You are hereTẬP TỤC NGÀY TẾT

TẬP TỤC NGÀY TẾT


By admin - Posted on 11 February 2013

Đề tài: TẬP TỤC NGÀY TẾT

Kinh thánh: Xuất. 12:1-13

Câu gốc: Xuất. 12:13

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 139)

I/. TẬP TỤC: DÁN GIẤY ĐỎ TRÊN CỬA. Xuất. 12:5-13

-  Có nhiều người truy tìm chữ ‘Tết’ trong tiếng Việt:

  • Có người cho rằng Tết là chữ ‘Tête’ trong tiếng Pháp (la tête) có nghĩa là ‘cái đầu’. Nhưng tiếng Việt của chúng ta đã có trước khi tiếng Pháp du nhập.
  • Có người cho rằng từ việc vua Quang Trung cho quân ăn bánh tét trong lúc chuyển quân ra Bắc đánh quân Thanh: khi ăn bánh tét phải tét lá gói nên đọc trại ra là ‘Tết’. Cũng chưa hẳn (?) vì bây giờ vẫn còn chữ Tết mà.
  • Có người nói TẾT = Tiết, nhưng TIẾT nói về mùa, còn TẾT là vui [vui như Tết].

-  Chữ ‘Tết’ cũng không thể dịch ra tiếng Anh hay tiếng ngoại quốc nào. Tiếng Anh dịch New Year cũng không được vì đã có New Year vào Tết Dương Lịch; dịch China New Year cũng không ổn vì Tết hoàn toàn mang sắc thái của người VN. Hoặc Lunar New Year, nhưng Tết đâu có trăng.

- Dĩ nhiên, có những tập tục Tết VN cũng lai ‘Tàu’, trong đó có tục dán giấy đỏ trên đó thường viết câu Ngũ Phúc Lâm Môn trên mày cửa, hai câu đối hai bên trụ cửa như: Chiều ba mươi, nợ đòi tíu tít, co cẳng đạp thằng bần ra cửa; Sáng Mùng một, rượu say túy lúy, đưa tay bồng ông phúc vào nhà. Hoặc: Quân ân thần khả báo; Phụ nghiệp tử năng thừa.

-  Nhưng nếu chúng ta hỏi người Tàu (Trung quốc) tập tục đó từ đâu mà có, thì chính họ cũng không biết.

-  Cảm ơn Chúa, nhờ Kinh thánh mà chúng ta biết nguồn gốc tập tục dán giấy đỏ trong Xuất 12:13.

-  Vào năm 1450 TC., tức là cách đây hơn 3.500 năm, lúc bấy giờ dân Y-sơ-ra-ên đang làm nô lệ tại Ai Cập trải qua 400 năm. Họ kêu cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu họ, và Đức Chúa Trời đã nhậm lời. Vì vua Ai Cập cứng lòng thách thức Chúa (5:2), nên Chúa đã sai một người tên Môi-se thi hành 10 tai vạ để cảnh tỉnh vua Ai Cập. Qua các tai vạ, vua Ai Cập dù mắt thấy tai nghe, lòng sợ, nhưng vẫn cứ ngoan cố không kính sợ vâng lời Chúa, đến tai vạ thứ 10, Chúa ra lịnh cho dân Y-sơ-ra-ên vào ngày 14 tháng giêng giết một chiên đực hay con dê đực giáp năm, lấy huyết bôi trên mày cửa và hai bên cột cửa. Đêm ấy (Xuất. 12:13), Chúa sai một thiên sứ đi ngang qua xứ Ai Cập, nhà nào không có huyết bôi trên mày cửa và hai bên cột cửa, thì con đầu lòng từ người đến súc vật, từ vua đến dân, đều bị giết chết. Đến tai vạ nầy thì vua Ai Cập đành phải tha cho dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ thoát đời nô lệ.

- Sau đó 1450 năm, khi Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời giáng sanh làm người trên nước Y-sơ-ra-ên, một ngày kia, một người được xưng là tiên tri của Đức Chúa Trời tên là Giăng, lúc bấy giờ được mọi người từ vua đến dân tôn trọng, gặp Chúa Jêsus đi ngang qua, Giăng đã chỉ Chúa và giới thiệu: Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi (Giăng 1:29). Quả thật vậy, vì Chúa Jêsus đã chịu chết trên cây thập tự đổ huyết đền tội cho loài người – Kinh thánh phán:

  • Huyết của Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời làm sạch mọi tội chúng ta (I Giăng 1:7)
  • Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ (Rôma 8:1).

-  Ngày nay huyết đã được thay bằng miếng giấy đỏ dán ngoài cửa. Dĩ nhiên đó chỉ là tượng trưng thôi, không thể cứu ai, chắc chắn anh em cũng biết rõ miếng giấy đỏ đó không cứu ai, không đem phước cho con người, nhưng nó nhắc loài người chúng ta nhớ đến Huyết của Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời vì yêu thương thế gian 2013 năm trước đã giáng sanh làm người cứu loài người chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi bị Đức Chúa Trời đoán phạt đời đời nơi địa ngục, thay vì dán giấy đỏ thì hãy nhờ Huyết Chúa Jêsus để không bị hình phạt đời nầy lẫn đời sau.

II/. TẬP TỤC: ĐOÀN TỤ VỀ NHÀ CHA MẸ. Giăng 14:6

-  Có một tập tục rất tốt trong những ngày Tết là con cái dù ở xa – có khi xa tận bên Mỹ, cũng ráng về thăm cha mẹ (Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm)

- Tôi nói chữ ‘ráng’ vì những chuyến về như vậy, nếu ở trong nước thì phải chịu cực khổ muôn bề trên những chuyến xe ‘bão táp’; nếu ở Mỹ thì phải chịu tiền vé máy bay thật cao. Tình cảm gia đình xa cách tạo nên nỗi khát khao muốn về nhà cha mẹ.

- Tập tục muốn về thăm cha mẹ là bậc sinh ra mình từ đâu ra? Người VN chúng ta có câu nói giải thích: Cây có cội, nước có nguồn, loài người phải có tổ tiên ông bà. Chính vì ý thức cội nguồn, nên ngày Tết là cơ hội về thăm cha mẹ.

-  Nói đến cội nguồn, tôi thuật cho anh em nghe câu chuyện vui xảy ra tại Đà Nẵng (VN). Vào năm 1917, một thầy Truyền Đạo Tin Lành căng một tấm bảng ghi: ‘Ai không tin Chúa Jêsus theo Tin Lành là bỏ ông bỏ bà!’ Có một người thanh niên là công chức Sở Hỏa Xa (xe lửa) đi ngang thấy cái bảng đó thì tức giận, bước vào nhà thờ Tin Lành chất vấn ông Truyền Đạo: ‘Tại sao ông nói ai không tin Chúa Jêsus theo Tin Lành là bỏ ông bỏ bà?’ Thầy TĐ hỏi ngược lại: Trong nhà anh thờ mấy đời ông bà? Người Thanh niên lập tức đáp: Nhà người VN nào chẳng thờ Ngũ Đại Mai Thần Chủ, tức là 5 đời ông bà. Thầy TĐ hỏi tiếp: ‘Thế thì ông thứ sáu trở lên ở đâu? Rồi thầy TĐ nói tiếp: Thờ 5 đời tức là thờ bài vị của 5 ông: Cao Tằng Tổ Khảo Hiển. Khi trong nhà có người qua đời thì đặt lên ông Hiển, ông Hiển cũ đôn lên làm ông Khảo, đôn lên đôn lên, cuối cùng phải bỏ bớt ông Cao cũ, thế vào ông Tằng ở dưới đôn lên. Vậy không phải là bỏ ông bỏ bà sao, ấy là chưa kể chỉ thờ ông mà không thờ bà.’

-  Người thanh niên thua nhưng không phục, về nhà hỏi cha mình: Thưa cha, nhà mình thờ ông bà mấy đời? Người cha đáp: ‘Thờ 11 đời!’ Người thanh niên mừng quá, quay lại gặp thầy TĐ cho biết là gia đình anh thờ tới 11 đời. Anh thanh niên tỏ ra đắc chí, lần nầy thầy TĐ chắc chắn thua. Bất ngờ thầy TĐ hỏi: ‘Thế thì ông 12 trở lên ở đâu?’ Thầy TĐ giải thích: Cho nên người tin Chúa Jêsus thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo hóa là Đấng dựng nên tổ phụ loài người là thờ cái gốc cao nhất, không bỏ ông bà nào cả.’ Người thanh niên chới với. Cảm ơn Chúa từ cái thua nầy, người thanh niên đã tìm hiểu Tin Lành của Chúa Jêsus và đã bằng lòng ăn năn tin Chúa Jêsus.

-  Có lẽ tại ngày nay giới trẻ - như tôi thường nói, được nuôi bằng sữa bò sữa bột, không được dạy câu chuyện của 24 người con hiếu thảo, nên lớn lên thay vì thích về nhà cha thì thích bỏ nhà bỏ cha bỏ mẹ, bỏ luôn Đức Chúa Trời là Vị Cha Tạo hóa đã dựng nên loài người.

-  Êph. 2:1-6, Lời Chúa cho chúng ta biết dù Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta, nhưng vì tổ phụ loài người chúng ta và chính chúng ta nữa, đã không đi theo đường lối của Chúa, nên đã trở nên thù nghịch với Đức Chúa Trời. nhưng Chúa vẫn yêu thương nên Ngài đã đến thế gian chịu chết trên thập tự giá khiến người tin Chúa Jêsus được tha tội, được sống lại và được đồng ngồi với với Chúa trên trời.

- Anh em ơi, đừng làm một người con mất gốc, quên cội quên nguồn, hãy làm một người con hiếu thảo quay về nhà cha ngày Tết. Hôm nay là ngày Tết, hãy quay về với Đức Chúa Trời Vị Cha cao cả nhất, thờ phượng Ngài. Để được đến với Đức Chúa Trời là Cha yêu thương hưởng những phước lành, hãy tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình, vì Chúa Jêsus phán: Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời là Cha (Giăng 14:6).

III/. TẬP TỤC: LÀM MỚI MỌI SỰ. II Côr. 5:17

- Một tập tục rất tốt của người VN vào ngày Tết mà dù nghèo cũng cố gắng làm là làm mới mọi sự, từ

  • Quần áo mới.
  • Nhà cửa sơn phết mới, đến nỗi ‘cái bếp’ đầy khỏi bụi bởi than củi cũng làm mới bằng cách làm sạch sẽ (gọi lịch sự là đưa ông Táo).
  • Làm những món ăn mới.

- Như một nhà thơ VN nói: chẳng phong lưu cũng ba ngày Tết, nghèo cũng ráng vay mượn cách nào để cũng ra vẻ mới: ăn thức ăn mới, tránh những câu nói cũ chửi rủa để nói những câu mới: Chúc Mừng Năm Mới.

- Mục đích làm mới là mong những cái cũ xui xẻo qua đi, kể cả dù không ăn được cũng ráng ăn món Khổ Qua hầm  cho khổ nó qua (Khổ = đắng; Qua = dưa)

-  Thật ra chỉ là mong ước thôi, qua 3 ngày Tết – bây giờ có chăng cũng chỉ còn một ngày Tết, nhất là qua Mỹ không còn ngày nào Tết để đổi mới, Tết cũng phải đi kéo cày như thường.

-  Giống như một người người cả năm không tắm rửa, chỉ thay áo mới, xịt dầu thơm. Chúa phán: Người Ê-thi-ô-bi (tức là người da đen nhất) có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được (Giê. 13:23).

- Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là anh em mong đời sống được đổi mới, chắc chắn là đổi mới hoàn toàn, xin hãy nghe Chúa phán: II Côr. 5:17,

-   Không phải mới một phần, không phải mới bề ngoài, không phải quần áo mới, mà là mọi sự qua đi – không phải một sự cũ hay vài sự cũ, mọi sự đều trở nên mới (không phải một hay vài sự). Mới từ trong lòng đến cách sống bên ngoài; mới từ việc làm đến ý tưởng trong lòng, trong đầu.

-  Làm sao được mới như thế? Nếu ai ở trong Chúa Jêsus Christ! tức là nếu người nào, một người nào bằng lòng tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình, Chúa sẽ ban cho người đó một đời sống mới, không còn ở trong tội lỗi, không còn ở dưới quyền lực của ma quỉ, như Chúa phán: Công vụ 26:18.

-  Cho nên người tin Tin lành theo Chúa Jêsus không phải là người đi tu, vì ‘tu’ chỉ là sửa đổi, xe hư cũ rồi có sửa cũng là hư cũ; Chúa muốn cho anh em đời sống Mới.

-  Cảm ơn Chúa, bao nhiêu lần anh em Ăn Tết là bấy nhiêu lần Đức Chúa Trời yêu thương muốn dùng cái Tết với những tập tục tốt đó kêu gọi anh em hãy nhận sự cứu chuộc duy nhất bởi Huyết của Chúa Jêsus, hãy làm người con hiếu thảo quay về với Đức Chúa Trời là Cha yêu thương, hầu cho đời sống của anh em được trở nên mới hoàn toàn.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by