You are hereGIÔ-SUÊ - Bài 2

GIÔ-SUÊ - Bài 2


By admin - Posted on 18 December 2012

Tôi muốn upload loạt bài học Kinh thánh theo sách Giô-suê nầy để nhớ đến các anh chị em thanh niên và tráng niên ngày xưa trong Hội Thánh tại Khánh Hội (năm 1992), những năm Hội Thánh tại đó còn yếu kém, anh chị em đã ngồi lại học Kinh thánh sáng thứ tư mỗi tuần với tôi để trang bị hầu việc Chúa, trong đó có loạt bài học nầy. Bây giờ có nhiều người đã mang chức vụ Mục sư, mỗi người một nơi. NHỚ ĐẾN CÁC ANH CHỊ EM! Xin Chúa những bài học Kinh Thánh nầy giúp ích chức vụ nhiều người như Chúa đã ban cho các anh chị em trước đây.

Mục sư Trần Thái Sơn. 

GIÔ-SUÊ  Bài 2

Kinh thánh: Giô-suê 2:1-24

Câu gốc: Giô-suê 2:24

Đề tài: CƠ HỘI

Mục đích: Khích lệ học viên bắt lấy cơ hội hiện tại để chinh phục đồng bào cho Chúa. Giúp Học viên thấy cơ hội trong khó khăn.

I/. CƠ HỘI BÊN NGOÀI. 2:1-7

1.  Hãy giới thiệu tên nghề nghiệp của phụ nữ được nói đến trong c.1-3.

...............................................................................................

Nghề nghiệp của người phụ nữ nầy có quen thuộc với dân

Giê-ri-cô không? ..................................................... (c.1, 2-3)

Chứng minh: .........................................................................

Điều đó nói lên cuộc sống dân Giê-ri-cô thế nào?

...............................................................................................

2.      Câu 4-7, Câu trả lời của người phụ nữ cho thấy dân Giê-ri-cô đối với vua và quan như thế nào?

...............................................................................................

C7b, hành động nào cho thấy tinh thần dân Giê-ri-cô?

...............................................................................................

Tinh thần đó tốt hay xấu? .....................................................

Trước tình trạng đạo đức và tinh thần của dân Giê-ri-cô, các thám tử nói gì?

...................................................................................... (c.24)

Hãy ứng dụng vào tình trạng hiện tại nơi Bạn sống với II Timôthê 3:1-4 và kết luận qua II Timôthê 4:1-2.

...............................................................................................

II/. CƠ HỘI TỪ CHÚA. 2:8-11

1.      Ai đã nói những lời trong c.9-11? ...................................

Ý kiến nầy của ai? .................................................................

 Chứng minh: ........................................................................

Dân Giê-ri-cô đối với dân Y-sơ-ra-ên như thế nào? (c.9)

·    ..................................................................................

·     ..................................................................................  

Tại sao? .................................................................................

2.      Dân Giê-ri-cô biết ba điều gì về Đức Chúa Trời?

·    ..................................................................................

·   .................................................................................

·   .................................................................................

Lòng dân Giê-ri-cô ra sao?

...............................................................................................

Trước tình hình đó, hai thám tử nói gì?

...................................................................................... (c.24)

III/. CƠ HỘI TỪ CHÍNH MÌNH. 2:12-24

1.      Ra-háp đối đãi với hai thám tử: o  tốt     o  xấu

Ra-háp còn yêu cầu gì? .........................................................  

Dấu hiệu giao ước hai bên: ...................................................

2.      Hai thám tử nhận ra điều gì từ cơ hội nầy?

...............................................................................................

Phao-lô làm gì khi có yêu cầu như Ra-háp? (Công vụ 16:9-10)

...............................................................................................

Còn Bạn sẽ làm gì? ............................................................... 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by