You are hereNHÌN CÂY THẬP TỰ

NHÌN CÂY THẬP TỰ


By admin - Posted on 27 March 2013

Đề tài: NHÌN CÂY THẬP TỰ

Kinh thánh: Giăng 19:17-27

Câu gốc: GIăng 19:18

(nghe với BÀI GIẢNG II số 142)

I/. NHÌN LÊN CÂY THẬP TỰ. 19:17-22

-  Kinh thánh cho chúng ta biết rằng trên đồi có tên là Cái Sọ hay Gô-gô-tha có 3 cây thập tự với lời mô tả: Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jêsus ở chính giữa (c.18). Và 3 sách Tin Lành trước đều xác nhận đó là 2 tên trộm cướp.

-   Rõ ràng vấn đề không phải là cây thập tự mà là Đấng bị treo trên thập tự đang bị đóng đinh giữa 2 tên trộm cướp. Chúng ta có thể thấy 2 tên trộm cướp gian ác đến nỗi bị xử tử bằng cách đóng đinh, như là bối cảnh đen xịt để làm nổi bật Đấng bị đóng đinh ở giữa.

-   Đấng bị đóng đinh ở giữa 2 tện trộm cướp là ai? Cảm ơn Chúa đã cho Tổng đốc Phi-lát sẵn sàng giới thiệu: Jêsus người Na-xa-rét, là Vua dân Giu-đa.

-  Tại đây chúng ta thấy có một cuộc chơi chữ giữa Phi-lát với các lãnh đạo tôn giáo thời đó: một bên xác nhận Chúa Jêsus thật là Vua của dân Giu-đa; một bên cho rằng Chúa Jêsus mạo nhận Ngài là vua dân Giu-đa.

-  Cảm ơn Chúa, quyết định cuối cùng bao giờ cũng là người có quyền, và Phi-lát đã quyết định dứt khoát: ‘Lời ta đã viết, thì ta đã viết rồi’: Chúa Jêsus là Vua dân Giu-đa! Đặc biệt hơn nữa là lời công nhận nầy được viết bằng 3 thứ tiếng giống như 3 lần tung hô một vị vua vạn tuế 3 lần.

-  Tại chúng ta quen thuộc với hình ảnh cây thập tự,

·   nên nhiều người nhìn lên thập tự giá, họ tôn sùng cây thập tự mà quên hình ảnh vị Vua bị đóng đinh, họ sử dụng cây thập tự như một lá bùa hộ mạng, thay vì tin nhận công lao cứu chuộc của Chúa Jêsus.

·  Vì quá quen thuộc nên nhiều người cho rằng họ yêu Chúa, họ nhìn lên cây thập tự, họ chỉ thấy ‘một người đáng thương’, khổ quá. Nhìn lên thập tự, họ yêu một người đáng thương vì thấy người đó khổ quá, mà không phải yêu kính một vị Vua chết thay cho họ.

-  Hoặc chúng ta nhìn lên thập tự để thấy dường như Chúa Jêsus thất bại đến nỗi bị đóng đinh chết, do đó mỗi khi đến Mùa Lễ Thương Khó, nhiều người dự lễ giống như ‘làm đám giỗ Chúa Jêsus’, họ có gương mặt buồn rầu, hát những bài thương cảm, than tiếc. Thật là sai lạc.

-  Nhìn lên thập tự giá, chúng ta phải thấy Chúa Jêsus đã đắc thắng như Chúa tuyên bố: Mọi sự được trọn! (19:30). Chúa Jêsus luôn báo trước Ngài sẽ bị treo trên thập tự để cứu người, nếu Chúa Jêsus không chịu đóng đinh trên cây thập tự thì loài người không được cứu. Chúa Jêsus phán:

·  Giăng 3:14-15.

·  Giăng 12:32-33

-  Ngay cả tên ăn cướp trên thập tự cũng nhình nhận sự chết của Chúa Jêsus là THẮNG – Luca 23:41-42, bởi đó dù chỉ tích tắc sẽ chết, tên ăn cướp đó đã được cứu.

-   Hôm nay, Hội thánh đang bước vào Mùa Lễ Thương Khó, một cơ hội quý báu để người tin Chúa Jêsus vui mừng công bố Chúa Jêsus đã chịu chết theo lời Kinh thánh để hoàn thành chương trình cứu rỗi cho nhân loại, đừng cử hành Lễ Thương Khó đau buồn.

II/. NHÌN XUỐNG CÂY THẬP TỰ. 19:23-

-  Bây giờ, Kinh thánh mô tả nhìn xuống cây thập tự, chúng ta thấy gì? Thấy những tên lính La Mã đang bắt thăm chia áo Chúa.

-  Những gì còn chia được, những tên lính đó đã chia, nhưng đến chiếc áo dài hay áo khoác của Chúa Jêsus thì là nguyên một miếng, nên chúng tiếc của, không muốn làm mất giá trị của chếc áo nguyên, nên chúng đã đề nghị: Đừng xé áo nầy ra…(Câu 34).

- Đọc đến đây, tôi nhớ đến lời của sứ đồ Phao-lô nói với Hội thánh tại Cô-rin-tô trong I Cô. 1:10-13, với những lời đau đớn quá:

·   C.10, chớ phân rẽ nhau ra.

·   C. 13, Đấng Christ bị phân rẽ ra sao?

-  Theo nguyên ngữ Hi Lạp thì động từ phân rẽ có nghĩa là xé một chiếc áo, danh từ Phân Rẽ có nghĩa là đường rách của chiếc áo do bị xé.

-  Không biết khi Phao-lô viết những lời nầy ông có nhớ lại hình ảnh của những tên lính chia áo Chúa Jêsus không, tôi thấy sao hai hình ảnh giống quá, phe đảng trong Hội thánh, sự thiếu hiệp một trong Hội thánh, sự phân rẽ trong Hội thánh, chính là hình ảnh của bọn lính chia áo Chúa Jêsus – nhưng anh em có chú ý không: vậy là những tên lính còn có chút suy nghĩ biết tiếc chiếc áo nguyên nên khuyên nhau: Đừng xé áo nầy ra… và Kinh thánh xác nhận việc chia áo Chúa là việc của quân lính làm, không phải là việc của người tin Chúa làm!

-  Chúa Jêsus dạy người tin Chúa phải hiệp một – Math. 18:19 với thách thức xin điều gì Chúa cũng ban cho. Và Hội thánh đầu tiên đã áp dụng nên trong 30 năm Hội thánh đã chinh phục Giê-ru-sa-lem và thế giới thời đó (Công vụ 1:14; 3:1; 4:24, 32; 6:5).

-  Chúng ta thật phải xin Chúa tha thứ thay vì làm theo Lời Chúa dạy: HIệp Một Nhau, thì chúng ta đã làm theo điều bọn lính làm: chia áo Chúa!

-  Mùa Thương Khó là Mùa Hội thánh có cơ hội nhắc đến sự chết của Chúa Jêsus, nhất là được dự Tiệc Thánh, một hình ảnh hiệp một trong thân và huyết của Chúa.

III/. NHÌN BÊN THẬP TỰ. 19:25-27

-  Cảm ơn Chúa, tôi thật thích nhìn vào hình ảnh bên cây thập tự. Bên thập tự có gì? Nơi đó có mẹ Chúa Jêsus đứng đó, có những người bà còn với Chúa Jêsus đứng đó, và có một môn đồ của Chúa Jêsus đứng đó.

-  Từ trên thập tự, Chúa Jêsus đã nhìn thấy mẹ mình một môn đồ Ngài yêu. Chúa Jêsus đã phán gì? Chúa Jêsus đã phán với mẹ mình: Đó là con của ngươi; và Chúa Jêsus phán với môn đồ Ngài yêu: Đó là mẹ ngươi!

-  Điều gì xảy ra sau khi Chúa Jêsus cho biết trong Chúa Jêsus thì hai người xa lạ nhau, nhưng lại đều thân thương của Chúa? Kinh thánh ghi lại: Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình – nghĩa là ở trong Chúa Jêsus cả hai trở nên một gia đình.

-  Đó không phải là điều Chúa Jêsus đòi hỏi những người tin Ngài đối xử với nhau sao? Chúa Jêsus phán: - Giăng 13:34-35; I Giăng 4:21.

- Hãy xem những người tin Chúa Jêsus đầu tiên đối xử với nhau:

·  Công. 1:15, họ là anh em.

· 2:46-47, ngày nào cũng vậy, không phải chỉ yêu thương một ngày, chia sẻ vui buồn.

-  Đây là điều Hội thánh ngày nay cần phải có, làm sao để một người bước vào Hội thánh họ tìm thấy Hội thánh là nơi thể hiện tình yêu thương của Chúa – Giăng 13:34-35.

-  Mùa Lễ Thương khó là Mùa nhắc đến tình yêu thương của Chúa Jêsus đối với loài người, nhất là đối với Hội thánh – Êph. 5:25. Làm sao những người chung quanh biết và thấy Chúa Jêsus yêu thương Hội thánh, yêu thương loài người? Chỉ qua Hội thánh của Chúa Jêsus.

-  Phải cho mọi người bước vào Hội thánh của Chúa Jêsus, họ nhìn thấy tất cả đều là người thân yêu của Chúa Jêsus, không phải kẻ thù của nhau.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by