You are hereHIẾU KÍNH CHA MẸ

HIẾU KÍNH CHA MẸ


By admin - Posted on 20 January 2013

SINH HOẠT NGƯỜI TIN CHÚA TRONG GIA ĐÌNH

Đề tài: HIẾU KÍNH CHA MẸ

Kinh thánh: Êph. 6:1-3

Câu gốc: Êph. 6:1

(nghe với BÀI GIẢNG II số 136)

I/. TẠI SAO PHẢI HIẾU KÍNH?

1.  Về Văn hóa:

-  Quan niệm hiếu kính của Đông phương (trong đó có người Việt-nam) có những mặt tốt (quan tâm cha mẹ, phụng dưỡng - hiện nay tại Singapore cổ động con cái chăm sóc cha mẹ già được Chánh phủ ủng hộ), cũng có những mặt chú trọng hình thức quá nhiều (như: cúng, giỗ, mặc áo gai chống gậy đưa tang). Những hình thức nầy càng ngày càng được vẽ vời thêm.

-  Các học sinh ngày xưa được học quyển thơ: Nhị Thập Tứ Hiếu, kể truyện 12 người con hiếu thảo ngày xưa. Có lẽ ngày nay các học sinh cho rằng Truyện đó xưa rồi, nên không còn được dạy nữa.

-  Quan niệm Tây phương không quan tâm, hầu như giao cho chánh sách dành cho người già, tiền hưu bổng, nên con cái ít lo cho cha mẹ (ngược lại cha mẹ cũng ít nghĩ đến con cái). Câu chuyện người Mỹ không khóc khi cha chết; nhưng khóc khi con cho chết.

2. Lời Chúa dạy:

-  Không biết tại sao khi Tin Lành vào VN lại bị gán ghép cho là Đạo Bỏ Ông Bỏ Bà’. Trong khi đó toàn bộ Kinh thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước đều dạy nhiều về Hiếu Kính Cha Mẹ.

- Có lẽ do Đạo Tin Lành của Chúa Jêsus vào VN đúng vào lúc giao mùa giữa lúc mà Tú Xương than:

Cái học nhà nho đã hỏng rồi,

Mười người đi học, chín người thôi.

- Trong lúc đó Tân học, hay văn hóa phương Tây du nhập vào với những cải cách từ văn chương đến phong tục, trong đó có vấn đề Hiếu Kính Cha Mẹ. Rồi trong lúc quá bận rộn nói chuyện trên trời nên các nhà Truyền giáo phương Tây quên hay không quan tâm do văn hóa phương Tây, chuyện dưới đất. Bởi đó, Đạo Tin Lành bị dán cho cái ‘mác’ Bỏ Ông Bỏ Bà.

  • Xuất. 20:12, hiếu kính là một Điều Răn, mà theo Lời Chúa dạy: Ai phạm một điều là phạm 10 điều (Giacơ 2:10-11); Hiếu kính là Điều Răn đứng đầu trong 6 Điều liên quan con người (Nhân Đạo).

- Điều Răn nầy được giải thích chi tiết: 21:15, 17. Và được nhắc lại trong Êph. 6:1-3 (vì lúc bấy giờ Đạo của Chúa đã giảng ra cho Dân Ngoại là những dân tộc không biết Chúa nên Phao-lô nhấn mạnh giới hạn trong Chúa) và là Điều Răn liên quan loài người duy nhất có lời hứa cặp theo.

-  Đến Tân Ước,

  • Chúa Jêsus nhiều lần dạy về sự Hiếu Kính Cha Mẹ:

Math. 15:4-6, Chúa Jêsus quở trách người Pha-ri-si vì họ mượn lý do dâng mình cho Chúa để không cần lo cho cha mẹ.

Luca 15:11-32, câu chuyện nầy bày tỏ hai phương diện Bất Hiếu của 2 đứa con: Đứa bỏ nhà, đứa lo cho nhà của cha không phải từ yêu thương cha mẹ.

Luca 2:51, chính Chúa Jêsus làm gương vâng phục cha mẹ (dù Ngài là Đức Chúa Trời). Trước khi, Chúa Jêsus chết vẫn lo cho cha mẹ (Giăng 19:25-27).

  • Êph. 6:1-3; Côl. 3:20

- Nói chung lại, người chưa tin Chúa cũng biết Hiếu kính cha mẹ, huống chi người tin Chúa là có Lời Đức Chúa Trời dạy.

II/. CÁCH HIẾU KÍNH CHA MẸ:

- Tại người VN chịu ảnh hưởng của Trung quốc với nền văn hóa mê tín do các thuật sĩ với: nhang, đèn, giấy vàng bạc và hàng mả, nên đa số người VN cũng cho rằng phải cúng, phải nhang đèn, phải hàng mả, phải bái lạy, mới gọi là Hiếu Kính.

-  Nhưng thử hỏi có phải đó là Hiếu Kính không?

  • Nếu đó là Hiếu Kính, thì những người giàu là Hiếu Kính, còn những người nghèo bất hiếu sao? Trong khi gương hiếu kính trong 24 Người Con Hiếu không hề có một truyện nào liên quan đến cúng kiến, chỉ là phụng dưỡng và làm vui lòng cha mẹ lúc còn sống.
  • Nếu đó là Hiếu Kính thì các dân tộc không có, đều là bất hiếu hết sao?
  • Nói cho chí tình, nếu cúng kiến mà cha mẹ, ông bà ăn được thì liệu con cháu có bình tĩnh ngồi xem không? Nếu cần cúng kiến thì ông bà cha mẹ mới có ăn, mới có nhà để ở, có xe để chạy… thì những ngày không cúng kiến các bậc đó ở đâu, ăn gì?
  • Nếu cúng cho ăn cho ở, thì các bậc trước nữa sẽ ăn ở đâu, ở ở đâu?
  • Nếu phải cúng để cha mẹ ông bà có tiền xài, có thức ăn để ăn, có nhà để ở, hóa ra các vị đó không có khả năng tự lo được, thì tại sao con cháu khấn vái phù hộ để làm ăn khá?

- Math. 15:4-6, Chúa Jêsus đã quở trách người Pha-ri-si vì hiếu kính giả hình của họ, Chúa Jêsus gọi kẻ bất hiếu là kẻ lấy môi miếng thờ phượng Chúa.

- Chính Chúa Jêsus làm gương cách Hiếu Kính Cha Mẹ từ sự vâng phục cha mẹ (Luca 5:51), đến chăm sóc cha mẹ (Chúa Jêsus đã dùng 30 năm lo cho gia đình, có lẽ cho đến khi các em của Ngài khôn lớn – Mác 6:3; Giăng 19:25-27).

-  Qua gương của Chúa Jêsus, người tin Chúa Jêsus học được cách Hiếu Kính rất thực tế:

1. Hiếu Kính bằng lòng yêu thương thành thật, không phải giả bộ thiêng liêng nói là đã dâng mình cho Chúa, không cần lo Hiếu Kính.

2. Hiếu Kính bắt đầu bằng sự vâng lời (trong Chúa). Nếu cha mẹ có những đòi hỏi trái với Lời Chúa dạy, nhờ ơn Chúa giải thích. Nhớ bài học của Đan. 1:8, lễ phép (cầu xin).

3. Hiếu Kính là thực lòng chăm sóc cha mẹ bất cứ hoàn cảnh nào (I Tim. 5:8).

- Tôi nghĩ một trong những lý do người chưa tin Chúa cho rằng người tin Chúa bỏ ông bà cha mẹ là vì họ thấy những người con tin Chúa làm không giống Chúa Jêsus, nghĩa là mượn cớ thiêng liêng để bỏ qua bổn phận làm con, không vâng lời cha mẹ, và không chăm sóc người nhà mình.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by