You are hereĐI NHÀ THỜ

ĐI NHÀ THỜ


By admin - Posted on 31 December 2012

ĐI NHÀ THỜ

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 131)

1.      Mục đích đi Nhà thờ:

a.       Ý sai:

-          Không phải để được cứu rỗi, vì chúng ta được cứu bởi ăn năn và tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình.

-          Không phải để tỏ mình đạo đức hơn.

b.      Ý đúng:

-          Xuất. 20:8-11, để có cơ hội giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh, thay vì nghỉ để lo viẹc riêng của mình.

-          Giăng 2:16, Nhà thờ là nơi bày tỏ sự hiện diện của Đức Chúa Trời rõ ràng nhất, cũng là ‘Cha của tôi’, nếu một người đã tin Chúa biết rõ mình là con của Chúa, Chúa là Cha thì lòng lúc nào cũng ao ước về Nhà Cha, như Chúa Jêsus đã phán, nơi đó ngoài Đức Chúa Trời là Cha còn có cơ hội để gặp anh em trong Chúa nữa.

-          Luca 4:16, chính Chúa Jêsus cũng có thói quen đến nah2 hội đi nhà thhờ)

-          Thi. 122:1; Hêb. 10:25, các thánh đồ từ Cựu Ước dến Tân Ước đều có thói quen đi nhà ờ - Công vụ 2:46a, Hội thánh đầu tiên ngày nào cũng đến nhà thờ để nghe các sứ đồ giảng dạy Lời Chúa.

-          Dĩ nhiên, người tin Chúa không lệ thuộc nhà thờ, vì nếu không có nhà thờ bằng vật chất, người tin Chúa còn một đền thờ là thân thể mình – I Côr. 16; 6:19.

-          Nhưng một mình dễ ngã, người tin Chúa cần hiệp lại với anh em – dĩ nhiên khi hiệp lại nhiều người chắc chắn thế nào cũng có những rắc rối: vì những người không tin Chúa thật [cỏ lùng, Khải. 3:9], muốn lợi dụng Hội thánh để làm lợi riêng (Công vụ 5:1-11), bàn tay 5 ngón nên sẽ không giống nhau, nhưng chính chỗ khác biệt đó chứng tỏ mình có thật lòng tin Chúa không [việc đi nhà thờ Mỹ chỉ là giải pháp tình thế, vì ngoài việc nhóm lại, chúng ta còn cần góp phần gây dựng Hội thánh, mà việc đi nhà thờ Mỹ sẽ không có cơ hội góp phần]

2.      Công tác ở Nhà thờ:

a.       Thờ phượng Chúa:

-          Luca 2:14 đã bày tỏ rõ ràng công việc thờ phượng Chúa gồm 2 phần:

·         Làm sáng Danh Chúa: chúng ta làm bất cứ điều gì sáng Danh Chúa thì cứ làm.

·         Đem lại sự bình an, ân sủng cho loài người: ngoài bổn phận đối với Chúa, những người tin Chúa họp lại cũng dành thì giờ để thăm hỏi nhau (Công vụ: 2:42 - sự thông công của anh em…)

-          Thờ phượng Chúa bằng sự ca hát:

·         Tránh những cực đoan: không cần hát hay, không cần hát đúng, nhưng cũng đừng quá chú trọng hát hay hát đúng mà bỏ qua việc hát ngợi khen Chúa – I Côr. 14:7-8. Trong thời Cựu Ước, việc ca hát cũng có ban, cũng có bài được viết ra (các thi thiên). Điềuq uan trọng là chỉ với mục đích Ngợi khen Chúa nghĩa là làms áng Danh Chúa.

·         Ngày nay có nhiều loại âm nhạc, nên cũng phải cẩn thận dùng cho đúng cơ hội. Có những loại dùng thờ phượng cần trang trọng – trang trọng không có nghĩa là nghiêm trọng, có những loại dùng hát cộng đồng, có những loại dân ca, cổ nhạc có thể dùng những dịp truyền giảng - Vấn đề quan trọng là hát để khen AI? Sử dụng loại nhạc đó để làm gì?

·         Lỗi lầm thường có là dễ bị ảnh hưởng khen chê, tự tôn mình hơn là làm Chúa được sáng Danh.

·         Bài học: Êsai 6:1-8.

Đối tượng là Chúa, không phải vua Ôxia, cũng không phải thiên sứ.

Mục đích là ca tụng sự vinh hiển, thánh thay của Đức Chúa Trời.

Cách hát: cùng nhau, tung hô.

Sức mạnh: các nền ngạch cửa rúng động, lòng người rúng động.

·  Làm chứng sự hiện diện của Chúa cho những người chưa tin Chúa có cơ hội tìm đến.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by