You are hereNGÀY CHÚA GIÁNG SANH

NGÀY CHÚA GIÁNG SANH


By admin - Posted on 19 December 2012

CÂU HỎI: Tại sao Chúa Jêsus giáng sanh vào thời điểm đó, không trước hoặc sau? Có phải thời điểm đó là ngày 25 tháng 12 không?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 130)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa, câu hỏi của bạn thính giả nhắc chúng ta là đã đến Mùa Giáng Sanh, Mùa Kỷ Niệm Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế đã đến tìm và cứu loài người hư mất chúng ta. Mùa Giáng Sanh cũng là Mùa Chúc Mừng nhau, qua Chương Trình CĐVP của Hội thánh BTPH tại Virgina, tôi xin được gởi đến Quý Vị Thính Giả Đài Tiếng Nói VN Hải Ngoại lời chúc mừng một Mùa Giáng Sanh Vui Vẻ và một Năm Mới An Lành trong tình yêu thương của Chúa Bình An Jêsus Christ sau những ngày Quý Vị đầy lo lắng về Tận Thế.

Câu hỏi của Bạn thính giả có hai phần,

Tôi xin trả lời phần thứ hai trước: Thời điểm Chúa Jêsus giáng sanh có phải là ngày 25 tháng 12 không? Câu trả lời chắc chắn là KHÔNG! Vì những lý do:

1.  Lý do thứ 1: Kinh thánh không ghi ngày Chúa Jêsus giáng sanh là ngày 25 tháng 12, nên chắc chắn đó không phải là Ngày Chúa Jêsus giáng sanh.

2. Lý do thứ 2: Kinh thánh ghi lại rằng khi bà Ma-ri sanh Chúa Jêsus rồi thì lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ… Thiên sứ cũng cho những người chăn chiên một dấu hiệu để nhận ra Chúa Jêsus vừa giáng sanh: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. (Luca 2:7). Chiếc khăn đó có lẽ là chiếc khăn mà người phụ nữ Y-sơ-ra-ên dùng trùm đầu, nên Ma-ri đã lấy bọc con mình vừa sanh. Do đó, có thể thời tiết lúc bấy giờ không phải là mùa đông lạnh giá, nên chiếc khăn trùm đầu cũng khả dĩ đùm bọc một hài nhi mới sanh, không cần phải có một bộ áo ấm.

3. Lý do thứ 3: Kinh thánh cho biết trong đêm Chúa Jêsus giáng sanh, có mấy người chăn chiên đang trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên, vì thế phải là mùa Xuân hay mùa Hạ ấm, ngoài đồng có cỏ cho chiên ăn. Nếu Chúa Jêsus giáng sanh vào mùa Đông như những bài ca giáng sanh chúng ta thường nghe như: Đêm đông lạnh lẽo Chúa sanh ra đời, hoặc những hình ảnh cây thông được phủ đầy tuyết, hoặc ông già Nô-ên mặc áo quần thật dầy đi trong cảnh tuyết rơi, thì ngoài đồng hoang lúc bấy giờ sẽ khó còn cỏ cho chiên ăn.

4. Lý do thứ 4: Kinh thánh không sử dụng một từ ngữ nào chỉ về lạnh hay tuyết trong khi thuật tả câu chuyện Chúa Jêsus giáng sanh.

Về ngày 25 tháng 12. Theo lịch sử văn hóa, ngày 25 tháng 12 là ngày người La Mã trong thời Đế quốc La Mã thống trị thế giới thời đó, dùng làm ngày thờ thần Zeus hay thần Jupiter. Nhưng khi Hoàng đế Constantine tin nhận Chúa, vua đã bỏ việc thờ lạy thần tượng nầy, thay vào đó vua dùng làm ngày Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus giáng sanh. Vì thế, người Tin Lành theo Chúa Jêsus không gọi ngày 25 tháng 12 là Ngày Chúa Jêsus Giáng Sanh, nhưng gọi là ngày Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus Giáng Sanh.

Có một số người cho rằng đó không phải là ngày Chúa Jêsus giáng sanh mà là ngày thờ thần tượng, nên không chịu tổ chức Lễ Mừng Chúa Jêsus giáng sanh. Tôi cho rằng những người đó cực đoan, và dại dột. Rõ ràng người tin Chúa Jêsus theo Kinh thánh không nói đó là ngày Chúa Jêsus giáng sanh, mà chỉ là Ngày Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus giáng sanh. Hơn thế nữa, Mùa Kỷ Niệm Chúa Jêsus giáng sanh là cơ hội giảng Tin Lành tốt nhất trong năm, vì những ngày đó lòng tín hữu yêu Chúa hơn, những người chưa tin Chúa thường thích đến xem và nghe giảng Tin Lành nhiều hơn. Có vô số người đã được phước nhờ tinh thần Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus giáng sanh. Tôi ước gì có nhiều Lễ Kỷ Niệm Chúa Jêsus giáng sanh để nhiều người được phước.

Về phần thứ nhất của câu hỏi: Tại sao Chúa Jêsus giáng sanh vào thời điểm đó mà không trễ hoặc sớm hơn?

Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời luôn đúng giờ ngay cả việc Chúa Jêsus giáng sanh, Kinh thánh đã ghi lại rằng: Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra,… (Gal. 4:4). Quả thật vậy, Đức Chúa Trời đã chờ đợi đúng giờ để Chúa Jêsus giáng sanh như lời Chúa hứa từ buổi sáng thế.

ĐỨC CHÚA TRỜI CHỜ ĐÚNG GIỜ VỀ NGÔN NGỮ ĐỂ CHÚA JÊSUS GIÁNG SANH.

Lịch sử thế giới cho chúng ta biết về một vị Hoàng đế tên là A-lịch-sơn của nước Hi Lạp lên ngôi vào năm 333 TC., dẫn quân tiến về phía Đông đánh hạ Đế quốc Mê-đi Ba-tư, mở rộng Đế quốc Hi Lạp từ bán đảo Hi Lạp đến biên giới Ấn Độ. Đặc điểm của vua A-lịch-sơn là tiến quân đánh chiếm đến đâu, ông đều truyền bá văn hóa Hi Lạp, sử dụng ngôn ngữ Hi Lạp như một ngôn ngữ phổ thông. Sau đó, dù Đế quốc La Mã đã hạ được Đế quốc Hi Lạp, nhưng tiếng Hi Lạp vẫn được thịnh hành trong giao dịch.

Đức Chúa Trời đã chờ đợi đúng giờ ngôn ngữ Hi Lạp được sử dụng rộng rãi trong toàn thế giới thời đó, thì Chúa Jêsus giáng sanh để khi nói đến Danh JÊSUS, ai cũng biết Jêsus là Đấng Cứu thế cứu loài người ra khỏi tội (Math. 1:21).

·  Chính thiên sứ của Đức Chúa Trời đã ra lịnh cho ông Giô-sép là cha nuôi của Chúa Jêsus phải đặt tên con trẻ được Ma-ri sanh ra là JÊSUS, thiên sứ giải thích: vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội (Math. 1:21).

·  Khi báo tin cho những người chăn chiên trú ngoài đồng trong đêm Chúa Jêsus giáng sanh, thiên sứ của Chúa đã phán về mục đích Chúa Jêsus giáng sanh như sau: Nầy ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay… đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế… (Luca 2:10-11).

Quả thật vậy, suốt cuộc đời 33 ½ năm trên đất, Chúa Jêsus đã đi khắp các thành các làng nước Y-sơ-ra-ên để giảng Tin Lành khuyên mọi người ăn năn tội quay về thờ phượng Đức Chúa Trời bằng đức tin. Chúa Jêsus đã làm biết bao nhiêu phép lạ, cứu giúp rất nhiều người từ việc chữa bịnh, đuổi quỉ, nuôi ăn, chỉ với mục đích cho mọi người thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Sau cùng Chúa Jêsus đã chứng minh sự cứu thế của Ngài bằng cách Chúa Jêsus tình nguyện chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết đền tội cho loài người, hầu cho tin đến Ngài đều không bị cơn giận của Đức Chúa Trời trên đất nữa, cũng không bị hình phạt đời đời nơi địa ngục, nhưng được sự sống vĩnh phúc trên đất cũng như trên trời. Cuối cùng, Chúa Jêsus đã sống lại để bảo đảm ai tin Ngài thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi.

Lời Đức Chúa Trời là Kinh thánh tuyên bố rằng: Không có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rôma 3:23). Bạn và tôi là người, thì rõ ràng Chúa Jêsus giáng sanh là cứu Bạn và tôi, miễn là chúng ta bằng lòng tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của chính mình. Tôi quả quyết với Bạn thính giả là Bạn không tìm đâu được một Đấng Cứu Thế ngoài Chúa Jêsus mà cả thế giới đang Kỷ Niệm sự giáng sanh của Ngài.

ĐỨC CHÚA TRỜI CHỜ ĐỢI ĐÚNG GIỜ VỀ GIAO THÔNG ĐỂ CHÚA JÊSUS GIÁNG SANH.

Ngoài việc chờ đợi đúng giờ về ngôn ngữ là tiếng Hi Lạp được sử dụng phổ thông hầu cho ai nấy mỗi khi nghe đến Danh Jêsus đều biết đó là Đấng Cứu thế, Đức Chúa Trời còn chờ đợi đúng giờ về giao thông. Đó là lý do Chúa Jêsus không giáng sanh thời Đế quốc Hi Lạp, mà chờ đến thời Đế quốc La Mã. Tại sao?

Vì sau khi thống trị thế giới thời đó từ Âu châu đến biên giới Ấn Độ, Đế quốc La Mã đã quan tâm đến việc tạo một hệ thống giao thông thủy bộ thuận tiện và an toàn nhất. Đó là lý do có thành ngữ: ‘Đường nào cũng về La Mã’.

Tại sao Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời chờ đợi đúng giờ giao thông thủy bộ thuận tiện, Ngài mới giáng sanh? Vì như lời thiên sứ báo: Tin Lành là sự vui mừng lớn cho MUÔN DÂN, không phải chỉ cho một dân, Chúa Jêsus giáng sanh cứu muôn dân không phải chỉ cứu một dân, nhờ giao thông thuận lợi, nên sau khi Chúa Jêsus hoàn thành chương trình cứu rỗi trong vòng 33 ½ năm, rồi tiếp theo 30 năm sau, nhờ giao thông thuận tiện, Tin Lành đã được truyền khắp thế giới từ Giê-ru-sa-lem đến Âu châu, và khắp vùng Trung Đông.

ĐỨC CHÚA TRỜI CHỜ ĐỢI ĐÚNG GIỜ VỀ TÔN GIÁO.

Nhìn vào các dân tộc trên thế giới, dù là văn minh hay lạc hậu, cũng đều có những tín ngưỡng cho mình, ngoài những thần biết được, các dân tộc cũng thờ những thần họ không biết, kể cả loài người, điểu, thú, côn trùng, côn trùng, hoặc gỗ đá. Ngay cả những dân tộc từng có nền văn minh lừng lẫy như Asiri, Ba-by-lôn, Ai Cập, Ấn Độ, Trung quốc, Hi Lạp, La Mã, họ có vô số các thần tự tạo ra để thờ. Ấy là chưa kể những triết lý nhân sinh lấy lý trí suy luận ra một Đức Chúa Trời như thế nầy hay thế khác theo ý của họ.

Điều đó nói lên rằng con người có một nhu cần thờ lạy phát xuất từ một ý thức nội tại thiếu một cái gì đó không bù đấp được, giống như một thanh niên, thiếu nữ khi trưởng thành dù tình yêu thương của cha mẹ đầy ắp, nhưng các bạn vẫn cảm thấy trống vắng để rồi đi tìm một tình yêu khác lấp cho đầy khoảng trống tình cảm đó. Nhà thơ Nguyễn Bính đã mô tả khoảng trống không thể bù đấp như sau: Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông, cô lái đò kia đi lấy chồng. Tình thương của cha mẹ, xóm giềng, những kỷ niệm của thuyền, của bến, của dòng sông cũng không bù đấp được khoảng trống của cô lái đò để đi tìm một tình yêu.

Tự trong lòng người cảm biết thiếu và cố tìm cách vươn lên cùng Đấng Tạo Hóa. Đức Chúa Trời đã như người cứu hộ kẻ chết đuối, Bạn có biết không người ta thường phải chờ đến khi người sắp chết đuối không còn tự vùng vẫy nữa thì nhân viên cứu hộ mới ra tay cứu hộ. Chúa đã chờ đợi cho đến khi con người cảm biết vô phương tự cứu mình khỏi tội lỗi, khỏi địa ngục hình phạt đời đời qua tôn giáo, qua triết lý nhân sinh, Kinh thánh phán: khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, nói cách khác:Đức Chúa Trời chờ đúng giờ về tôn giáo, về triết lý nhân sinh, con người thôi tự cứu mình, thìChúa Jêsus giáng sanh để tìm và cứu những kẻ bị hư mất.

Tuy nhiên, có một điều rất hệ trọng liên quan việc Đức Chúa Trời luôn đúng giờ, ấy là Chúa đã chứng minh Ngài đúng giờ: Chúa Jêsus đã đúng giờ giáng sanh để tìm và cứu con người. Và nhiều lần trong Kinh thánh, Chúa cũng cảnh báo chúng ta rằng Chúa cũng đúng giờ để kết thúc thời kỳ ân điển, ân sủng, khi đã kết thúc thì chúng ta không còn cơ hội để ăn năn hầu được Chúa cứu. Bằng cớ là:

· Trước năm 587 TC, khi dân Y-sơ-ra-ên cứ phạm tội, Chúa đã nhiều lần sai các tiên tri đến kêu gọi họ ăn năn, nhưng họ không nghe lời Chúa, đến thì giờ kết thúc Chúa đã tuyên án qua việc Chúa cho tiên tri của Chúa thấy hình ảnh một giỏ thời trân là những giỏ trái cây đúng mùa để báo thời đã tận, đúng giờ Chúa đoán phạt không còn tha thứ (Amốt 8:1-3)

·  Chúa Jêsus phán: song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy.

·  Lời Chúa phán: mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được- là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta – Hêb. 2:3.

Tôi muốn được gởi đến Bạn thính giả một câu hỏi: Theo bạn, Chúa Jêsus đã giáng sanh tìm và cứu Bạn, Ngài đã chờ đợi bạn gần 2 ngàn năm qua, thế thì đến bây giờ đã đúng giờ Bạn ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của bạn chưa? Dĩ nhiên Bạn có quyền trả lời là chưa, đó là trách nhiệm của Bạn với Chúa. Nhưng nếu Bạn trả lời là đã đúng giờ bạn muốn ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của Bạn, xin hãy gọi điện thoại ngay cho chúng tôi hoặc tìm đến một nhà thờ Tin Lành hoặc một người Tin Lành gần nơi Bạn ở nhất, chúng tôi vui lắm giúp Bạn cách tin và nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của Bạn. Chúng tôi đang chờ điện thoại của Bạn đây.

Chúc Bạn một Mùa Giáng Sanh vui vẻ và Năm Mới an bình trong Chúa!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by