You are hereCHÚA GIÁNG SANH

CHÚA GIÁNG SANH


By admin - Posted on 14 December 2012

CÂU HỎI: Tôi nghe mấy người Tin Lành nói Chúa Jêsus là dòng dõi vua Đa-vít của dân Do thái. Vậy tại sao Chúa không giáng sanh nơi hoàng cung, mà phải chịu sanh ra trong chuồng chiên máng cỏ. Như vậy có mâu thuẫn hay không?

(Nghe với BÀI GIẢNG II  số 129)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn vị thính giả đã gởi cho tôi câu hỏi thích hiệp với mùa Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus Giáng Sinh. Trong câu hỏi này có 3 vấn đề cần nói rõ.

1. Thứ nhất: Tại sao Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời lại chọn dân Do Thái để Ngài giáng sinh vào đời?

Thật sự đây là thắc mắc của rất nhiều người đến nỗi có câu thơ rằng: Đức Chúa Trời kỳ quái, lại chọn dân Do Thái.

Để hiểu được lý do Chúa Jêsus chọn dân Do Thái, chúng ta thấy các dân tộc trên thế giới thường đưa ra nguồn gốc dân tộc mình từ những câu chuyện mang tính chất thần thoại mà các sử gia gọi là Huyền sử. Trong khi đó, qua Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, cũng như qua lịch sử thế giới cho biết dân Do Thái có nguồn gốc từ một người tên Áp-ra-ham. Áp-ra-ham sống vào khoảng 2.000 năm trước khi Chúa Jêsus giáng sinh tại một thành phố thuộc nước I-rắc ngày nay. Áp-ra-ham đã được Đức Chúa Trời kêu gọi ra khỏi quê hương thờ hình tượng của ông đi đến một xứ mà Chúa sẽ chỉ cho. Dù ông không biết xứ đó ở đâu nhưng ông vẫn vâng lời Chúa.

Bởi sự vâng lời đó, ông được Chúa ban nhiều lời hứa trong đó có lời hứa: “Các dân tộc trong thế gian sẽ nhờ dòng dõi ông mà được phước.” Lời hứa này được ứng nghiệm kỳ diệu khi Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đã chọn dân Do Thái để vào đời. Ngài bằng lòng làm một người Do Thái để thực hiện chương trình cứu rỗi không phải chỉ cho dân Do Thái mà cho các dân tộc khác, trong đó có dân tộc Việt Nam chúng ta.

Kinh Thánh xác nhận rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian,” trong đó có dân tộc Việt Nam chúng ta, không phải chỉ yêu thương dân Do Thái, đến đổi đã ban Chúa Jêsus chịu chết trên cây thập tự đền tội cho các dân tộc, hầu cho hễ ai tin Chúa Jêsus, dù họ là dân tộc nào cũng không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Cảm ơn Chúa, trong khi các danh nhân, giáo chủ được sinh ra cách tình cờ làm người thuộc dân tộc này dân tộc kia, thì Chúa Jêsus gián sinh đã được báo trước hàng ngàn năm chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời Tạo Hoá vì yêu thương loài người nên đã giáng thế cứu người.

2. Thứ hai: Tại sao Chúa Jêsus lại chọn giáng sinh thuộc dòng dõi Vua Đa-vít? Vua Đa-vít là ai?

Một lần nữa Kinh Thánh cũng như lịch sử thế giới cho chúng ta biết Đa-vít là một người Do-thái sống trước khi Chúa Jêsus giáng sinh1.000 năm, từ một người chăn chiên quê ở làng Bết-lê-hem, đã được Đức Chúa Trời ban ơn làm vua nước Do-thái. Vua Đa-vít là vị vua đầu tiên đem lại sự thống nhất cho nước Do-thái và làm cho nước Do-thái trở nên hùng mạnh, bắt phục các lân bang.

Đặc biệt dù là vua, nhưng khi Đa-vít phạm bất cứ tội nào bị Chúa quở trác, Đa-vít đều hạ mình ăn năn xin Chúa tha thứ. Vì tấm lòng luôn kính sợ Chúa như vậy, vua Đa-vít được Chúa hứa dòng dõi ông sẽ ngồi trên ngôi nước Do Thái đời đời.

Và để hoàn thành lời hứa này, Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đã giáng sinh làm một người Do-thái thuộc dòng dõi vua Đa-vít, ứng nghiệm lời tiên tri loan báo 1.000 năm trước khi Ngài giáng sinh.

Một điều kỳ diệu nữa là 500 năm trước khi Chúa Jêsus giáng sinh, thì lời tiên tri trong Kinh Thánh báo trước địa điểm Chúa Jêsus giáng sinh là tại làng Bết-lê-hem khu vực thành Giê-ru-sa-lem. Bạn có biết không khi bà Ma-ri mang thai Chúa Jêsus thì bà đang ở tại làng Na-xa-rét phía Bắc, còn làng Bết-lê-hem ở phía Nam cách xa 300 dặm, tức khoảng 450 cây số. Tại bây giờ quý thính giả đang sống ở thời đại giao thông thuận tiện và nhanh qua phi cơ, xe hơi, tài hỏa tốc hành, nên 450 cây số không đáng ngại, nhưng hơn 2000 năm trước, lúc Chúa Jêsus sanh ra thì phương tiện di chuyển tốt nhất là bằng ngựa, lạc đà, lừa, la, là những phương tiện dành cho nhà giàu, còn Giô-sép và Ma-ri làm gì có phương tiện đó.

Thế thì làm sao cho một phụ nữ mang thai gần ngày sanh bằng lòng đi một đoạn đường dài 450 cây số hầu cho lời tiên tri ứng nghiệm? Chúa đã dùng chiếu chỉ của Hoàng Đế La-mã lúc bấy giờ là Âu-gút-tơ ra lệnh kiểm tra dân số, ai sanh ở đâu thì phải về nơi đó khai tên với mục đích đánh thuế toàn đế quốc trong đó có nước Do-thái đang bị La-mã đô hộ. Do đây là lịnh của vua, nên dù gần ngày sanh không muốn đi, Ma-ri cũng phải đi về Bết-lê-hem và đang khi Giô-sép và Ma-ri ở Bết-lê-hem thì ngày sanh của Ma-ri đã đến, người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọ con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chổ ở.

Một điều quan trọng nữa, Kinh Thánh cho biết Chúa Jêsus đã đến thế gian lần thứ nhất làm Cứu Chúa bằng cách đó để chịu chết đền tội cho nhân loại. Rồi Chúa Jêsus sẽ trở lại thế giới này lần thứ hai để hủy diệt các chủ quyền, các thế lực, kể cả quỉ Sa-tan và ma quỷ. Ngài sẽ làm Vua trên muôn vua, ngồi trên ngôi Đa-vít cai trị một Vương Quốc trên trời, dưới đất, bên dưới đất đời đời, ban thưởng những người tin nhận Ngài làm Cứu Chúa, hình phạt những người từ chối không tin thờ Ngài.

Cám ơn Chúa đã cho bạn biết Chúa Jêsus giáng sinh thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Xin Chúa cho bạn mau mau tin thờ Ngài trong mùa Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus Giáng Sinh này, hầu cho khi Chúa Jêsus trở lại làm Vua muôn vua, bạn không bị hình phạt mà được hưởng phước đời đời.

3. Thứ ba: Tại sao Chúa Jêsus không giáng sinh nơi hoàng cung mà lại giáng sinh nơi chuồng chiên máng cỏ?

Tôi xin được hỏi lại bạn một câu nhé. Nếu Chúa Jêsus giáng sinh nơi hoàng cung thì bạn và tôi có thể vào cung điện gặp Chúa được không? Không biết bạn có vào được không, nhưng phần tôi thì chắc chắn không vào được rồi. Nhất là hoàng cung lúc bấy giờ do vua Hê-rốt là vị vua cực kỳ hung ác. Vua này dám giết mẹ, giết vợ, giết 3 đứa con. Lúc gần chết, dân chúng ăn mừng thì ra lệnh giết hàng ngàn người. Nếu Chúa Jêsus giáng sinh trong hoàng cung đó thì không ai có thể gặp Ngài.

Cảm ơn Chúa, Chúa Jêsus đã giáng sinh nơi chuồng chiên máng cỏ đê hèn, hầu cho ai cũng có thể đến với Ngài để được cứu rỗi, dù là nghèo như những người chăn chiên hoặc giàu có học thức khôn ngoan như các nhà thông thái từ phương Đông đến tìm Chúa.

Bạn có biết không, Kinh Thánh còn làm chứng rằng chẳng những Chúa Jêsus giáng sinh nơi chuồng chiên máng cỏ đơn sơ mà còn chọn sống cuộc sống 33 năm rưỡi trên đất trong một gia đình nghèo, Chúa Jêsus nếm trải hết mọi nhọc nhằn, cực khổ, vui buồn của kiếp người như mọi người. Bạn sẽ hỏi Chúa Jêsus sống như vậy để làm gì? Bạn hãy nghe Kinh Thánh trả lời:

·  Chúa Jêsus đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta…

·  Vì quả thật, không phải Chúa Jêsus đến thế gian để giúp các thiên sứ bèn là giúp dòng dõi Áp-ra-ham. Nhơn đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự.

·  Vì chính Chúa Jêsus chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên Ngài có thể cứu những kẻ bị cám dỗ.

·  Vì chúng ta có một Chúa Jêsus là thầy tế lễ thượng phẩm bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.

Bạn ơi, một sự cứu giúp mà không phát xuất từ sự cảm thông của chính người cứu giúp, thì đó chỉ là sự bố thí. Chúa Jêsus không đến thế gian để bố thí, mà Chúa Jêsus giáng sinh làm người trên đất để ban cho nhân loại tình yêu thương, chẳng những bằng lòng chết thay cho bạn và tôi mà Ngài còn muốn làm một người bạn thân chia sẻ vui buồn trong kiếp người và sẵn sàng cứu giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh ở đấu cũng như ở trời.

Nhân mùa Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus Giáng Sinh này, tôi xin Chúa cho bạn được gặp Chúa, mời Chúa giáng sinh trong lòng mình để bạn cũng như chúng tôi cùng nhau bước đi trên Con Đường Vĩnh Phúc. Có một người đã gặp Chúa Jêsus và được Chúa Jêsus ngự vào lòng, đã viết ra kinh nghiệm của mình như sau:

Gặp gỡ Chúa Jêsus, biến đổi cuộc đời mình.

Gặp gỡ Chúa Jêsus, hưởng nhận ơn tái sinh (nghĩa là được Chúa Jêsus ban cho đời sống mới).

Gặp gỡ Chúa Jêsus, chân thành mình gặp mình (nghĩa là nhận diện rõ chính mình, sống thật với cuộc đời).

Gặp gỡ Chúa Jêsus, nảy sinh tình đệ huynh (nghĩa là biết yêu thương người chung quanh).

Đời sống ý nghĩa biết bao! Bạn đừng chần chờ nữa nhé!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by