You are hereTHỜI ĐẠI CUỐI CÙNG (Phần cuối)

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG (Phần cuối)


By admin - Posted on 07 February 2013

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG

(Phần cuối)

Chuẩn bị cho thời tận thế

Gần một phần tư Kinh thánh là lời tiên về thiên nhiên. Phần lớn vấn đề được kết nối sâu sắc với những sự kiện đang thay đổi thế giới. Kinh thánh là một quyển sách thích hợp diễn biến hằng ngày.

Đối với những khuynh hướng đang định hình trái đất và những điều xảy ra, không có phần nào của Kinh thánh mà không áp dụng cho thế giới chúng ta thích hợp với Lời Tiên Tri trên Núi Ô-li-ve đã được ghi trong Math. 24, Mác 13, Luca 21. Trong lời tiên tri nầy chính Chúa Jêsus Christ cảnh giác chúng ta phải cẩn thận về tình trạng thuộc linh của chúng ta. Chúa Jêsus mô tả và tóm tắt những tình thế và sự kiện sẽ dẫn tới sự tái lâm của Ngài. Chúng ta nên làm gì - hoặc không nên làm gì – khi thời gian đến gần?

Sau khi mô tả tình trạng khốc liệt của thế giới dẫn đến Chúa trở lại, Chúa Jêsus phán với các môn đồ hãy chú ý thì giờ chính xác sự trở lại của Ngài, “Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi” (Mác 13:32).

Vì vậy chúng ta không biết chắc nhưng không có nghĩa là chúng ta lơ là việc tỉnh thức trước những chiều hướng và tình cảnh của thế giới cũng như tình trạng thuộc linh của chúng ta. Hãy chú ý điều Chúa Jêsus dạy dỗ trong câu kế tiếp: “Hãy giữ mình, tỉnh thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào” (Mác 13:33).

Sau đó Chúa Jêsus so sánh chính Ngài và sự tái lâm của Ngài với một người đi du lịch đến xứ xa, để những đầy tớ chịu trách nhiệm về tài sản của người đó và bảo người canh cửa “thức canh” cho đến khi chủ về.

Rồi Chúa Jêsus Christ ban lời cảnh báo cho các môn đồ của Ngài về sự trở lại của Ngài, “Vậy, các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào,…” c.35)

Kế đó Chúa Jêsus Christ cảnh cáo các môn đồ đừng ngủ mê khi làm việc, đó là lần thứ ba và lần cuối Chúa Jêsus nhấn mạnh sự quan trọng về bổn phận của họ, “Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức!” (c.37).

Câu chuyện của Luca nhấn mạnh tư cách cá nhân của chúng ta, với lời Chúa Jêsus Christ cảnh báo chúng ta phải khôn ngoan giữ gìn ngôi nhà thuộc linh của cá nhân chúng ta trật tự và đừng xao lãng để tránh: “Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa; vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy” (Luca 21:34-35).

Chúa Jêsus Christ phán, đa số người sẽ không ngờ. Họ sẽ không được báo động về thuộc linh, nhận thấy ít nhiều, như tình cảnh đã tiên tri và phát triển khuynh hướng. Chúa Jêsus Christ cảnh báo các đầy tớ của Ngài để họ tránh khỏi sa vào lưới bẫy.

Vì vậy, Chúa phán với chúng ta trong câu 36, “Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người”.

Sứ đồ Phi-e-rơ trong khi hô hào cổ vũ việc chú ý Ngày của Chúa, ông yêu cầu, “Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào”. Sự nhấn mạnh xuyên suốt luôn về sự chuẩn bị đời sống cá nhân chờ Chúa đến và có sự báo động cao cũng như báo trước sự kiện đó.

Sự bảo vệ các đầy tớ của Đức Chúa Trời

Một trong những mặt khích lệ nhất của đề tài nầy là việc biết rằng Đức Chúa Trời đã hứa gìn giữ và chăm sóc dân Chúa suốt thời gian thế giới rối loạn chưa từng có khắp nơi. Chúa Jêsus phán không có gì sai lầm với việc muốn tránh chịu những thảm họa thời tận thế. Thật ra, như chúng ta đã thấy trong Luca 21:36, Chúa khích lệ chúng ta tỉnh thức, giữ gìn tình trạng thuộc linh riêng của chúng ta cũng như những sự kiện thế giới, đồng thời cầu nguyện để chúng ta được thoát khỏi sự tàn phá hầu đến, nếu nó xảy ra trong đời sống chúng ta.

Giống như ngày Nô-ê, Đức Chúa Trời sẽ cung cấp một phương pháp cho những người trung tín được bảo vệ trong thời gian 3½ năm. Như Sôph. 2:3 nói với chúng ta, “Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu mì của đất, làm theo mạng lịnh của Chúa, hãy tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mì, hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va”.

Mặc dù Satan sẽ cố tàn hại dân Chúa, Đức Chúa Trời sẽ cung cấp phương tiện cho nhiều người trong số họ để tồn tại trong thời gian nguy hiểm nầy (Khải. 12:13-17). Chúa Jêsus phán Ngài sẽ chăm sóc những kẻ trung tín phục vụ Ngài trong thời gian đó.

Chúa Jêsus phán với một nhóm người trung tín thời cuối cùng, “Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất” (Khải. 3:10).

Trong Khải huyền 7, các đầy tớ của Đức Chúa Trời được đóng ấn và được bảo vệ khỏi sự nổi loạn toàn cầu. “Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác, từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển, và bảo rằng: Chớ làm hại đất, biển và cây cối, cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta” (c.2-3).

Ai là những đầy tớ của Đức Chúa Trời? Hãy chú ý cách sách Khải huyền mô tả họ. Họ là những “kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus” (Khải 12:17; 14:12)

Sách Khải huyền cho thấy những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và trung tín với Chúa Jêsus Christ là dân Chúa.

Tuy nhiên, đáng buồn là lời tiên tri cho biết không phải tất cả dân Chúa sẽ được bảo vệ trong thời tận thế. Chúa Jêsus Christ phán trước rằng một phần Hội thánh của Ngài vào thời cuối cùng sẽ không chuẩn bị thuộc linh. Trong Math. 25, thí dụ Chúa kể về 10 người Nữ Đồng trinh cho thấy rằng một số dân Chúa sẽ lơ là đời sống thuộc linh và không chuẩn bị.

Chúa kết luận thí dụ với lời cảnh báo: “Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ [Con người đến]” (Math. 25:13). Rõ ràng khi thời tận thế bắt đầu, một số dân Chúa sẽ được bảo vệ khỏi sự bắt bớ của Satan trong khi một số khác sẽ phải chịu sự giận hoảng của ma quỉ (Khải. 6:9-11; 12:14, 17)

Thì giờ phải tỉnh thức thuộc linh

Mặc dù tận thế là một thời kỳ thế giới rối loạn chưa từng có, nó cũng là sự bắt đầu của Vương quốc Đức Chúa Trời. Phao-lô nói đến một viễn cảnh kỳ diệu về cách chúng ta nên chuẩn bị thuộc linh cho thì giờ đó, đừng chú ý khi nào thì giờ đó đến: “Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và giè giữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy giè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm” (I Tês. 5:4-11).

Chúng ta được sự an ủi lớn qua những lời hứa của Đức Chúa Trời và hiểu biết những gì Ngài sẵn dành cho thời tận thế. Tin Lành là đây, nếu chúng ta chuẩn bị chính mình về thuộc linh, điều đó có thể là một thì giờ của đức tin, hi vọng và vui mừng để đứng vững vàng trong Vương quốc không thế so sánh của Đức Chúa Trời. Như Chúa Jêsus bảo đảm với chúng ta trong Luca 21:28, “Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới”. 

HẾT

Tags

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by