You are hereTHỜI ĐẠI CUỐI CÙNG (Phần 4)

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG (Phần 4)


By admin - Posted on 05 February 2013

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG (Phần 4)

Chúa Jêsus Christ có nói tiên tri trước về những cơn bão tàn phá

Trong Math 24:7-8, Chúa Jêsus Christ tiên báo những dấu hiệu đánh dấu thì giờ dẫn tới sự tái lâm của Ngài: “dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất”.

Chúng ta đã thấy những cơn động đất tàn phá trong những năm gần đây. Tháng 12 năm 2004 động đất tại Indonesia với sức mạnh lớn nhất trong thập niên gây ra một cơn sóng thần khổng lồ cướp đi độ 300.000 mạng sống. Chưa đầy một năm sau, một trận động đất tại phía Nam Á châu giết 30.000 người khác.

Trong Math. 24:7, từ ngữ Hi Lạp được dịch “động đất” là seismos, từ đó chúng ta tìm thấy những từ ngữ tiếng Anh như là “seismology”, chỉ về sự nghiên cứu động đất. Strong’s Lexicon định nghĩa từ ngữ đó là “một sự rung chuyển, thí dụ (về không khí) một cơn gió mạnh, (về đất) động đất - động đất, giông bão” (Strong’s No. 4578).

Vì vậy seismos có nghĩa rộng hơn như rung lắc đất. Math. 8 ghi cách một cơn bão nổi lên bất thình lình lúc Chúa Jêsus và các môn đồ trên Biển Galilê, đe dọa lật úp thuyền – cho đến khi Chúa Jêsus làm phép lạ quở yên gió và sóng.

Từ ngữ trong câu 24 chỉ về cơn bão mạnh là seismos, ở đây được dịch là “giông tố, cơn bão”. Do đó, chúng ta thấy rằng seismos cũng có thể chỉ về những cơn bão dữ dội và không hạn chế chỉ về động đất. Khi Chúa Jêsus phán trước “nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất”, những từ ngữ Ngài dùng bao gồm những tai họa thiên nhiên kể cả động đất, nhưng cũng có thể áp dụng cho bão cấp 8, lốc xoáy và như những cơn bão gây chết chóc khác.

Như chúng ta đã thấy trong cơn bão Katrina, những cơn bão nầy có thể hủy diệt ghê gớm. Katrina đã giết hơn 1.200 người và khiến độ 200 tỉ thiệt hại, chưa tính nền kinh tế thiệt hại từ việc mất những chiếc tàu, và sản phẩm dầu hỏa, việc đánh cá và nông nghiệp. New Orleans, bị tàn phá bởi cơn bão sẽ không phục hồi đầy đủ nhiều thập niên.

Một cơn bão giống như Katrina đạt đến sức mạnh gấp 5 lần trước khi yếu đi, có thể sinh ra gió lớn hơn 155 dặm một giờ và tạo nên bức tường nước cao 6 mét hoặc cao hơn, gây ra thảm họa lớn thực sự bất cứ vật gì trên đường nó di chuyển.

Chúa Jêsus có tiên báo những thảm họa thiên nhiên đang gia tăng không?

Ngày 16 tháng 9 năm 2005, Tạp chí Science đưa tin về nghiên cứu của các khoa học gia tại Đại học Kỹ thuật Georgia và Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu Khí quyển. Họ kết luận rằng tổng cộng con số về sự gia tăng những cuồng phong và lốc xoáy, đã có “một sự gia tăng đột ngột suốt 35 năm qua trong một số cấp 4 và 5 những lốc xoáy nhiệt đới, đa số những cơn bão có cường độ dữ dội gây thảm họa trên đất liền” (Richard Kerr, “Is Katrina a Harbringer of Still More Powerful Hurricane?” p. 1807).

Đặc biệt, sự xất hiện thường xuyên của những cơn bão nguy hiểm và gây thảm họa nhất – những cơn bão cấp 4 và 5 – gia tăng 80 phần trăm từ năm 1970 đến cuối thập niên.

Điều nầy chắc chắn làm chúng ta ngạc nhiên và chú ý. Về sau trong lời tiên tri của Chúa Jêsus giống như vậy được ghi trong Luca 21:25-28, Chúa Jêsus phán: “Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhơn trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía,… Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới”.

“Dòng dõi nầy sẽ không qua”

Nhiều người bối rối bởi lời phán của Chúa Jêsus Christ, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến” (Math. 24:34). Dòng dõi mà Chúa Jêsus nói đến với các môn đồ có nghĩa gì? Thứ nhất, hãy chú ý văn cảnh tương lai, Chúa Jêsus vừa phán, “Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa” (Math. 24:33).

Các môn đồ của Chúa Jêsus đã có “thấy mọi điều” trong thế hệ của họ không? Chắc chắn là không. Họ không ở trong một dòng dõi có khả năng hủy diệt toàn nhân loại. Chúa Jêsus phán về lúc cuối cùng, dòng dõi thời tận thế. “Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu” (c.22). Rõ ràng những vũ khí của ngày đó chưa đủ khả năng khiến lời tiên tri ứng nghiệm.

Mặc dù các môn đồ của Chúa Jêsus Christ đã thấy chiến tranh, đói kém, dịch bệnh và bắt bớ, cũng như một số người đã sống để thấy sự hủy phá thành Giê-ru-sa-lem nhiều thập niên sau đó, nhưng những điều đó không phải là sự ứng nghiệm toàn bộ lời phán của Chúa Jêsus Christ. Những điều đó không phải là lời tiên tri những sự kiện toàn cầu sẽ trực tiếp đưa đến sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ.

Vì vậy Chúa Jêsus muốn nói gì khi Ngài nói đến “dòng dõi nầy”? Chúa Jêsus không nói đến dòng dõi hiện có trong thời của Ngài. Họ đã chết mà không thấy tất cả những sự kiện đưa đến sự tái lâm của Ngài. Vậy thì, ý nghĩa rõ ràng là chỉ có thể Chúa Jêsus muốn nói dòng dõi của ngày sau rốt.

Chúa Jêsus biết rằng diễn biến những sự kiện tận thế sẽ tiếp diễn không rõ ràng. Một khi những điều đó chuyển động, tất cả sẽ diễn ra trong đời của một thế hệ. Một thế hệ duy nhất sẽ chứng kiến tất cả những tình cảnh toàn cầu đã được mô tả trong Lời Đức Chúa Trời. Thế hệ đó sẽ thấy sự xuất hiện của thời kỳ 3½ năm đánh dấu kết thúc “thời đại gian ác hiện có nầy” và dẫn đến Vương quốc của Đức Chúa Trời.

Những sự kiện nầy sẽ không quá từ một thế hệ nầy đến thế hệ khác. Một khi những tình cảnh tiên tri xuất hiện, tất cả sẽ được ứng nghiệm – bao gồm sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ – trong đời của một thế hệ. Hãy quan tâm những dấu hiệu Chúa Jêsus đã tiên báo.

(Còn tiếp)


Tags

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by