You are hereĐẤNG TỰ CÓ HẰNG CÓ

ĐẤNG TỰ CÓ HẰNG CÓ


By admin - Posted on 09 January 2013

CÂU HỎI: Mọi sự đều có nguồn cội, xuất phát nhưng đạo Chúa không giải thích được Thiên Chúa do ai tạo ra (?) Chả lẽ đùng một cái xuất hiện một Đức Chúa ư? Tôi biết các ông đã nói Thiên Chúa là tự có và hằng có, vậy đâu có khác chi đạo Phật nói vạn vật do nhân duyên hợp thành? Và nếu Thiên Chúa tự có thì tôi cũng có thể nói linh hồn tự có, trái đất tự có, con gà con vịt tự có… Xin các ông trả lời điều thắc mắc này.

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 134)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa, qua câu hỏi cho thấy Bạn thính giả là người đã có lòng tìm hiểu nhiều tôn giáo, trong đó có Tin Lành của Chúa Jêsus.

Về phần thứ nhất của câu hỏi: mọi sự đều có cội nguồn, xuất phát, ĐẠO CHÚA KHÔNG GIẢI THÍCH ĐƯỢC THIÊN CHÚA DO AI TẠO RA.

Câu nói của Bạn thính giả cho là Đạo Chúa không giải thích được Thiên Chúa do ai tạo ra, thật sự đã được giải thích rồi, tôi xin giới thiệu những bằng cớ lời giải thích đó:

BẰNG CỚ THỨ NHẤT: Bạn hãy nghe một bài báo với đề tài:

NHÂN LOẠI NGHĨ GÌ VỀ THƯỢNG ĐẾ?

(Tác giả: NGUYỄN HY VỌNG

Trích: Bán Nguyệt San Ý DÂN số 281 Ngày 15 đến 30-11-2004)

Bài báo viết:

Thượng Đế còn được gọi là Đấng Tạo Hóa, Ông Trời, Trời, Thiên, Thiên Chúa, Đấng Tối Thượng, Đấng Tối Cao, Đức Chúa Trời, mặc dù người Việt Nam chúng ta có nhiều cách gọi khác nhau, nhưng cũng chỉ nói đến một Đấng duy nhất đã dựng nên mọi loài mọi vật trên trời, dưới đất, hữu hình và vô hình.

Dân Việt tin vào Trời. Ca dao, Tục ngữ, hoặc những câu nói trong dân gian đầy dẫy, nói lên niềm tin đó:

Trời sinh voi, sinh cỏ. Trời đánh tránh bữa ăn.

Trời sinh, Trời dưỡng. Trời kêu ai nấy dạ…

Cũng hãy nghe ý kiến của các bậc Triết gia, học giả, nói về Đức Chúa Trời:

Đức Khổng Tử nói: 'Duy Thiên vi đại” (Chỉ có Trời là lớn); Nhân tri nhân bất khả dĩ bất tri Thiên (Người ta còn biết nhau, không thể nào không biết Trời được).

Pascal nói: Nếu muốn tin vào Thượng Đế, bạn phải quì xuống.

Nhà bác học Pasteur nói: ‘Càng nghiên cứu khoa học, tôi càng tin vào Thượng Đế’.

Nhà bác học Becquerel nói: ‘Nhờ nghiên cứu khoa học, đã dẫn tôi đến Thượng Đế và tôi có đức tin’.

Nhà bác học Newton nói: ‘Tôi đã thấy Thượng Đế qua viễn vọng kính’.

Platon nói: ‘Những ai có một chút trí khôn, đều phải kêu cầu Thượng Đế trước khi bắt đầu công việc của họ, dù việc lớn hay việc nhỏ’.

Nhà bác học Duclaux nói: ‘Nếu sự sống đầu tiên xuất hiện trên mặt đất do tình cờ, nơi mà mọi vật đều có luật, thì sự xuất hiện tình cờ đó kỳ dị như hòn đá tự nó bò lên sườn núi’.

Nhà bác học Albert Einstein nói: ‘Khoa học mà không tôn giáo thì mù lòa; tôn giáo mà thiếu khoa học thì què quặt’, và ‘Thượng Đế không chơi trò may rủi’.

Triết gia Kant nói: ‘Không ai chứng minh một cách xác đáng là không có Đức Chúa Trời’.

Nhà bác học Edison đã ghi vào sổ lưu niệm khi ông đến viếng tháp Eiffel: ‘Edison hết sức khâm phục và ca ngợi tất cả các kỹ sư, trong đó gồm cả Đức Chúa Trời’.

Văn hào Bossuet nói: ‘Những chân lý đời đời không thay đổi [của luân lý] buộc ta phải tin rằng có một Đấng Tạo Hóa’.

Svetlana Staline (Con gái nhà độc tài Cộng sản Staline), sinh ra trong vô thần, được huấn luyện trong vô thần, và đã trở nên người tin Thiên Chúa và nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa.

Biết bao nhiêu người từ bình dân đến học thức, quyền thế, từ Đông sang Tây đều nhìn nhận Thiên Chúa tự có hằng có, chỉ còn một mình Bạn đơn độc. Bạn ơi, phim Ở Nhà Một Mình đã kết thúc lâu rồi, và người ta dựng phim đó cho vui thôi.

BẰNG CỚ THỨ HAI: KINH THÁNH LÀM CHỨNG THIÊN CHÚA TỰ CÓ HẰNG CÓ:

Điều quan trọng hơn hết là chính Thiên Chúa trực tiếp giải thích Chúa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Kinh thánh không có mục đích được viết ra để chứng minh Thiên Chúa tự có hằng có, vì ai cũng nhận biết, do đó, câu Kinh thánh đầu tiên là Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, Thiên Chúa đã hiện hữu từ trước vô cùng và Ngài đã dựng nên vũ trụ cùng thế giới của chúng ta.

Năm 1450 TC., một người nổi tiếng của dân Y-sơ-ra-ên tên Môi-se đã hỏi Thiên Chúa là ai? Thiên Chúa đã trả lời: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và Thiên Chúa phán: “Vậy thì các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai, lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài được?... Đấng Thánh phán rằng: Vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật nầy? Ấy là Đấng khiến các cơ binh ra theo số nó, và đặt tên hết thảy; chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm, và quyền năng Ngài rất cao… (Êsai 40:15, 25-26).

Cho đến hiện nay, lịch sử loài người đã trải qua hơn 6 ngàn năm, có rất nhiều người tìm cách chống lại Thiên Chúa, nhưng kỳ diệu thay không một người nào lại dám tự nhận hoặc tự đưa ra một ‘Thiên Chúa nào đó’ với những bằng cớ như Kinh thánh đã có.

BẰNG CỚ THỨ 3: CHÍNH CHÚA JÊSUS LÀM CHỨNG THIÊN CHÚA TỰ CÓ HẰNG CÓ

Phải, chính Chúa Jêsus Christ là bằng cớ rõ ràng nhất chứng minh Thiên Chúa tự có hằng có. Kinh thánh giới thiệu Chúa Jêsus Christ như sau: Ban đầu có Chúa Jêsus, Chúa Jêsus ở cùng Ban đầu có Chúa Jêsus, Chúa Jêsus ở cùng Thiên Chúa, và Chúa Jêsus là Thiên Chúa. Ban đầu Ngài ở cùng Thiên Chúa. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài (Giăng 1:1-3). Suốt hơn 33 năm trên đất, từ sự giáng sanh đến những việc Chúa Jêsus đã làm như chữa bịnh, đuổi quỉ, cứu giúp, giảng dạy, chứng tỏ Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Sau 33 ½ năm, Chúa Jêsus tình nguyện chịu chết đền tội cho nhân loại trên cây thập tự, chính vị sĩ quan La Mã chỉ huy cuộc hành hình Chúa Jêsus cũng phải nhìn nhận Người nầy thật là Thiên Chúa! Nếu Chúa Jêsus chết trên thập tự giá và chết luôn, thì Chúa chỉ tự có mà không hằng có. Kỳ diệu thay, sau 3 ngày chịu chôn trong mộ, Chúa Jêsus đã sống lại, Chúa Jêsus đã ở trên đất 40 ngày chứng tỏ cho mọi người biết Ngài sống lại thật và dạy dỗ các môn đồ, rồi Chúa Jêsus thăng thiên về trời trước mắt độ 500 người xem thấy với lời hứa sẽ trở lại thế giới nầy như cách Ngài lên trời, chứng minh Chúa Jêsus là Thiên Chúa tự có và hằng có.

Bạn nói: Nếu Thiên Chúa tự có thì tôi cũng có thể nói linh hồn tự có, trái đất tự có, con gà con vịt tự có.

Dĩ nhiên với quyền tự do ngôn luận, mỗi người có quyền tự do tuyên bố điều gì mình thích. Tôi từng thấy có người đứng ngoài đường phố hò hét cho rằng mình là một loại siêu nhân hoặc một vị thần nào đó, bao nhiêu người đi ngang qua thấy và nghe đều mỉm cười. Bạn cũng có quyền tuyên bố vật nầy vật kia tự có, hoặc chính Bạn tự có, thí dụ như hôm nào bạn ôm một con gà con vịt đứng giữa mọi người và tuyên bố: Con gà con vịt nầy tự nhiên mà có! (?) Mọi người nghe Bạn tuyên bố, họ nghĩ gì về Bạn? Tôi chắc chắn Bạn biết cảm nghĩ của người chung quanh đối với bạn rồi, nên bạn không dám làm như vậy đâu. Và Bạn cũng biết từ xưa cho đến nay, ngay cả các vị giáo chủ danh nhân cũng không ai tuyên bố các vị đó tự có, cũng như không hề tuyên bố mình hằng có.

Giả như con gà con vịt, hay một người nào một thần nào tự tuyên bố hoặc được bạn phong cho là tự có, rồi sau đó điều gì xảy ra? Con gà con vịt đó, người đó, vị thần đó chết và đã chết luôn. Vậy là con gà con vịt đó có thể tự có nhưng không thể hằng có. Câu hỏi Bạn nên đặt ra: con gà con vịt đó, con người đó, vị thần đó tự có để làm gì? Câu trả lời chính bạn cũng biết rồi, chỉ là truyện thần thoại kể nghe cho vui thôi.

Bây giờ tôi tin rằng Bạn không còn là người duy nhất trên thế giới nầy không tin Thiên Chúa tự có.

Rồi Bạn hãy nhìn lại hệ quả của những người không tin vào sự hiện hữu của một Thiên Chúa quyền năng, khôn ngoan, đầy yêu thương nhưng cũng công bình và thánh thiện tự có. Kinh thánh nói về hạng người đó như sau: vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng (Rôma 1:21-23). Kinh thánh còn nói nữa: Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ (Gia. 2:19).

Bạn thấy rõ, một dân tộc không kính sợ Thiên Chúa thì đã làm biết bao điều tàn hại cho đất nước và dân tộc của họ. Một cá nhân không kính sợ Thiên Chúa, Kinh thánh nói rõ họ lại tôn con người hoặc tự tôn họ làm thần – nói như một người đã nói: tôn một người lên cao quá liệu có đủ không khí để thở không? Rồi từ lòng không kính sợ Thiên Chúa Tạo Hóa, họ đã cúi mình thờ lạy con người, ngay cả thờ lạy loài điểu, thú, côn trùng, là loài thọ tạo.

Trong khi đó, Chúa phán: Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay (Thi. 33:12). Bạn hãy nhìn vào một người có lòng kính sợ Thiên Chúa, người đó biết mình là tội nhân đáng chết trước mặt Chúa, biết hạ mình ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình, từ đó người kính sợ Thiên Chúa sẽ không còn ở trong sự tối tăm cúi mình thờ lạy con người, không cúi mình thờ lạy những vật trên trời cao kia dù đó là các thiên sứ thiên thần, hay dưới đất thấp nầy hoặc trong nước dưới đất, vì đó chỉ là loài thọ tạo; người kính sợ Chúa sẽ sống an bình, biết giữ ngày nghỉ để nghỉ ngơi thân thể và trau dồi tâm linh – nói chung là biết quý trọng giá trị con người; và người đó biết làm trọn bổn phận đạo làm người như: hiếu kính cha mẹ, yêu thương mọi người.

Chúa phán: Xem trái biết cây, nhìn thấy hệ quả như thế, tôi tin rằng bạn đã quyết định chọn đặt niềm tin vào một Thiên Chúa Tự Có và Hằng Có, hơn là đặt niềm tin vào con gà con vịt, hoặc một một người, hoặc một vị thần tưởng tượng nào đó không thể tự có đừng nói chi đến hằng có.

Về ‘nhân duyên’ mà Bạn thính giả nêu ra:

Theo Từ điển định nghĩa:

  • Nhân là cái hạt để gieo, là nguyên nhân
  • Duyên là cái cơ hội để thành.

Như vậy, nhân duyên là phải có nguyên nhân rồi khi gặp cơ hội mới xuất hiện. Chúa phán: Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng (Giê. 29:13). Tôi tin rằng Bạn đã gieo cái nhân là có lòng tìm kiếm Thiên Chúa, nên Chúa đã cho bạn nhận được cái duyên là cơ hội gặp được Chúa, ít nhất qua chương trình Con Đường Vĩnh Phúc nầy. Thế thì Bạn còn chần chừ gì nữa mà không chạy đến với một Thiên Chúa Tự Có Hằng Có là Chúa Jêsus Christ, và nói với Chúa vài lời: Lạy Chúa, con tin Chúa là Đấng Duy Nhất Tự Có Hằng Có, không có con gà con vịt nào, hoặc người nào, thần nào tự có hằng có. Chúa đã yêu thương con, chịu chết đền tội cho con. Con nhận Chúa làm Cứu Chúa của con và chỉ thờ phượng một mình Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus – Amen!

Và Thiên Chúa phán khi Bạn hết lòng tìm kiếm Thiên Chúa và Bạn sẽ gặp được Ngài, chắc chắn Bạn sẽ không có niềm vui nào diễn tả cho hết được. Mau lên Bạn nhé! Người ta nói: cơ hội (hay nói theo bạn nói là ‘cái duyên’) là người khách khó tánh, đi qua rồi không trở lại.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by