.

Lời Chúa luôn nhắc người tin Chúa và tin Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời điều quan trọng là Thái Độ đón chờ Chúa Jêsus trở lại, hay đón chờ Giờ Tận Thế. Chúa đã cho chúng ta biết rõ hết mọi sự để làm gì? Chắc chắn không phải để chúng ta đi mua lương thực dự trữ, để sợ hãi tìm chỗ ẩn trốn.

Qua Lời Chúa dạy, chúng ta không cần phải thắc mắc ngày nào Tận Thế, ngày nào Chúa Jêsus trở lại thế giới nầy, mà hãy vâng lời Chúa dạy ngay bây giờ hãy ăn năn tội tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình hầu cho Giờ G đó xảy ra, Quý Vị không bị hình phạt mà được sự sống đời đời. Kinh thánh cho chúng ta biết lý do Chúa chưa trở lại hay Chúa chưa cho phép xảy ra Tận Thế là vì: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn năn (II Phi. 3:9). Chúa đang chờ Quý Vị.

Nếu Quý Vị là người đã tin Chúa, thì hãy vâng lời Chúa, thay vì ngồi đó lo lắng, lo dự trữ lương thực, hoặc thắc mắc như người chưa tin, thì hãy nổ lực rao giảng Tin Lành cứu rỗi cho mọi người, nhất là đồng bào VN của chúng ta, bà con thân tộc của chúng ta; hết lòng yêu thương anh em trong Chúa để nhắc nhau tỉnh thức làm hết bổn phận như Chúa dạy, chờ Chúa trở lại, hầu cho không phải đấm ngực hối tiếc.

Muốn thật hết lòng!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by